تحقیق در مورد سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت کارخانجات دارو پخش

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

نگاهی اجمالی به سیستم نت کارخانه:
سیستم تعمیرات و نگهداری در کارخانجات دارو پخش به صورت نیمه متمرکز است. در این سیستم بیش از ۱۰۰ نفر در سطوح مختلف مهارتی در بخشهای گوناگونی مشغول به کارند که همگی وظایف خود را زیر نظر مدیریت فنی مهندسی انجام می‌دهند. واحد برنامه ریزی فنی مهندسی نیز تحت نظر این مدیریت اقدام به برنامه ریزی فعالیتهای نت و کالیبراسیون در این واحد تولیدی می‌نماید.

دیگر زیر مجموعه‌های مدیریت فنی مهندسی را می‌توان به بخشهای مرتبط با تولید و غیر مرتبط با تولید تقسیم کرد.
بخشهای ساختمانی، تاسیسات، نوسازی، تراشکاری، برق و الکترونیک را بخشهای پشتیبانی یا غیر مرتبط با تولید می‌خوانیم که در تعمیر و نگهداری تجهیزات خطوط مختلف تولیدی این کارخانه نقشی ندارند و به صورت غیر متمرکز بیشتر به تعمیر و نگهداری از تجهیزات جانبی کل کارخانه نظیر سیستمهای تهویه، خطوط انتقال انرژی و…… می‌پردازند. تقسیم کار بین این بخشها فراتر از خطوط مختلف بوده و ملزم به ارائه خدمت خاص خود به تمام کارخانه می‌باشند.
اما بخشهای مرتبط با تولید در دارو پخش به حسب خطوط گوناگون تولید تقسیم کار کرده‌اند.

فنی مهندسی ۱ مسئول تعمیر و نگهداری از تجهیزات خطوط استریل، شربت و پماد می‌باشد و
فنی مهندسی ۲ مسئولیت تعمیر و نگهداری از خطوط ساخت، پرس و بسته بندی قرص و کپسول را برعهده دارد.
فنی مهندسی ۳ در ارتباط با خطوط سرم سازی و مگومین کامپوند فعالیت می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که هر کدام از این سه بخش به دو دسته برق و مکانیم تقسیم می‌شوند و با دیدی تخصصی و تفکیک شده اقدام به انجام سرویسهای تعمیر و نگهداری در بخش خود می‌نمایند.

وجود تکنسینهای متخصص و کار آزموده در این بخشها شرکت را از عقد هرگونه قرارداد جانبی با پیمانکاران خارج از کارخانه جهت انجام عملیات تعمیرات و نگهداری تجهیزات خطوط تولیدی بی نیاز ساخته است. البته واضح اصت که توان بخش تراشکاری کارخانه نیاز گسترده و متنوع واحدهای فنی و مهندسی را تامین نمی‌کند و کارخانه جهت تامین نیاز این واحدها در اکثر موارد از پیمانکاران خارج از کارخانه نیز بهره می‌گیرد.

واحد برنامه ریزی فنی مهندسی با تلاش چند ساله ای موفق به ایجاد یک سیستم تعمیرات و نگهداری برای کارخانه شده است مجموعه ای از یک نرم افزار به نام PMS و چندین فرم اطلاعاتی هماهنگ با آن که نرم افزار PMS بصورت یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات و گزارشهای عملکرد سیستم می باشد و بخشهای در ارتباط با نت موظفند عملکرد خود را توسط فرمهای تهیه شده (که هماهنگی کاملی با نرم افزار دارند) به برنامه ریزی اطلاع دهند.

اینک ضمن تشریح چگونگی عملکرد سیستم به بیان فرایند انتقال اطلاعات توسط فرمهای مذکور می پردازیم. نمونه ای از کلیه فرمهای موجود در کارخانه جهت اطلاع خواننده در انتهای همین بخش آورده شده است.
درباره بررسی و تعمیرات پیشگیرانه در این کارخانه باید گفت که

:
ابتدا با همفکریث بخشهای برنامه ریزی نت و روسای بخشهای فنی، فرم اطلاعات تعمیرات و نگهداری برای دستگاههای مختلف تهیه می شود و فعالیتهای تعمیراتی، روزانه،‌هفتگی و ماهانه در آن ثبت می شود. این اطلاعات به واحد روزانه وماهانه تقسیم می شود، اطلاعات روزانه در برگه های چک لیست برای هر دستگاه نوشته می شود و اپراتور را موظف می سازد براساس دستور العمل آمده در چک لیست عمل کند. عملکرد او بایستی توسط سرپرست بخش تولیدی مربوطه تایید شود. در مورد تعمیرات هفتگی نیز همین گونه عمل میشود.

انجام تعمیرات PM‌ ماهانه نیز در این کارخانه با درخواست برنامه ریزی فنی مهندسی و از واحدهای فنی مهندسی انجام می گیرد. فعالیتهای PM برای دستگاه های مختلف کاملا مشخص و دارای شناسنامه می باشد به طوریکه واحد برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری کارخانه برای انجام PM در برگه درخواست کار فنی کد کارت فعالیت مورد نظر نیروهای تعمیراتی نسبت به PM مورد نظر به خوبی توجیه می شوند.

در این کارت اطلاعات مفیدی برای تعمیر کار موجود دارد اطلاعاتی از قبیل مدت تخمین انجام فعالیت، ابزار آلات مورد نیاز، روغنها و روانسازهای لازم، شرح دقیق فعالیت تعمیراتی، نکات ایمنی و… همانگونه که اشاره شد بطلاعات این فرم و سیستم کدبندی آن نیز با نرم افزار برنامه ریزی نت کارخانه تیمار هماهنگ می باشد.

عملکرد سیستم در مواجهه با شکست یک تجهیز نیز به اینگونه است که بمحض مشاهده یک عیب یا نقص در عملکرد یک بخش تولیدی اپراتور دستگاه با پر کردن فرم درخواست کار فنی این مطلب را به سرپرست خود اعلام نموده و پس از تایید سرپرست به واحد تعمیراتی مربوطه ارجاع می دهد و متناسب با ماهیت اشکال دستگاه یکی از بخشهای مکانیک یا برق واحد فنی مهندسی مرتبط ضمن بازدید از تجهیز مورد نظر درجه فوریت رسیدگی و تعمیر آن را بر روی برگه مشخص کرده و در صورت نیاز حیاتی به رفع نقص مربوطه در همان زمان اقدام می نماید.

برگه های درخواست کار فنی که با همفکری گروههای مختلف در ارتباط با این امر تهیه شده است حاوی اطلاعات بسیار مفیدی جهت ایجاد یک بانک اطلاعات کارآمد نت می باشد. اطلاعاتی از قبیل نوع اشکال، علت آن، تعداد و کد قطعات مصرفی، زمان انجام کار تعمیراتی، زمان غیرکاری، نیروهای تعمیراتی مشغول و کد مرکز هزینه بخش مربوطه.

این فرم با تایید سرپرست واحد فنی مهندسی مربوطه جهت انتقال در نرم افزار تیمار به واحد برنامه ریزی فنی مهندسی کارخانه ارسال می شود و کلیه اطلاعات مندرج در آن برای تحلیل وبررسی وضعیت کلی سیستم ذخیره می شود.

فرم درخواست کار فنی براساس اطلاعات مورد نیاز نرم افزار تیمار تهیه گردیده است. سیستم کدگذای دقیق این نرم افزار انی اجازه را به تحلیل گر می دهد که از بیشترین میزان خرابی دستگاهها و مهمترین علتهای آن مطلع شود. رسم نمودارهای علت و معلول (استخوان ماهی) با اتکاء بر همین اطلاعات سیستم را قادر می سازد تا در مواجهه با هر عیب مجموعه علل محتمل آن را در نظر بگیرد و با رفع مجموعه ای از این علتها به بهبود فرایند تولید کارخانه کمک کند.

علاوه بر این فعالیتهای تعمیراتی کارخانه در تعطیلات عید نوروز مدت زمان ۱۷ روزه ای را به انجام تعمیرات عمومی (General Service) اختصاص می دهد که در طی آن به بازرسی و تعویض قطعانی از دستگاه می نماید که محل قرار گرفتن آنها در دستگاه بازرسی و تعویض آنها را به سادگی امکانپذیر نمی سازد و مستلزم توقف چند روزه تولید خواهد بود. این توقف به سبب رفع آلودگیهائی است که این بازرسیها در یک محیط داروئی با خود به همراه دارد. در این باره بعدا توضیحات مفصل تری ارائه خواهد شد.
خلاصه ای از رویه عملکرد سیستم

برای آشنائی هر چه بیشتر خواننده از عملکرد سیستم و گردش اطلاعات در آن، روش و دستورالعمل نگهداری و تعمیرات کارخانجات دارو پخش در پی می آید.
عنوان: دستورالعمل نگهداری و تعمیرات؛
هدف: مدون نمودن عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نیز تعمیرات اضطراری ماشین آلات تاسیسات و تجهیزات به منظور حصول اطمینان از استمرار فرایند و همچنین نگهداری آنها در شرایط قابل قبول؛

دامنه کاربرد: کلیه ماشین آلات تولیدی، تاسیسات و تجهیزات پشتیبانی تولید؛
مسئولیتها: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر فنی مهندسی می باشد.
مراحل و روش
الف- نگهداری روزانه ماشی

ن آلات
۱- رئیس برنامه ریزی فنی و مهندسی اطلاعات بازدید و نگهداری روزانه ماشین آلات را از طریق کاتولوگهای مربوطه و نیز تجربه پرسنل فنی با همکاری روسای بخشهای و سرپرستان فنی جمع آوری می نماید.
۲- او همچنین چک لیست نگهداری روزانه ماشین آلات را از روی اطلاعات فوق با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت و روسای بخشهای فنی و مهندسی تهیه می نماید.

۳- روسای بخشهای فنی و مهندسی چک لیست نگهداری روزانه ماشین آلات را جهت نصب بر روی دستگاهها به روسای بخشهای تولیدی تحویل می نمایند.
۴- روسای بخشهای تولیدی بر صحت انجام کار نگهداری روزانه اپراتورهای دستگاهها نظارت نموده و در پایان هر ماه چک لیستهای تکمیل شده را تایید و با همکاری ناظر بخش به روسای بخشهای فنی و مهندسی تحویل می دهند.
۵- روسای بخشهای فنی و مهندسی در طول مه بر حسن انجام کار اپراتورها در خصوص نگهداری روزانه ماشین آلات نظارت نموده و پس از دریافت چک لیستهای ارسالی از بخش های تولیدی، با همکاری سرپرستان فنی نظر خود را بر روی آن درج نموده و سپس آن را جهت رئیس برنامه ریزی فنی و مهندسی ارسال می نمایند.

۶- رئیس برنامه ریزی فنی و مهندسی پس از کنترل چک لیستهای نگهداری روزانه ماشین آلات، گزارشی از وضعیت ماشین آلاتی که مکررا دارای ایراد می باشند تهیه و به همراه چک لیست نگهداری روزانه ماشین مربوطه جهت مدیر فنی مهندسی ارسال می نماید که البته این کار را با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت به انجام می رساند.
۷- مدیر فنی و مهندسی پس از گزارش فوق، در خصوص رفع مشکل از اینگونه ماشین آلات، با همکاری رئیس برنامه ریزی فنی مهندسی، اقدام به برنامه ریزی در این زمینه می نمایند.
ب- نگهداری پیشگیرانه
رئیس برنامه ریزی فنی مهندسی:
۱- اطلاعات مربوط به نگهداری ماشین آلات را از کاتالوگ دستگاهها و نیز تجربه پرسنل فنی و با همکاری روسای بخشهای و سرپرستان فنی استخراج و در فرم اطلاعات نت جمع آوری می نماید.

۲- پس از بررسی و جمع بندی اطلاعات فوق، کارت راهنمای فعالیت دوره ای را با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت، تکمیل می نماید
۳- عناوین فعالیتهای فوق را با ذکر کد کارت راهنمای فعالیت دوره ای وارد برنامه تیمار کامپیوتر می نماید.
۴- ساعت کارکرد ماشین آلات را به صورت ماهانه از واحد مهندسی صنایع دریافت می نماید.

۵- با توجه به دروه تناوب سرویس دستگاهها و نیز ساعت کارکرد ماهانه هر ماشین، اقدام به تهیه برنامه اولیه نت می نماید
۶- برنامه اولیه نگهداری پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات را در کمیته برنامه ریزی نت با همکاری مدیران بخشهای تولیدی،‌مطرح می نماید.
۷- برنامه سرویسهای مربوط به نگهداری و تعمیرات ماشین آلات را با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت در فرم درخواست توقف دستگاهها جهت سرویس پیشگیرانه ثبت می نماید

۸- فرم درخواست توقف ماشین آلات را که براساس برنامه مصوب تایید گردیده،‌ جهت اخذ تایید نهائی برای مدیران تولید و برنامه ریزی ارسال می نماید
۹- پس از دریافت فرم تایید شده برنامه توقف ماشین آلات، یک نسخه از فرم مذکور را جهت مدیران واحدهای تولید و برنامه ریزی ارسال نموده، نسخه دیگر را در واحد مربوطه بایگانی و رونوشتی از آنرا جهت اطلاع، به روسای بخشهای فنی مهندسی ابلاغ می نماید.

۱۰- ودر نهایت اقدام به صدور برگ درخواست کار فنی برای ماشین آلات ه توقفشان تایید شده نموده و یک نسخه از آنرا به بخش فنی مربوطه ارسال می نماید؛ البته با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت.

۱۱- سرپرستان فنی براساس فرمهای درخواست کار فنی دریافتی و با همکاری تعمیرکاران بخش اقدام به انجام سرویس پیشگیرانه ماشین آلات می نمایند.
۱۲- روسای بخشهای فنی مهندسی در پایان هر ماه گزارشی از سرویسهای انجام شده و انجام نشده را با همکاری سرپرستان فنی جهت رئیس برنامه ریزی فنی مهندسی تهیه و ارسال می نمایند.

۱۳- رئیس برنامه ریزی فنی مهندسی با توجه به گزارشهای دریافتی از عملکرد سیستم نگهداری پیشگیرانه و برگهای انحراف از برنامه تولید که توسط واحد برنامه ریزی گزارش می شود، اقدام به اصلاح برنامه های نگهداری پیشگیرانه می نماید.
۱۴- او همچنین درپایان هرماه گزارشی از تاثیر اجرای PM تهیه و به همراه تحلیلهای آماری مربوطه، جهت مدیر فنی مهندسی ارسال می نماید.
ج- تعمیرات اضطراری

۱- مدیران واحدهای تولید وکنترل کیفیت در صورت بروز اشکال فنی برای اشکال فنی برای ماشین آلات و تجهیزات اقدام به صدور برگ درخواست کار فنی نموده،‌ نسخه اول را به واحد فنی تولید مهندسی تحویل داده و بر روی نسخه دوم تایید تحویل فرم را اخذ می نماید. نسخه دوم به لحاظ پیگیریهای بعدی تا انجام تعمیرات نزد در خواست کننده باقی می ماند.
۲- روسای بخشهای فنی مهندسی پس از دریافت برگهای درخواست کار فنی اقدام به مشخص نمودن وضعیت دستگاه نموده و اقدامات لازم جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه را بعمل می آورند.
۳- ایشان همچنین در صوتر نیاز دستگاه به قطعه یدکی و در صورت موجواد بودن آن در انبار قطعات یدکی، براساس دستورالعمل DPW1410002 اقدام به دریافت و تعویض قطعه و راه اندازی دستگاه می نمایند.
۴- مدیر فنی مهندسی در صورتی که قطعه جدید و بدون کد باشد با همکاری روسای بخشهای فنی مهندسی اقدام به صدور درخواست خرید و ارسال به معاونت بازرگانی می نماید.

۵- روسای بخشهای فنی مهندسی پس از انجام تعمیرات، برگ درخواست کار فنی را به تایید واحد درخواست کننده رسانده و آنرا با همکاری سرپرستان فنی به دفتر برنامه ریزی فنی مهندسی ارسال می نمایند.
۶- رئیس برنامه ریزی فنی مهندسی اطلاعات مربوط به برگهای درخواست کار فنی را به برنامه PM کامپیوتر وارد نموده و سپس برگهای مذکور را با همکاری کارشناس برنامه ریزی نت بایگانی می نماید.

۷- او همچنین بهمنظور تعیین فواصل نگهداری و تعمیرات و تحلیل استهلاک و جایگزینی ماشین آلات، اقدام به تهیه گزارشهای دوره ای نموده و یک نسخه از آنرا جهت مدیر فنی مهندسی ارسال می نماید؛ اینکار با همکاری روسای بخشهای فنی مهندسی و کارشناس برنامه ریزی نت انجام می گیرد.
با توسعه نیازهای انسانی افزایش نرخ تولید با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات، روز به روز ضرورت بیشتری یافته و در این میان با پیچیده تر شدن سیستمهای تولیدی و افزایش اتوماسیون آنها، نگهداری و تعمیرات در سازمانها از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است.

رکود تولید که در اثر خرابی دستگاهها حادث می شود در سیستمهای تولیدی اتوماتیک زیانهای هنگفتی را به کارخانجات وارد ساخته و لذا لزوم بکارگیری سیستم نت و مدیریت فنی (تروتکنولوژی) در سازمانها بوضوح احساس می شود.
در این میان شرکتهای پیشرو در صنایع کشور از جمله شرکت دارو پخش بعنوان یک قطب اصلی در جهت رفع نیازهای دارویی ملت شریف، همیشه سعی در بالا بردن بهره وری تولید و جوابگویی موثر به تقاضای جامعه داشته اند.
در این راستا با عنایت مدیریت محترم شرکت، جهت مرور اهم فعالیتهای مدیریت فنی، دوره کوتاه مدتی تنظیم گردیده است و امید میرود با اتکا به لطف حق شاهدت استقرار و اثر بخشی بیش از نظام نت در سطح سازمان باشیم.
۱- سیستم های اطلاعاتی و اهمیت آنها

سیستم به مجموعه ای از عناصر که برای انجام ماموریت و یا رسیدن به هدف خاصی با کمیت وکیفیت معلوم، طراحی و ساخته شده و با ترتیب معینی با یکدیگر ترکیب شده اند اطلاق می شود.
هدف یک سیستم اطلاعاتی جمع آوری اطلاعات اولیه بعد از انجام هر تراکنش؛ طبقه بندی، فیلتراسیون و نهایتا اخذ گزارشات مدیریتی است تا با تجزیه و تحلیل این گزارشات، مدیریت از چگونگی عملکرد زیر مجموعه های متشکل سیستم آگهی یافته و در جهت افزایش کارایی و رفع نواقص احتمالی در آنها اقدامات اصلاحی لازم را پیش بینی و به انجام رساند.

پس از ذکر این تعریف اجمالی از سیستم ها، در قسمت بعد به تبین دقیق سیستم مدیریت فنی (تروتکنولوژی) و اهم وظایف آن می پردازیم.
۲- مدیریت فنی یا حفاظت فنی Terotechnology

براساس تعریف به کار رفته در مجموعه واژه های فنی به شماره BS3811-1974 تروتکنولوژی عبارتست از: ترکیب از فعالیتهای مدیریتی، مالی، مهندسی و سایر اموری که در راستای هزینه های تامین یک سیکل عمر اقتصادی (بهینه) بر روی دارائیهای فیزیکی اعمال می شود. تروتکنولوژی مشخصات فنی و طراحی کارخانه، داده، و در دوران نصب و راه اندازی و بهره برداری از آنها مسائل نگهداری و تعمیر و بهسازی را زیر نظر داشته و تا لحظه جایگزینی ادامه می یابد. امور اطلاعات بازتابی نیز در مسائل طرح، کارآئی وهزینه های سیستم در چهارچوب تروتکنولوژی مد نظر قرار می گیرد.

با توجه به تعریف فوق اهم اهداف مدیریت فنی را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:‌
۱- بالا بردن عمر مفید دارارئیهای فیزیکی (ماشین آلات، ساختمانها،…)
۲- اطمینان از حصول اقتصادی ترین شرایط بهره برداری از دارائیهای فیزیکی

۳- اطمینان ار آماده بودن کلیه تجهیزات اصظراری نظیر سیستمهای آتش نشانی، برق اضطراری و….

۴- فراهم آوردن شرایطی که ایمنی کلیه کارکنان را ضمن استفاده وبهره برداری از تجهیزات تامین می نماید.
۳- جایگاه مدیریت فنی
با افزایش سطح اتوماسیون در سازمانها اهمیت مدیریت فنی افزایش یافته است. با یک نگاه اجمالی به روند رشد صنعت از یکسو، واز سوی دیگر ماهیت تقاضای کالا، اصولا سیستمهای تولیدی را به سطوح:
۱- تولید سفارشی

۲- تولید دسته ای یا انبوه
۳- تولید پیوسته

تقسیم بندی می کنیم. بدیهی است که خصوصا در سیستمهای تولیدی انبوه و پیوسته، با بکار گیری سطوح بالای اتوماسیون و استفاده از ماشین آلات تک منظوره، به سرعتهای بالای تولید برای تامین نیازهای افزاینده تقاضا دست رسی یافته اند.
لذا در این سیستمهای توقف تولید به دلیل خرابی دستگاه ؟ از دست دادن مقادیر زیادی از تولید خواهد بود و این به دلیل نگهداری و تعمیرات در این نوع سازمانها از بالاترین سطح اهمیت برخوردار می گیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد