بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

پیاژه کیست و چرا شهرتی جهانی یافت

جامع ترین تئوری رشد

نشانه های هوش و نبوغ پیاژه ( تحقیقات نرم تنان . گرفتن مدرک دکترا )

همکاری با آزمایشگاه آلفرد بینه

آزمایشگاه خانگی پیاژه ( مشاهده ژاکلین ، لوسین و لوران )

کودکان کاوشگران فعال و با انگیزه هستند .

 

اسلاید 2 :

جاندار پنداری در کودکان و دیدگاه خودمحورانه :

دعوا کردن اشیا موقع ناراحتی کودک

نقاشی های کودکان ( خورشید خانوم و ... )

صحبت کردن با اشیا

ترسیدن کودکان در شب از اشیا داخل اتاق

دیدگاه خود محورانه در کودکان ( مثال خرید کادو و یا دیدن کوه )

اسلاید 3 :

مفهوم پایداری حجم  در کودکان :

حجم نوشابه در لیوانهای مختلف

آزمایش حجم آجیل

آموزش در مورد مفهوم حجم و بازتاب رفتار کودک

اسلاید 4 :

اولین مرحله پیاژه ( مرحله حسی و حرکتی ) و زیر مجموعه اول

پیچیده ترین دوره رشد از نظر پیاژه و شش مرحله آن

از تولد تا دو سالگی

با چشم ها ، گوش ها ، و دست ها فکر می کنند .

طرحواره

انطباق با طرح واره با تجربیات جدید .

سازمان دهی ( مرتبط کردن طرحواره ها به یکدیگر ) ( انداختن ، پرت کردن ، دوری و نزدیکی )

اسلاید 5 :

  مرحله دوم و سوم ، واکنش های چرخشی نخستین ( 1 تا 4 ماهگی )

واکنش چرخشی ( برخوردی تصادفی با تجربه ای تازه )

چرا به آن واکنش چرخشی می گوییم ( تکرار کردن رفتارهای تصادفی )

واکنش چرخشی از بدن بچه شروع می شود و سپس به محیط می رسد

مثال : در آوردن صدای ماچ و غنپه کردن لبها ، مکیدن مشت و ...

اسلاید 6 :

زیر مرحله چهارم ( 8 تا 12 ماهگی )

شروع رفتارهای عمدی و هدف گرا

ادغام طرح واره ها برای حل مسائل ( مانند مخفی کردن شی )

مفهوم پایداری شی

قدرت پیش بینی اندک ( پوشیدن مانتو توسط مادر )

اسلاید 7 :

زیر مرحله پنجم (12 تا 18 ماهگی)

واکنش چرخشی سوم ( انجام واکنش های چرخشی ولی با تغیرات)

مانند پرتاب اشیا به صورت متفاوت.

درک پایداری شی بیشتر

افزایش قابلیت تقلید مخصوصاً در نقاشی و شکلک در آوردن .

 

اسلاید 8 :

زیر مرحله ششم مرحله حسی

بازنمایی ذهنی ( تجسم کردن ) پدید می آید که غالبا ً در دو محور است :

توانایی یادآوری و کپی کردن رفتارهایی که اکنون وجود ندارند .

بازنمایی در زمینه تصاویر افراد

برداشت کلی در مورد شش مرحله پیاژه نشانگر چیست ؟

اسلاید 9 :

انتقادات به پیاژه و نظریه او

  • کودکان باهوش تر از آنی هستند که پیاژه می پندارد .
  • احتمال سوگیری پیاژه در مورد فرزندانش .
  • بر روی نمونه های آزمایشی زیادی بررسی نشده .
  • عدم آزمایش در تمامی فرهنگ ها .
  • عدم آزمایش در سایر ابعاد جغرافیایی .

اسلاید 10 :

پردازش اطلاعات

کسانی که با پیاژه همسو هستند ولی بر روی تمرکز ، توجه ، حافظه تاکید بیشتری دارند .

هدف آنها بررسی این است که مردم چگونه فکر می کنند ؟ و چگونه مشکلات را حل می کنند ؟ ( راه حل یابی )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید