دانلود فایل پاورپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اعتبار و اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 

اعتماد یا قابلیت تکرار: درجه ثبات بین تکرار اندازه گیری در شرایط یکنواخت را درجه اعتماد آن اندازه گیری گویند.

قابلیت اعتماد یک آزمون به این معنی است که در صورت تکرار، نتایج کاملا یکنواخت یا تقریبا یکنواخت بدست دهد.

قابلیت تکرار به معنای بالا بودن نسبت جوابهای صحیح به کل جوابهاست که با تعیین شاخصهای خام (Crude I dex) و شاخص استحکام (Co siste cy I dex) اندازه گیری می شود.

قابلیت اطمینان یا اعتماد (Precisio ) آن است که اندازه گیری مکرر در یک شخص و در شرایط یکسان نتیجه ای همانند به دست دهد.

اسلاید ۲ :

۱- خطای آزمایش شونده (بیمار)

۲- خطای آزمایش کننده (کارمند)

۳- خطای روش آزمایش

 

مثال: وزن یک نفر را چند بار با یک دستگاه اندازه گیری می نماییم. اگر همیشه عدد ۵۶ کیلوگرم را نشان دهد یعنی آزمایش از اعتماد خوبی برخوردار است ولی اگر یک بار ۵۸ ویک بار ۵۶ و یک بار ۵۳ نشان دهد یعنی آزمایش قابل اعتماد نیست.

اسلاید ۳ :

۴- کوچک بودن حجم نمونه ( خطای نمونه گیری)

۵- گردآوری داده ها به روشی غیر استاندارد و با ساخته های ضعیف ( بدی واژه پردازی پرسشنامه، کم بودن آموزش پرسشگران)

۶- بدی طبقه بندی داده ها (ناشی از بی دقتی در هنگام گردآوری داده ها)

اسلاید ۴ :

ارزیابی

شاخص خام و شاخص استحکام آزمایش قند خون

اسلاید ۵ :

a+d                                                          

a+b+c+d                                       

a    و d هر دو تعداد جوابهای صحیح این آزمایش را بیان می کنند ( افراد مثبت و منفی واقعی)

اسلاید ۶ :

         a

(a+b+c+d) – d

   این شاخص حداکثر می تواند ۱ باشد و هر چه به ۱ نزدیکتر باشد استحکام جواب مثبت این آزمایش بیشتر خواهد بود.

اسلاید ۷ :

Test-Retest

more co servative

lower-bou d estimate

I ter al Co siste cy (Cro bach’s )

cha ge over time does ’t affect

upper-bou d estimate

اسلاید ۸ :

فرآیند بازآزمایی چنین است که افراد، پرسشنامه را تکمیل نموده و این فرآیند چند هفته بعد تکرار می شود. اگر دانش، دیدگاه و یا نگرش افراد تغییر نکرده باشد پاسخها نیز به همان صورت خواهد بود.

همبستگی بین دو دسته اطلاعات را محاسبه کرده چنانچه ۷/۰ r= یا بالاتر باشد مناسبت اعتماد پرسشنامه تایید می شود.

این تعداد نمونه باید از تعداد کل نمونه مورد بررسی حذف شوند.

 

اسلاید ۹ :

روش همتا یا بررسی ثبات درونی پرسشنامه یا آزمون معادل برای سنجش پایایی زمانیکه همان سوالات به شکل دیگری در پرسشنامه گنجانده شود مورد استفاده قرار می گیرد و در دو نوبت تکمیل پرسشنامه صورت گرفته و نتایج مقایسه می شوند.

اسلاید ۱۰ :

تورش یعنی تمایل به یک طرف یا تبعیض. تورش عمدی و تصادفی نیست بلکه یک خطای ذاتی و سیستماتیک است.

الف- تورش در انتخاب (Selectio Bias) که در مرحله انتخاب نمونه ها رخ می دهد. مثلا نمونه گیری از گروه خاص (زن یا مرد طبق سلیقه) یا در روزهای خاص هفته S.B. ایجاد می کند.

     ۱- Self Selectio Bias مثل استفاده از داوطلب در مطالعه که نماینده جامعه نیست زیرا به دنبال خدمات رایگان بوده است.

    ۲- Survey Bias در مرحله طراحی تحقیق بوجود می آید و نمونه های نماینده خوبی برای جامعه نیستند. مثلا در بررسی اثر کشنده یک ماده در کارخانه ذوب آهن بهترین نمونه ها یا در بیمارستان هستند یا فوت کرده اند و کارکنان مقاوم به این ماده کشنده نمونه خوبی نخواهند بود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد