ورد ایمنی تعاریف و تابلوهای هوشمند

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت ایمنی تعاریف
مدیریت ایمنی ابزار تصمیم گیری در بهبود عملکرد مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسان‌ها به عنوان هدف غایی تعریف می‌شود. در سیستم حمل و نقل نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع خطرات و بحران‌های ناشی از آن که تا پیش از این از یک سو برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریف نشده بود و از سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است، مطرح گردیده. جهت مقابله با این خطرات از شیوه‌های مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح بالای سازمان به صورت غیرمنسجم استفاده می‌گردد.

جهت برخورد ساختار یافته با خطرات و حوادث ناشی از آن لازم است تا از مدیریت ایمنی، بحران و ریسک در کنار یکدیگر استفاده شود. در این مطالعه با بررسی هر یک از این روش‌های مدیریتی از لحاظ مراحل، فرآیندها و حیطه عملکرد به مقایسه کارکرد آنها بر حسب سه شاخص محدوده تحت پوشش، چرخه مدیریت و نوع و منشأ خطرات پرداخته شده است. سپس جایگاه و نقش هر کدام از این شیوه‌ها در برخورد با خطرات و حوادث منتج شده از آنها در سه بخش شناخت، برنامه‌ریزی و عملیات مشخص گردیده. در نتیجه نظام ساختار یافته‌ای جهت برخورد با خطرات و حوادث ناشی از آن با بهره‌گیری از سه شیوه مدیریتی ذکر شده ارائه گردیده است که در آن مدیریت ریسک همانند چتری مدیریت ایمنی و مدیریت بحران را دربرمی‌گیرد

ایمنی تعاریف صنعتی
در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه محیطها فزونی می گیرد. ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد. تعاریف و محتوا: اصولا” ایمنی صنعتی رشته ای است گسترده که به

مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود آورد. ایمنی : تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و

ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. هنگامی که (Hazard) وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت. کلمه (Danger) گویای قرارگرفتن در معرض یک (Hazard) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد. ایمنی به طور صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست که گفته می شود ایمنی

حفاظت نسبی در برابر خطرات است. منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟ یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با آن دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور کلی، میتوان چنین گفت که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد. در واقع بهداست حرفه ای بیماریها را کاهش می دهد و

ایمنی صنعتی به کاهش تمام خطرات می پردازد. مهندسی ایمنی صنعتی: با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از ” مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می روند ) در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: الف- پیشگیری از حوادث ب- عوامل انسانی ج- طراحی و

جا نمایی دستگاهها و تجهیزات د – مدیریت و راهبری ایمنی ه – آموزش و – بازرسی حیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است از : ۱- مدیریت خطر ۲- پیشگیری از خطرات ۳- مهندسی آتش سوزی ۴- کنترل خطر مدیریت و راهبری ایمنی: مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است، همانگونه که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق است تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا بدست آید. اما هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث حاصل می شود، وجود ندارد. این نکته مورد توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها ۱۵ درصد از مشکلات سازمان یا کارخانه ممکن است بوسیله کارکنان حل و کنترل شود، در صورتیکه ۸۵ درصد این مشکلات را می توان از طریق مدیریت مهار کرد. عوامل اصلی در مدیریت ایمنی: ۱- برنامه ریزی ایمنی ۲- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن ۳- هدایت برنامه های ایمنی ۴- کنترل عملکرد ها و نتایج حاصله بهداشت و ایمنی : بهداشت به معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم

نگهداشتن وضعیت جسمانی و روانی آنهاست ایمنی به معنای محافظت کردن کارکنان از آسیبهای مربوط به حواد کاری است. این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سلامتی برخوردارند و در محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند. به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه های

پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند. امروزه به دلیل ملاحظات قانونی تمام سازمانها موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی کارکنان خود هستند. ایمنی در افزایش بهره وری : لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، بطور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد. بطور کلی خسارات مالی یا جانی، عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث صنعتی را تشکیل می دهند. بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاهها و تجهیزات مواد خام، مصولات یا محیط کار می شود و یا صدمات غیر قابل جبران

جسمی و جانی را به همراه خواهد داشت. مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است : برای کارگر : ۱- افزایش روحیه ۲- کاهش فشار کار ۳- کاهش جراحات و صدمات ۴- کاهش حوادث ۵- افزایش راحتی ۶- افزایش حفظ رفاه و سلامتی ۷- افزایش سطح بهداشت کار برای کارفرما : ۱- کاهش حوادث ۲- افزایش کیفیت محصول ۳- افزایش کارایی کارکنان

۴- کاهش خطاها ۵- کاهش مخارج درمانی کارگران ۶- استفاده بهتر از نیروی انسانی ۷- کاهش مخارج تولید. حفاظت و ایمنی : وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟ لازم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند. باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی داشته باشند مضافا” از همه مهمتر به ارزش و منزلت عامل انسانی و سلامت او توجه کند. لازم است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار

تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحو مطلوب مصرف کند. ایمنی محیط کار : ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون می دارد مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان بویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت. بعبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از : فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد. حوادث ناشی از کار: هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افند. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از

کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است ماهها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصاد می گردند. و جامعه متحمل خسارات فراوان می شود. به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه ای مهم و اساسی است. الف- تعریف حادثه : آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود. در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده

است : (( حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد )) تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثه ای که در حین انجام کار و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه، مؤسسات وابسته، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد، یا بدستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می شود. ضمنا” تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به

کارگاه و بالعکس جزء اوقات کار محسوب می شود. دلایل ایجاد حوادث : حوادث معمولا نتیجه شرایط و یا عملیات نامطمئن و نا ایمن است شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر به عنوان نمونه، لیز بودن زمین بدلیل ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است. عملیات نامطمئن و نا ایمن است از سوی کارکنان و بدلیل استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات است. باید توجه داشت که تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد شد بسیاری از مسئولین

رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای انسانها بوجود می آیند. البته حوادثی نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط کاری نا ایمن رخ داده است. اما در بیشتر موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی نشده ، یا توصیه های ایمنی و احتیاط های لازم نادیده گرفته شده اند. ب- انواع روش طبقه بندی حوادث : حوادث ناشی از کار را می توان به روشهای گوناگونی طبقه بندی نمود : ۱- حوادث بر حسب افراد بوجود آورنده طبقه

بندی می گردند، مانند : مدیر ، استاد کار و کارگر ۲- حوادث را بر حسب علل آنها طبقه بندی می نمایند. مانند: ماشین آلات ترابری ، انفجار و آتش سوزی و مواد سمی ۳- حوادث را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده، طبقه بندی می کنند، مانند: برداشتن حفاظ از روی دستگاه، عدم احتیاط لازم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه. ۴- حوادث را بر اساس شرائط محیط بوجود

آورنده طبقه بندی می کنند، مانند: عدم روشنایی کافی، تهویه نامناسب، سر و صدا در محیط کار ج- روشهای پیشگیری از حوادث : ۱- وضع مقررات قانونی ۲- تعیین اصول و میزانها ۳- بازرسی ۴- تحقیقات فنی ۵- تحقیقات پزشکی ۶- تحقیقات روانشناسی ۷- تحقیقات کاری ۸- آموزش ۹- راهنمایی و تشویق ۱۰- مزایای مالی ۱۱- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه
تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان

در عصری که مهمترین دغدغه و کشمکش جهان دستیابی به انرژی‌های پایدار ارزان قیمت است به هدر دادن و اتلاف این انرژی‌ها به دور از انصاف می‌باشد. اگر چه در حال حاضر روند رشد مصرف انرژی برق یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است و در سیاست‌های اخیر دولت نیز بر ضرورت استفاده از دستاوردهای علمی و فنی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه‌جویی در این صنعت تاکید شده است

در عصری که مهمترین دغدغه و کشمکش جهان دستیابی به انرژی‌های پایدار ارزان قیمت است به هدر دادن و اتلاف این انرژی‌ها به دور از انصاف می‌باشد. اگر چه در حال حاضر روند رشد مصرف انرژی برق یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است و در سیاست‌های اخیر دولت نیز بر ضرورت استفاده از دستاوردهای علمی و فنی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه‌جویی در این صنعت تاکید شده است اما آیا تا به حال تمهیدات جدی در راستای این سیاست‌ها اندیشیده شده است؟

در شرایطی که در نقاط مختلف جهان سالانه میلیاردها دلار برای پیشبرد پروژه‌های مختلف اختصاص می‌دهند تا با پرداخت یارانه و ابداع شیوه‌های اقتصادی کم‌هزینه حداقل طی ۱۰ سال آینده، هزینه تولید هر واحد انرژی را کاهش دهند و در نهایت بتوانند سوخت پاک را رقیب سوخت‌های فسیلی کنند ایران برای حفظ و نگهداری از نوآوری‌های بومی خود چه برنامه‌ریزی داشته است؟
در شرایطی که کشور هندوستان و پاکستان با برنامه‌ریزی روی تکنولوژی‌های نرم‌افزاری جدید توانسته‌اند درآمدی را برای خود کسب کنند که از میزان فروش نفت ما در یک سال بیشتر است ایران برای رسیدن به آنان و حذف درآمدهای نفتی و حمایت از نوآوری‌های جدید که می‌تواند اشتغال زیادی را نیز در کشور ایجاد کند چه راهکاری اندیشیده است؟

سوال اینجاست که فرهنگ‌سازی و تولید محصولی که از اندیشه و تفکر خلاق یک ایرانی نشات گرفته گران قیمت‌تر است یا خرید همان دانش و تکنولوژی به صورت وارداتی که شاید اگر در ایران فرصت تولید و توسعه می‌‌یافت نه تنها هزینه کمتری داشته بلکه بی‌تردید امکان صادرات هم می‌یافت.

به هر روی در این‌جا گفت و گویی را با مدیری خلاق و کارآفرین و مخترع انجام داده‌ایم که اختراع وی یعنی تابلوی مدیریت انرژی ساختمان ۵۰ درصد هزینه‌های مستقیم انرژی را برای مصرف‌کنندگان در پی دارد و بیش از چند برابر آن به اقتصاد ملی کمک می‌نماید.
ضمن معرفی خود شرکت تحت مدیریت‌تان را نیز به اختصار برای خوانندگان معرفی نماید؟
طهماسب داودی طراح و مخترع تابلوی مدیریت انرژی ساختمان دارای مدرک کارشناسی در رشته برق از دانشگاه صنعتی اصفهان و در حال حاضر مدیریت شرکت تماس گستر کیش تولیدکننده تابلوی مدیریت انرژی ساختمان را برعهده دارم

● از اختراع‌تان برای ما بفرمائید.
پروژه‌ای که ما روی آن کار کرده‌ایم ماحصل تلاش‌های ۱۴ ساله است طراحی که سال‌ها بر روی آن تحقیق و پژوهش انجام گرفته و اکنون سه مسئله صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفاظت و ایمنی و کنترل و اتوماسیون را در کلیه ساختمان‌ها مدیریت می‌نماید.
به عبارت دیگر این سیستم که به عنوان تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان نامگذاری شده است یک سامانه دیجیتالی است که براساس آخرین دستاوردهای علوم الکترونیک و کامپیوتر به تولید رسیده و در گروه صنایع نوین جهانی قرار دارد.
این محصول با استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری اختصاصی عملا با مجتمع کردن مدارات و سخت‌افزارهای مختلف قیمت تمام شده محصول را به شدت کاهش داده و کاربرد آن را در تمامی سطوح اقتصادی ممکن می‌سازد. از چه زمانی تصمیم به انجام چنین پروژه‌ای گرفتید و اجرای آن چه مدت طول کشید؟

کار مطالعاتی این پروژه از ۱۵ سال پیش آغاز شده و طرح اولیه، تولید تابلوی شبکه‌های تک سوئیچ در تقلیل مدارات و فرمان‌ها برای روشنایی بود که در سال ۱۳۷۱ شکل گرفت و در سال ۱۳۷۵ اولین گواهی ثبت اختراع را دریافت کرد و در طی ۱۲ سال با تکمیل طرح اولیه به تابلوی مدیریت انرژی ساختمان تبدیل شد.

در خصوص تابلوی مدیریت انرژی ساختمان، اطلاعات بیشتری را در اختیار خوانندگان ما قرار دهید.
تابلوی مدیریت انرژی ساختمان با کمک شش مکانیزم مختلف بدون کاهش رفاه تا ۳۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد می‌نماید و همچنین با اعمال مدیریت مصرف در ساعات اوج مصرف با توجه به تصاعدی بودن تعرفه‌های برق باعث کاهش تا ۵۰ درصد در هزینه برق می‌شود.

با توجه به این مطلب که قیمت تمام شده انرژی در کشور ۴ برابر قیمتی است که مصرف‌کننده در بخش خانگی بهای آن را پرداخت می‌نماید و دولت سالیانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار سوبسید بابت انرژی می‌پردازد بنابراین استفاده از تابلوی مدیریت انرژی ساختمان می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش هزینه‌های مستقیم را برای مصرف‌کنندگان در برداشته باشد و بیش از چند برابر آن به اقتصاد ملی کمک نماید.

با نصب این تابلو در یکصد هزار واحد مسکونی میزان صرفه‌جوئی به اندازه mw/h۵/۲۷۸ ایجاد می‌شود که این میزان معادل ۵۲۳ هزار بشکه نفت خام است و همچنین معادل حذف نمودن یک نیروگاه فسیلی از چرخه صرفه‌جوئی ایجاد می‌ نماید.
از مزایای دیگر نصب این تابلو کمک به کاهش آلایندگی محیط‌زیست است که نقش ارزنده‌ای مطابق جداول ذیل در کاهش میزان آلایندگی محیط‌زیست بازی می‌نماید.
مقدار انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای از کلیه بخشهای مصرف‌کننده انرژی در سال ۸۱
● بخش / گاز
▪ خانگی، تجاری و عمومی

▪ نیروگاهی
ـ No
۹۵۳۷۹
۱۲۳۰۲۳
So
۱۵۰۱۲۶
۳۱۹۹۳۷
ـ C
۹۹۱۳۲۲۳۸
۷۹۸۸۳۲۸۸
ـ So
۱۸۴۰
۴۸۸۵
ـ Co
۶۷۴۵۱
۱۶۳
ـ CH
۱۱۲۹۴
۴۵۹۸
ـ SPM
۱۰۴۰۰
۱۴۲۸۳
مقدار صرفه‌جوئی شده توسط تابلوی مدیریت انرژی ساختمان
▪ گاز
▪ مقدار صرفه‌جوئی توسط تابلو
ـ No
۲۴۲
ـ So

۴۶۴
ـ C
۷۰۶/۲۲۰
ـ So
۶
ـ Co
۱۱۵
ـ CH
۲۲
ـ SPM
۲۷
دیگر خصوصیات طرح اختراعی خود را بیان بفرمائید، تابلوی هوشمندمدیریت انرژی ساختمان علاوه بر مزیت صرفه‌جوئی که در بالا به آن اشاره شد بخش حفاظت و ایمنی را هم برعهده دارد به صورتی که حفاظت و ایمنی را هم برای افراد و هم برای تجهیزات ساختمان اعمال می‌‌نماید و هم حفاظت در برابر آتش‌سوزی و نشت گاز و هم حفاظت در برابر زلزله را مدیریت می‌نماید.

برای حفاظت افراد در برابر برق گرفتگی با دو مکانیزم مجزای حفاظت با بهره‌گیری از شبکه‌های تک سوئیچ (ولتاژ ۱۲) و حفاظت در مقابل ولتاژ ۲۲۰ به کمک مدار محافظ جان عمل می‌نماید.
برای حفاظت در برابر آتش‌سوزی و نشت گاز تابلو مجهز به سیستم اخطار صوتی به صورت سخنگو بوده و همزمان با ۵ شماره تلفن ارتباط برقرار کرده و اقدام به ارسال E-MAIL و SMS می‌نماید و همچنین قابلیت فرمان قطع ورودی‌‌های گاز و آب و برق را دارا می‌باشد.
در خصوص حفاظت در برابر زلزله نیز تابلو مجهز به تشخیص امواج اولیه زلزله بوده و قبل از وقوع زلزله هشدار صوتی را به صورت توزیع شده اعلام می‌نماید و ضمن دعوت ساکنین منزل به م

حل‌های امن همزمان فرمان قطع ورودی‌های گاز، آب و برق را صادر می‌نماید.
در بخش کنترل و اتوماسیون یا ICT تابلوی مدیریت انرژی ساختمان شعار انسان می‌اندیشد، ماشین کار می‌کند را تحقق بخشیده و رابطه انسان و ماشین را به حداقل می‌رساند. به صورتی که در این سیستم امکان تماس با تلفن ثابت یا همراه از بیرون منزل به منظور کنترل روشنایی‌ها و تجهیزات برقی، ارتباط بین آیفون درب منزل با تلفن در زمان عدم حضور در منزل و باز کردن درب ورودی از طریق کد رمز عبور و امکان شنود صدای داخل منزل از طریق خط تلفن و… را فراهم می‌سازد.

● آیا تاکنون عناوین ملی و بین‌المللی نیز کسب کرده‌اید و در حال حاضر این تکنولوژی در سطح جهانی چه جایگاهی دارد؟
تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان دارای سه گواهی نامه ثبت اختراع در سه موضوع اصلی طرح می‌باشد سه نشان ملی از پنجمین همایش ملی انرژی ایران و جشنواره کارآفرینی شیخ بهائی و جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران دریافت نموده است.
همچنین در سطح بین‌المللی موفق به اخذ مدال طلای اختراعات جهان در کشور مالزی، مدال جینوس از کشور مجارستان و کاپ زرین وزارت آموزش و تحقیقات کشور رومانی، مدال طلای مسابقات نوآوری‌های مسکو، مدال طلای مسابقات اختراعات ۲۰۰۷ ژنو شده است.

تابلوی هوشمند مدیریت انرژی ساختمان از جمیع مزایای مشابه خارجی برخوردار بوده ضمن آنکه عملا موضوع دانش BEMS را در جهان ارتقاء داده است. آقای مهندس بازار آینده این تکنولوژی را چگونه می‌بینید؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد