بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

قال اميرالمومنين عليه‌السلام

ضَاع َمَن كَان لَه مَقصَدٌ غيَرُالله

هر كه هدفي جز خدا داشته باشد،
زندگي را خواهد باخت.

اسلاید 2 :

شناسنامه بحث:

انگيزه

وجود تعارض‌ها میان مصلحت افراد و خواست آنها

(مشکل و نیاز)

محدوده اِعمال حق انتخاب و حق تصمیم شخصی کجاست؟

و اگر در جایی محدود می‌شود به چه دلیل و ملاکی؟

مساله بحث

هدف

دست يابي به راهبردي براي تصمیم‌گیری در بحران‌های انسانی

و دست‌یابی به راهبردی برای حفظ کرامت انسانی

روش

در پارادایم دینی با رویکرد کلامی و فقهی

با روش تحلیل مفهومی

اسلاید 3 :

مقدمه:

  • مفهوم‌شناسی اتونومی
  • فرضيّه بحث

بدنه: (در2محور)

  • حیطه‌های دینی مرتبط با اتونومی
  • مرکز ثقل بحث

نتيجه:

  • پروتکل اتونومی براساس نگرش اسلام

اسلاید 4 :

اتونومی = اِعمال خواست و اراده شخصی

در حیطه‌های متنوع قابل تعریف است:

خودمختاری در سیاست

خودفرمانی در اخلاق

رضایت و اهلیّت در معاملات

مساله اصلی بحث در این مجموعه:

اتونومی به مثابه یک حق

اسلاید 5 :

اتونومی به مثابه یک حق، در نگرش اسلام  با سه شرط زیر تعریف شده است:

.1مربوط به حذف حیات نباشد.

.2سبب ضرر به دیگران نشود.

.3تمایل شخصیِ فرد در شبکه حقوق انسان تعریف شده باشد.

اسلاید 6 :

محور اول: هويت حق و حق‌دار بودن

حق = وجود و الزامات وجودی هر چیزی (آنچه برای بقاء و استمرار وجود یک چیز لازم است.)

حق‌دار بودن = اجازه اِعمال اراده برای رسیدن به یک حق.

اسلاید 7 :

محور دوم: موقعیت انسان در هستی

(برای کشف نیازها و مسیرها)

انسان شبکه‌ای

برآیندگیری از رابطه با:

.1لایه‌های وجودی خودش

.2نیازهای دیگر انسان‌ها

.3نیازهای محیط‌زیست

.4لایه‌های وجودی هستی

اسلاید 8 :

محور سوم: هويت عدل و عدالت‌ورزی

عدل = اِعْطاءُ کُّلِ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ

(عدل شبکه‌ای)

برآيند 5 مطلوبیت:

.1مطلوبیت جسمی

.2مطلوبیت روحی روانی

.3مطلوبیت جمعی

.4مطلوبیت محیطی

.5مطلوبیت پایدار

اسلاید 9 :

محور چهارم: ملاک مالکیت و حق تصرف

ملک شما= آنچه مخلوق و معلول شماست

(ذاتاً یا در اثر تلاش مستقیم یا باواسطة تلاش‌های قبلی)

حق تصرف= اجازه اِعمال تصمیم در حیطه تعیین شده توسط مالک

اسلاید 10 :

محور پنجم: کرامت انسان

کرامت= قرار داشتن در موقعیت رشد و بهینه‌سازی

عدم اکتفا به حداقل‌ها و

سوق دادن به سمت حداکثرها و بهینه‌ها

مثلاً: شاخص «کرامت» در سازمان یعنی

تلاش سازمان برای ارتقاء از بهره‌برداری صِرف از نیروی انسانی، به زمینه‌سازی برای رشد و بهینه‌شدن نیرو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید