دانلود فایل پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی(۲) گروه علوم اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی(۲) گروه علوم اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی(۲) گروه علوم اجتماعی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعداد واحد: ۳ واحد نظری

منبع: نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر

     مولف: جورج ریتزر

     مترجم: محسن ثلاثی

      چاپ دهم: ۱۳۸۴

     فصول: ۴ ، ۵، ۶ و ۷

      تابستان ۱۳۸۵

شهناز صداقت زادگان گروه علوم اجتماعی

اسلاید ۲ :

—نظریه های جامعه شناسی ۲ از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسی ۱ است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسی و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت های   اجتماعی جامعه و پیرامون خود  به بصیرت لازم دست خواهد یافت.

اسلاید ۳ :

.I  جبرگرایان اقتصادی

.IIمارکسیسم هگلی

.IIIمکتب انتقادی (فرانکفورت)

.IVمارکسیسم ساختاری

.Vاقتصاد نو مارکسیستی نهادی

.VIمارکسیسم تاریخی

اسلاید ۴ :

—اقتصاد سیاسی تعیین کننده جامعه،سیاست،دین،نظامهای فکری و غیره است.

—فروپاشی سرمایه داری گریز ناپذیر است.

—مارکسیسم مانند علوم فیزیکی و طبیعی این فروپاشی را با دقت پیش بینی می کند.

—انگلس،برنشتاین و کائوتسکی از پیروان جبر گرایی اقتصادی هستند.

—نقد:با اندیشه دیالکتیکی مارکسیستی همخوانی ندارد.چون اندیشه و کنش فردی را نادیده می گیرد.

اسلاید ۵ :

—به ریشه های هگلی نظریه مارکس روی آوردند.

—رابطه دیالکتیکی میان جنبه  های ذهنی و عینی را دوباره برقرار کردند.

—پایه تحول نظریه اقتصادی شدند.

—گئورگ لوکاچ و آنتونیوگرامشی مارکسیست های هگلی معروف هستند.

اسلاید ۶ :

—می خواهد نظر مارکسیست های اقتصادی را در مورد چیز وارگی بسط دهد.

—از نظر لوکاچ این خود آدم ها هستند که به کالاها ارزش می دهند.

—اما تصور می کنند که بازاری مستقل از کنشگران، ارزش  کالا را تعیین می کند.

اسلاید ۷ :

—طلسم انگاری در جامعه سرمایه داری یعنی ارزش کالا مستقل از کنشگران در بازار تعیین می شود.

—طلسم انگاری پایه چیزوارگی است.

—طلسم انگاری مارکس در اقتصاد و چیزوارگی لوکاچ  در سراسر جامعه است.

اسلاید ۸ :

—وبر و زیمل چیز وارگی را سرنوشت گریز ناپذیر بشریت می دانستند.

—اما برای لوکاچ در تار و پود نظریه مارکسیستی تنیده شده بود.

—پس آن را محدود به نظام سرمایه داری می دانست.

اسلاید ۹ :

—خصلت گروهی از آدمهایی که جایگاه همانندی در نظام تولیدی اشغال کرده اند.

—خاص جامعه سرمایه داری است،جوامع قبلی از رشد آن جلوگیری کردند.

—جایگاه ساختاری به پرولتاریا توان کسب آگاهی طبقاتی داده است.

اسلاید ۱۰ :

—خرده بورژوازی و دهقان به سبب جایگاه ساختاری خود نمی توانندآگاهی طبقاتی کسب کنند.

—طبقه پرولتاریا می تواند از «طبقه در خود» یعنی موجودی آفریده  ساختار به «طبقه برای خود » یعنی آگاه به جایگاه و رسالت خود تغییر شکل دهد‍‍‍.

—

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 68 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد