whatsapp call admin

تحقیق در مورد بورس در ایران

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بورس در ایران

فهرست مطالب:

تاریخچه بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی

داشته است. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال درسال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال۱۳۵۷افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ

۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵شرکت و موسسه

اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ادامه یافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در

فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۳۲۵ شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.۱ – شرکت های تولیدی ۲ – شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در

بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام

شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس ۱۹ شرکت است و شرکت های تولیدی ۲۹۸ شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعالیت است. در بسیارى از موارد، کاستیهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن میدارد که با طرح مقررات جدید ابعاد تازه‌ترى براى فعالیت پدید آورد یا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از این رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراکنده قانونى، نشان میدهد که چگونه قانون‌گذار با پارهاى پیش‌بینیهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تکوین و تداوم فعالیت‌هاى نوبنیاد را پدید آورده است.

آن چه در این مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است که در طى سالیان مختلف دهه‌هاى اخیر، حوزه فعالیت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از این مقررات، به طور مشخص، ماهیت، کارکردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعیین کرده و پارهاى نیز به نحوى از انحا فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بر این اساس، از خلال مقررات و قوانین مختلف حاضر در مجموعه کنونى به روشنى میتوان بستر قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار را شناسایى کرد. افزون بر این، باید توجه داشت که شناخت دقیق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چیز مستلزم شناخت قوانین موجود و از خلال آن یافتن راهکارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از این رو، امید است انتشار این مجموعه، زمینه‌ساز گسترش آگاهى از شرایط قانونى فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد قانون مناسب‌ترى براى فعالیت بازار متشکل سرمایه ایران
۵۰ شرکت برتر بورس

نام شرکت سرمایه تالار
بکاب شرکت صنایعجوشکاب یزد ۷۷۰۰۰۰۰ فرعی

بکام کابل های مخابراتی شهیدقندی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
بموتو موتوژن ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ اصلی
پلوله شرکت گازلوله ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ اصلی
تایرا تراکتورسازی ایران ۲۶۲۵۰۰۰۰۰ اصلی

تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو ۳۳۱۵۰۰۰۰۰ فرعی
تکنو تکنوتار ۳۳۰۰۰۰۰۰ اصلی
ثمسکن سرمایه گذاری مسکن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خاور ایران خودرودیزل ۹۷۲۰۰۰۰۰۰ اصلی

خبهمن گروه بهمن ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خپارس پارس خودرو ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خزامیا زامیاد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خساپا سایپا ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خشرق الکتریک خودرو شرق ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ اصلی

خصدرا صنعتی دریایی ایران ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خکاوه سایپادیزل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خودرو ایران خودرو ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
خوساز محورسازان ایران خودرو ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
دپارس پارس دارو ۷۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
ستران سیمان تهران ۷۲۱۸۷۵۰۰۰ اصلی
سفارود کارخانه فارسیت درود ۵۶۰۰۰۰۰۰ اصلی
شاراک پتروشیمی اراک ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

شبهرن نفت بهران ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
شزنگ تجهیزنیروی زنگان ۲۸۰۰۰۰۰۰ اصلی
شسم تولید سموم علف کش ۱۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فاذر صنایع آذرآب ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعی

فاراک ماشین سازی اراک ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ فرعی
فاسمین کالسیمین ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ اصلی
فالوم آلومتک ۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
فباهنر صنایع مس شهید باهنر ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ اصلی
فسرب ملی سرب وروی ایران ۹۲۰۰۰۰۰۰ فرعی

کاذر فرآورده های نسوزآذر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
کروی توسعه معادن روی ایران ۵۴۸۶۲۵۰۰۰ اصلی
وبشهر توسعه صنایع بهشهر)هلدینگ ( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وپارس بانک پارسیان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وپترو سرمایه گذاری پتروشیمی )هلدینگ ( ۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وتوس سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۷۵۵۰۴۰۰۰۰ فرعی
وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران )هلدینگ ( ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وسپه سرمایه گذاری سپه ۱۴۹۵۰۰۰۰۰۰ اصلی
وصنا سرمایه گذاری گروه صنایعبهشهرایران ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )هلدینگ ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
وصنعت شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

وغدیر سرمایه گذاری غدیر)هلدینگ ( ۵۰۶۲۵۰۰۰۰۰ اصلی
ولیز لیزینگ ایران ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
ومعادن سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات )هلدینگ ( ۱۲۶۲۲۵۰۰۰۰ اصلی
ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت )هلدینگ ( ۵۷۱۲۲۸۸۲۴ اصلی
ونوین بانک اقتصادنوین ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلی

چند اساس نامه:
آیین‌نامه اجرایى قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
درباره شوراى بورس (مصوب آذرماه اردیبهشت ۱۳۴۵)
ماده ۱٫ شوراى بورس، به دعوت رئیس شورا، در مواقع ضرورى تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۲٫ تا زمانى که رئیس هیأت مدیره بورس تعیین نشده است، جلسه‏هاى شوراى بورس، بدون حضور رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد.
ماده ۳٫ جلسه‏هاى شوراى بورس، با حضور دست کم شش نفر از اعضا، رسمیت خواهد یافت و جز در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده (۳۱) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، تصمیمهاى شوراى بورس، به اکثریت شش نفر، معتبر است.

ماده ۴٫ شوراى بورس میتواند بر حسب ضرورت، یک نماینده ناظر براى نظارت در هیأت مدیره بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار اعزام کند و یا براى هر یک از دو هیأت مزبور، یک نماینده ناظر جداگانه تعیین نماید.

ماده ۵٫ نماینده ناظر شوراى بورس، در صورتى که به تصمیم‏هاى هیأت مدیره بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار معترض باشد، باید ظرف مدت ده روز، اعتراض‏هاى خود را به طور کتبى به شوراى بورس گزارش دهد.

ماده ۶٫ شوراى بورس میتواند هر گونه توضیحى را که لازم بداند، از هر یک از هیأت‏هاى مدیره و پذیرش بخواهد. هیأت‏هاى مزبور مکلفند توضیح‏هاى خواسته شده را در مدتى که از طرف شورا تعیین می‏شود، در اختیار شوراى بورس قرار دهند.

ماده ۷٫ شوراى بورس، داراى دبیرخانه‏اى است که امور دفترى شوراى بورس و نیز تمام امور دفترى هیأت پذیرش و بررسی‏هاى مربوط به قبول یا رد اوراق بهادار شرکت‏هاى متقاضى، و نظارت یا حذف اوراق بهادار شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس را انجام خواهد داد. رئیس و اعضاى دبیرخانه را رئیس شورا معین مینماید و هزینه‏هاى دبیرخانه، با توجه به ماده (۱۰) آیین‏نامه داخلى اجرایى هیأت پذیرش، به پیشنهاد رئیس شوراى بورس و تصویب شوراى پول و اعتبار، توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، پرداخت خواهد شد.

ماده ۸٫ جریان امور مربوط به شوراى بورس، به ترتیبى که شورا لازم بداند، به اطلاع عموم میرسد.
آیین‌نامه اجرایى هیأت پذیرش اوراق بهادار
(۱) جلسه‏هاى هیأت پذیرش اوراق بهادار تهران، به ریاست قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، و در غیاب او، به ریاست رئیس هیأت مدیره بورس، تشکیل میگردد.

(۲) جلسه‏هاى هیأت پذیرش اوراق بهادار تهران، به دعوت رئیس هیأت پذیرش، و در غیاب او، به دعوت رئیس هیأت مدیره بورس، تشکیل می‏شود. این دعوت، با ذکر دستور جلسه، دو روز پیش از تاریخ تشکیل جلسه، به هر یک از اعضاى هیأت و ناظر شوراى بورس در هیأت پذیرش، ابلاغ میگردد.
(۳) هیأت پذیرش، از میان اعضاى خود یا دیگران، یک نفر را به سمت دبیر هیأت پذیرش انتخاب می‏نماید. صورت‏جلسه‏هاى هر جلسه، توسط دبیر تنظیم میگردد و به امضاى رئیس جلسه هیأت پذیرش میرسد و در دفتر مخصوص ثبت می‏شود.

(۴) جلسه‏هاى هیأت پذیرش، با شرکت دست کم چهار نفر از اعضاى این هیأت، رسمیت می‏یابد. اخذ تصمیم‏ها با رأى مخفى دست کم سه نفر از اعضاى حاضر در جلسه رسمى، معتبر است. اعضایى که نسبت به اوراق بهادارى که تقاضاى پذیرش آنها شده است داراى منافعى می‏باشند، باید ذینفع بودن خود را اعلام نمایند.

(۵) تقاضاى پذیرش اوراق بهادار، باید به معرفى یکى از کارگزاران سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به هیأت مدیره بورس تسلیم شود. تقاضاهاى رسیده، با پیوست‏ها و اطلاعاتى که طبق مقررات هیأت پذیرش، تعیین شده است، توسط هیأت مدیره بورس، براى رسیدگى و اتخاذ تصمیم، به هیأت پذیرش تسلیم می‏گردد. هیأت پذیرش، مکلّف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضاى رسیده را رسیدگى کند و تصمیم خود را مبنى بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.

(۶) متقاضى و کارگزار معرف، از طرف رئیس هیأت پذیرش، دعوت میشوند تا در جلسه‏اى که براى رسیدگى به تقاضاى پذیرش اوراق بهادار مربوط به آنان تشکیل شده است، حاضر شوند و توضیح‏هاى لازم را بدهند. عدم حضور متقاضى و کارگزار، مانع از رسیدگى نیست.

(۷) در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه، رئیس هیأت پذیرش بیدرنگ، مراتب را به اطلاع ناظر شوراى بورس، هیأت مدیره بورس، کارگزار معرف و شخص متقاضى می‏رساند. همچنین در صورت رد اوراق بهادار یاد شده یا حذف آنها از فهرست نرخها، رئیس هیأت پذیرش موظف است طى گزارش کتبى مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضى و سپس به ناظر شوراى بورس و هیأت مدیره بورس اعلام نماید. تصمیم‏هاى هیأت پذیرش، تا ده روز از تاریخ اعلام

به هیأت مدیره بورس، در صورت اعتراض ناظر شوراى بورس یا نماینده هیأت مدیره بورس یا اشخاصى که تقاضایشان رد شده است و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخ‏ها حذف گردیده است، قابل تجدیدنظر درشوراى بورس خواهدبود. تبصره: در صورت حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‏ها، تصمیم اتخاذ شده، بیدرنگ اجرا می‏شود و تقاضاى تجدیدنظر مانع اجراى آن نیست و در مورد پذیرش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله، به پس از انقضاى ده روز مهلت اعتراض، مشروط بر اینکه اشخاص مذکور در ماده (۷) نسبت به قبول آنها اعتراض نکرده باشند، موکول می‏گردد.

(۸) شوراى بورس حداکثر تا بیست روز پس از دریافت اعتراض، تقاضاى تجدیدنظر را رسیدگى می‏کند و رأى خود را صادر مینماید. رأى شوراى بورس، قطعى است.

(۹) متقاضى نمی‏تواند پیش از انقضاى دوازده ماه تمام از تاریخ قطعى شدن رد تقاضاى پذیرش یا حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‏ها، دوباره تقاضاى پذیرش همان اوراق بهادار را از هیأت پذیرش بنماید.

(۱۰) درج اوراق بهادار در فهرست نرخ‏ها، موکول به پرداخت حق پذیرش است که هر متقاضى پس از اعلام پذیرفته شدن اوراق خود و در صورت عدم اعتراض اشخاص مذکور در ماده (۷)، باید ظرف چهارده روز از تاریخ انقضاى مهلت اعتراض، به طور کامل، پرداخت نماید. میزان حق پذیرش را، شوراى بورس تعیین می‏کند.
تبصره: چگونگى استفاده از وجوه دریافتى هیأت پذیرش، به موجب دستورالعمل جداگانه‏اى که به تصویب هیأت مزبور میرسد، تعیین می‏گردد.
آیین‏نامه هیأت داورى بورس

‏ موضوع مواد (۱۷) و (۱۸) قانون تأسیس بورس‏ اوراق بهادار تهران
مصوب (۹/۲/۶۹) شوراى بورس
ماده ۱٫ هیأت داورى بورس، از یک نفر نماینده وزارت دادگسترى که از بین رؤساى شعبه‏ها یا مستشاران دیوان عالى کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شوراى بورس و یک نفر نماینده اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، تشکیل می‏شود.

ماده ۲٫ وزیر دادگسترى، از بین قضات دیوان عالى کشور و شوراى بورس، طبق بند (۳) ماده (۴) و اتاق، هر یک علاوه بر نماینده اصلى خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علیالبدل تعیین و معرفى مینمایند. عضو علیالبدل، درصورت غیبت عضو اصلى مربوط، در هیأت داورى بورس شرکت خواهد کرد.

ماده ۳٫ به موجب ماده (۱۷) قانون تأسیس بورس، ریاست هیأت داورى به عهده نماینده وزارت دادگسترى است و هیأت داورى میتواند از میان اعضاى خود، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر هیأت، براى مدت یک سال، انتخاب نماید. انتخاب مجدد آنها براى سمت‏هاى مذکور، بلامانع است.
ماده ۴٫ رسیدگى به هرگونه اختلاف بین کارگزاران و همچنین فروشندگان و خریداران با کارگزاران بورس، و برعکس، که ناشى از معاملات بورس باشد، فقط در صلاحیت هیأت داورى بورس است.

ماده ۵٫ رسیدگى به اختلافهاى ناشى از معامله‏هاى بورس، منوط به تقدیم درخواست کتبى است. مدعى باید موضوع اختلاف و خواسته خود را کتباً بیان کند و در قبال دریافت رسید کتبى، تسلیم دبیرخانه هیأت داورى بورس نماید. در درخواست رسیدگى، باید نام و نام خانوادگى و نشانى متداعین نوشته شود.
ماده ۶٫ دبیر هیأت، با توجه به تعداد دعاوى ثبت شده و فوریت امر، بیدرنگ، اعضاى هیأت داورى را دعوت میکند هیأت داورى، با توجه به تاریخ ثبت درخواست‏ها، رسیدگى و انشاء رأى مینماید. در صورتى که به علت کمبود وقت، رسیدگى و اعلام رأى در یک جلسه ممکن نباشد، هیأت داورى باید حداکثر ظرف سه روز، انشاء رأى نماید. تبصره: به منظور رسیدگى به درخواستها، هیأت داورى، دست کم یک بار در ماه، در محل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل جلسه میدهد.

ماده ۷٫ جلسه‏هاى هیأت داورى، با حضور نماینده وزارت دادگسترى و دست کم یک نفر دیگر از اعضا، رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت، با رأى موافق نماینده وزارت دادگسترى و دست کم یکى دیگر از اعضاى هیأت داورى، معتبر است.
ماده ۸٫ آراى هیأت داورى در برگ‏هاى مخصوصى تنظیم میگردد و به امضاى اعضا میرسد. آراى صادره هیأت، به دو طرف ابلاغ می‏شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اجراست.

ماده ۹٫ ابلاغ احکام صادره توسط هیأت داورى، طبق مقررات آیین دادرسى مدنى است.
ماده ۱۰٫ اجراى احکام هیأت داورى بورس، به عهده اداره‏ها و دوایر اجراى ثبت میباشد. محکوم‏له باید رونوشت یا فتوکپى حکم صادره را به انضمام تقاضانامه اجرایى مندرج در آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى و لازم‏الاجرا، به دبیرخانه بورس تسلیم نماید که از طریق دبیرخانه مذکور در تهران و شهرستانها، براى اجرا، به دوایر اجراى ثبت ارسال گردد. اداره‏ها و دوایر اجراى ثبت، مکلّفند وفق مفاد آیین‏نامه مذکور، مبادرت به صدور اجراییه و اجراى حکم نمایند.

ماده ۱۱٫ کارکنان و اعضاى ادارى دبیرخانه هیأت داورى بورس توسط سازمان بورس انتخاب و در محل سازمان مستقر میگردند. دبیرخانه هیأت داورى بورس، مکلّف است درخواست‏هاى رسیده را ثبت کند و پس از تشکیل پرونده، بیدرنگ، به نظر دبیر هیأت داورى بورس برساند. همچنین پس از رسیدگى و صدور رأى توسط هیأت داورى بورس، دبیرخانه نسخه‏اى از رأى را در پرونده ذیربط بایگانى میکند و نسخه‏اى از آن را به محکوم‏له و محکوم‏علیه ابلاغ مینماید.

ماده ۱۲٫ اعضاى هیأت داورى بورس، براى حضور در جلسه‏هاى هیأت، حق حضورى دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس شوراى بورس و تصویب شوراى بورس، تعیین میگردد.

ماده ۱۳٫ آیین‏نامه هیأت داورى بورس، به موجب اجازه حاصل از بند یک ماده (۴) قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران در ۱۲ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۶۹، به تصویب شوراى بورس رسید.
آیین‏نامه انضباطى شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
‏ مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ شوراى بورس

ماده ۱٫ شرکت، موظف است به منظور حضور نماینده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در جلسه‏هاى مجامع عمومى(عادى سالانه، عادى به طور فوق‏العاده و فوق‏العاده) دست کم ده روز پیش از تشکیل، کتباً دعوت به عمل آورد. مدارک ذیربط، به ویژه گزارش هیأت مدیره و حسابرسان و بازرسان قانونى به مجمع مزبور باید دست کم یک هفته پیش از تاریخ مجمع، به سازمان کارگزاران ارسال شود.

ماده ۲٫ براساس مواد قانون تجارت و دیگر مقررات ذیربط، تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومى عادى، فوق‏العاده و عادى به طور فوق‏العاده صاحبان سهام باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق تمام سهامداران، به طور یکسان باشد. در ضمن، مجامع مزبور باید با حضور حسابرس و بازرس قانونى شرکت تشکیل شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد