بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

عقلشان بر احساسشان غلبه می کند.

برای تحمل آرائ دیگران تمرین می کنند.

به واسطه زحمتی که می کشند همیشه خسته اند.

برای چهل سال آینده خود برنامه ریزی می کنند.

فرق بین هشت وهشت ویک دقیقه را می دانند.

رنگهای شاد خلقت را در ظاهر خود سپاس می دارند.

با محاسبه حروف اضافه سخن می گویند.

قاعده مند فکر می کنند.

برای هر سوالی چندین پاسخ متفاوت دارند.

عصبانیت خود را به تاخیر می اندازند.

شئان را بر قدرت مقدم می شمارند.

در رفتار قابل پیش بینی اند.

معنای تناسب“ درصد وکار تدریجی را میدانند.

برای افزایش قدرت کشور تامل میکنند.

برای جلب اعتماد دیگران حتی در نگاه کردن دقت می کنند.

دغدغه وفای به عهد آنهارا شب از خواب بیدار می کند.

اسلاید 2 :

- اخلاق به عنوان اصل پایه
- وحدت و هم فکری
- مسئولیت پذیری
- احترام به
قانون و مقررات
-
عشق به کار
-
تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری روی آینده
- میل به ارائه کارهای
برتر و فوق العاده
-
نظم پذیری

اسلاید 3 :

فصل اول: اخلاق اخلاق حرفه ای واخلاق اداری

فصل دوم: جایگاه کار در اسلام

فصل سوم: ارزشها ومسئولیتهای اخلاقی مدیران وکارمندان

فصل چهارم: صفات اخلاقی کارمندان

فصل پنجم: رعایت اخلاق حرفه ای در نظام اداری وارتباط آن با بهره وری

اسلاید 4 :

معني لغوي اخلاق:

در فرهنگ معين اخلاق به معني خلق و خوي ها، طبيعت باطني، سرشت دروني معني شده است.

اخلاق جمع خُلْق و خُلُق مي باشداين دو واژه در اصل به يك ريشه باز مي گردد .

. خُلُق به معناي هيات و شكل و صورتي است كه انسان با چشم مي بيند .

و ُخلْق به معناي قوا و سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده مي شود.

ملكه‏اى است پايدار در نفس آدمى كه سبب مى‏شود، كارها به آسانى انجام پذيرد بدون نياز به انديشه و نگرش .

آنچه در این مجموعه مبنای مباحث اخلاق حرفه ای قرار میگیرد تعریف زیر است:

الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی وبرون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط

 

اسلاید 5 :

اخلاق در آموزه های دین مبین اسلام

اخلاق از دیدگاه قران

اخلاق از دیدگاه احادیث

اخلاق از در کلام امام خمینی(ره)

اسلاید 6 :

در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه اي به معناي اخلاق كار واخلاق مشاغل به كار ميرفت. در حاليكه امروز تعاريف مختلفي از اخلاق حرفه اي ارائه كرده اند:

- اخلاق حرفه اي يكي از شعبه هاي جديد اخلاق است كه ميكوشدبه مسائل اخلاقي حرفه هاي گوناگون پاسخ داده وبراي آن اصولي خاص متصور شود.

- اخلاق حرفه اي به مسائل وپرسشهاي اخلاقي واصول وارزشهاي اخلاقي يك نظام حرفه اي ميپردازد.

و.....

اسلاید 7 :

توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنهاست.

اصول هوش اخلاقی در مدیریت
لنینک وکیل هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می دانند که با اصول جهانی سازگار است. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقی، بدین‌گونه برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است:

درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن باور داریم و آنچه که به آن عمل می کنیم. انجام آنچه که می دانیم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها. کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه ای که با اصول و عقایدش سازگار باشد، عمل می کند.

مسئولیت‌پذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، همچنین اشتباهات و شکست های خود را نیز می پذیرد.

دلسوزی: توجه به دیگران که دارای تاثیر متقابل است. اگر نسبت به دیگران مهربان ودلسوز بودیم، آنان نیز در زمان نیاز با ما همدردی می کنند و مهربان خواهند بود.

بخشش: آگاهی از عیوب خود وتحمل اشتباهات دیگران ( ennick & Kie , 2005

 

اسلاید 8 :

1- اخلاق حرفه ای رفتار متداول در بین اهل یک حرفه است.

2- اخلاق حرفه ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام یک حرفه است.

3- اخلاق حرفه ای رشته ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مطالعه میکند.

4- اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه قوانین که از ماهیت حرفه وشغل به دست میآید.

- اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می‌شوند که ارزشها را به عمل تبدیل می‌کنند. اخلاق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است؟ (دفت، 1374: 638).

- اخلاق کار(Business Ethics) به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترک نادرست است.

 

اسلاید 9 :

ویژگیهای اخلاق حرفه ای در مفهوم امروزی آن عبارتند از :دارای هویت علم ودانش بودن- داشتن نقش کاربردی- ارائه صبغه حرفه ای- بومی ووابسته بودن به فرهنگ- وابستگی به یک نظام اخلاقی- ارائه دانش انسانی- دارای زبان روشن انگیزشی- ارائه رویکرد میان رشته ای.

ویژگیهای افراد دارای اخلاق حرفه ای:

1- مسئولیت پذیری                2- برتری جوئی ورقابت طلبی

3- صادق بودن                     4- احترام به دیگران

5- عدالت وانصاف                6- همدردی با دیگران

7- وفاداری         8- رعایت واحترام نسبت به ارزشها وهنجارهای اجتماعی (گاندی چند چیز را به‌‍‌عنوان گناهان بزرگ برشمرده است، که چهارتایش اینها است: عشق بدون ایثار، لذت، بی‌وجدان، سیاست بدون اصول، تجارت، بی‌اخلاق. )

اسلاید 10 :

1- ارائه ملاک نهایی ارزشها

2- ترسیم جدول فضائل ورذائل

3- تحلیل مسائل عینی . موردی ومبتلابه در حوزه اخلاق.

4- تبیین معضلات اخلاقی در حوزه فعالیتهای حرفه ای.

5- حل تعارضات اخلاقی.

6- عطف توجه به زمینه های پیشگیری پیش ازدرمان.

7- ارائه فرایند تغییر وتصحیح رفتار

8- تهذیب نفس وتعالی شخصیت.

9- ارائه اسوه های اخلاقی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید