بخشی از مقاله

چکیده
وبلاگ از دو واژه «وب» و «لاگ» تشکیل شده است و در لغت به معنای به اشتراک گذاشتن وب می باشد. یعنی فضایی که در آن هریک از کاربران اینترنت می توانند به صورت پیوسته (آن لاین) اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند.
وب لاگ ها به دلایل عمدة ذیل محبوبیت فراوانی یافته اند :


1) تعامل دو یا چند جانبه
2) فناوری ساده
3) سرعت و سهولت خواندن
4) ارائه اطلاعات فراتر از اخبار
5) ایجاد روحیه همکاری و مشارکت


وبلاگ رسانه ای است با قابلیت تأثیرگذاری زیرا برای تغییر ایجاد کردن و مؤثر بودن نظرات در جامعه فضایی موثر را ایجاد می کند.
همانطور که مطرح شده عنوان تحقیق فوق بررسی نوع نگرش زنان مشهد به وبلاگ نویسی می باشد و طبق تحقیقات انجام شده زنان مشهدی وبلاگ را برای این برگزیدند که فضای مناسبی برای ایجاد احساس خود می دانند که در فضای مجازی ساخته اند.

مقدمه :
«وب لاگ ها» سایت های روزآمدی هستند که غالباً به مطالب و مقالات موجود در وب همراه با دریافت نظرات خوانندگان اشاره دارند. وبلاگ در واقع نوعی تور پیوسته با یک راهنمای انسانی است.


سیاستهای وب لاگ نویسان متفاوت است لیکن ساختارها، مشکل و اساس کلیه وب لاگ ها مشابه می باشد. در واقع نوعی اجتماع اطلاعاتی فراهم کرده اند که در آن، به افراد اجازه شرکت در بحث ها داده می شود.


فضای وب لاگ تجربة جدیدی از روابط دوستی را ایجاد می کند روابطی در گشت و گذار در محیط وب لاگ بر اساس نوشته هایی که توجه فرد را جلب می کند ایجاد می شود. دنیای اینترنت یک واقعیت مجازی است. واقعیتی که در دنیای دیجیتال بازسازی شده است. از آن ادامة جهان واقعی است ولی در عین حال مجازی است یعنی واقعیتی مجازی بر پایه دنیای واقعی است.

تعریف مسأله :
همانطور که می دانید تا اکنون در هزارة سوم به سر می بریم و عصر، عصر ارتباطات است، این در حالی است که هنوز اکثر مردم امکان راه اندازی و نگهداری وب سایت را برای نشر اطلاعات خود ندارند و یا حجم فعالیت آنها در حدی نیست که نیاز به وب سایت داشته باشند.


وب لاگ ها صفحاتی شخصی هستند که فرد وب لاگ نویس مطالب یادداشت ها، خاطرات، تجربیات، دانسته ها و اخبار خود را در آن قرار می دهد. تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند طبق آمار به دست آمده زنان نسبت به مردان علاقة بیشتری نسبت به بروز احساسات خود دارند و دوست دارند بعضی از اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و ما احساس می کنیم که زنان یا دختران، نسبت به پسرها علاقة بیشتری به وب لاگ نویسی دارند پس به همین منظور تصمیم گرفتیم نوع نگاه زنان مشهد به وب لاگ نویسی و علل گرایش آنها را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم.


ما در این تحقیق در نظر داریم تا علت روی آوردن زنان مشهدی را به وبلاگ نویسی نشان دهیم. یعنی به بیان دیگر، نشان دهیم آیا رابطه ای بین وبلاگ نویسی زنان مشهدی و ایجاد حس مشارکت اجتماعی در آنها وجود دارد یا ندارد.

فرضیه ها :
1- مدت زمان ساخت وب لاگ در نوع آن تأثیر گذار است.
2- به روز رسانی وب لاگ لازم است.


3- دسترسی به اینترنت همیشه امکان پذیر است.
4- هزینه بالای وب سایت در جذب مخاطبان وب لاگ تأثیرگذار است.


5- وبلاگ های اجتماعی اکثریت وب لاگ ها را در برگرفته است.
6- احساسات در نوع وب لاگ نویسی زنان تأثیر گذار است.
7- استقبال مخاطبان از وبلاگ روی انگیزه شخصی زنان تأثیر گذار است.


8- اطلاعات در وبلاگ های متفاوت بر روی اشخاص تأثیر گذار است.
9- نظرات دیگران در نوع وب لاگ نویسی زنان تأثیرگذار است.
10- اکثر وب لاگ نویسان از طریق رسانه های جمعی با وب لاگ آشنا شده اند.

روش های جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری مورد بررسی زنان وب لاگ نویس مشهدی می باشند که اغلب آنها دانشجو کارشناسی و دارای مدرک فوق دیپلم می باشند که ما بین سنین 20 تا 30 سال در نظر گرفته شده است. افراد فوق به طور قطع باید دارای وب لاگ شخصی می بودند تا قادر به پاسخگویی سؤالات و موج های متفاوت باشند. نمونة آماری مسلماً تنها زنان و دختران را در بر می گیرد و در هر موج نظریات 50 نفر مورد بررسی قرار گرفته شده اند و نوع مصاحبه حضور می باشد.
مقیاس های بررسی شده در موج های سوم و چهارم لایکرت و گاتمن می باشند. که در نظر سنجی فوق دقت نظر را افزایش داده اند.

تحلیل :
با بررسی انجام شده و طبق سؤالات پرسیده شده از مخاطبان و اشخاص لزوم پاسخ گوئی به پرسشنامه پاسخ بلی به سؤال یک می باشد، زیرا تمامی سؤالات در رابطه با وب لاگ شخصی فرد مورد نظر می باشد. فردی که دارای وب لاگ نباشد متأسفانه قادر به پاسخگوئی نمی باشد مسلماً مدت زمان ساخت

وب لاگ نیز برای ما مورد توجه بوده است زیرا میزان آشنایی آنها با توجه به میزان و مدت رابطة متقابلی خواهد داشت و طبق این بررسی حدود 30 درصد از افراد کمتر از شش ماه و 70 درصد مابقی کمتر از شش ماه را نشان می داد. بررسی وب لاگ در طول هفته و یا به روز رسانی برای همگان امکان پذیر نبوده است زیرا افرادی در جمع حضور داشتند که امکان دسترسی آسان به اینترنت را نداشتند طبعاً به روز رسانی و یا حتی بررسی هفته به هفته نیز برایشان سخت و مشکل می نمود. همان طور که قبلاً نیز ذکر کرده بودیم متأسفانه هزینه وب سایت در ایران بالا می باشد و به همین علت عمده اکثر زنان به وب لاگ روی آوردند طوری که حدود 80 درصد آنان این دلیل را تأیید و تنها 20 درصد تکذیب کردند.


وب لاگ ها انواع متفاوتی دارد که در بررسی ما نیز به سه نوع آنها اشاره شده است و در بین آنها بیشتر زنان دل نوشته ها را نوع وب لاگ خود اعلام که 50 درصد از جامعه آماری را در بر می گیرد و نیز حدود 25 درصد آنها وب لاگ اجتماعی و درصد ورزشی و 10 درصد نیز موارد دیگر و نوع وب لاگ های دیگر را دارا بودند که ذکر آنها در گزینه های تحقیق جایگاهی نداشته است.


اغلب زنان تأثیر وب لاگ را خیلی زیاد نمی دانستند و اکثراً تأثیر به طور متوسط را انتخاب کردند و بالاترین درصد یعنی 45 درصد را به این گزینه اختصاص داده و کمترین گزینه نیز بالطبع گزینة زیاد می باشد که 10 درصد از جامعه آماری را در بر می گیرد.
خانم ها سرشار از احساسات می باشند و به همین دلیل یکی از سؤالات پرسشنامة ما نیز میزان تأثیر احساسات آنها بر روی وب لاگ شخصیتشان هست که البته گزینة خیلی بالا را نیز از آن خود نکرده است یعنی پاسخ و این پرسش نیز به طور متوسط است که باز هم بالاترین درصد را به خود اختصاص داده و بسیار کم و زیاد نیز هر کدام با درصدی پایین و نزدیک به هم کمترین پاسخ می باشد.


خانم ها معمولاً به مشورت علاقه دارند و با دیگران به شور و مشورت می پردازند و در پاسخ به این سؤال که آیا به کسی اجازه دخالت در مطالب وب لاگ شخصیتشان می دهد درصد گزینة بستگی دارد به شخص بیشتر از گزینه های دیگر و به هیچ عنوان دبلی با درصدی یکسان در کنار هم قرار گرفتند.
اغلب پاسخ دهندگان معرفی از دوستان سبب آشنایی با وب لاگ معرفی کردند و درصد بیشتر به این گزینه اختصاص پیدا کرده است و البته رسانه های ارتباط جمعی نیز مؤثر بوده و درصد دوم را به خود اختصاص داده است که حدود بیست درصد بوده و علاقه شخصی نیز با 15 درصد در جایگاه بعدی و حدود 10 درصد نیز به موارد دیگر اختصاص پیدا کرده است.


همان طور که قبلاً نیز ذکر شده است تحقیق فوق به طریق پنل انجام گرفته شده است. و دارای موج های متفاوت است. به طوری که جامعه آماری مورد نظر حدود یک ماه بعد نیز مورد بررسی قرار گرفته شد که اغلب پاسخ دهندگان پاسخ های قبلی خود را تأیید کرده اند و تنها در چند مورد نظرشان تغییر کرده بود. که در اینجا مسئله انحراف معیار پیش می آید که از انحراف معیار پایین این تحقیق در این قسمت برخوردار است. و در واقع مرحله Retest نیز به موج دوم گفته می شود. که تحلیل مجرد نظرات پاسخ دهندگان بوده است.


در موج های بعدی به سراغ مقیاس های نگرش سنج رفته و دو نمونه را انتخاب کردیم و به ترتیب فاصلة مورد نظر آنها را اجرا کردیم در این قسمت لزوم تغییراتی در نوع سؤالات مطرح شده پیش آمد که پس از آن توانستیم جامعه آماری را ابتداعاً از طریق مقیاس لیکرت و سپس مقایسه گاتمن مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.


در مقیاس لیکرت مراحل به پنج مرحله تقسیم می شود که به هر مرحله با توجه به پاسخ افراد امتیازی به آنها تعلق می گیرد. و امتیازها دارای ارزش های عددی که تا پنج یا صفر تا چهار می باشد. که با یکدیگر جمع شده و به هر سؤال امتیازی مشخص داده شده است. و هرچه نمرة به دست آمده بالاتر باشد نگرش مثبت تر بوده است. امتیازات به دست آمده را در جدولی گنجانده ایم که به این صورت بوده است.
سؤالات امتیاز مثبت تر نظری ندارم امتیاز منفی تر


سؤال 1 25 35 20 40 3
سؤال 2 25 40 15 40 10
سؤال 3 10 20 30 20 15
سؤال 4 20 24 15 20 25


سؤال 5 50 40 15 4 2
سؤال6 5 8 30 20 10
سؤال7 25 40 15 20 5
سؤال 8 10 44 18 24 10
سؤال 9 30 40 30 20 10
سؤال 10 10 20 9 40 20

طبق نظرسنجی فوق که نتایج آن در جدول بالا اعلام شده است اغلب پاسخگویان پاسخ نظری ندارم را انتخاب نموده اند که با این ترتیب خود را از پاسخ دقیق مُبَّرا ساخته اند. و البته این کار ما را در امر نظرسنجی دقیق کمی دچار مشکل می سازد. و نظرات مثبت تر و بالاتر نیز امتیازاتی کسب کرده که بالاتر می باشد.
و به این ترتیب اغلب سؤالات تأیید شده است. ضمن اینکه تعداد امتیازات نظرات خنثی نظر بالا و یکسان می نمود.
و پس از مقیاس لیکرت به سراغ مقیاس گاتمن رفتیم. مقیاس گاتمن نز ما را بر این داشت که تغییراتی در سؤالات طرح شده قبلی ابراز داریم و برای دقت در افکار سنجی را بالا ببریم نظر سنجی در این مقیاس را نیز در حدودی گنجانده ایم. شایان ذکر است که به این مقیاس، مقیاس طیف نگار نیز شناخته شده است و این مقیاس را نیز طی فاصلة یک ماهه انجام داده ایم.
تعداد گویه ها در مقیاس گاتمن بین 4 تا 6 گویه است که ما چهار گویه را انتخاب کرده ایم.
شماره افراد پاسخگو مجموع نمرة فرد (گویه های موافق) شماره فرد پاسخگو مجموع نمره فرد
فرد شماره 1 امتیاز گویه های موافق 20 فرد شماره26 امتیاز گویه های موافق13


فرد شماره 2 امتیاز گویه های موافق 18 فرد شماره27 امتیاز گویه های موافق24
فرد شماره 3 امتیاز گویه های موافق 20 فرد شماره28 امتیاز گویه های موافق16
فرد شماره 4 امتیاز گویه های موافق 16 فرد شماره29 امتیاز گویه های موافق20
فرد شماره 5 امتیاز گویه های موافق 22 فرد شماره30 امتیاز گویه های موافق17
فرد شماره 6 امتیاز گویه های موافق 12 فرد شماره31 امتیاز گویه های موافق20


فرد شماره 7 امتیاز گویه های موافق 10 فرد شماره32 امتیاز گویه های موافق25
فرد شماره 8 امتیاز گویه های موافق 20 فرد شماره33 امتیاز گویه های موافق24
فرد شماره 9 امتیاز گویه های موافق 12 فرد شماره34 امتیاز گویه های موافق20


فرد شماره 10 امتیاز گویه های موافق 16 فرد شماره35 امتیاز گویه های موافق18
فرد شماره 11 امتیاز گویه های موافق 18 فرد شماره36 امتیاز گویه های موافق16
فرد شماره 12 امتیاز گویه های موافق 24 فرد شماره37 امتیاز گویه های موافق20


فرد شماره 13 امتیاز گویه های موافق 20 فرد شماره38 امتیاز گویه های موافق24
فرد شماره 14 امتیاز گویه های موافق 8 فرد شماره39 امتیاز گویه های موافق25

 


فرد شماره 15 امتیاز گویه های موافق 6 فرد شماره40 امتیاز گویه های موافق8
فرد شماره 16 امتیاز گویه های موافق 16 فرد شماره41 امتیاز گویه های موافق15
فرد شماره 17 امتیاز گویه های موافق 24 فرد شماره42 امتیاز گویه های موافق24


فرد شماره 18 امتیاز گویه های موافق 26 فرد شماره43 امتیاز گویه های موافق24
فرد شماره 19 امتیاز گویه های موافق18 فرد شماره44 امتیاز گویه های موافق18


فرد شماره 20 امتیاز گویه های موافق14 فرد شماره45 امتیاز گویه های موافق20
فرد شماره21 امتیاز گویه های موافق12 فرد شماره46 امتیاز گویه های موافق9
فرد شماره 22 امتیاز گویه های موافق15 فرد شماره47 امتیاز گویه های موافق18
فرد شماره 23 امتیاز گویه های موافق8 فرد شماره48 امتیاز گویه های موافق24
فرد شماره 24 امتیاز گویه های موافق10 فرد شماره49 امتیاز گویه های موافق18


فرد شماره25 امتیاز گویه های موافق7 فرد شماره50 امتیاز گویه های موافق24
شایان ذکر است که در امتیاز بندی این مقیاس نگرش سنج به هر پاسخگو شماره ای به عنوان شناسة آن شخص قرار دادیم. و در جدول فوق قرار داده ایم.

نتیجه گیری :
به طور کلی با توجه به تحقیقات انجام شده به دلیل نبود حوزة عمومی شکل یافته در سطح شهر ما شاهد شکل گیری آن در فضای سایبر در شکل کامیونیستی های مختلف، سایت های سیاسی خبری و ... و به خصوص وبلاگ ها می باشیم.
آنها وب لاگ ها را عامل مؤثر برای تغییر نظرات نمی دانند به همان علت تبعیضات حقوقی و عرفی زنان نه عدم دسترسی به رادیو و تلویزیون و نه بازنمایی نادرست خود را دلیل انتخاب وبلاگ نمی دانند یعنی شاید بتوان گفت: که به غیر از عده ای از زنان فمینسیت ، زنان دیگر برای مقابله سیاسی و مستقیم با وضع موجود وبلاگ نویسی نمی کنند بلکه آنان صرفاً راهی برای اعلام حضورشان است.
همینطور زنان وبلاگ نویس مشهدی خیلی تمایلی به خواندن مطالبشان توسط آقایون را ندارند.
زنان پاسخ دهنده اکثراً از طریق دوستان با وب لاگ آشنا شده اند البته نقش رسانه های جمعی را نیز بی تأثیر اعلام نکردند. و عامل اصلی روی آوردن به وب لاگ را هزینة بالای وب سایت در ایران اعلام کردند ضمن اینکه همگی امکان دسترسی آسان به اینترنت را نداشتند.

منابع :
عنوان کتاب نویسنده سال نشر
1- راهنمای آسان وب لاگ نویسی داریوش فرسانی 1382
انتشارات
مؤسسه انتشارات آینده فکری (نشر میرزائی)
2- کلید وب لاگ احسان مظلومی 1384
انتشارات
کلید آموزش
3- کلید وب لاگ شهاب مباشری 1382
4- آشنایی با وب لاگ پل باوش – تیوهوش – مک هوریان 1383
مترجمان : ابوالفضل طاهریان – الهه طاهریان ناشر : نشر طاهریان
5- فصل زنان مجموعه آزاد فمینستی نوشین احمدی – فیروزه مهاجر - پروین اردلان
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید