بخشی از مقاله

هدف از پژوهش كار بر روي شناخت ، بكارگيري شيوه ها و برنامه‌هايي است كه نياز بازدارنده افراد از مصرف نابجاي مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه كشورمان به خصوص اولياء و مربيان مي باشند .

اعتياد داستان تلخ زندگي انسان هايي است كه خود را پاي آتش پير مي‌سازند ودر جهنم تخدير مي سوزند و نداي باطني خود را گسترش به گوش انسان هاي سالم وبيدار مي رسانند و آنانرا به نجات ودستگيري خود فرا مي خوانند هر چند كه نواهاي آنان ديرتر آغاز گرديده است و اين دعوت خالصانه ايست از جوانان و افراد سالمي كه گاهي درباره اعتياد مي انديشند و هيجانات دوران بلوغ و تبليغات مسمومم ، دود اعتياد را با مشام آنان نيز مانوس مي سازد .

تلفات مواد مخدر :
تنها اجتماع مانيست كه از اين مواد مخدر مي نالد بلكه اين پودرها و گرده‌هاي سفيد و لعنتي در كشورهاي مختلف جهان رخنه افكنده است و از هزار نفر و مير بيش از يك نفر قرباني آن شمار مي آيد . خطر شيوع و گسترش در حدي است كه پاره اي از كشورها براي مقابله با آن در كشورهاي خود شوراي نظامي ترتيب داده اند و رئيس جمهور وقت از كشورهاي ديگر باآفت اعتيادماننددوران‌جنگدرافكندنآن از اختيارات تام خود استفاده كرده است .
«نيكلسون» رئيس جمهور سابق آمريكا اعتراف نمود كه مواد مخدر بيش از جنگ ويتنام جوانان ما را نابود مي كند و به اعتقاد او : تلفات مواد مخدر در ارتش آمريكا بيش از مواد منفجره و بمب خمپاره دشمن بوده است .

گسترش مواد مخدر در اجتماع ما :
ما با گسترش اعتياد در كشورهاي ديگر جهان كار نداريم . فقط نگاهي گذرا به اجتماع و كشور خودمان مي افكنيم كه اين مواد مخدر چگونه در حال نفوذ و توسعه مي باشد تا هم ، از اكنون بفكر جلوگيري و اتخاذ روشهاي آگاهانه و سازنده باشيم . اكنون ما با ارزش مادي اين مواد ضايعاتي و خسارات ناشي از آن كاري نداريم كه با پول آن مي توان چندين كار معظم و يا چندين مركز علمي و پژوهشي و يا چندين واحد مسكوني ايجاد نمود كه هزاران نفر از مزايا وثمرات آن بهره‌مند گردند ، بلكه آنچه مي تواند هدف ما قرار گيرد بررسي ضايعات انساني و از دست دادن سرمايه ملي و ذخيره هاي فكري و علمي است كه خسارت آن  جبران ناپذير و شكننده است .

گزارش داده اند : قهرمانان سابق وزنه برداري كه بارها براي سكوي افتخار قهرماني آموزشگاههاي كشور تكيه زده بودند و برنده مدال افتخار نيز گرديده بودند وزماني با يكي از چهره هاي سرشناس كشتي در كار رقابت بود امروز غرق در اعتياد است و اكنون به اتهام سرقت براي تامين مخارج اعتياد خود در گوشه زندان منزل كرده است .
*  *  *
در برابر نفوذ و پيشرفت سريع و خطرناك اين مواد مهلك آنچه از دست ما بر مي آيد روشن ساختن جوانان و شيفته گان اين قبيل آلودگي ها است .
هنگامي كه فردي با اين مواد خطرناك و نابود كننده انس و معاشرت پيدا نمود و اين سموم خطرناك و تباه كننده آثار وخيم و ريشه هاي زهر آلوده خود را به اعماق وجود او فرو برند نشاط و شادابي را از او باز پس مي گيرند . متعاقب آن چشمانش غبارآلوده ، رنگش پريده و كشدار و اعصابش سست و محزون صدايش لرزان و مضطرب و كلماتش پريده به حدي كه قدرت حرف زدن از او باستانده مي شود و با كمال ضعف و بيچارگي در برابر آتش چمباته زده و چشمان بسته خود را بر آتش باز مي كند و سر خود را ميان دو پا فرو مي برد و در عالم خود عوالم ديگر با افكار و خيالات به اسارت خود فكر مي كند كه پايانش مرگ و فنا و سقوط حتمي است پاياني كه از يك آغاز بي خيالي و فريب مايه گرفتن و آغازگر آن دوستان دشمن صفت و جلسيان بي مايه و سوداگران مرگ و جنايت و افراد سودجو و از خدا بي خبر بوده است .

تاريخچه اعتياد و انواع آن :
گرچه از ديرباز مسئله اعتياد به مواد مخدر و نباتات مكيف در بين اجتماع بشري وجود داشته است و از روزگار باستان آشنايي و انس با پاره اي از تخدير كننده به صورت ابتدائي در مواد و ضروري و استعلاجي به مصرف مي رسيده است .

ورود آن به ايران :
سابقه كشت ترياك را در ايران برخي از نويسندگان به دويست سال قبل منسوب داشته اند ولي سابقه صرف آن به عنوان مكيف از شصت سال پيش به اين طرف رواج پيدا كرده است . و تا چند سال پيش اعتياد در مجامع انساني مخصوص ترياك ، الكل و سيگار بوده است ولي بشر تنهامطلب جو و كامجو در پي تامين هوس هاي زودگذر خود هرچند كه به قيمت جان خود تمام گردد به هر وسيله اي روي مي‌آورد و تفريحات مصنوعي و بدني و زيانبار را جايگزين تفريح و نشاط حقيقي پذيرا مي‌گردد امروز افزايش تصاعدي و اعتيادها و آلودگي ايجاب مي كند كه مسئله اعتياد از ديدگاههاي مختلف و از زاويه هاي متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .

انواع مواد مخدر : مواد مخدر داراي انواع و مشتقات متعددي است كه تعداد شناخته شده ي آن به بيش از 105 نوع رسيده است كه با ذكر اسامي چند نوع از مشهورترين آنها اكتفاء مي كنيم :

هروئين : هروئين گرده اي سفيد متبلور با طعم تلخ جوهر و چكيده ترياك است كه صدها بار خطرناك تر از ترياك مي باشد . اثر آن روي مغز و نخاع شديدتر و خاصيت نئشه آوري آن خيلي قويتر از مورفين مي باشد . مورفين موجود هروئين از ترياك بدست مي آيد .

در صورت دير رسيدن جيره مصرف روزانه هروئين شخص دچار اختلالات روحي و عصبي مي‌گردد كه مجبور است به صورت تصاعدي به ميزان مصرف خود بيافزايد . اين ماده سفيد لعنتي بيش از ديگر همرديفان خود در ميان مردم، جوانان شيوع پيدا كرده است . منافع سرشماري كه از فروش هروئين به طور قاچاق عائد سوداگران مرگ مي شود موجب شده است كه نام آن بلند آوازه تر و بيشتر در زبان ها افتد و باندام هاي قوي و مجهز در فروش و توزيع آن دست اندركار باشند .

فريفتگان آن :
شيفتگان ديوار وار هروئين اغلب جوانان معتادي هستند كه به علت رفاه حال مادي به عنوان مكيف هروئين را به كار مي برند در صورتي كه معتادين ترياك اغلب افراد مسن و نيم سن تشكيل مي دهند و تعداد ديگر كساني هستند كه در اثر ناگواري هاي زندگي با ابتلاء به اين ماده سمي وضع خود را ناگوارتر ساخته اند .

كوكائين :
 ماده موثري از برگهاي درختي مناطق حاره و گرمسير است كه از قديم بوميان آمريكاي جنوبي به عنوان تقويت بدن برگهاي آنرا جويده و مورد استفاده قرار مي دادند تاريخ پيدايش نشو و نماي آن به پيش از 5 قرن قبل مي رسد . امتيازي كه كوكائين بر ديگر مواد مخدر دارد اين است كه تنها در مناطق حاره روئيده و شرايط رشد آن در ديگر مناطق عملي نيست و از آن نظر مي توان كنترل و نظارت دقيق بر آن ترتيب داد كه كشت ساليانه آن تا حدود احتياجات و نيازهاي طبي و ضروري صورت گيرد . ترك اعتياد معتادان كوكائين به مراتب آسانتر از هروئين و مرفين مي باشد . آثار كوكائين در سلسله اعصاب مركزي همانند ساير مواد مخدر است كه يك نوع آرامش روحي و عصبي موقت و مصنوعي ايجاد
مي كند .

ال . اس . د :
در سال 1968 گزارش مهمي از اطراف پزشكان نيويورك در مورد مصرف ال . اس د كه يكي از مواد مخدر خيال انگيز است صادر گرديد كه در آن تاكيد شده بود استعمال مواد مزبور مصرف كننده را با دو خطر بزرگ مواجه مي سازد .

1-ضايعات مغزي ايجاد مي كند كه منجر به توليد اولاد ناقص مي‌گردد.
2-از دست دادن تعادل رواني و روحي در فرد معتاد .

حشيش - بنگ :
حشيش و بنگ - ماري جوانا - چرس از ماده اي گرفته مي شوند كه بنام شاهدانه‌ي هني معروف است و در مناطق گرمسير و نقاط حاره روئيده و مرتباً بيش از ده قرن اين گياه شناخته شده و محصولات و متنوعات آن به عنوان مكيف مورد استفاده بشر قرار گرفته است ولي پس از جنگ جهاني دوم محصولات اين گياه مورد استقبال و توجه نسب جوان در كشورهاي غرب قرار گرفته و از آنجا به كشورهاي شرقي سرازير گرديد. خاصيت عمومي اين آنست كه يك نوع مستي تخديري مفرط ايجاد مي كند كه توام با پرحرفي و آوازخواني و خنده هاي غيرعادي و احمقانه مي‌باشد .

در جستجوي پناهندگي :
بشر امروز با از دست دادن ارزش هاي معنوي و اخلاقي و با گرايش عجيب به ماديات و اقتصاد و ثروت دچار اضطراب و شتاب عجيبي شده است . او براي فرار از چنگ اضطراب هاي زندگي ماشيني در مواقع روبروئي با ناسازگاري ها و مشكلات و در موقع نگراني هاي فكري پناهگاهي مي جويد كه در كنار آن دمي به آسايش پردازد و چون دسترس به پناهگاه حقيقي و مطمئن ندارد ناچار به دامن مواد مخدر پناهنده مي شود و آرامش خود را در پناه آن جستجو مي كند و تعدادي از مبتلايان چون زندگي را بر وقث مراد وخواسته خود نمي يابند و در پي رويائي طلائي و بلند پروازي هاي خيالي به دامهاي فريب هروئين و سيگارهاي ماري جوانا - و ال اي دي وديگر عوامل فريب پناهنده مي‌شوند غافل از آنكه اين سرابها و اميدگاههاي بدلي نه تنها نجات بخش و اطمينان آور نيستند ، بلكه خود يكي از مهم ترين عوامل گرفتاري و پيچيدگي كار به شمار مي آيند ولي چه سود ! او پس از مدتها اعتياد و بدبختي در مي يابد كه از آن ها نه تنها تامين كننده آزادي و آسايش او نيستند بلكه يكي از وسايل گرفتاري و اسارت وبردگي او هستند كه تا آخر عمر بايد كمر نوكري و خدمتگزاري آنها را محكمم ببندد .

انگيزه هاي پناه جوئي است كه مي تواند اعتياد گروهي را توجيه نمايد مثلاً آمارگران آمريكايي ميگويند كه تعداد پزشكان معتاد در آمريكا بر حسب آمارهاي مختلف 30 تا 100 برابر مردم عادي است . بسيار روشن است كه عامل اعتياد اين قبيل افراد بر اساس جهل و ناداني به مضرات آن نيست ، بلكه تنها از ديدگاه ها پناه طلبي و آسايش جوئي قابل توجيه و تحليل مي‌باشد.

مد بودن مصرف مواد مخدر :
استعمال ترياك و حشيش و ديگر مواد مخدر در گذشته در برابر افكار عمومي مذموم و ناروا و در رديف انحرافات اخلاقي و انحطاط شخصيت انساني شمرده مي شد و مصرف كنندگان آن مورد تحقير واقع مي شوند. از آن نظر اغلب در اماكن خلوت و متروك و ناپيدا استعمال مي گردد به همين جهت كم تر رغبتي از طرف مردم به آنها نشان داده مي شد . ولي اكنون ايجاد بازار سياه و سودجويي هاي كلان سوداگران مرگ و متداول بودن آن در ميان جوانان و روشن فكرنماها ! و حمايت علني از قسمتي از آنها مانند سيگار ماري جوانا و غيره آنها را كم كم از نظر نسل جوان در رديف ضرر و زيان تمدن قرار داده است ! كه بدون آنها كمبودي در زندگي فريفتگان آنها احساس مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید