دانلودمقاله تحلیل رفتار سرمایه گذاران با استفاده از رویکرد مالی رفتاری

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
رویکرد مالی رفتاری تلفیق نظریه های امور اقتصادی و مالی با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است.در رویکرد مالی رفتاری فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران از هر دو جنبه عقلانی و غیر عقلانی مورد توجه قرار می گیرد. مالی رفتاری در سطح خرد، تمایلات و سوگیری های سرمایه گذاران را در سطح فردی بررسی می کند و در سطح کلان خلاف قاعده های فرضیه بازار کارا را شناسایی و توصیف می کند. در این مقاله به تشریحی از رویکرد مالی رفتاری می پردازیم سپس آربیتراژ و منابع قضاوت از جمله، اطمینان بیش از حد،اتکاء و قالب بندی،گریز از پشیمانی و احتمال وزن دهی،حسابداری ذهنی و روش های ابتکاری را توضیح خواهیم داد که چگونه آنها با سوگیری های تصمیم گیری، معاملات و قیمت بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند. همین طور به بررسی اثرات سوگیری های قضاوت مدیران و رفتار شرکتها در بهره بره برداری از ارزشگذاری اشتباه قیمت ها خواهیم پرداخت و در آخر فراتر از رویکرد مالی رفتاری به سوی بررسی رویکرد مالی اجتماعی( که مطالعه در ساختار تعاملات اجتماعی است) خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی:رویکرد مالی رفتاری،آربیتراژ، منابع قضاوت، رویکرد مالی اجتماعی

مقدمه

مالی رفتاری به بررسی فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر شخصیت،فرهنگ و قضاوتهای سرمایه گذران می باشد (شهرآبادی،یوسفی.(۱۳۸۶ مالی رفتاری پارادایمی است که بازارهای مالی را با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می دهد که دو مفروضه اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی ،یعنی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارد و بر دو پایه استوار است: حدود آربیتراژ و روانشناختی( راعی،فلاح پور.(۱۳۸۳

رویکرد مالی رفتاری به این مسائل مربوط می شود که قیمت های سهام چگونه تحت تاثیر رفتارهای سرمایه گذاران قرار می گیرند ( باراک و دمیرلی. ۱(۲۰۰۶ اصطلاح شناختی مربوط به این است که افراد چگونه فکر می کنند.ترجیحات و سلایق سرمایه گذاران نیز می تواند تحریفاتی را ایجاد کند.(هرشلیفر۲(۲۰۱۴ بر اساس روانشناختی رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و همینطور خطاهای ادراکی که آنها در هنگام قضاوت مرتکب می شوند بررسی می شود. امروزه بسیاری از نظریه های برجسته درباره رفتار سرمایه گذاران،بازده های مقطعی، سرمایه گذاری درشرکت های بزرگ و مدیریت پول از عوامل روانی گرفته شده است(هرشلیفر(۲۰۱۴

برخی بررسی ها به شدت تمرکز زیادی بر روی مسائلی که سوگیری های شناختی متفاوت را قطع می کند دارند،مانند محدودیت های آربیتراژ (گرومب،وایانز.۳(۲۰۱۰ در اقتصادی که معامله گران عقلایی و غیر عقلایی با هم تعامل دارند غیرمنطقی بودن می تواند اثر بلندمدت و شدیدی بر قیمت ها داشته باشد (باربریس و تالر.۴(۲۰۰۳

۱٫ آربیتراژ۵
آربیتراژ، خرید یا فروش کالا و بهره گرفتن از تفاوت قیمت در سراسر بازار معاملات است، این اصلاح به طور کلی اشاره به بهره برداری از فرصت های سود دارد (هرشلیفر(۲۰۱۴ بر اساس استدلال فریدمن:-۱ به محض اینکه انحرافی از ارزش ذاتی مشاهده می شود، یک فرصت جذاب برای سرمایه گذاری به وجود می آید.-۲ سرمایه گذاران عقلایی از این فرصت استفاده می کنند و باعث تصحیح قیمت ها می شوند. مالی رفتاری ادعای بند یک را رد می کند زیرا حتی زمانی که انحراف قیمت دارایی زیاد باشد استفاده از این فرصت ریسک زیادی دارد به همین علت باعث غیر جذاب شدن این فرصت می شود (راعی،فلاح پور.(۱۳۸۳

در بازارهای کامل،فرصت های آربیتراژ به وسیله سرمایه گذاران ریسک گریز محدود شده اند و ریسک معاملات،قیمت گذاری اشتباه دارایی است(دلونگ و همکاران.۶(۱۹۹۱ آربیتراژ یک تیغه دو لبه است که می تواند قیمت بیشتر یا کارایی کمتر را به وجود آورد و اینکه آیا آربیتراژ بیشتر، قیمت قیمت گذاری اشتباه را کاهش می دهدبه این بستگی دارد که سرمایه گذاران ماهر (کسانی که منطقی هستند) از سرمایه به خوبی استفاده کنند، البته مشروط به اینکه مدیران مالی در عقیده اشتباه سرمایه گذاران غیرمنطقی دلالی نکنند و به آنها نگویند این فرصت سود را از دست نده (هرشلیفر.(۲۰۱۴

در بازار کارآمدی که سرمایه گذاران منطقی بر فراز آن قرار دارند و در اداره ثروت خود تمایل به آربیتراژ هوشمندانه دارند،سرمایه گذاران غیرمنطقی می توانند انتظار بدست آوردن سود زیاد، با تحمل ریسک بالا نسبت به سرمایه گذاران منطقی داشته باشند(دلونگ و همکاران.(۱۹۹۱اگر سرمایه گذاران غیر منطقی ارزش گذارای اشتباهی بر اساس مولفه های طرز فکر ویژه خود (خود اسنادی) داشته باشند و چنانچه متعاقب افزایش این سوگیری، موفقیت هایی را بدست آورند آنگاه منطقی ها دچار تزلزل و لغزش می ﺷﻮﻧﺪ(دنیل و همکاران۷(۱۹۹۸ (جرویز و ادین۸ (۲۰۰۱ اینک آنها بر اساس موفقیت های منتسب به خود دارای اطمینان بیش از حدی هستند.

اگر سرمایه گذاران منطقی و غیر منطقی بر اساس اطمینان زیاد شرط بندی کنند تقریباً با یقین می توان گفت جریانات ثروت با سرعت به سمت مناسب شدن می روند(هرشلیفر(۲۰۱۴و چنانچه اگر حیطه این شرط بندی فقط در حد اطمینان باشد،نرخ جریانات ثروت نسبتاً کم می شود و منجر به ماندگاری قیمت گذاری اشتباه خواهد شد (دنیل و همکاران.(۲۰۰۱ با توجه به فشار سنگین سرمایه گذاران غیر منطقی،معمولاً انتظار قیمت گذاری اشتباه در بسیاری از عوامل به غیر از اجزاء سازنده بازده ویژه را داریم(دنیل و همکاران( ۲۰۰۱ یا برای مثال، ارتباط ویژگی اقلام تعهدی با بازده (فاما و فرنچ۹(۱۹۹۳ (هرشلیفر و همکاران.۱۰(۲۰۱۲اگر ناهنجاریهای اقلام تعهدی نشان دهنده قیمت گذاری اشتباه باشد پس احتمالا آنها سخت از آربیتراژ دور هستند(ﻫﺮﺷﻠﯿﻔﺮ.(۲۰۱۴

.۲ مبانی روانشناختی۱۱
از آنجایی که مردم تمایل به قضاوت کردن و تصمیم گیری سریع با استفاده از منابع شناختی محدود دارند،پس الزاماً آنها از کلیدهای میان بر استفاده میکنند(سیمون۱۲(۱۹۵۶ (کانمان وهمکاران(۱۹۸۲ که اغلب ابتکارات نامیده میشود.ساده سازی ابتکارات دلالت بر اشتباهات ﺗﺼﻤﯿﻢ گیری بیشتر دارد (هرشلیفر(۲۰۱۴

احساسات اغلب مانع از تجزیه و تحلیل دقیق و مفید می شوند مانند خرید یک سهام داغ بر اساس شور و شوق و هیجان به جای ارزیابی اساسی. اعتقادات و همچنین نقش تصمیم گیری دارای یک سیگنال اجتماعی است(هرشلیفر.(۲۰۱۴
سرمایه گذاران به دانشی که خود به دست می آورند اهمیت بیشتری می دهند(هرشلیفر،دنیل و سوبرامانیام(۱۹۹۸ .رفتارهای تحت تاثیر قضاوت های ارزشی،نمادها و الگوهای تفکر جامعه قرار می گیرند.(مک گرگور۱۳(۲۰۰۲ ذﮐﺮ کرده که برداشتهای مثبت سرمایه گذاران از یک کسب و کار تحت تاثیر پیش بینی های قیمت قرار می گیرند. مردم شایستگی های خود را دست بالا می گیرند که بیشتر متقاعد کننده دیگران در مورد آنهاست،چنین خود فریبی، موجب هزینه خطاهای ناشی از اعتقادات خوداسنادی می شود(هرشلیفر.(۲۰۱۴

سه عامل فوق،ساده سازی ابتکارات،احساسات عاطفی و خودفریبی توضیح دهنده بسیاری از سوگیری های روانی مورد مطالعه در امور مالی رفتاری است(هرشلیفر.(۲۰۱۴

۲٫۱ ساده سازی ابتکارات ۱۴
کانمان((۲۰۱۳ معتقد است، مغز ما از دو بخش تشکیل می شود، سیستم)۱ناخودآگاه) سیستم۲ (آگاه). سیستم ۱ تفکر سریع است که توسط ضربه محکم وناگهانی در آمیگدال مغز به وجود می آید و آن تفکر شهودی خوانده می شود و در سیستم ۲ تفکر با کورتکس جلو مغز در ارتباط است که تجزیه و تحلیل عمیق صورت می گیرد که آن پوشش دهنده سیستم ۱ است. بسیاری از ما احساس می کنیم که از نظر ذهنی متفکران سیستم ۲ هستیم، اما در واقع اطلاعاتی که بلافاصله به ذهن انسان آمده است تمایل دارند که همه چیز را نادیده بگیرند،پدیده ای که کانمان آن را WYSIATI15 می نامد، یعنی:آیا آنچه می بینید،کامل وجود دارد؟

۲٫۲ احساسات عاطفی ۱۶
همانطور که گفته شد سرمایه گذاران در تصمیم گیری دارای یک سیگنال اجتماعی هستند،آنها بعضی مواقع بر اساس نظریه اکثریت مطابق با دهان به دهان شدن و در نهایت همرنگ جماعت شدن تصمیمات خود را اتخاذ می کنند.این نوع از رفتار، رفتار توده وار یا رفتار گله ای است. رفتار توده واربه صورت وسیع شامل هر گونه تشابه یا همگرایی در رفتار تعریف شده است که در نتیجه تعامل افراد یا شرکتها ایجاد شده است ( هرشلیفر و تئو ۱۷(۲۰۰۳ رفتار توده وار که گرایش ذاتی سرمایه گذاران به تجارت به صورت گروهی است زمانی شکل می گیرد که فعالیتهای سرمایه گذاران همبستگی بالایی دارند . در این ﻧﻮع از رفتار

سرمایه گذاران بر اساس ارزیابی های مستقل خود تصمیم گیری نمی کنند بلکه فقط طبق مشاهده رفتار اطرافیان اقدام به خرید سهام می کنند. (محمدرضا نیکبخت،مهدی مرادی. (۱۳۸۴ سرمایه گذاران به شایعات اهمیت می دهند (دانیل ، هرشلیفر و سوبرامانیام .(۱۹۹۸ نمونه بارز از رفتار توده وار، در بازار ارز و سکه ایران به خوبی مشهود است که چگونه مردم بر اساس هیجان زدگی و بدون تجزیه و تحلیل دقیق اقدام به خرید ارز و طلا می کنند و موجب بزرگتر شدن حباب قیمتی آن می شوند.

۳٫۲ خود فریبی ۱۸
۱٫۳٫۲ اطمینان بیش از حد ۱۹
الف) اطمینان بیش از حد و تقویت اعتماد به نفس ۲۰

با صراحت می توان گفت،مردم فکر می کنند قضاوت های خودشان نسبت به دیگران دقیق تر است، این امر زمانی قوی تر می شود که قضاوت آنها صحیح باشد،در آن زمان آنها خود را بسیار متخصص و باهوش می پندارند(هرشلیفر.(۲۰۱۴ مطالعاتی در رشته مالی تائید می ﮐﻨﺪ که اطمینان بیش از حد بسیار قوی است(بن دیوید و همکاران.۲۱(۲۰۱۳ در تعریف فرا اعتمادی اینگونه می توان اذعان داشت: اعتقاد افراطی و بی اﺳﺎس افراد در مورد توانایی های شناختی و قضاوتهای خود فرا اعتمادی است که به اشکال مختلف بروز خواهد کرد: عدم برازش صحیح،اثر استنباط بالاتر از میانگین،توهم کنترل و خوش بینی غیرواقع بینانه.

برآورد بیش از حد توانایی های فرد،اعتماد به نفس او را در مورد یک چشم انداز تقویت می کند،مردم به اطمینان بیش از حد درباره چشم انداز زندگی خود تمایل دارند(وینستن۲۲(۱۹۸۰ که این امر بر تصمیمات مالی و اقتصادی آنها تاثیر می گذارد (پوری و رابینسون۲۳(۲۰۰۷ مردم تمایل دارند نگرش خود را به نفع اقداماتی که خودشان انتخاب کرده اند تغییر بدهند(فستینگر و ﮐﺎرﻟﺴﻤﺖ.۲۴(۱۹۵۹ با تقویت اعتماد به نفس،آنها با وجود اطلاعات مخالف به یک انتخاب سرسختانه برچسب می زنند(استو۲۵(۱۹۷۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد