پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی ‌

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مرحله اول
انتخاب موضوع : هدف از این پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان اتوبوسرانی می باشد.
جامعه :سازمان اتوبوسرانی
نمونه : شهروندان ایستگاه ابوتوس
متغیر تصادفی: گروه سنی افراد مسن وجوان
نوع متغیر : کیفی اسمی

روش نمونه گیری : به صورت اعداد تصادفی ساده
روش جمع آوری داده ها : از طریق پرسشنامه کتبی
مرحله دوم

مقدمه:
برای یک فرد عادی کاملاً طبیعی است که در مورد برخورداری از یک سازمان اتوبوسرانی موفق و هماهنگ، سئوالاتی را در ذهن داشته باشد.
ما بطور کلی در چهار موضوع اصلی رفاه و آسایش شهروندان و هزینه بهره مندی از امکانات سازمان اتوبوسرانی و پراکندگی مسیرهای حمل و نقل و مدت زمان مفید رفت و آمد تحقیقات گسترده ای در سطح شهر انجام داده ایم.

این تحقیق اتوبوسرانی در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است که این پرونده با توزیع پرسشنامه در مکانهای مختلف شهر آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزشیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در این بررسی از محاسبات آماری، نمودارها و غیره استفاده شده است.

پرسشنامه
آیا افراد مسن (سالخورده ) در داخل اتوبوس از لحاظ رفاهی رضایت چندانی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۲- از لحاظ بهداشت و ظاهر داخل اتوبوس چگونه می باشد؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 

۳- نوع برخورد رانندگان با مسافرین چگونه است؟
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۴-در مورد فاصله زمانی رسیده اتوبوسها چه روندی را دارا می باشند؟

ساعتی  شبانه روزی 
۵- آیا مردم از نظر پراکندگی مسیرها حمل ونقل درسطح شهر رضایت کافی را دارند؟ عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
۶- آیا مسافرین از لحاظ روند افزایش قیمت ،بلیط رضایت کافی دارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 

۷- آیا در مورد کاهش هزینه ها مسافرین رضایت از سازمان اتوبوسرانی رادارند؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 
۸- روند افزایش قیمت بلیط در چند سال اخیر چگونه می باشد؟
بله  خیر  متوسط  ضعیف 

جمع آوری داده ها:
به دلیل مشکلات زیاد موجود برای جمع آوری داده ها در برخی از نواحی دوردست از مکانهای پر ازدحام در شهر، جامعه آماری ما را تشکیل داده اند.
در این تحقیق از سایر افراد مورد نظر در رده های سنی مختلف برای جمع آوری اطلاعات و پاسخ دادن به پرسشنامه استفاده شده است. به رغم مشکلاتی که برای جمع آوری داده ها موجود است از طریق پرسشنامه توانستیم اطلاعات مورد نیاز را تهیه و تفسیر نماییم.
بررسی سئوالات مورد نظر:
در انجام این پروژه ما با استفاده از تحقیقات و کمک از نمونه ها و آمارگیری های مختلف سئوالات مختلفی را در زمینه های گوناگون راجع به سازمان اتوبوسرانی ارائه داده ایم که در این سئوالات مردم نظر خود را بیان نموده اند.
محتوای برخی سئوالات به شرح زیر است:
در این سئوالات در رابطه با مسائل رفاهی و خدمات سازمان اتوبوسرانی و میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان تحقیق بعمل آمده است.
– در رابطه با سکوت و نظافت و مسائل رفاهی درون اتوبوس مسائلی وجود دارد که از آن جمله می توان به مسائل زیر اشاره کرد:
بعضی از افراد مسن از این امور از قبیل مسائل رفاهی رضایت چندانی ندارند. آنها معتقدند، نوجوانان و افرادی با سن پایین که میل زیادی به تحرک و فعالیت دارند به این قبیل مسائل توجه زیادی ندارند و مراعات حال ایشان را نمی کنند.

بیشتر افراد به طور کلی از نظافت اتوبوسها نسبت به چند سال اخیر رضایت بیشتری دارند. زیرا اتوبوسهایی که مدل آنها بالا می باشد و زمان تولید و ساخت آنها بیشتر از چند سال نمی باشد بنابراین علاوه بر پاکیزگی این اتوبوسها از نظر کیفیت و آسایش افراد نیز در سطح بالایی قرار دارند.
– از نظر بر خورد رانندگان با مسافرین باید گفت بدلیل اینکه رانندگان مدت زیادی را به رانندگی می پردازند و روحیه مناسبی ندارند چندان با روی باز و رفتار مناسب با مردم برخورد نمی کنند البته در این میان رانندگانی نیز وجود دارند که واقعاً به بهترین شیوه وظیفه خود را در مقابل مسافرین انجام می دهند و آنها را نیز از خود ناراضی نمی گردانند.

– در مورد فاصله زمانی رسیدن هر اتوبوس به مقصد این نکته مشخص است که با توجه به مقتضیات محدودی مورد نظر تعداد اتوبوسها مشخص شده و هر چه این تعداد بیشتر باشد و فاصله مبدأ تا مقصد کمتر باشد، مدت زمان رسیدن اتوبوس کمتر خواهد بود.
برخی از مردم جامعه در مورد به موقع رسیدن به مقصد خود ابراز نارضایتی می کنند. آنها این مشکل را ناشی از عواملی چند می دانند:
۱) ازدحام و شلوغی خیابانها و مسیر رفت و آمد آنها

۲) توقف نکردن برخی از اتوبوسها در بعضی از ایستگاهها بدلیل شلوغ بودن اتوبوس
۳) زیاد سوار شدن مردم و ازدحام آنها در وسط اتوبوس

– با توجه به داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها می توان دریافت که مردم از نظر پراکندگی مسیرهای حمل و نقل در سطح شهر تا حدودی رضایت کافی را دارند یعنی تقریباً ۴۰% این پراکندگی مسیرها را در سطح متوسط دانسته و حدود ۳۶% در سطح خوب و خیلی خوب دانسته و ۲۳% نیز در سطح پایین و بد می دانند. اما باید توجه داشت که در برخی از مناطق نمی‌توان مسیرها را به چند بخش تقسیم نموده و یا مسیرها را کوتاه کرد. زیرا در این صورت ممکن است مشکلاتی از قبیل ازدحام و تراکم زیاد در جایی بوجود آید و برخی از مناطق از امکانات اتوبوسرانی محروم گردند.

– با توجه به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها می توان دریافت اکثریت مردم در مورد کاهش هزینه آنها در حمل و نقل توسط اتوبوسهای سازمان رضایت زیادی دارند، یعنی در نمونه های تحقیقی همه افراد از این حیث بسیار ابراز خرسندی می نمایند. افرادی که از نظر اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارند و رفت و آمد آنها از طریق اتومبیل های شخصی امکان پذیر نیست، از این امتیاز مفید، یعنی هزینه کم و پیمودن مسیرهای طولانی رضایت بیشتری نسبت به سایر قشرهای جامعه دارند.

روند افزایش قیمت بلیطها در چند ساله اخیر:
از این حیث تعدادی از افراد که مخالف افزایش قیمت بلیطها باشند تقریباً برابر تعدادی افرادی است که نسبت به افزایش قیمت بلیطها بی تفاوت است. برخی از افراد در تحقیقات بدست آمده نظراتی را ارائه کردند مثلاً از یکی از افراد مورد نظر که پرسش بعمل آمده چنین بیان نموده که ازدحام و شلوغی درون اتوبوسها بیش از حد است و ایشان که مسیر طولانی را روزانه با همین خط طی می کنند می گویند: به علت ازدحام و شلوغی بعضی از افراد به سختی در اتوبوس ایستاده و هنگام پیاده شدن بسیار اذیت می شوند. در مورد راه حل این موضوع ایشان فرمودند: دولت با در نظر گرفتن مشکلات مردم، می تواتند با وارد کردن واحدهای جدید و افزودن آنها از این مشکلات کاسته و بر از بین بردن این مشکلات تلاش نماید.

در پایان از دولت محترم خواستاریم که به امید خدا برای هر چه بهتر شدن امکانات و تجهیزات خود و همچنین ایجاد آسایش و رفاه کامل برای مردم جامعه بیشتر ازپیش تلاش نماید.
«انشاء الله»

مرحله سوم و چهارم
تنظیم جدول توزیع فراوانی و رسم نمودار – محاسبه پارمترهای مرکزی و پراکندگی
مرحله پنجم
ارزیابی مشکلات
در انجام این پروژه متأسفانه ما با مشکلاتی روبرو بودیم که عبارت بودند از:
۱- به دلیل عدم دسترسی به افراد در سایر نقاط شهر مجبور شدیم فقط از نقاط پر رفت و آمد اطلاعاتی جمع آوری کنیم.

۲- در این بررسی ۱۰ پاسخ نامه به دلیل مخدوش بودن پاسخ ها کنار گذاشته شد. بنابراین نمونه ها به ۳۰ عدد کاهش یافت.
۳- تعداد زیادی از افراد تمایلی به پاسخ دادن پرسش نامه و سئوالات نداشتند. بنابراین به ناچار به افراد زیادی مراجعه کردیم.
نتیجه گیری کلی:

با توجه به اطلاعات و داده های جمع آوری شده مردم از رضایت نسبی نسبت به عملکرد سازمان اتوبوسرانی برخوردار بوده و به طور کلی در زمینه های کاهش هزینه- سرعت حمل و نقل و به موقع رسیدن به مقصد و مکان قرارگیری ایستگاهها ابراز رضایت کرده اند و در زمینه های دیگر از قبیل روند افزایش قیمت بلیط ها و جمع آوری بلیط ها در هنگام سوار شدن و تعداد اتوبوس ها در مسیر رفت و آمد تا حدودی ناراضی بودند و این امور چندان مطلوب آنها نبوده است.
در انتها ما امیدواریم که سازمان اتوبوسرانی امکانات و خدمات رفاهی بیشتری در اختیار مردم قرار داده و با بالا بردن کیفیت آنها از هیچ کاری برای خدمت مفید و موثر به مردم دریغ نورزند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد