دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سازمان جهانی بهداشت

PowerPoint قابل ویرایش
146 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سازمان جهانی بهداشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با سازمان جهانی بهداشت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

WHO بودجه

 توسط درآمد سرانه کشورهای عضو تامین میشود.WHO بودجه

اسلاید ۲ :

معرفی برخی سازمانهای رسمی بین المللی که در مشغول به فعالیت هستند WHO کنار

اسلاید ۳ :

صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان

United Nations International Children’s Emergency Found

تاسیس :    ۱۹۴۶   

 مقر    :      ژنو

اهداف :     برنامه هایی در رابطه با کمک به بقا ، حفظ و تکامل کودک. ایمن سازی .                     روش های تغذیه . پایش رشد. آب آشامیدنی سالم ، بهسازی محیط .                           فاصله گذاری بین زایمان. آموزش دختران و ایجاد فعالیت هایی که مولد                      درآمد برای زنان باشد.

اسلاید ۴ :

برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه

United Nations  Development Program

تاسیس :    ۱۹۶۶   

فعالیتها :    توسعه کاملتر منابع انسانی و طبیعی برای کشورهای در حال توسعه
                (این فعالیتها همه بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، کشاورزی ، صنعت ،

                آموزش ، بهزیستی و اجتماعی رادر بر می گیرد.)

اسلاید ۵ :

بنیاد سازمان ملل متحد برای فعالیتهای جمعیتی

United Nations  Fund for Population Activities

تاسیس :    ۱۹۷۴   

اهداف :     توسعه توانایی های ملی در جهت ساختن وسایل جلوگیری از بارداری
                 ایجاد برنامه های آموزشی درباره جمعیت ، تقویت مدیریت برنامه ها
                بهبود بازده کارکنان بهداشتی ازجمله بهورز ها ، ایجاد روش های ابتکاری
               در برنامه های تنظیم خانواده و مراقبت از مادر و کودک.

اسلاید ۶ :

سازمان غذا و کشاورزی

Food and Agriculture Organization

تاسیس :    ۱۹۴۵   

 مقر    :      رم

اهداف :     کمک به کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن استاندارد های زندگی

                بهبود وضعیت تغذیه ای مردم همه کشور های جهان ، افزایش کارسازی

                در جنگل داری و کشاورزی و ماهیگیری ، بهبود شرایط زندگی مردم روستا
                و ایجاد فرصت اشتغال به کار برای تمام مردم.

اسلاید ۷ :

سازمان بین المللی کار

International Labour Organization

تاسیس :    ۱۹۱۹   

 مقر    :      ژنو

اهداف :     بهبود شرایط کار و زندگی کارگران جهان ، مشارکت در برقراری صلح
                پایدار از راه افزایش عدالت اجتماعی ، ارتقاء شرایط کار و استاندارد های
                زندگی کارگران جهان از راه اقدامات بین المللی ، ارتقاء ثبات اختصاصی
                و اجتماعی در دنیا.

اسلاید ۸ :

بانک جهانی

World Bank

  مقر    :       نیویورک

طرح ها :       تامین برق ، جاده سازی ، راه آهن ، کشاورزی ، تامین آب ، آموزش
                   تنظیم خانواده.

     بانک جهانی برای پروژه هایی که منجر به رشد اقتصادی شوند

 وام پرداخت میکند.

اسلاید ۹ :

Red Crossade

هلال احمر

تاسیس : ۱۳۰۲ ه.ش

اهداف : (در کنار همکاری با صلیب سرخ جهانی ) مقابله با حوادث و بلاهای غیر مترقبه

International Red Cross

صلیب سرخ بین المللی

تاسیس : ۱۸۶۴

مقر     : ژنو

اهداف : در ابتدا کمک رسانی به قربانیان جنگ و امروزه خدمات مربوط به بلاهای طبیعی ، نیروهای نظامی و غیره

اسلاید ۱۰ :

سلامت

رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی ” و نه فقط عدم وجودبیماری”

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 146 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد