بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • انسان تنها مخزن آبله مرغان فوق العاده مسری بوده ومیزان حمله آن درافراد مستعدحداقل 90 %است.افراد در هر دوجنس وتمام نژادهابه طور مساوی آلوده می شود بیماری در افراد مستعد دراواخر زمستان واوایل بهار به شکل اپیدمی در می آید.کودکان در 9-6 (10-5) سالگی به طور شایع تری مبتلامی شوند و50%تمام مبتلایان راتشکیل می دهند .انتقال ازطریق تماس مستقیم قطرات بزاق وهوا است

اسلاید 2 :

 • دوره کمون 16-14 روز وبه طور متوسط 21-10 روز بعد از تماس بوده ومیزان حمله ثانویه در خواهران وبرادران مستعد90-70%است .

اسلاید 3 :

 • دوره واگیری از دو روز قبل تا 7 روز پس از شروع بثورات است که تمام ضا یعات دلمه بسته اند

اسلاید 4 :

   نشانه های مقدماتی(تب،کسالت,بی اشتهایی وضعف )ممکن است یک روزقبل از بثورات وجود داشته باشد در سیستم ایمنی قوی آبله مرغان خوش خیم  است تبC 40-38 وسستی 5-3 روز طول می کشد.

اسلاید 5 :

 • بثورات اختصاصی ابتدا به صورت پاپول قرمز کوچک است.که به سرعت به وزیکول بیضی شکل شبیه قطره اشک بر روی یک زمینه اریتماتو تبدیل میشوند.
 • ضایعات معمولاً از ناحیه تنه آغاز شده و سپس به سر ،صورت ودر موارد نادر اندامها انتشار می یابد.
 • خارش تقربیاً در همه جای بدن وجود دارد.لنفادنو پاتی ممکن است ژنرا لیزه باشد.
 • شدت بثورات و علائم عمومی و تب متغیر بوده و معمولاً پس از 4-3 روز قطع می شوند

اسلاید 6 :

 • آبله مرغان در زنان حامله ممکن است منجر به ابتلا جنین شود که مشخصات آن عبارتند از :کاهش وزن در زمان تولد،حملات تشنجی،عقب ماندگی ذهنی،کاتاراکت،و.......
 • در مادران مبتلا به ابله مرغان که 5 روز پیش یا دو روز بعد از زایمان مبتلا گردیده اند یک سندرم شدید آبله مرغان در نوزادان ایجاد می گردد که احتمالاً به دلیل فقدان آنتی بادی منتقله از طریق جفت در این نوزادان است.

اسلاید 7 :

 • در شمارش گلبولهای سفید افزایش WBCبه میزان متوسط وجود داشته و وزیکولها حاوی WBCبه صورت PMNهستند.

اسلاید 8 :

 • شایعترین عارضه عفونت ثانویه ضایعات جلدی توسط استرپتوکوک یا استافیلوکوک است.
 • شایعترین محل گرفتاری خارج پوستی در کودکان CNSاست.
 • ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)و ضایعات خونریزی دهنده ، ممکن است ایجاد شود.میوکاردیت، پریکاردیت، اورکیت،هپاتیت، گاستریت اولسراتیو و گلومرونفریت و آرتریت از عوارض دیگرند.
 • پنومونی واریسلا جدی ترین عارضه آبله مرغان است 5-3 روز بعد از بیماری تاکی پنه سرفه،تنگی نفس و تب شروع می شود.

اسلاید 9 :

 • سندرم رای Reye's syndrom (مجزا ازگرفتاری کبد)ممکن است به دنبال آبله مرغان ایجاد شود.از مصرف آسپرین درطی عفونت آبله مرغان خودداری شود.
 • آبله در نوزادان،بزرگسالان وافراد دارای ضعف ایمنی (HIV+) است بیماری شدیدتری ایجاد می کند .

اسلاید 10 :

 • درمان علامتی شامل داروهای تب بر،غیر آسپرینی ،پاشویه ,رعایت بهداشت آسیکلوویر وریدی در بیماران دارای ضعف ایمنی مؤثراست.
 • در زمان استقرار بیماری Ig واریسلا زوستر اثرندارد.
 • آسیکوویر خوراکی می بایست در 24 ساعت از ظهور اولین ضایعات پوستی مصرف شود تادراشخاص سا لم مؤثر باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید