دانلود فایل پاورپوینت استعاره های سازمانی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استعاره های سازمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استعاره های سازمانی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استعاره های سازمانی
استعاره ماشین
استعاره موجود زنده 
استعاره فرهنگ
استعاره پرده نقاشی 
 
 

اسلاید ۲ :

 
استعاره از طریق مطرح کردن نوعی همانندی بین دو پدیده ای
 که شما نمی توانید به طورطبیعی آنها را معادل فرض کنید،شما را 
به کشف نقاط مشترک بین پدیده مورد بررسی و پدیده ای که بهتر آن
 را می شناسید تشویق میکند.
 

اسلاید ۳ :

مدیریت کوانتومی”quantum management” 
یکی از استعاره های جدید مدیریتی است که در آن دو بحث صلاحیت و نفوذ بسیار اهمیت دارد.هدف
 
 از مدیریت کوانتومی افزایش میزان اثر بخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است.راهبرد های که بدین
 
 منظور در مدیریت کوانتومی استفاده می شود شامل تشکیل گروه های خود گردان،ارائه بازخورد وسیع به
 
 مدیران و کارکنان که باعث پیشگیری از اشتباهات هزینه زا برای سازمان شود و افزایش میزان یادگیری در
 
 سازمان است

اسلاید ۴ :

مدیریت کوانتومی”quantum management” 
یکی از استعاره های جدید مدیریتی است که در آن دو بحث صلاحیت و نفوذ بسیار اهمیت دارد.هدف
 
 از مدیریت کوانتومی افزایش میزان اثر بخشی و توان مدیران و کارکنان سازمان است.راهبرد های که بدین
 
 منظور در مدیریت کوانتومی استفاده می شود شامل تشکیل گروه های خود گردان،ارائه بازخورد وسیع به
 
 مدیران و کارکنان که باعث پیشگیری از اشتباهات هزینه زا برای سازمان شود و افزایش میزان یادگیری در
 
 سازمان است

اسلاید ۵ :

مدیریت انتگرالی (Integration Management)
 انتگرال اجزای بسیار ریز را کنار هم گذاشته و یک کل معنادار را ایجاد می کند. در مدیریت انتگرالی یا یکپارچه سازی  مدیر با یک برنامه ریزی منسجم ایده های خود را با رفتار و گفتاری مناسب به افراد تفهیم می کند، انتظارات را بر می شمرد و برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به پتانسیل ها از افراد کمک می خواهد. در مدیریت انتگرالی به همه افراد بهاء داده می شود. مدیریت انتگرالی در حقیقت یکی از مفاهیم اصلی بحث در حیطه فناوری اطلاعات می باشد که از طریق داده ها، یکپارچه سازی مفروضات، رویدادها و فرآینها به اهداف تعیین شده در این رشته از علم نزدیک است. معایب مدیریت یکپارچه سازی یا انتگرالی:
۱) مهارت و تجربه ی زیادی لازم دارد. ۲) دانش روانشناختی و جامعه شناسی بالایی را مطلبد. ۳) نیاز به صبر، درایت، اراده و پشتکار بالای دارد .

اسلاید ۶ :

سازمان آفتاب پرست:
سازمان آفتاب پرست پنج ویژگی برجسته دارد :  ۱) نرمش پذیری زیاد  ۲) تعهد نسبت به فرد  ۳) استفاده بیشتر و بهتر از گروه  ۴)حفظ و ایجاد قابلیت های بارز نیرومند  ۵) تنوع طلبی نکاتی در مورد سازمان آفتاب پرست: سازمان آفتاب پرست برای آموزش و پیشرفت کارکنان مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت خواهد کرد . به خصوص برای کسانی که هسته بنیادین آن را تشکیل می دهند .       روز به روز نقش گروه ها در انجام امور سازمان برجسته تر می شود      وجود گروه خود مختار ( Self Directed) و خود گردان ( Self Managed) در درون سازمان نرمش پذیر به مثابه عضله سازمان است.

اسلاید ۷ :

سازمان و مدیریت شبدری
(Shamrock Organization and Management)
شبدر نشان ملی ایرلند و گیاه کوچکی است که به هر یک از ساقه هایش سه برگ چسبیده است. چالز هندی(Handy) آن را به گونه ای نمادین به کار می گیرد تا این نکته را روشن سازد که سازمان امروزی از سه گروه تشکیل شده است. گروه هایی که انتظارات متفاوت داشته و شیوه مدیریت بر آنها نیز متفاوت بوده:
نخستین برگ شبدر: نشان دهنده کارکنان اصلی است که آنها را هسته متخصص می نامند. (افراد صاحب صلاحیت، متخصصان، تکنسین ها و مدیران در این گروه قرار دارند(
برگ دوم شبدر: افراد بیرون سازمان هستند. که مدیریت برای کارهای خسته کننده از نیروی بیرونی استفاده می کند. (پیمانکاران و … جزو این گرو قرار دارند(
برگ سوم شبدر: نیروی کار انعطاف پذیر یا کلیه کارگران پاره وقت و موقتی را شامل می شود. این گروه تعهد گروه هسته ای را ندارند

اسلاید ۸ :

مدیریت مهرورز(Endearment Management) 
 
 
یکی از استعاره های هزاره سوم می باشد که واژه هایی نظیر عشق، علاقه، محبت، شادی، احساس، تعهد و احترام در آن مورد توجه قرار می گیرد. 
 
فلسفه مدیریت مهرورز برگرفته از روابط احساسی و محبت آمیز میان مادر و فرزند گرفته شده است. و مدیر مهرورز در مرحله ای از رشد شرکت، کارمندان و مشتریان را بسیار مورد توجه و محبت قرار می دهد تا آنجا که بدینوسیله در آنها احساس تعهد اخلاقی، محبت و احترام درونی نسبت به مدیر و شرکت ایجاد می نماید. 
 
استعاره مدیریت مهرورز به عنوان ابزار قدرتمندی جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان و مسئولیت های اجتماعی در اختیار مدیران امروزی قرار گرفته است تا در محیط رقابتی با پرورش کارمندان اشتیاق، متعهد و وفادار و برخورداری از مشتریان علاقمند به موفقیت ماندگار نایل شوند. مدیر مهرورز با در نظر گرفتن نیازهای احساسی و رفتاری پرسنل و فرآگیران آنها را به خود باوری و احساس ارزشمند بودن می رساند

اسلاید ۹ :

مدیریت معنوی 
(Spiritual Management)
 
مدیریت معنوی مدیریت است که به جای مادی گرایی، جهت پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح کیفی مدیریت، به یکی از
 
 استعاره های جدید مدیریت در هزاره سوم به نام مدیریت معنوی که به حق نوید بخش زندگی بهتر و مدیریت بهتر 
 
برای همه انسانهاست، نیازمند است. در اینجا منظور از معنویت نیروی زندگی بخش است. و طبق این استعاره می 
 
توان جنبه ی معنوی مدیریت را یاد داد و یاد گرفت. معنویت بعنوان وسیله ای برای تقویت رشته یا دانش علمی 
 
است. معنویت از طریق ایجاد یک تصور از انسانی ایده آل در ذهن ایجاد می شود

اسلاید ۱۰ :

شروع قرن ۲۱ را می توان از نظر فناوری عصر کو انتوم نا مید. را یانه ها، اینترنت، بار کد خوانها و
جراحی های لیزری تنها چند نمونه از پیا مدهای جدید و نو آوریهای نظریه فیزیک قرن بیستم هستند که
مکا نیک کو انتومی ( QUANTUM MECHANICS ) نا میده می شوند.
اگر چه تیلور مدیریت علمی را در آ مریکا انتشار داد، نو شته های فا یول در ارو پا مجموعه ای از
مهارتهای مدیریتی که هما هنگ با جهان مکا نیکی تیلور بود، ایجاد کرد.فا یول این مها رتها را به عنوان
برنامه ریزی، سا زماندهی، هدایت و کنترل نا مید و اگر چه میتنز برگ، اعتبار این مها رتهای مدیریتی را
۳۰ سال بعد به چالش کشید، کتابهای مدیریتی و کسب وکار قرن ۲۱ به توصیف و شرح آنها و مدیران به
اتکا به آنها ادامه دادند. امروزه در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمر، این مها رتها به سرعت غیر قا بل
استفاده شده اند. آنها برای حیات در زمانهای ابتدایی که ساز مانها به عنوان موجوداتی ثابت نگریسته می
شدند و در شکل و رفتار قابل پیش بینی، منطقی و خطی عمل می کردند، سا خته شده بودند.امروزه تغیرات
سریع و مستمر، جهان را به طور پیچیده ای از حا لت ثبات و قا بلیت پیش بینی خارج کرده است. در چنین
جهانی توا نایی مدیران برای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخا طره افتاده
است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 43 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد