بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف اخلاق :                              مجموعه ی صفات روحی و با طنی انسان 
تعریف علم اخلاق :                 
علمی که ضمن معرفی و شناساندن انواع
خوبی ها و بدی ها؛ راه های کسب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها را تعلیم می دهد.

اسلاید 2 :

  • 1.یکی از اهداف بعثت پیامبران :
  • - هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه (سوره جمعه -2)
  • - (( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ))

اسلاید 3 :

2.فلاح و رستگاری ، نتیجه ی تزکیه ی

 نفس از آلودگی ها :

قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها

                               (سوره شمس -9و10)

اسلاید 4 :

3.افزایش موهبت های الهی :                         

ولو ان اهل القری آمنوا واتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض                                               (اعراف – 96 )

امام صادق (علیه السلام ) :

حسن الخلق یزید فی الرّزق                   

اسلاید 5 :

4.از بین بردن کینه ها ،نفرت ها و دشمنی ها :

ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی

بینک و بینه عداوة کانّه ولی حمیم

                                                   ( فصلت -34 )

اسلاید 6 :

5.بر قراری ارتباط مؤثر با دیگران :

فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب

.

لا نفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی الامر

                                                 (آل عمران – 159)

اسلاید 7 :

6.حیات طیبه (زندگی پاکیزه ) :                

من عمل صالحا من ذکر او انثی و

 هو مؤ من فلنحیینه حیوًة طیبّه

                                                    (نحل – 97 )   

اسلاید 8 :

  1. 1. عباد الرحمن --------- سوره فرقان ار آیه 63 تا 76

2.مؤمنون --------- سوره ی مؤمنون از آیه 1 تا 11

3.اولوالباب  --------- سوره ی رعد از آیه 19 تا 25

4.سفارش های لقمان حکیم -- سوره ی لقمان از آیه 12 تا 19 

5.حکمت--- سوره ی اسراء از آیه 22 تا 39

اسلاید 9 :

6.محّرمات ----- سوره ی انعام از آیه 151 تا 153

  1. متقین ----- سوره ی آل عمران از آیه 133 تا 136

8.متقین – نهج البلاغه ، خطبه ی 193 – اوصاف متقین

9.سفارش های اخلاقی امام علی (علیه السلام ) به امام مجتبی (علیه السلام ) ---- نهج البلاغه – نامه ی 31

 

10.اخلاق معاشرت (ارتباط مؤثر)

اسلاید 10 :

11.تکبر و تواضع

12 .آداب دانشجویی

13 خودباوری ، عزت نفس و اعتماد به نفس

14 .راه های مقابله با خشم  (خود و دیگران )

15 . حرص و قناعت

16.حسادت

17.خودپسندی

18.توکل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید