بخشی از مقاله


فصل دوم – تعیین ظرفیت
2-3-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی
ردیف نام ماده اولیه/ قطعات خریدنی مشخصات فنی مورد مصرف در محصول میزان مصرف
در محصول مصرف سالیانه منبع تامین
مقدار واحد داخلی خارجی


1 نیاز های نرم افزاری
- جهت حسابداری - 6 *
2 نیاز های سخت افزاری - جهت حسابداری 3 *
3 دفاتر ثبت - جهت ثبت و بایگانی اثناد 3 *
4 لوازم و امکانات دفتری - جهت فراهم نمودن دفتر شرکت 6 *


2-4-معرفی دستگاه ها و تجهیزات انجام فعالیت
ردیف نام ماشین آلات/
تجهیزات تولید یا انجام فعالیت مشخصات فنی تعداد منبع تامین
داخلی خارجی
1 حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای وزارت جهاد کشاورزی *
2 حسابداری وزارت جهاد کشاورزی *
3 اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی *
4 انبارداری وزارت جهاد کشاورزی *
5 حقوق و دستمزد وزارت جهاد کشاورزی *
6 اموال وزارت جهاد کشاورزی *


2-5-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی
ردیف عنوان تاسیسات به مقدار مصرف مقدار مصرف
محوطه کارگاه اداری بنزین گازوییل
1 برق * *
2 آب *
3 گاز * *
4 تلفن *


5 سوخت گرمایش * *

فصل سوم
معرفی نیروی انسانی

فصل سوم – معرفی نیروی انسانی
معرفی نیروی انسانی
1-3-برآورد پرسنل تولیدی
ردیف عناوین شغلی تعداد میزان تحصیلات جنسیت
1 سرپرست 1 کارشناسی ارشد حسابداری یا مدیریت مرد
2 مهندس 4 کارشناس رایانه – حسابداری مرد
3 تکنسین 10 فوق دیپلم رایانه - حسابداری مرد / زن
4 خدمه 1 زیر دیپلم مرد


2-3-پرسنل اداری و خدمات
ردیف نوع مسئولیت تعداد شرح وظایف
1 مدير 5
2 خدمات 1
3 تکنسین 10


فصل چهارم
هزینه ها

فصل چهارم – هزینه ها
معرفی هزینه ها
ردیف عنوان هزینه مبلغ سالانه به ريال
1 مواد مصرفی 50000000
2 تامین انواع انرژی سوخت(تاسیسات-گرمایش-سرمایش) 1800000
3 هزینه خدمات نیروی انسانی 750000000
4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید -


5 هزینه زمین-ساختمان 400000000
6 هزینه لوازم اثاثیه اداری 50000000
7 هزینه های قبل از بهره برداری 30000000
8 جمع کل هزینه ها 1798000000

برآورد هزینه استهلاک
شرح ارزش دارایی
( ریال) درصد هزینه استهلاک
محوطه سازی


ساختمان
ماشین آلات و وسایل آزمایشگاهی 50000000 10 5000000
تاسیسات
وسایل حمل و نقل
وسایل دفتری 5000000 10 500000
پیش بینی نشده
جمع کل 55000000 10 5500000


سود ناخالص= هزينه هاي ساليانه- در آمدسالیانه
1270000000 = 1230000000- 2500000000


فصل پنجم
شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز


فصل پنجم – شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز
شرح فعالیت های شرکت :
1 – فعالیت های حسابداری دولتی
- حسابداری تملک دارایی های سرمایه ای
- حسابداری مالی
- اعتبارات
- انبار داری
- اموال
- حقوق و دستمزد
و ...

2 – فعالیت های حسابداری شرکتی
حسابداری شرکتی – حسابداری صنعتی - انبارداری – انبارگردانی و ...

3 –حسابرسی
حسابرسی دولتی
حسابرسی شرکتی
و ...

برخی از اطلاعات فنی مورد نیاز :
يكي از مباحث اصلي و مطرح بخشهاي اداري ـ حسابداري و مالي و خدماتي اكثر موسسات ، سازمانها و شركتها در روزهاي پايان سال شلوغي و جنب و جوش است كه براي انجام كارهاي باقيمانده و ناتمام صورت مي گيرد .


انگار كه مسابقه اي در پيش است از كاركرد كارمند ساده گرفته تا مديران و سرپرستان رده بالاي در سازمان جهت رسيدن به نقطه پايان در تلاش هستند .
به راستي چرا اينگونه است ؟ و چه عواملي سبب اين مي شود كه نتوانيم كارهايمان را در طي سال انجام دهيم ؟ عوامل فرهنگي موثرند يا عوامل اقتصادي ؟
آيا قوانين موجود كشور داراي اشكال و نقص هستند و يا عوامل محيطي و اجتماعي درون سازمانها؟


آيا از فن آوري سيستمهاي اطلاعات مديريت ( ) نتوانسته ايم بدرستي بهره‌اي ببريم ؟
آيا كاركنان سازمانها به موقع وظايف محوله را انجام نمي دهند ؟


و آيا مديران از ابزارهاي كنترلي مديريتي خود به نحو مطلوب استفاده نمي كنند ؟
اينها سئوالات مطرحي هستند كه مي توان با حل آنها گره بسياري از مشكلات موجود سازمانها و شركتها باز شده و بدرستي از زمان بعنوان يك منبع محدود استفاده نمود .


بحثها و نظرات مختلفي در خصوص روزهاي پايان سال با انبوه زياد كارهاي ناتمام مطرح است . عدهاي از صاحبنظران بر اين باورند كه مديران ما با توجه به عوامل فرهنگي و محيطي داراي ساختار مناسبي از لحاظ تركيب زمان و شرايط آن و استفاده بهينه از وقت نمي باشند .
در اين گزارش يه مسايلي در خصوص ريشه هاي بنيادي اين مساله مي پردازم و اميدوارم كه بتوانم نگاه تازه اي در رفتار و كردار اجتماعي در مورد استفاده صحيح از وقت داشته باشم .


در اين گزارش به عواملي از قبيل :
مهارتهاي فردي و سازماني
نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي
عوامل درون سازمانها و برون سازماني ،


وظايف كاركنان و نقص سيستمهاي اطلاعاتي
وظايف مديران و استفاده از ابزارهاي مديريتي
مي پردازيم .
امروزه متخصصان و دست اندر كاران بحث جديدي را تحت عنوان مديريت اثر بخش مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند و بطوريكه در عصر حاضر كارايي و بهره‌وري والاترين هدف و ارزشمندترين مقصد كليه مديران است . مهارت اعمال مديريت زمان به دو مقوله كلي مهارت فردي و مهارت سازماني قابل طرح و تقسيم بندي است از بعد مهارت سازماني كه به شش قسمت تقسيم ميشود مديريت ارتباطات ـ مديريت جلسات )– برنامه ريزي عملياتي - تفويض اختيار –هدف گزاري ـ اولويت بندي اهداف و برنامه ها و فعاليتها ـ)و رابطه آن با مهارت فردي كه آن هم با نقش وبژگيهاي فرذي در موفقيت سازماني در ارتباط است مورد بحث قرار مي گيرد .


1 ـ مهارتهاي سازماني فردي
الف - مهارت سازماني :
بحـث مهارتهاي سازماني مديريت و سرپرستان از نقطه نظر اهداف تقريباً يكي است . شناسايي و تعيين اهداف از مباحث بسيار كليدي مي باشد . اولويت بندي اين اهداف به شما كمك مي كند كه مطوئن تر به آنها برسيد .


وقتي شما اين برنامه و فعاليتها را برنامه ريزي مي كنيد در واقع از ابزارهاي مديريتي استفاده مي كنيد و چنانچه اين مديريت برنامه ريزي بصورت عملياتي باشد شما يك مدير عملياتي به حساب مي آييد و براي اينكه بتوانيد برنامه هاي خود را اجرا كنيد بايد از مسئوليتهاي اجرايي خود كم كرده و فقط نظارت و رهبري نمايند و قدرت دادن تفويض اختيار به ديگر كاركنان به شما كمك بسياري خواهد كرد با اين بينش شما داراي ارتباطات موثري با ديگر افراد خواهيد بود و اينكه بتوانيد از مقوله زمان هم حداكثر بهره‌برداري را بنمائيد . پيتر دراكر پدر علم نوين معتقد است هركس نتواند زمان خود را مديريت نمايد هيچ چيز ديگر را هم نمي تواند مديريت كند .


بنابراين مهارت سازماني مديران موفق ارتباط بسياري با مديريت بهينه از زمان دارد .

ب ـمهارتهاي فردي
كرت اوين رفتار افراد را تابعي از شخصيت انسان و محيط آنها مي داند . ولي بر اين اعتقاد بود كه اعمال و رفتاري كه از انسانها سر مي زند احتمالاً هر دو عامل يعني ويژگيهاي فردي و عوامل محيطي در آن دخيل باشند .
وقتي به نظر كرت لوين در خصوص رفتار انساها تأمل مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه رفتار انسان از ديد خود فرد يعني عامل اجرا و يا اينكه از ديد ديگران مورد قضاوت قرار مي گيرد داراي تفاوتهايي مي باشد .
بر اساس تحقيقات انجام شده زماني كه فرد در موضع اقدام كننده قرار مي گيرد رفتار خود را اكثراً به عوامل محيطي نسبت مي دهد و عوامل شخصي و ويژگيهاي فردي را ناديده مي گيرد .
و بر عكس زماني كه در موضع مشاهده كننده و قضاوت كننده قرار مي گيرد نقش عوامل محيطي را كمرنگ فرض نموده و بيشتر به عوامل شخصي تأكيد مي ورزد .
در حيطه بحث مهارتهاي فردي تخصص و چگونگي نگرش به اين قضيه مي تواند در خور تأمل و انديشه باشد .هر چه در انجام هر كاري فرد داراي تخصص و مهارت باشد بهتر و موثرتر ميتواند در آن رشته فعاليت نمايد . بي شك يكي از عوامل عقب‌ماندگي كشورهاي جهان سوم عدم وجود مردان و زنان با تخصص و با مهارت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي مي باشد .


2 ـ نقش عوامل فرهنگي روي فعاليتهاي اقتصادي مساله اي است كه كارشناسان امر در مواجهه به آن به يك نكته اساسي توجه دارند و ان فرهنگ رفتاري افراد آن اجتماع مي باشد .


در بيان تعريف مربوط به مسائل فرهنگي ديدگاه عالمان بطور قطع در يك راستا مي باشد و ان اينست كه در تعريف فرهنگ به اصول ثابتي معتقدند از انجمله مجموعه اي از ارزشها ، باورها ، اعتقادات ، هنجارها ‌، اخلاق ، دانش و ساير يافته ها و اكتسابات اجتماعي انسان .
در هر جامعه اي با توجه به خصوصيات فرهنگي ان مقولات ، معيارها و مفاهيمي با ارزش قلمداد مي باشند وقتي از بايدها و نبايدهاي يك فرهنگ حرف مي زنيم از حد و حدودها و از مرزهاي رفتاري آن اجتماع مي گوييم به يك مجموعه از رفتارها و هنجارهاي مسلم شده بر مي خوريم كه مي تواند در پيشرفت و توسعه نقش بسزايي داشته باشد هر دوي عوامل فرهنگي و اقتصادي در مورد طرح اين گزارش داراي اهميت فوق‌العاده مي باشند .
نظم و ترتيب در اجتماع ، وفاي به عهد ، عدم وجود فاصله‌هاي طبقاتي ( عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي ) ، داشتن امنيت و اسايش فكري و روحي و داشتن محيطي عاري از آلودگي هاي صوتي و فشارهاي عصبي و ............ اين مسايل تاثير زيادي روي نظم اجتماعي دارد و نظم اجتماعي سبب مي شود كه كارها و امور جاري اجتماع به موقع و صحيح انجام شود . براي روشن شدن اين بحث كمي بيشتر صحبت مي‌كنيم :

- نظم و ترتيب در اجتماع ( نظم اجتماعي )


نظم اجتماعي سرآمد كليه بحثهاي اين گزارش مي باشد . نظم اجتماعي جهت دهنده اجتماع است .
تنظيم امور و داشتن برنامه مشخص براي اهداف تعيين شده در كمك به بهبودنظم اجتماعي مفيد مي باشد .
آگاهي اجتماع از چنين وضعي آنها را در خطي قرار مي دهد كه همانا توسعه فرهنگي و در نهايت توسعه اقتصادي مي باشد .
-‌ وفاي به عهد ( تعهد )
بسياري از مشكلات مردم ما عدم وجود تعهد و وفاي يه عهد و پيمان است . وقتي ريشه اين مشكل را مورد ارزيابي قرار مي دهيم به بحث قبلي ( نظم اجتماعي ) بر مي خوريم . انجام امور بموقع و تعهد داشتن به افراد و كارها و وظايف محوله انسانها را متعهد كرده و در قبال اجتماع مسئوليت‌پذير مي كند .
احساس مسئوليت اجتماعي ، از مهمترين عوامل حفظ و ضمانت اجرايي عدالت اجتماعي است و لذا آگاهي عمومي به حقوق و وظايف و مراقبت در حفظ و اجراي آن و اصل انتقاد سازنده و امر بمعروف و نهي از منكر در همه مراتب و حدود آن در جامعه ضرورت دارد .

ـ عدم وجود فاصله هاي طبقاتي
تا انجا كه مشاهدات عيني و تجارب اجتماعي در جامعه هاي مختلف با نظامهاي اجتماعي و اقتصادي مختلف نشان داده ، افراد اجتماع از نقطه نظر كارآيي فكري و بدني با يكديگر تفاوت دارند . منظور از اين تفاوتها ، تفاوتي است كه در سرشت آنهاست ، نه تفاوتهايي كه ناشي از نابسامانيهاي و بي عدالتيهاي اقتصادي و اجتماعي است و با برطرف كردن آنها برطرف مي شوند .
يكي از موضوعات مهم عوامل فرهنگي ، بحث وجود فاصله‌هاي طبقاتي در اجتماع مي باشد . تاثير نگراني افراد اجتماع از وجود فاصله‌هاي طبقاتي بطور حتم در رفتارهاي اجتماعي اثر گذار است .


موضوع قشر بندي اجتماعي ( ) در فرهنگ جامعه شناسي ، عبارت است از ديدگاهي كه افراد و گروههاي اجتماعي كه در يك جامعه وجود دارند را بصورت لايه ها و قشرهايي تلقي مي كنند كه در سطوح مختلف ، و بر روي هم چيده شده اند .
مفهوم نابرابري هاي اجتماعي يا قشر بندي اجتماعي از يك بار ارزشي برخوردارند كه افراد و گروههاي خاص را فراتر از افراد و گروههاي ديگر قرار داده و قلمداد مي كنند .


- عدالت اجتماعي به مفهوم واقعي و بر اساس بينش اسلام در ايه زير خلاصه مي شود
( بالعدل قامت السماوات و الارض ) آسمانها و زمين بعدالت بر پاست .

3 ـ عوامل درون سازماني و برون سازماني
براي روشن شدن بحث عوامل درون سازماني و برون سازماني و ارتباط آن با اين گزارش به نكاتي اشاره مي شود .
الف ) ديدگاه سيستمي
قبل از بحث پيرامون ديدگاه سيستمي به تعريف سيستم مي پردازم .
سيستم مجموعه اي است از اجزاء كه با ارتباط و پيوند متقابل يك كل واحد را براي رسيدن به هدف مشخص و معيين تشكيل مي دهند و هر كدام از اجزاء نقشي خاص را در اين راستا ايفا مي كنند .
ديدگاه سيستمي يك راه و روش فكر كردن ، نوعي جهان بيني و يك قالب ذهني خاص است . اين طرز فكر به مدير سازمان چنين القاء مي كند كه سازمان ، سيستمي است كه از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده و هر قسمت از ان علاوه بر هدف خاصي كه براي خود دارد . در جهت تحقيق هدف كلي سازمان نيز فعاليت مي كند . به اين ترتيب . مدير با شناخت كامل از سيستم سازماني ، تصويري جامع در ذهن خود ايجاد مي نمايد و با ديد خاصي كه دارد سعي مي كند وقت خود را مصرف جنبه هاي مهمتر سازمان كند .
بعبارت ديگر با چنين طرز تفكري ،‌مدير قادر به شناخت ماهيت محيطي كه در آن كار مي كند خواهد بود و در نتيجه با آگاهي همه جانبه در موقعيتي شناخته شده وظايف خود را به موقع انجام خواهد داد .
ب )‌ سيستم سازماني
با عنايت به آنچه درباره تعريف سيستم بيان شد ، سازمان نيز خود سيستمي است كه داراي هدف خاصي است و لااقل از دو عامل ، كه هدف مشتركي دارند تشكيل مي شود .


در سيستم سازمان نوعي تقسيم كار در جهت نيل به هدف مشترك عوامل متشكله آن وجود دارد .
اجزاي سيستم در قبال رفتار يكديگر عكس‌العمل نشان مي دهند و بين خود ارتباطاتي رسمي يا غير رسمي بر قرارمي كنند و لااقل يك جزء از سيستم ، وظيفه كنترل را بر عهده دارد و بازده سازمان را با معيارهاي تعيين شده مطابقت مي دهد و تعديلات لازم را در كار سيستم بوجود مي آورد . به اين ترتيب ، سازمان سيستمي است با هدف خاص كه از سيستمهاي فرعي متعامل از قبيل تقسيم كار ، ارتباطات و كنترل تشكيل شده است .
اجراي تقسيم كار مناسب شرايط بوجود آمده در سازمان را بهينه مي سازد و باعث بهبود روندكار و در نتيجه بازدهي بالا را فراهم مي سازد .
ج ) تركيب سيستم


همانطور كه اشاره شد هر سيستم از اجزايمختلفي تشكيل مي شود كه اين اجزاء هر يك نقش خاصي را در جهت تحقق اهداف سيستم ايفا مي كند . تركيب سيستم را مي توان در شكل زير نشان داد

حسابدار دولتی :
حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .

نمونه وظايف
1. توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
2. توانایی تنظیم اسناد مالی
3. توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
4. توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
5. توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
6. توانایی عملیات حسابداری سپرده ها


7. توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
8. توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
9. توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
10. توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی


11. توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12. توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
13. توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
14. توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
15. آشنایی با تعریف حسابداری
16. آشنایی با تعریف دفترداری


17. آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
18. آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
19. آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
20. شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
21. توانایی تنظیم اسناد مالی
22. آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
23. آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
24. آشنایی با دفاتر مالی


دفتر صدور برگه
دفتر روزنامه
دفتر روزنامه عمومی
دفتر روزنامه دریافتی صندوق
دفتر روزنامه پرداختی صندوق
دفتر ثبت اسناد هزینه


25. شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
26. شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
27. برقراری تنخواه گردان پرداخت
28. عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
29. شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت


30. شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
31. شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
32. شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
33. شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
34. شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
35. آشنایی با دفتر معین
36. آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین

ابزار و وسايل

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید