دانلود مقاله سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان

سيستم نگهداري و تعميرات دستگاههاي ارتباطي و
ناوبري كشتي

موضوع نگهداري و تعميرات از معدود علوم كاربردي است كه شايد در طول تاريخ حيات انسان جران داشته است و با بهره گيري از دانشهاي پايه اي مانند : رياضي ، فيزيكي و علوم كاربردي ، مهندسي و مديريت به موازات ساير علوم تجربي شكل آكادميك به خود گرفته و پيشرفت كرده است .
ضرورت طراحي و استقرار سيستم هاي نگهداري و تعميرات در كارخانجات يكي از مسائل حياتي امروز صنايع مملكت ماست و اين امر در امور خدماتي نيز صدق مي كند از جمله بخش حمل و نقل كه از مهمترين امور خدماتي در هر كشور مي باشد .


نگهداري و تعميرات در صورت اجرا شدن در مركز توليدي و خدماتي موجب كاهش هزينه و بالا رفتن كيفيت كار و در نهايت بالا رفتن بهره وري خواهد شد .
با پيچيده تر شدن امكانات در زندگي بشر روشهاي استفاده و نگهداري و تعميرات اين امكانات پيچيده تر مي شدند و براي اين امر نياز به دانش و تجربه خواهد بود .
بايد سعي شود تا جايي كه ممكن است عمر تجهيزات را اضافه كرد و در طول شبانه روز بيشترين كارايي را از آنها گرفت كه اين امر با داشتن يك
سيستم مناسب نگداري و تعميرات با صنعت موردنظر امكانپذير مي باشد .
با داشتن يك سيستم نگهداري و تعميرات كارآ مي تواند قيمت تمام شده محصولات يا خدمات را كاهش داد .
در جهان امروز با قيمت كمتر و كيفيت بالاتر مي توان رقابت كرد و در عرصه رقابت ماند . بامقدمه بالا ما به اهميت كار نگهداري و تعميرات پي برديم حال مي خواهيم اهميت آن را در حمل و نقل دريايي و در زمينه تخصصي دستگاه هاي ارتباطي و اوبري كشتي ها بررسي كنيم .
در يك كشتي حداقل 50 نفر انسان وجود دارد كه نمي توان براي جان آنها قيمتي در نظر گرفت زيرا قابل قسمت گذاري نيستند .


خود كشتي حداقل 30.000.000 دلار قيمت دارد كه رغم بسيار بالايي است و در هر كشتي حداقل 20.000.000 دلار كالا بار زده مي شود . حال اگر يكي از دستگاههاي ارتباطي يا ناوبري مثل رادار درست عمل نكند ممكن است يك حادثه بوجود آيد و در پي آن همه چيز از بين برود و اين يعني يك زيان بسيار بالا و در صورتي كه حادثه به طوري باشد كه طي آن دو كشتي با هم برخورد

كنند اين زيان دو برابر خواهد شد و غرق شدن يك كشتي در دريا عوارض سنگين زيست محيطي در بر خواهد داشت كه با ميليون ها دلار هزينه و صرف وقت بسيار بالا و به كارگيري نيروهاي متخصص زياد مي توان آن را رفع كرد مانند آنچه در اثر غرق شدن يك نفتكش در دريا بوجود مي آيد .

تعريف نگهداري و تعميرات
نگهداري : مجموعه فعاليت هايي كه به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني ماشين آلات تجهيزات و تاسيسات انجام گرفته و با اين كار قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها را افزايش مي دهيم ، نگهداري لقب مي دهيم .


تعميرات : شامل مجموعه فعاليت هايي است كه بر روي يك سيستم يا وسيله اي كه دچار خرابي و يا ازكار افتادگي گرديده ، انجام مي دهيم تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداري بازگردانده و در جهت انجام وظيفه اي كه به آن محول گرديده است ، آماده اش سازيم .

انواع روشهاي نگهداري و تعميرات
1)نگهداري و تعميرات به منظور بهبود :
ماشين آلاتي را كه ما در امور توليدي و يا خدماتي به كار مي گيريم

ساخت ديگرانند و ممكن است نواقصي داشته باشد .
زماني را كه براي تعمير ناشي از اين نواقص صرف مي كنيم روند توليد را متوقف مي سازد و هزينه به ما تحميل مي كند .


2)نگهداري و تعميرات اصلاحي :
از كار افتادگي ناگهاني ماشين آلات ممكن است كل سيستم را متوقف سازد و زيانهاي سنگيني وارد كند.
يكي از روشهاي مبارزه با اين امر نگهداري و تعميرات اصلاحي است بدين ترتيب كه با پيش بيني علت خرابي و اصلاح آن قبل از توقف ناگهاني دستگاه از اين زيان جلوگيري نمود .


3)نگهداري و تعميرات پيشگيري :
نگهداري و تعميرات پيشگيري عبارت است از يك روش سيستماتيك برنامه ريزي و زمان بندي شده جهات انجام كارهاي نگهدار مورد نياز بر طبق برنامه تنظيمي كه در جهت حفظ شرايط بهينه تجهيزات و تاسيسات با توجه به موارد زير تهيه گرديده است :
الف)حداقل نمودن توليدات از دست رفته كه ناشي از خرابي و از كار افتادگي تجهيزات و تاسيسات باشد .


ب)تامين و تضمين عمر مفيد و قانوني تجهيزات سرمايه اي .

متغيرهاي موثر در انتخاب روشهاي نگهداري و تعميرات
1)نوع فعاليت سازمان (خدماتي ، توليدي ، ... ).
2)بودجه مرد نظر سازمان براي سيستم نگهداري و تعميرات .
3)كوچكي يا بزرگي سازمان .
4)پيچيده بودن يا نبودن دستگاه هاي سازمان .
5)قيمت خريد دستگاههاي نو در بازار .
6)عوامل زيست محيطي كه بر اثر از كار افتادن يا خوب كار نكردن دستگاه كه ممكن است بوجود آيد و ...

مراحلي كه بايد براي طراحي يك سيستم نگهداري و تعميرات طي كرد
1)شناسايي تجهيزات
2)تهيه شناسنامه تجهيزات
3)تعيين استاندارد ها
4)زمان بندي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
5)اجراي برنامه
6)تهيه و تدارك براي اجراي برنامه (قطعات مورد نياز و انبارداري آنها)
7)كنترل فعاليت ها از طريق ثبت سوابق آنها
8)ارزيابي سيستم و انجام اصلاحات به منظور بهبودسيستم .

شناسايي تجهيزات :
ما بايد در قدم اول تجهيزاتي كه مي خواهيم براي نگهداري و تعميرات ‌آنها سيستم ايجاد كنيم را شناسايي كنيم . براي اين كار بايد تجهيزات را شناسايي و كدگذاري كنيم . بايد اجزاء تشكيل دهنده هر دستگاه را هم شناسايي كنيم و بررسي كنيم كه آيا مي توان اجزاء مشابهي را جايگزين آن كرد يا نه .

تهيه شناسنامه تجهيزات :
در كارت شناسايي يا شناسنامه تجهزات مشخصات كلي با انضمام مشخصات فني آنها ثبت مي گردد . اين كارت شامل اطلاعاتي است نظير شماره صفحه ، نام دستگاه ، نوع دستگاه ، سازنده ، شماره سريال و ... كارت
شناسايي در موارد زير مورد استفاه قرار مي گيرد :

الف)كمك به سفارش صحيح قطعات يدكي
ب)تائيدي بر مشخصات و عملكرد اوليه دستگاه

تعيين استاندارد ها :
هر دستگاه داراي استانداردهايي است براي كاركنان با آن و براي نگهداري و تعميرا‌ت آن . به عنوان مثال : يك دستگاه بايد 800 ساعت يكبار
گريس كاري شود و اين يك استاندارد براي آن محسوب شد .

زمان بندي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات :
هر سيستم نگهداري و تعميرات بر حسب نوع خود يك زمان بندي را براي انجام كار نگهداري و تعميرات در نظر مي گيرند و طبق آن برنامه زماني از قبل تعيين شده كار نگهداري و تعميرات لتجام مي گيرد .

تهيه و تدارك براي اجراي برنامه :
اجراي سيستم نگهداري و تعميرات نياز به امكاناتي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از : نيروي انساني متخصص - تجهيزات كمكي و قطعات يدكي .
كنترل فعاليت ها از طريق ثبت سوابق آنها :‌
بايد كليه فعاليت هاي نگهداري و تعميرات ثبت گردند تا از طريق آنها ما معايب را شناسايي كنيم .

تجزيه و تحليل سيستم :
بايد سيستم موجود بعد از مدتي كه از كارش گذشت ارزيابي شود و معايب آن شناسايي و برطرف گردند تا به بهره وري كامل برسد .

شناسايي تجهيزات
دستگاههاي بررسي شده به سه دسته كلي تقسيم مي شوند :
1)دستگاه هاي ارتباطي .
2)دستگاه هاي ناوبري .
3)دستگاه هاي شامل كامپيوتر .

1)دستگاه هاي ماهواره اي inmarsat-b
اين دستگاه داراي ند خط تلفن است كه از طريق چهار ماهواره كه تمام كره زمين را پوشش مي دهند قادر است ارتباط تلفني كشتي با كشتي هاي ديگر و كشتي با خشكي را ميسر سازد .
با داشتن چند خط تلفن ارتباط و استفاده از فاكس و پست الكترونيكي ميسر مي گردد .
با قرار دادن يك دستگاه اضافي كنار اين دستگاه در ارسال و دريافت تلكس نيز ميسر مي گردد . دستگاه فوق از 3 قسمت عهده تشكيل مي گردد .
1)منبغ تغذيه : منبع تغذيه تشكيل گرديده است : يك برد الكترونيكي كه برق 220 ولت را كه به صورت متناوب است به برق 24 ولت DC تبديل مي‌كند اين برد برق مورد نياز همه قطعات و قسمتهاي دستگاه inmarsat-b را تامين مي كند .
2)واحد اصلي كنترل Mcu :
تشكيل شده است از 4 برد الكترونيكي و همچنين يك فن خنك كننده براي خنك كردن برد و اين بردها دو عمل اصلي كنترل كار دستگاه و ارتباط دستگاه با بقيه دستگاه ها را به عهده مي گيرند .
3)آنتن
شامل يك پوسته محافظ بيروني به نام Radome و يك ديش كه در داخل پوسته محافظ قرار مي گيرد .
با غير از ديش در داخل پوسته قطعات ديگري وجود دارد مانند :
Antenna Control Unit : كنترل كننده ديش مي باشد و هميشه ديش را به طرف يكي از چهار ماهواره موجود در مدار زمين نگاه مي دارد و هر ماهواره كه به كشتي نزديكتر باشد و امواج آن بهتر دريافت گردد و ديش به طرف آن مي چرخد .


اجزاي بالا به اضافه كابل ارتباطي بين آنتن و دستگاه تشكيل دهنده جزئي دستگاه هستند به نام آنتن .
2-دستگاه هاي ماهواره اي inmarsat-a
اين دستگاه نيز از طريق 4 ماهواره موجود در مدار كره زمين قادر به ارتباط تلفني و تلكس كشتي با كشتي هاي ديگر و كشتي با خشكي را فراهم مي سازد . اين دستگاه از اجزاء زير تشكيل مي شود :
مانيتور - كيبور bde(below Deck equipment) - آنتن
مانيتور : از لامپ CRT و بوردهاي الكترونيكي متصل به لامپ تشكيل شده است . اين مانيتور مخصوص اين دستگاه بوده و براي كارهاي ديگر استفاده نمي شود .
Bde : جزء اصلي دستگاه است و رابط بين مانيتور و آنتن و پرينتر . Bde چيزي شبيه كيس كامپيوتر است كه قطعات در آن نصب مي شود .
آنتن : آنتن اين دستگاه شبيه آنتن دستگاه inmarsat-b است ولي خيلي از آن بزرگتر مي باشد . از اجزاء زير تشكيل مي شود :
پوست محافظ - موتور گرداننده - ديش - Antena Control
3)دستگاه inmarsat-c :
اين دستگاه ارتباطي مي باشد كه از طريق چهار ماهواره كه در مدار زمين قرار دارند قادر به ارسال و دريافت تلكس مي باشد .
اين دستگاه از 5 قسمت تشكيل شده است ؛
مانيتور - كيبورد - آنتن - message terminal - Iransciver - منبع تغذيه
message terminal : شامل دو برد الكترونيكي است كه قطعات روي بردها و در صورت لزوم كل بردها يا هر كدام از آنها قابل تعويض مي باشند .
iransciver : وظيفه فرستادن و دريافت كردن سيگنال را بر عهده دارد .
4-دستگاه inmarsat-m :
اين دستگاه از طريق چهار ماهواره موجود در مدار كره زمين كل كره زمين را پوشش مي دهد و قادر است ارتباط كشتي با كشتي و كشش با خشكي را بوسيله تلفن و فاكس و email و تلكس برقرار مي سازد .
اين دستگاه از قطعات زير تشكيل شده است :
منبع تغذيه : آنتن و گوشي اصلي - يك گوشي فرعي - گوشي فاكس -كامپيوتر و يك Switch Box .
منبع تغذيه : انرژي كار دستگاه را تامين مي كند و از بردها وترانس هاي الكترونيكي تشكيل شده است كه قابل تعويض مي باشند .
آنتن : آنتن اين دستگاه داراي يك پوشش فلزي و پلوم شده مي باشد و از جزئيات داخل آن اطلاعي در دست نيست .
گوشي اصلي : اين گوشي از يك مانيتور و يك كيبورد تشكيل گرديده است و تنظيمات كار دستگاه بوسيله يك كيبور انجام مي گيرد .
گوشي فرعي : يك گوشي تلفن عادي مي باشد و به Switch Box متصل مي گردد .
لازم به ذكر است كه در همه كشتيها دستگاه inmarsat-m وجود دارد و از بين بقيه inmarsat ها يكي در هر كشتي وجود دارد . و ضرورتي ندارد كه از هر چهار نوع inmarsat در همه كشتي ها موجود باشد .

دستگاه هاي ناوبري :
دستگاه MF-HF :
از اجزاء زير تشكيل مي شود :
Power - فرستنده - گيرنده - ترمينال تلكس - dsc unit - MFHF controller - MFHFdsc controller - transiver - (Atu = Antenna traning unit)Antena
دستگاه VHF و VHF-DSC :
اين دستگاه براي ارتباط بي سيمي است در مسافتهاي كوتاه يعني 50 تا


100 مايل دريايي (حدوداً 100 تا 200 كيلومتر ) .
اين دستگاه از يك منبع تغذيه و چند بورد الكترونيكي شامل قسمت كنترل و فرستنده و گيرنده و يك عدد گوشي مي باشد .
دستگاه ماهواره اي GPS :
اين دستگاه اطلاعاتي از قبيل سرعت - موقعيت كشتي از نظر طول و عرض جغرافيايي و مسير حركت كشتي را از طريق ماهواره دريافت مي كند .
اين اطلاعات هر 15 ثانيه يكبار براي كشتي ارسال مي گردد و توسط GPS دريافت و در صفحه نمايش آن براي پرسنل نمايش داده مي شود .
دستگاه Navtex :
اين دستگاه وسيله اي است كه در هر كجاي دنيا به طور منظم وضعيت آب و هوايي كه در آن قرار دارد را از نزديكترين ايستگاه فضايي دريافت ورودي كاغذهايي كه از داخل printer آن خارج مي شود براي كاركنان نمايش مي دهد .
اين سيستم تشكيل شده است از يك دستگاه مركزي و يك آنتن و كابل رابط تلفن .

دستگاه Echo Sounder :
اين دستگاه با فرستادن امواج صوتي به طرف كف دريا عمق آب زير كشتي را تعيين مي كند . اين دستگاه داراي يك فرستنده امواج صوتي است كه در كف كشتي داخل آب قرار دارد . اين فرستنده قابل تعمير نيست .


دستگاه رادار : تشكيل گرديده است از Display - مگنترون - webgide .
Display : متشكل است از مانيتور - صفحه كليد و يك ماوس .
مگنترون : موجهايي با فركانس پايين را تبديل به موجهايي با فركانس بالا مي كند .
webgide : رابطه بين مگنترون و اسكنر است .

كامپيوترهاي نصب شده در داخل كشتي
اين كامپيوتر از نوع اسكازي مي باشند تا در برابر لرزشهاي كشتي در هنگام طوفان مقاوم باشد . كامپيوترها داراي يك كيس مخصوص و داراي لرزه گير مي باشند .
قطعات داخل كيس عبارتند از :
هاردديسك از نوع اسكازي
فلاپي درايو
سي دي درايور
مادربورد - كارت صدا - كارت گرافيكي - كارت شبكه - رم
قطعات متصل شده به كيس :
مانيتور - ماوس - مودم
نرم افزار هاي نصب شده داخل كامپيوتر
1)نرم افزا انين لاگ آبستراك : جهت كنترل كارهاي مهندسي موتورخانه .
2)نرم افزار Marinet : جهت ارسال و دريافت Email .
3)نرم افزار Antivirus 2001 : جهت مبارزه با ويروسهاي موجود در بعضي email ها .
4)نرم افزار ... , Access , Excel , word
5)سيستم هاي عامل windowsشناسنامه تجهيزات :
نام : دستگاه ماهواره اي inmarsat-b
نام شركت سازنده : NERA
مليت شركت سازنده : دانمارك
مدت زمان ضمانت نامه :
تجهيزات اضافي همراه : پرينتر - گوشي فكس .
راهنمايي كامل نصب و راه اندازي و استفاده و نگهداري و تعميرات دستگاه .
نقشه فني كامل دستگاه و تمام بردهاي داخل آن .
كابل هاي رابط به طور كامل .
پايه آنتن

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه ماهواره اي : inmarsat-a
نام شركت سازنده : JRC
مليت شركت سازنده : ژاپن
مدت زمان في نت :
تجهيزات اضافي همراه : گوشي فكس - پرينتر
راهنمايي كامل نصب و راه اندازي و استفاده و نگهداري و تعميرات دستگاه .
نقشه فني كامل دستگاه و تمام بردهاي داخل آن
كابلهاي رابط به طور كامل
پايه آنتن

شناسنامه تجهيزات
نام : نام دستگاه ماهواره اي : inmarsat-c
نام شركت سازنده : SAILOR
مليت شركت سازنده‌ : دانمارك


مدت زمان في نت نامه :
تجهيزات اضافي : كابلهاي رابط و سيم ها به طور كامل
راهنمايي كامل نصب ، راه اندازي ، استفاده و نگهداري و تعميرات‌دستگاه.
نقشه فني كامل دستگاه

شناسنامه تجهيزات :
نام : نام دستگاه ماهواره اي : inmarsat-m
نام شركت سازنده :
مليت شركت سازنده‌ : نروژ
مدت زمان في نت نامه :
تجهيزات اضافي : هندست ذخيره (زاپاس) - پرينتر .
كابل هاي رابط به طور كامل - پيچهاي نصب بر روي ديوار به طور كامل نقشه فني دستگاه .
راهنمايي كامل نصب ، راه اندازي ، استفاده و نگهداري و تعميرات‌دستگاه.
نقشه فني كامل دستگاه

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه : MF-HF
نام شركت سازنده : SKANTI
مليت شركت سازنده : نروژ
مدت زمان في نت :
تجهيزات اضافي همراه : يك عدد كامپيوتر با مانيتور و كيبورد و فلاپي درايو
راهنمايي كامل نصب ، راه اندازي ، استفاده و نگهداري و تعميرات دستگاه
نقشه فني كامل دستگاه با ذكر نام همه قطعات .

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه : ماهواره اي GPS
نام شركت سازنده : Koden
مليت شركت سازنده : ژاپن


مدت زمان في نت نامه :
تجهيزات اضافي همراه : كابلهاي ارتباطي
راهنمايي كامل نصب و راه اندازي و استفاده و نگهداري و تعميرات .
نقشه فني كامل دستگاه
پايه و پيچهاي آنتن .

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه : ماهواره اي Navtex
نام شركت سازنده : JRC
مليت شركت سازنده : ژاپن
مدت زمان في نت نامه :
تجهيزات اضافي همراه : كابلها و سيم هاي ارتباطي آنتن و دستگاه به طور كامل .
نقشه فني كامل دستگاه با ذكر نام قطعات .
راهنمايي كامل نصب و راه اندازي و استفاده و نگهداري و تعميرات دستگاه .

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه : Echo - Sounder
نام شركت سازنده :
مليت شركت سازنده : ژاپن
مدت زمان في نت نامه :
تجهيزات اضافي همراه : كابلها و سيم هاي ارتباطي آنتن و دستگاه فرستنده به طور كامل .
راهنمايي كامل نصب و راه اندازي و استفاده و نگهداري و تعميرات دستگاه .
نقشه فني كامل دستگاه با ذكر نام قطعات .

شناسنامه تجهيزات :
نام دستگاه : دستگاه رادار
نام شركت سازنده : Kelvin Hughes
مليت شركت سازنده : انگلستان


مدت زمان في نت نامه :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 43 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات PM

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات PMفهرست:برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات PMاهداف اصلیانواع سیاستها و روشهای نگهداری و تعمیراتمیلیاردها ریال سرمایه های صنعتی کشور را چگونه باید حفظ کنیم ؟ مقایسه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و نگهداری بر اساس وضعیت (CM) نگهداری بر اساس وضعیت (CM/CBM: Condition Base Monitoring) : ...

تحقیق در مورد سیستم نگهداری و تعمیرات در شرکت کارخانجات دارو پخش

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
نگاهي اجمالي به سيستم نت كارخانه: سيستم تعميرات و نگهداري در كارخانجات دارو پخش به صورت نيمه متمركز است. در اين سيستم بيش از 100 نفر در سطوح مختلف مهارتي در بخشهاي گوناگوني مشغول به كارند كه همگي وظايف خود را زير نظر مديريت فني مهندسي انجام مي‌دهند. واحد برنامه ريزي فني مهندسي نيز تحت نظر اين مديريت اقدام به ...

دانلود پاورپوینت سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

PowerPoint قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :کامپیوتری کردن سیستمهای دستیکامپیوتری کردن سیستم دستور کار نت با استفاده از سیستم کامپیوتری صحیح برای کارخانه باعث بهبود و افزایش کارایی نت میشود.باید توجه داشت که در صورت استفاده از سیستم دستی موثر در حال حاضر نصب سیستم کامپیوتری نت می تواند بسیار موثر باشد.اسلاید 2 :اهداف سیستم کامپیوتری نت1) نگهد ...

دانلود مقاله بررسی عوامل کلیدی موفقیت و موانع پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات ( ( CMMSدر صنایع نفت و گاز

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهاستفاده از سیستم های نوین مدیریتی به سرعت جای خود را در صنایع و سازمان ها باز می کند.در این میان فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تکنولوژی روز، نقش عمده ای را در این فرایند ایفا می کند. سیستم های نرم افزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS ،با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مکانیزه نمودن سیستم مدیر ...

مقاله اجتماع TPM و QFD برای بهبود کیفیت در مهندسی نگهداری و تعمیرات ( MQFD )

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اجتماع TPM و QFD براي بهبود کيفيت در مهندسي نگهداري و تعميرات(MQFD ) چکيده : امروزه در کارخانه جات بزرگ دنيا از TPM وتکنيکها وسيستم هاي کيفيت در راستاي ارتقاء سط عملکرد فرآيندهاي توليد جهت رقابت و کاهش هزينه هاي توليد بهره مي گيرند براي ب ...

مقاله پیاده سازی نگهداری و تعمیرات و انتخاب یک CMMS مناسب ، راهی برای جلوگیری از شکست پروژه های عمرانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیاده سازی نگهداری و تعمیرات و انتخاب یک CMMS مناسب، راهی برای جلوگیری از شکست پروژه های عمرانی   چکیده با توجه به گام گذاشتن در هزاره سوم و پیشرفت های سریع تکنولوژی و رشد چشم گیر علم رباتیک و هوش مصنوعی هر روزه ماشین آلات جدیدی بوجود می آیند که کامل کننده نسل پیشین خود هستند؛و با توجه به این موضوع که امر ...

مقاله ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدل RAMS و استانداردهای نت

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مدل RAMS و استانداردهای نت   چکیده به مجموعه ای از فعالیتهای فنی، اجرایی، اداری و مدیریتی که در چرخه عمر دستگاه ها انجام می شود، برای آن که در حالت و وضعیت مناسبی قرار گرفته و عملکرد مناسب و مورد انتظار را داشته باشد، سیستم مدیریت نگه ...

مقاله معیارهای انتخاب و مشکلات سیستم های مکانیزاسیون مدیریت نگهداری و تعمیرات در ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معیارهای انتخاب و مشکلات سیستم های مکانیزاسیون مدیریت نگهداری و تعمیرات در ایران کلمات کلیدی : سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری تعمیرات، تعمیرات بهرهور و فراگیر ، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات پیشگویانه. چکیده: اصولا برنامه ریزی از مهمترین و اساسی ترین مسائل در اداره واحدهای صنعتی می باشد، همچنین نگهداری و تعمیر ...