دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

این بیانیه مستلزم آن است که تمام مقادیر اندازه گیری شده در یک کشور خارجی با تغییرات نرخ ارز در کشوری که معامله در آن صورت گرفته است تفسیر شود. تمام مبادلات سود و زیانی باید در درآمد دوره ای که در آن زمان ایجاد شده انددرنظرگرفته شوند. به عنوان مثال زمانی که نرخ ارز تغییر یافته است. پس درآمد باید با توجه به تغییرات نرخ ارز تعدیل شود تا به درآمد واقعی دست یابیم.

اسلاید ۲ :

این بیانیه نحوه ی تخصیص دادن مالیات های درآمد مربوط به شرکتهای حفاری صنعتی که هزینه های حفاری و توسعه نامشهود دارند و این هزینه ها در تعمیم درآمد مشمول مالیات قابل کسر هستند اما در تعیین درآمد قبل از مالیات سرمایه ای و مستهلک میشوند را تعیین میکند.این بیانیه شرکتهای حفاری را به تخصیص مالیات موثر ملزم میکند که درآمد مشمول مالیات و درآمد قبل از مالیات در دوره های مختلف را مشخص کنند. این بیانیه همچنین نحوه ی محاسبه ی مالیات را برای شرکتهایی که اقدام به حفاری قانونی مازاد میکنند را تعیین می کند.

اسلاید ۳ :

گسترش مقررات پدربزرگ برای واحدهای تجاری- اصلاح نظر APB شماره ۱۶

این بیانیه محدودیت ۵ ساله مقررات پدربزگ که سابقا” مربوط به APB شماره ۱۶, ترکیب های تجاری و بینیه های شماره۲۶,۲۴,۱۷,۱۶,۱۵ انجمن حسابداران رسمی آمریکا بود را اینگونه عنوان می کند که با توجه به اینکه APB شماره ۱۶ برای ادغام واحدهای تجاری معافیت از ضوابط معین را مجاز میدانست این محدودیت قابل اعمال نیست و FASB  شماره ۱۰این محدودیت را حذف نمود.

اسلاید ۴ :

این بیانیه بند ۲۰ از بیانیه شماره ۵ FASB  را اصلاح نمود. حسابداری برای احتمالات. به این منظور نیازمند است که یک شرکت صورتهای مالی خود را برای بسیاری از دوره های گذشته که امکان پذیر است و با مقررات بیانیه شماره ۵ مطابقت دارد را مجددا” بیان کند.

اثرگذاری روی درآمد با استفاده از بیانسه شماره ۵ در یک دوره که اثرات انباشته در تعیین سود خالص را مشخص می نمود مورد نیاز بود تا اثر آن را برای آن دوره افشا کند و دلیلی باشد برای اینکه شرکت مجبورنباشد صورتهای مالی خود را برای تمام دوره های قبل مجددا” بیان کند و آنها را شرح دهد.

اسلاید ۵ :

This  statement  requires  most  businesses  to  carry  marketable  equities at  lower  of  portfolio  cost or  market  value.  A  company  has  tow  portfolio  classifications  for  this purpose , current  and noncurrent t. For  the noncurrent t asset   portfolio  ,  write-downs   for market-value  declines (and write-ups  for  recoveries) not  yet realized  by  sale  are  made  to  a  separate  component  of  equity and  not  to  ne t income . For  a  current  portfolio, write-downs   and  recoveries  are  included in  net  income .realized   gains  and  losses  on  both  current  and  noncurrent  portfolios  are  included  in  net  income .mutual  funds,  broker –dealers,  insurance  companies, and  banks  retain  their  special accounting  method, with  some  improvements  .results  of  different  methods  used  by  subsidiaries in  those  industries  are  retained  in  consolidation.

اسلاید ۶ :

این بیانیه بیشتر واحدهای تجاری را به نگهدارری سهام قابل عرضه با کمترین هزینه سبدسهام یا ارزش بازارملزم میکند. یک شرکت ۲عدد سبدسهام طبقه بندی شده برای این هدف دارد, سبد سهام جاری و سبدسهام غیرجاری.برای سبد سهام داراییهای غیر جاری, کاهش دادن ارزش اسمی سهام برای کاهش دادن ارزش بازار یک دارایی( ارزش گذاری یک دارایی بیش از میزان واقعی آن برای پوشش دادن کاهش ارزش) که هنوز شناسایی نشده توسط فروشهایی که جزئی از حقوق صاحبان سهام هستند و سودخالص نیستند سفارش شده است.

برای یک سبدسهام جاری, کاهش دادن ارزش یک دارایی و پوشش دادن ارزش آن در محاسبه ی سودخالص سفارش شده است.

شناساییی سودها وزیان های هردوسبدسهام جاری و سبدسهام غیرجاری در محاسبه ی سود خالص در نظر گرفته می شود.صندوق های سرمایه گذاری, کارگزاری ها, شرکتهای بیمه و بانکها روشهای حسابداری خاص خود را با مقداری تغییر اجام می دهند و نتایج مختلف روش های استفاده شده توسط شرکتهای تابعه در آن صنایع برای تثبیت نگهداری می شوند.

اسلاید ۷ :

پل ساموئلسون در یکی از مقالاتش مینویسد: “هرقدر یک نظام مستحکم تر باشد,تمایل کمتری به شرکت در بحثهای روش شناختی دارد”.به عقیده او در علوم غیرمستحکم, وقت زیادی صرف بحث در مورد اصول و شیوه ها میگردد, زیرا افراد تنبل, بیکار و بی بار به جاروجنجالهای تبلیغاتی و نمایشی میپردازند.

حسابداری نیز تا زمانهای اخیر, با توجه به نظر فوق در میان پربارترین نظامها جای گرفته بود.حسابداران کلاسیک هرگز از بابت مدلهای تئوریکی شکل گرفته براساس تفکرصحیح, نگرانی نداشتند. اما امروزه, حرفه حسابداری آگاهانه از گرایش ذهنی فرآیند استدلال خودرنج میبرند. دلیل این مدعی, نتیجه ای است که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی  FASB پس از صرف بودجه چندین میلیون دلاری برای تهیه چارچوب نظری بدست آورده است.در واقع به نظر میرسد که حرفه به منظورتقویت چارچوب نظری, گرانبهاترین مبنای متدولوژیکی قابل خرید را به کار برده است.اما متاسفانه, پس از اینکه غباربر آن چیزی که تصورمیرفت کاملترین چارچوب نظری است نشست, ناامیدانه دریافته, در مقابل پولی که صرف نموده, چیزی بدست نیاورده است. لی سیدلر در رد بیانیه مفهومی شماره ۵ هیات اظهارنمود:” کاری جز مصرف کاغذ و کلمات انجام نداده اند”.

سیدلر با این نظریه که در علوم اجتماعی, چارچوب نظری وجود ندارد و فقط FASB میتواندچارچوبی به وجود آورد, مقابله نمود و آن را”غرورندیده گرفتن” نامید.

 

اسلاید ۸ :

هرزمان که FASB به بررسی یکی از موضوعات مطروحه میپردازد, خودرا با سوالات اصلی نظیر: دارائی چیست؟بدهی چیست؟ چه اقلامی متعلق به صورتهای مالی هستند؟ یادداشتهای پیوست صورتهای مالی چه مفهومی دارند؟ و به طورکلی, حسابداری سعی در انجام چه کاری دارد؟رودرو می یابد.

چارچوب نظری به این سولات پاسخ میدهد و برای همیشه آنها را از سرراه برمیدارد. در نتیجه FASB میتواند به مسائل دیگر, بخصوص تدوین استانداردهای جدیدبپردازد.

قدرت بزرگ حسابداری, توانایی در جمع آوری و سازماندهی توده های اطلاعات نامتناجس, در فرم قابل فهم است.

مطالعات روانشناسی به طورمنظم نشان می دهد حسابداران افرادی منضبط بوده, و بی ثباتی و ابهام را تحمل نمی نمایند. طبیعتا”, این قبیل افراد جذب نظم و کارآیی یک  چارچوب نظری میشوند.چارچوبی که در آن, اصطلاحات دارای معانی با ثبات بوده, و مفاهیم همانند اجزاء یک ساختمان با یکدیگر تناسب دارند. اما جذب چارچوب نظری, جذبی سطحی است, زیراهرقدر که این چارچوب از نظر تکنیکی کامل باشد, هنوز مورد اعتراض قرار میگیرد و گفته میشود که “هدف این نبوده است!”

اسلاید ۹ :

در میان تمامی بیانیه های مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی, تعاریف بیانیه شماره ۶, دارای بیشترین قدرت است.البته, اهداف بیانیه شماره ۱از احترام قابل توجهی برخورداراست, اما راهنمای حل مشکلات حسابداری نیست.موارد اخیردر ارتباط با ویژگی های کیفی مندرج در بیانیه شماره ۲نیز صادق است. همچنین در بیانیه شماره ۵, توضیحات مربوط به معیارهای شناخت و اندازه گیری, بسیارناکافی است.

درواقع, تعاریف, فقط راهنمای برقراری استانداردهاست. بنابراین, تعجب آور نیست که FASB فقط در زمانی که به طورجدی با استفاده از چارچوب نظری به بحث خود در مورد موضوعات حسابداری شکل میدهد, به سوی تعاریف بازمیگردد.

درمورد تعریف “بدهی” و اینکه تعاریف در پاسخ به سوالات مطروحه نقش دارند, بحثهای زیادی انجام شده است. در حقیقت تا زمانی که حسابداری به عنوان یک نظام زنده باقی است و تا زمانی که نتایج عملی آن در زندگی مردم موثراست, این سوالات و بسیاری سوالات دیگر به طور مداوم مورد بحث قرار میگیرد و فقط زمانی این سوالات پایان می یابد که حسابداری به عنوان ابزاری فرسوده و کهنه تلقی گردد.

اسلاید ۱۰ :

آنچه که موجب پایین آمدن کیفیت بحث حسابداری میگردد, عدم کفایت دانش حسابداران در ارتباط با موضوعات اساسی است. وقتی حسابداران ادعا میکنند که اطلاعات تهیه شده, استفاده کنندگان را در تصمیم گیریهای اقتصادی کمک می نماید, حقیقت این است که آنها میدانند چه اطلاعاتی در تصمیم گیری مفیداست.اما نمیدانند که چه کسانی از کدام اطلاعات استفاده میکنند. بنابراین حسابداران بر مبنای تجربیات و دانش محدود شخصی که هردو ضعیف هستند, نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را حدس میزنند.

آنچه که برای بالابردن کیفیت بحث حسابداری لازم است, ابزاری به منظور بالابردن نظم و کارآیی فرآیند استدلال حسابداری نیست, بلکه داشتن دانش وسیعی درمورد آن چیزی است که حسابداران به استدلال آن می پردازند. داشتن دانشی از این نوع, چیزی نیست که تعاریف قادر به فراهم نمودن آن باشند.چنین دانش جوهری, فقط در اثرتحقیق و پژوهش اصل موضوع حاصل میگردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 24 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد