whatsapp call admin

مقاله آخرین نتایج تحقیقاتی برای بهداشت محیط دامداری ها و کاهش خسارات و هزینه ها

word قابل ویرایش
5 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

پاکسازی ورعایت بهداشت دریک پرورشگاه گاوهای شیرده ،از عوامل حیاتی و موثر در تضمین سلامتی ،افزایش میزان تولید و ارتقا کیفیت محصول نهایی است .

هرچه محیط بهداشتی تر و پاکیزه تر باشد، میزان پاتوژن ، سیکل بیماری دام و درصد ابتلا به بیماری کمتر است .

ویژگی های پیش بینی شده :

چنانچه مواد ضدعفونی کننده انتخابی شما، در حد ایده ال و استاندارد باشد:

-سرعت عمل ،مدت اثرگذاری ومیزان تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت .

– در صورت وجود موارد ارگانیک فعال می ماند

-قابلیت ماندگاروپوشانندگی آن به گونه ای است که فلزات ، موادبتنی وتجیهزات دامداری ازهرگونه موادسمی که سلامتی کاربران را به خطر بیندازد پاک می مانند

– دستورالعمل و روش کاربری آن در درسترس بوده و به آسانی قابل استفاده است .

– هچ یک از مواداولیه به کار رفته دراین فرآورده ها نسبت به

موادی نظیرید،کلر،گلوتاهیدرات وفنول (ترکیبات آمونیم چهار ظرفیتی )، تغییرات و واکنش شیمیایی نشان نمی دهند.

در چنین شرایطی می توان اطمینان داشت که یک ماده ضدعفونی کننده ایده آل به کار برده ایم . هرچند خصوصیات شیایمییماده ضدعفونیکننده بسیاراهمیت دارد،اماشیوه کاربرد فرآورده مهم ترین عامل دستیابی به یک نتیجه مطلوب می باشد.

واقعیت انکارناپذیر

صرفایک ماده ضدعفونی کننده واحد،قدرت کنترل ومهار کردن انواع مواد آلوده کننده و میکروبی مزرعه را ندارد. باید انتخاب فرآورده به نوعی صورت بگیردکه بتوان به پرسش های زیرپاسخ داد:شمامی خواهیدباچه نوع موادآلاینده ای در محیط مزرعه خود مبارزه کنید؟ آیا پیش از حمله ، دشمن خود را شناسایی کرده اید؟ چه نوع سطوحی را می خواهید ضدعفونی نمایید؟آیانوع وجنس سطوح موردنظررادرمزرعه خود ارزیابی کرده اید؟ در چه فاصله زمانی عملیات ضدعفونی انجام می دهید؟

بهداشت واحدهای شیردوشی

واحدشیردوشی ،بخشی است که بیشترین ریسک آلودگی راداراست ،بنابراین توصیه می شودروزانه دوبارضدعفونی محیطی به ویژه در سطوح و میزهای کار که با دست کارکنان تماس مستمر دارند انجام گیرد.

پس از هر مرحله شیردوشی ، تمامی لوازم و ماشین های اتوماتیک شیردوشی را با آب بشویید. هفته ای یک بار محیط وسالن شیردوشی راباموادضدعفونی کننده استریل نمایید.

توصیه می شودازموادضدعفونی کننده ای استفاده شودکه PH خنثی دارند.

اهمیت بهداشت سالن گوساله زایی

نیاز یک نوزاد گوساله برای ادامه حیات با حداقل ریسک بیماری وتلفات ،وجودمحیطی سالم ،بهداشتی وایمن است .

هرچه محیط شیردوشی مناسب ترباشد،گاوهای شیرده نیز مرحله شیردوشی را با کیفیت مطلوب تری پشت سر می گذارند.

همواره بیماری های التهاب ریه درگاوهای بالغ وبیماری اسهال عفونی در گوساله ها، هزینه های دامپزشکی و مراقبتی بسیار زیادی را برای صاحبان دامداری در سراسر جهان به وجود می آورند.این خسارات شامل کاهش بازده غذایی ،کم رشدی و هزینه های دارویی – درمانی است که در نتیجه به مرگ دام ختم می شود.

دراولین روزهای عمریک گوساله ،بیماری اسهال نوزادی جزو پرمخاطره ترین بیماری های دام محسوب می شود.

هرچه فضای بین دام ها کمتر باشد و تعداد زیادی از آنها در یک سالن حبس شده باشند، میزان مرگ و میر و خسارات ناشی از آن نیز افزایش می یابد، در این نوع سالن ها امکان پاکسازی محیط از مدفوع دام که عامل اصلی بیماری اسهال است کمتر وجود دارد.

عوامل اصلی بیماری اسهال درنوزادگوساله شامل : ویروس ها، باکتری ها و انگل های محیط دامداری است .

بنابراین لازم است ماده ضدعفونی انتخابی هرسه مورد بالا را پوشش دهد.

ارائه ماده ضدعفونی کننده

اخیرا یک ماده ضدعفونی بر پایه اسیدهای آمینه توسط شرکت دارویی INRA تولیدشده که نام آن کنوسوکس می باشد.

این فرآورده ،هرسه گروه ویروس ها،باکتری هاوانگل هارااز بین می برد.

مکانهایی که باید ضدعفونی و پاکسازی شوند، عبارتنداز: سالن مخصوص گوساله های نوزاد، آغل گوساله های بزرگتر، سالن مخصوص گوساله زایی ،سطل هاوظروف آبشخوری و خوراک دام .

رعایت بهداشت توسط کارکنان دامداری

دست های کارکنان یک دامداری مستقیم ترین روش انتقال میکروب ها و ویروس ها از تجهیزات به دام هاست . بنابراین هر یک ازافراد که ارتباط مستقیم با گاوها یا گوساله ها دارند، باید همواره از شستشودهنده های آنتی باکتریال استفاده نمایند.

توصیه می شوددرنقاط مختلف سالن های دامداری صابون های ضدعفونی کننده و یامحلول های شستشودهنده حاوی الکل قرار دهند. به علاوه درقسمت ورودی سالن های دامداری ،حوضچه هایی تعبیه شود که افراد با پوتین هایشان از آن عبور کنند،این امر باعث کاهش میزان آلودگی کف سالن ها و آغل ها می شود. کارشناس سالن بهداشت محیطی مزارع دامداری موادی را پیشنهاد می کنند که حاوی هیدروژن پروکسیدواسیدپراستیک باشند.هریک از پرسنل دامداری درقسمت شردوشی بایدقبل وبعدازاین مرحله نظافت و ضدعفونی دست ها و چکمه های خود را انجام دهند.

هرفردبه محض ورودازیک سالن به سالن دیگر،باید چکمه های خود را داخل حوضچه ای ببرد که دارای مایع ضدعفونی کننده اسیدی باشد. حتی افرادی که از خارج از دامداری وارد مزرعه می شوند، الزاما باید چکمه های مخصوص و یا ضدعفونی شده پوشیده ودستهای خود را با صابون بشویند.

ضدعفونی کردن ماشین های شیردوشی

این ماشین هاوتجهیزات به نوبه خودیکی ازمنابع تولید آلودگی وباکتری هستندولازم است پس ازهرمرحله شیردوشی ، باماده ای قلیایی با اسیدی تمیز شوند، یک محصول قلیایی کلردار برای این منظور بسیار مناسب است .

در بعضی کشورهای اروپایی ، دامداران از ترکیب اسید پراستیک وهیدروژن پروکسیدبرای نظافت دستگاه شیردوشی استفاده می کدن. اقبل ذکراست  ه ک زیمان ت ظلغ ون ت بس این ترکیبات بسیارمهم است ،چنانچه نسبت این موادمتناسب نباشد، به لاستیک های شیردوشی آسیب می رساند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 5 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد