دانلود فایل پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

روان شناس در جامعه شناسی می بایست : همانند یک فرد آگاه و بصیر به جامعه و تمامی اجزاء آن نظر بیاندازد و نه صرفا بخشی از جامعه را در تحلیل ها و ارایه دیدگاه های خود در نظر بگیرد که از این منظر، مقوله فرهنگ به مثابه اساسی شکل دهنده میان ساختار های روانی و مادی جامعه دارای اهمیت بالایی است.

اسلاید ۲ :

در زبان و ادب پارسی واژه فرهنگ در متون بازمانده از اوستا و نوشته‌های فارسی باستان یافت شده است ولی صورت پهلوی آن «فرهنگ» است. گمان می‌رود پیشوند «فَرـ» به معنای پیش و ریشه تنگ به معنای کشیدن باشد. از همین ریشه با افزودن «فرـ»، «فرهیختن» را داریم (به معنای تربیت کردن، ادب آموختن، تادیب کردن) و نیز «فرهیخته و فرهنجیده» را (به معنای ادب آموخته) و «فرهنگ» و «فرهنج» نیز در واژه‌نامه‌ها «فراهختن» و «فراهیختن» و نیز به معنای ادب کردن آمده است. معادل واژه فرهنگ در زبان انگلیسی واژه به کار برده می‌شود. اساس این واژه لاتینی است و معنایی که برای آن در نظر گرفته شده، معنای کشت و کار و پرورش است. این واژه در ابتدا و در زبان آلمانی کاربردهایی داشته است. آغاز رشد این واژه در غرب همراه بود با رشد واژه دیگری به نام به معنای شهر آیین یا تمدن، هر چند که این واژه در کشورهایی همچون پرتقال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، رومانیا به جای به کار برده می‌شده است و مرادشان از آن پرورش، بهسازی، بهبودبخشی یا پیشرفت اجتماعی بوده است

اسلاید ۳ :

فرهنگ در برگیرنده مجموع کامل مشخصه‌های ممیزه روحی، مادی، فکری و عاطفی که یک جامعه یا گروه اجتماعی را از هم باز می‌شناسد، می باشد و نه تنها شامل هنرها و نوشته‌ها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، نظامهای ارزشی، سنت‌‌ها و اعتقادات نیز می‌شود. بر این اساس فرهنگ کلیت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می‌کند.

اسلاید ۴ :

فرهنگ، واژه ای است درباره شیوه زندگی مردم؛ به معنی روشی که مردم، کارها را انجام می دهند. فرهنگ کلیت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می‌کند. گروههای متفاوت مردم، که ممکن است فرهنگ های متفاوتی را دارا باشند.
فرهنگ، بوسیله آموزش، به نسل بعدی منتقل می شود؛ در حالی که ژنتیک بوسیله وراثت منتقل می شود. هر منطقه از کشوری می تواند که فرهنگی متفاوت با دیگر مناطق کشور داشته باشد. ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، فرهنگ را مجموعه پیچیده ای از دانشها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد بعنوان عضوی از جامعه، از جامعه خویش فرا می گیرد، تعریف می کند.
پس :
فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش‌هاى مادى و معنوى است که توسط انسان‌ها در طى تاریخ انسانى آفریده شده است و از آن جا که اکتسابی بوده قابلیت انتقال به دیگران را دارد. هر فرهنگى در هر دوره‌اى مبین میزان، سطح پیشرفت و ترقیات فنی، تجربیات تولیدى در کار، وضع آموزش و پرورش، علوم، ادبیات، هنرها، آرمان‌ها و نهادهاى اجتماعى معین از زندگى انسان‌ها است.

اسلاید ۵ :

دانشجویان روانشناسی به دنبال چه تعریفی از فرهنگ باشند؟ از فرهنگ تعاریف مختلفی ارائه شده است که عبارتند از: تعاریف توصیفی، تاریخی، هنجاری، روانشناختی، ساختاری، تکوینی یا ژنتیکی و تعاریف نمادین، که از این میان دو تعریف روانشناختی و هنجاری داراری اهمیت می باشد.در این تعریف ها تأکید بر فرهنگ به عنوان ابزاری برای انطباق با جامعه و حل مسائل و مشکلات است. یانگ (۱۹۴۲) «فرهنگ را ترکیبی می داند از انگاره ها، نگرشها، عادتهای مشترک و کمابیش یکسانی که در جهت برآوردن نیازهای آدمی پرورانده شده است».
یا انواع مدلهای اجتماعی رفتاری است که جهت رفع نیازها به وسیله اکثریت مردم پذیرفته شده و براین اساس به مردم اجازه داده می شود که با یکدیگر مراوده داشته با شند ، آموزش ببینند و نیازهای عاطفی خود را برآورده سازند .
در این تعریف فرهنگ مجموعه قواعد و روشهایی است که الگوهای رفتاری و چگونگی روابط انسانها را با یکدیگر و با محیط تعیین می کند . به تعبیری راه حل گروهی برای حل مسائل مختلف زندگی انسانهاست
در این معنا فرهنگ راه و روش یک زندگی است ولی جامعه مجموعه سازمان یافته از این افراد برای بکار گیری این راه و روش است .

اسلاید ۶ :

متغیرهای تغییر ناپذیر
الف‌ـ مطلوبها و ارزشها، باورها، ارزیابی‌ها، انتظارات، هنجارها، نقش‌ها، قوانین، خودشناسی‌ها
ب‌ـ شیوه‌های زندگی، طرز تفکر و تولید، اقدامات، آداب و رسوم، توزیع و کارکردها و وظایف و عادتهای خوراکی
ج‌ـ وقایعی که در جای خود فرهنگی تلقی می‌شوند مثل: جشنواره‌ها، مراسم مذهبی و تاریخی 
دـ زبانها و سایر شکل‌های میراث فرهنگی.
 
متغیرهای تغییرپذیر
الف‌ـ نیازها و امیدهای مردم، راهبردهای حیاتی برای بقا
ب‌ـ دانش و فوت و فن‌ها
ج‌ـ خلاقیت و قابلیت ابداع
ه‍‌ ‌ـ‌ انتقال فن‌آوری و ارتباطات بین فرهنگی، تبادلات اقتصادی و تجارت
وـ مهاجرت
زـ تغییرات در محیط زیست
 

اسلاید ۷ :

هنجارهای فرهنگی:
اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می رود آنها را رعایت کنند، هنجارها نشان دهنده بایدها و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند. 
۱- ارزش ها
۲- آداب و رسوم
۳- عرف
مثل:  تک همسری و وفادار بودن به یک شریک زندگی 
 

اسلاید ۸ :

 
ارزش ها: 
بیانگر مطلوبیت ها و ترجیحات مبتنی بر منافع اند. به عبارت بهتر ارزشها آرمان های ذهنی هستند (کتاب).
آداب و رسوم : 
شیوه های عملکرد مرسوم و عاداتی هستند که در جامعه رواج دارند (کتاب) . مثلا : نحوه سلام وخداحافظی کردن – طرز لباس پوشیدن وانجام مراسم خاص در عروسی ها و سوگواری ها.
عرف ها : باورداشت های اخلاقی جامعه اند که دلالت های شایست و ناشایست یا باید و نباید دارند (کتاب). مثلا رعایت احترام بزرگترها یا کمک به نیازمندان.
 
 
 

 

اسلاید ۹ :

فرهنگ‌های بی‌قید رفتارهای نامشخص دارند و تخطی از رفتارها در آنها مهم تلقی نمی‌گردد. توافق بین مردم در مورد انجام یک رفتار به سختی حاصل می‌گردد و برای رفتارهای بی‌قید نیز تنبیه به شکل و روال قانونی آن وجود ندارد. این فرهنگ‌ها محصول مکان تلاقی فرهنگ‌ها با یکدیگر است، فرهنگ‌هایی متمایز و با رویکرد متفاوت با یکدیگر. نمونه این مورد کشور تایلند است که بین فرهنگ‌های عظیمی همچون هندوچین قرار دارد. و یا کشور آمریکا و یا مناطقی که تراکم جمعیت در آن کم است مانند صحراها یا قطب.
فرهنگ‌های جمع‌گرا دقیقاً نقطه مقابل فرهنگ‌های فردگرا، قرار دارند. برخلاف فرهنگ‌های فردگرا، جمع‌گرایان با تأکید بر وجود روابط متقابل دست به رفتار اجتماعی در چهارچوب منافع جمعی می‌زنند. در فرهنگ‌های جمع‌گرا، خود برحسب عضویت در درون گروهها تعریف می‌شود که سطح وسیعی از رفتارهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، جمع‌گرایان اغلب و به طور سلسله مراتبی سازماندهی می‌شوند و تمایل دارند:
۱ـ نگران نتیجه اعمال خود بر اعضای درون گروه باشند.
۲ـ امکانات را با اعضای درون گروه خود تقسیم کنند.
۳ـ با اعضای درون گروه خود احساس وابستگی دو جانبه داشته باشند.
۴ـ احساس کنند که در بقای اعضای درون گروه دخیل هستند.
به فرهنگی، فرهنگ سخت‌گیر می‌گویند که از مردم انتظار می‌رود که دقیقاً طبق هنجارها، رفتارهای خود را بروز دهند و تخطی کردن از هنجارها، احتمال مجازات و تنبیه را نیز به دنبال خود دارد. در این فرهنگها آنچه که از مردم خواسته می‌شود به شکل روشن وجود دارد.
در فرهنگ‌های سخت‌گیر مردم راحت‌تر می‌توانند در مورد رفتارهای خاص به توافق برسند.
فرهنگ‌های فردگرا با اهمیت دادن به فرد، سبب‌ساز ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی شده است؛ به نحوی که حتی اگر آن اهداف با منافع و اهداف مهم درون گروه همچون خانواده، قبیله، گروه کاری و نهادهای دیگری که فرد از اعضای آن است در تضاد باشد. میزان تحصیلات و طبقه اجتماعی افراد عاملی در جهت گسترش فردگرایی به حساب می‌آیند. از دیگر عوامل فردگرایی می‌توان به مواردی همچون مهاجرت، دگرگون اجتماعی و شهرنشینی اشاره کرد.

اسلاید ۱۰ :

فرهنگ واقعی در مقابل فرهنگ آرمانی به آن چیزی اطلاق می شود که مردم در عمل انجام می دهند (کتاب). 
مثل : اقدام به بی نظمی در اعمال و رفتار اجتماعی 
فرهنگ مادی ، به دستاوردهای مادی شامل وسایل ، ابزارها و تکنولوژی موجود در جامعه اطلاق می شود (کتاب).
 
فرهنگ آرمانی به الگوهای رفتاری آشکار و رسما پذیرفته شده اطلاق می شود (کتاب). مثل : نظم
فرهنگ معنوی، کلیه دستاوردهای فکری و اندیشه ای جامعه است (کتاب).                                            
مثل: تولید محتوای فرهنگی 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد