تحقیق در مورد آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
امروزه ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی پیشرفته حرف اول را می‌زنند ، اما پایه و اساس این حرف ها بر یافته های علمی به ویژه ، یافته های علوم تربیتی ، روان شناسی رشد ، دانش و هنر آموزش مبتنی است .

بنابراین نباید فراموش کنیم هر کجا که می خواهیم از فناوری های گوناگون در آموزش استفاده کنیم ، دانش و هنر آموزش مقدم بر فناوری است . در حقیقت فناوری آموزش باید در خدمت آموزش باشد نه به عکس ، در عین حال یادآوری این نکته ضروری است که بدون فناوری های اطلاعاتی و ارتباط به روز ، تغییر و

تحول اساسی در شیوه ها ، نگرش ها و مهارت های آموزشی مناسب با عصردانایی رخ نخواهد داد . بنابراین ، تاثیر متقابل یافته های علمی بر فناوری و قابلیت ها و توانایی های فناوری در به کار گیری یافته های علمی انکار ناپذیر است . و فناوری های اطلاعات و ارتباطات با علم تعلیم و تربیت در آموزش های مبتنی بر خود – رهبری ، تفکر انتقادی و پرورش خرد ورزی همسویی و سازگاری بیشتری دارند .

مقدمه :
کاربرد فناوریهای جدید اطلاعات و ارتباطات ، تغییرات شگفت انگیزی در فرآورده های و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می‌دهند و برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی » که در آن تولید دانش ، علمی هدف است ، رو به گسترش اند .

اگر در هر دوره از تاریخ بشری قدرت و برتری را به یکی از ویژگیهای خاص آن دوره تعبیر کنیم . ویژگی خاص عصر اطلاعات که آن را از سایر دوره های متمایز می‌سازد ، تولید و عرضه اطلاعات است . بنابراین ملاک قدرت و برتری کشور ها میزان تولید اطلاعات و سهولت دسترسی سریع و گسترده افراد به اطلاعات صحیح است .

در چنین جامعه ای شرط بقا مجهز شدن به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید است ، در غیر این صورت راهی جز وابستگی شدید نخواهیم یافت . جوامع دنیا راهی جز قبول و پذیرش فناوری های نو ندارند بنابراین ، باید در این زمینه به تدابیر و تدارکات لازم مجهز شوند ، به ویژه در بخش آموزش و پرورش که محور اصلی این تغییرات است .

مفهوم فناوری :
واژه فناوری در دنیای صنعت و بازرگانی موجب الهام زیادی شده است . فناوری آموزشی از آن هم ابهام انگیزتر است . بسیاری فناوری را به مفهوم دانش و اطلاعات در نظر می گیرند و عده ای آن را چنان بسط میدهند و مفهومی می دانند که همه ابعاد نظام آموزشی را شامل می‌شود . برخی نیز از مفهوم فناوری در کی علمی دارند . نتیجه تعریف هایی که تاکنون از فناوری شده است و نیز سیر تحول فناوری ( از سخت افزار تا نرم افزار ) این است که : فناوری را کاربرد علمی دانش مهندسی برای درک و توسعه محصولات ، خدمات ، فرایندها ، و عملیات بدانیم . اگر این تعریف را بپذیریم معلوم می شود که اولاً فناوری کاربرد دانش است وبا خودعلم و دانش تفاوت دارد . ثانیاً فناوری برای توسعه محصولات ، خدمات ، فرآیندها و یا عملیات به کار می‌رود و باید توانایی سود آوری در این زمینه ها را داشته باشد .

 

جامعه اطلاعاتی :
جامعه اطلاعاتی جامعه ای است که در آن تمام ابعاد زندگی انسان ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و …) به طور شدیدی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی وابسته است . به عبارتی دراین جامعه مردم برای انجام دادن کلیه امور خود ، ناگزیر به استفاده از این ابزارهای پیشرفته‌اند . از ویژگیهای اصلی جامعه اطلاعاتی می توان به شبکه گرا بودن آن ، وابستگی شدید آن به سخت افزار ها و سیستم های شبکه ای ، سرعت تولید و منسوخ شدن اطلاعات ، دسترس سریع به مجموعه های عظیم اطلاعاتی ، انباشتگی اطلاعات و …. یاد کرد .

ویژگی دیگر این جامعه کوچک شدن جهان و تحقق دهکده جهانی بر اساس تبادلات گسترده و سریع اطلاعات در بین انسان ها است از این رو ، پدیده جهانی شدن در این عصر ظهور یافته است .

جهانی شدن :
پیدایش نظام نو ارتباطات الکترونیکی که عرصه آن نظام جهانی است ویژگی اش یکپارچه سازی همه رسانه های ارتباطی و تعادل بالقوه است ، در حال تغییر فرهنگ‌ها است و آنها را دگرگون می کند . از این نظر جهانی شدن تمدن اطلاعاتی را بنا می کند که اتکای آن به زمین، سرمایه یا مواد خام نیست ، بلکه

جنبشی بر نیروی خلاقیت بشری و نبوغ و ابتکار او است . تمدنی که دانش در آن منبع ارزش قلمداد می شود و همانگونه که در جامعه صنعتی سرمایه و کار عوامل اصلی تولید را تشکیل می دادند ، در جامعه اطلاعاتی دانش ، عامل اصلی تولید به شمار می رود .در عصر دانش و اطلاعات با استفاده از ارتباطات رایانه ای مرز های دانش از هم گسیخته و محیط یادگیری به شکل جدید معنامی یابد . فناوری های اطلاعات در پیدایش روش ها و اشکال نوی از تعلیم و تربیت تاثیر

گذاشته و به فضاهای آموزشی و ارد می شود . این موضوع از اواخر قرن بیستم میلادی به مثابه یکی از خط مشی های اساسی کشورهای در حال توسعه مطرح شده است . بر این اساس محیط یادگیری باید همواره در سطحی وسیع و با انعطاف پذیری لازم در دسترس همگان قرار گیرد در این نوع نگرش دیوارهای بسته مدارس و مراکز آموزشی فرو ریخته و آموزش همیشه و در هر کجا در اختیار افراد قرار می گیرد . با استفاده از این فناوری ها جست و جوی اطلاعاتی موردنیاز به صورت فردی امکان پذیر شده و شکل جدیدی از یادگیری مادام‌العمر ظهور می یابد .

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات :

با کمک فناوری های اطلاعات می توان نابرابری ها در دسترسی آموزشی و کیفیت آن را کاهش داد و سیستم های آموزشی می توانند دانش و مهارت های یادگیرندگان خود را ارتقاء دهند ، خلاقیت ، تفکر نقادانه و یادگیری چگونگی یادگرفتن آنها را تشویق کنند و بهبود بخشند ( یونسکو ، ۲۰۰۳ )
ظهور فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی در عصر اطلاعات ، شکل جدیدی از محیط یادگیری تعاملی ، خلاق و فعال را ایجاد کرده است ، به نحوی که همه افراد قادرند در هرکجا و هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند . توسعه این فناوری ها به قدری چشمگیر و فراگیر است که نمی توان تاثیرات آن را بر آموزش و پرورش نادیده گرفت . هم اینک استفاده از ظرفیت های توسعه یافته فناوری های اطلاعاتی – ارتباطی در بخش آموزش و پرورش امری اجتناب ناپذیر و ضروری است . فناوری اطلاعات چهره آموزش سنتی را به طور کلی دگرگون کرده است . این امر به ویژه در آموزش کشورهای پیشرفته نقش متحول تری را به عهده داشته است .
ورود به این دوره و حضور فعالانه و باانگیزه در آن مستلزم فراهم سازی شرایط و امکاناتی است که مهمترین آن بستر سازی مناسب برای استفاده مطلوب از آن است . از این رو نمی توان از تأثیر روز افزون فناوری های نو و توانایی های آنها در بخش آموزش و پرورش چشم پوشی کرد .

امروزه جامعه اطلاعاتی به سرعت در حال گسترش است و آموزش و پرورش بخش مهم و اصلی این تغییرات است بسیاری از جوامع بیم آن دارند که نتوانند آموزش و پرورش خود را با نیازهای روز جامعه همگام کنند و از دیگر جوامع عقب بمانند . به همین دلیل ، در بسیاری از کشورها برنامه های ملی و بنیادی در بخش آموزش و پرورش در زمینه دسترسی به فناوری های نو اطلاعاتی و ارتباطی به وسیله دولت پیش بینی و به اجرا گذاشته شده است . آنچه در «جامعه اطلاعاتی » بخصوص در بخش آموزش و پرورش موردتأکید است . صرف سرمایه گذاری و کاربرد سخت افزاری و ابزار گونه فناوریهای اطلاعاتی – ارتباطی و

استفاده از آن برای انبار کردن اطلاعات نیست . بلکه مسئله مهم و اساسی که بیانگر ارزش واقعی و به کارگیری این فناوری ها در آموزش و پرورش است ، توانمند سازی دانش آموزان در برگزیدن و انتخاب اطلاعات مورد نیاز است ، یعنی آنچه که قدرت تشخیص نیاز و یافتن راه حل های رفع آن نیاز را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند در این صورت دانش آموزان به مرحله خود رهبری می رسند و قادرند فناوریهای اطلاعاتی ارتباطی را در خدمت خود بگیرند نه آن که خود به خدمت آن درآیند . این گونه است که فناوری نه فقط یک ابزار، بلکه روشی نو در آموزش و پرورش را بنیاد می نهد .

فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد تحول در آموزش و پرورش :

از آن جا که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل میدهند و طبعاً به دلیل نیاز بیشتر این گروه به آموزش در دوره های مختلف تحصیلی ، هزینه بر بودن سرمایه گذاری های آموزشی برای دولت ، کمبود منابع درسی و مواد آموزشی چاپی ، مشکلات عدیده ای برای سیاستگذاران آموزشی ایجاد شده است ، از طرفی به دلیل تجمع بیشتر امکانات آموزشی در مراکز استانی و نیز مشکلات اولیاء و مربیان مناطق دوردست برای بهره گیری موثر از این امکانات ، کمبود معلمان و مربیان خبره درتمام نقاط کشور و ….. کاربرد وسیع ICT در آموزش و پرورش می تواند برای کاهش این فاصله ها و رفع پاره ای از معضلات آموزشی کشور راه حل مناسبی باشد و به این ترتیب توازن نسبی را در امر آموزشی مناطق جغرافیایی کشور پدید آورد ،

نقش معلمان در عصر اطلاعات :
معلمان و مربیان در نظام های نو آموزشی بر خلاف نظام های سنتی پیشین در نقش های گوناگونی ظاهر خواهند شد . از قبیل : معلم در نقش تسهیل گر ،یادگیرنده ، تولید کننده اطلاعات ، راهنما و رهبر آموزشی ……

راهکارهای پیشنهادی :
ـ شناسایی و بررسی آموزش و پرورش دنیا (به ویژه کشورهای موفق در این زمینه )
ـ ایجاد بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات پشتیبانی
ـ ایجاد زیر ساخت های لازم ارتباطی
ـ فرهنگ سازی مناسب

ـ توسعه سرمایه گذاری در زمینه تجهیز فناوری اطلاعات در مدارس
ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های متناسب با تحولات جدید
ـ بازنگری محتوای دروس
ـ بازنگری برنامه های تعلیم و تربیت معلمان و مدیران آموزشی
ـ باز آموزی معلمان و مربیان

ـ تغییر روش های ارزیابی و سنجش
ـ اجرای آزمایشی برنامه ها نخست ، باید در سطح کوچک مورد توجه قرار گیرد . این امر بدان منظور است که مسؤلان آموزش و پرورش تجارب خود را در این زمینه در سطح جهانی افزایش دهنده و ابعاد وسیع فنی ، مدیریتی و منابع انسانی را بدون درگیر شدن در یک برنامه پر هزینه بزرگ و پذیرش پی آمدهای ناشی از مخاطره پذیری انجام کار ناقص و قبل از موقع را مورد مداقه قرار دهند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد