بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 • فصل اول : معنا شناسي و جايگاه اخلاق كاربردي
 • فصل دوم : اخلاق دانشجویی
 • فصل سوم : اخلاق پژوهش
 • فصل چهارم : اخلاق نقد ( شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها )
 • فصل پنجم : اخلاق معیشت
 • فصل ششم : اخلاق معاشرت
 • فصل هفتم : اخلاق جنسی
 • فصل هشتم: اخلاق سیاست
 • فصل نهم: اخلاق گفتگو

اسلاید 2 :

 • اخلاق از نظر لغوي : سرشت سجيه خواه نيكو وپسنديده ، خواه زشت و ناپسند .
 • معناي اصطلاحي اخلاق : رايج ترين معناي اصطلاحي در بين انديشمندان اسلامي (صفات پايداري است كه انسان به طور خود جوش بدون نياز به تامل انجام مي دهد) .
 • تعريف علم اخلاق : علمي ست كه ضمن شناساندن خوبي ها وبديها راه كسب خوبيها ورفع ودفع بديها را به ما تعليم مي دهد . البته نا گفته نماند در تعريف علم اخلاق برخي تكيه بر علم و شناخت  و برخی تکیه عمل و رفتار داشته اند.

اسلاید 3 :

 • شايد بتوان كل تحقيقاتي كه پيرامون اخلاق صورت مي گيرد به سه حوزه (( مطالعات توصيفي )) (( مطالعات هنجاري )) (( و مطالعات تحليلي يا فرا اخلاقی)) تقسيم كرد كه هر كدام به اختصار توضيح داده مي شود:
 • الف-اخلاق توصيفي در پژوهش توصيفي اخلاق با متد تاريخي ونقلي به دنبال آشنايي با نوع رفتار اخلاقي فرد يا جامعه ای خاص هستيم يعني توصيف و معرفي اخلاقيات افراد ،گروه ها و جوامع مختلف را به عهده دارد ب-اخلاق هنجاري (دستوري): در اینگونه تحقيق از افعال اختياري انسان از جهت خوبي وبدي و بايد ونبايد آن بحث مي كند يعني دليل درستي يا نا درستي ومعيا رتشخيص كار خوب يا بد و اينكه چرا بايد اخلاق فاضله را دا را بود از اخلاق رضيله پرهيز كرد را مورد بررسي قرار ميدهد
 • ج- : اخلاق تحليل( فرااخلاق) : در اين نوع پژوهشها مفاهيم و احكام اخلاقي بررسي وتحليل ميشودو به رفتار هاي اخلاق جوامع و افعال اختياري انسان حقانيت و بطلان گزاره هاي اخلاقي كاری ندارند .

اسلاید 4 :

 • همان اخلاق هنجاري است با اين تفاوت كه در حوزه اي خاص از زندگي افراد بحث مي كند . يعني نظريه اخلاق را در حوزه ي مسائل خاص نشان مي دهد .مثلا در مورد اخلاق دانشجوئي مهندسي-اخلاق پژوهشي - اخلاق نقد –اخلاق محیط زیست- اخلاق سیاست –اخلاق جنس اخلاق ازدواج- اخلاق معيشت - اخلاق حرفه اي مثل اخلاق پزشكي - تجارت و روزنامه نگاري بحث مي كند .
 • الف ) اهميت و جايگاه اخلاق كاربردي : چون علم اخلاق در حقيقت علم زندگي به معناي حقيقي است بدون شك يكي از سرنوشت ساز ترين دانشهاست . امام كاظم (ع) در مورد اهميت آن مي فرمايد : لازم ترين دانش براي تو دانشي است كه تو را به اصلاح قلبت راهنمايي كند وفساد را برايت آشكار و پيامبر اكرم (ص) هدف اصلي رسالت خود را به كمال رساندن خلقهاي كريم و منشهاي بزرگوارانه معرفی کرده (( بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ))
 • نمونه هایی از آثار اخلاقی دانشمندان مسلمان : رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا - الصاده و الاسعاد فی السیره الانسانیه - تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق - اخلاق ناصری - احیاء علوم الدین - المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء - المراقبات فی اعمال السنه - جامع السعادات .
 • دلیل اینکه بسیاری از افراد با فضائل و رذائل آشنا هستند اما به آن عمل نمی کنند :
 • الف ) راه انجام وظایف اخلاقی و نحوه اعمال آن را نمی دانند یا درست تشخیص نمی دهند .
 • ب ) در زمان نیاز نمی توانند تصمیم درست بگیرند .
 • ب ) مهمترین رسالت اخلاق کاربردی : تحلیل و بررسی ریشه ای فضائل و رذائل اخلاقی و راه تشخیص تکالیف اخلاقی و شیوه تحقق آنها در حوزه های خاص .

اسلاید 5 :

 • نمونه هایی از آثار اخلاقی در زمینه گفتگو و مناظره :
 • آداب مناظره از شیخ مهذب الدین احمد بن عبدالرضا – شیخ سلیمان بن عبدالله ما حوزی – احمد بن اسمائیل جزائری – عبد الغفار بن محمد جیلانی – فاضل کاشی کبیری – میرزا محمد تنکابنی – میر فخر الدین محمد بن حسین حسینی – آداب التخاطب از میر محمد عباس بن علی – آداب البحث والمناظره از میر غیاث الدین حسینی دشتکی - آداب البحث از کمال الدین میثم بن علی بحرانی – خواجه نصیر الدین .
 • نمونه ایی از اخلاق معاشرت : آداب المعاشره, از شیخ علی حزینه – آداب العشره محمد کاظم حائری – آداب الملوک , میرزا رفیع الدین نظام العلماء – آداب سلطنت از سید هبه الله حسین – آداب السفر از یحیی بن احمد بن سعید خلی – محمد طاهر قزوینی – آداب الضیافه از محسن فیض کاشانی .

اسلاید 6 :

 • 1 - اهمیت علم آموزی در اسلام : آنقدر اهمیت دارد که نخستین آیات نازل شده در باره علم است .خداوند هدف از بعثت پیامبران را صراحتاً تعلیم ذکر می کند , یعلمهم الکتاب همچنین انتخاب گروه مباشر علمی توسط پیامبر و اینکه فرمودند بالتعلیم اُرسلت . در اسلام به عنوان یک فریضه بدون قید مکان و زمان و جنسیت اطلبو العلم من المهد الی اللحد - ولربالصین – الحکمه ضائه المومن – برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب چهارده بر سایر ستارگان یا برتری خورشید بر سایر سیارات . برای آموزگار خوبیها هم جنبندگان زمین و آسمان طلب مغفرت می کنند . یاد گیرنده و یاد دهنده دارای یک پاداشند . اگر اسلام بر تحصیل علم تاکید کرده قطعا شرایط آداب و اخلاقیاتی بیان کرده است .

اسلاید 7 :

 • چرا دانش اندوزی باید با پارسایی همراه باشد , چون انسان مجموعه ای از نیروهای متضاد است اگر با پارسایی آن را کنترل نکند در گرداب سر کشی فرو می رود و انسانیت او پایمال می شود . علت اینکه متون اسلامی در کنار دعوت به دانش اندوزی بر پارسایی همراه با تعلیم بر تزکیه تاکید می کند به خاطر این است که تفکر آدمی را از بند اسارت شیطان درونی و بیرونی آزاد کند .
 • اهمیت تقوا در کسب دانش چیست : تقوا سبب میشود فطرت انسان به پاکی و زلالی نخستین برگردد و باعث شود بدون دخالت هوای نفس حقایق را پذیرفته و به اندیشه صحیح برسد .

اسلاید 8 :

 • چینش نادرست مقدمات – کوتاهی در انتخاب مواد یقین آور برای استدلال – پیروی از حدس و گمان – تقلید کور کورانه – شتاب زدگی – تمایلات نفسانی در اسارت و بردگی وهم و خیال بودن – حب و بغض – عجب وخود بزرگ بینی , از مهمترین موانع رسیدن به علم حقیقی است .
 • برای پرهیز از لغزشها و برداشتن موانع چه اقدامی باید کرد : یکی اینکه علم منطق را به درستی آموخت و بدرستی به کار گرفت و برای بر طرف کردن آلودگی های نفسانی و اخلاقی باید خود را به لباس و صلاح تقوا و ایمان مجهز کرد و از خداوند کمک گرفت .
 • الف ) پیروی از حدس و گمان چگونه به عنوان یک مانع رسیدن به علم حقیقی به حساب می آید : شاید رسیدن به یقین در بسیاری از امور بسیار دشوار به نظر می رسد با توجه به غریزه راحت طلبی انسان زندگی را بر گمان بنا می کند که ممکن است زیان های جبران ناپذیر به بار آورد . قرآن کریم این شیوه را محکوم می کند (( ولا تغف ما لیس لک به علم )) اسراء 36
 • بنا براین انسان نباید بر اساس حدس و گمان قضاوت کند و تا زمانیکه به یقین نرسیده حکم کردن جایز نیست .

اسلاید 9 :

 • سپردن مهار تفکر به دست دیگران . تقلید چه در مسائل فرعی و جزئی مانند نوع پوشش مد گرایی و چه در مسائل کلی چون اندیشمندان در نوع جهان بینی مثلا اکثریت را ملاک قرار دادن کار پسندیده ای نیست . اما می توان تقلید را به دو نوع مذموم و ممدوح تقسیم کرد . مذموم تقلیدی است که رهزن راه اندیشه بوده و بر گمراهی آدمی می افزاید . ممدوح و پسندیده که عقل و فطرت به آن حکم می کند مثل رجوع به متخصص و نظر آن را راهنمای خود ساختن . علت زننده بودن تقلید کورکورانه اینست که بدون به کار انداختن عقل اقدام به عمل شده . خداوند به انسان عقل و شعور داده است که با استفاده از آن و راهنمایی افراد مورد اطمینان راه درست را انتخاب کند .
 • آیا به نظر شما کثرت طرفداران یک اندیشه یا کردار دلیل بر حقانیت آن است و اندک بودن حامیان دلیل بر بطلان است ؟

اسلاید 10 :

 • انسان صرف فراهم آوردن اطلاعات اندک درباره یک موضوع
  نمی تواند به نتیجه بپردازد . امام علی (ع) در مورد شتاب زدگی می فرمایند : از شتاب زدگی بپرهیز زیرا شتاب زدگی در کارها موجب می شود که انسان به هدف نرسد و کارش مورد ستایش نباشد .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید