دانلود فایل پاورپوینت امنیت

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت امنیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت امنیت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

تعریف امنیت

  • سلبی، فراغت از تهدید است
  • ایجابی، احساس ایمنی در عمل به ارزش های مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها.

اسلاید ۲ :

مفهوم امنیت

امنیت در لغت عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هرتهدید و حمله می باشد.

«والترلیپمن»:
 
«یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پیش ببرد.»

امنیت یک پدیده دووجهی می باشد که از یک سو به معنی “ایمنی در مقابل حمله،استواری ونفوذناپذیری،قابلیت اعتمادواطمینان از عدم شکست و یا تسلیم واز سوی دیگر به معنای عدم اضطراب از تشویش و خطر اشاره دارد.

 «امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد».

اسلاید ۳ :

مفهوم امنیت از نگاه تاریخی

واژه ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد از تغییرات مهمی که پس از جنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد، باعث شد تا این مفهوم نیز هر چه بیشتر کارآیی پیدا کند

۱- قبل از ۱۹۴۵ : دراین دوران امنیت جنبه ی نظامی دارد و توصیه ی سیاستمداران و نظامیان در آن دوره این است که دولت ها با داشتن توان نظامی برتر ، امنیت بیشتری به دست آورند. یعنی آمادگی نظامی هدف ایده آل امنیت به حساب می آمده است.

۲- از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ : گسترده ترشدن مفهوم امنیت و دیگر محدود به مسائل نظامی نماند . معنی قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز تعمیم یافت.

۳- از ۱۹۹۰ به بعد : در این دوران جهان به مثابه یک دهکده است. به دلیل یکدست شدن جامعه ی جهانی همه ی مسائل به یکدیگر مرتبط و نزدیک می شود که یکی از این مسائل امنیت است. به عبارت دیگر در چنین جهانی ، امنیت یک کشور مساوی با امنیت همه است و برعکس.. یعنی مفهوم امنیت یک مفهوم متقابل مساوی و یکسان برای همه ی دولت ها است .

اسلاید ۴ :

سیر تحول در مقوله امنیت

انسان های اولیه

انسان های متمدن

جوامع سنتی

جوامع مدرن

اسلاید ۵ :

جایگاه و نقش امنیت

امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت ها و از جمله نیازهای اولیه است.

هدف اصلی تشکیل دولت = تأمین امنیت در جوامع انسانی

ایجاد امنیت وظیفه دولت ها + هم حق ملت  بر گردن دولت

احساس نیاز به امنیت = هم در سطح و هم در عمق

ثبات اداری = امیدواری عمومی به  امنیت و نظم

عادلانه قوانین = موثرترین گام در راستای ایجاد امنیت

 امنیت یک پروژه مورد هدف نیست بلکه زمینه ساز برای اهداف دیگر یک کشور است که این اهداف تطبیق قانون، تامین عدالت، رشد تعلیم و تربیت، رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد.

اسلاید ۶ :

تولید امنیت

امنیت یک تولید جمعی است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعی باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد

 هر نهاد اجتماعی وظایف واقعی خود را به درستی انجام دهد، خواسته یا ناخواسته، در حال تولید امنیت است

به میزان ناقص کاری و خلاف کاری کردن، به همان نسبت به تولید نا امنی پرداخته است.

هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون پذیر و ضابطه مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد نا امنی در جامعه کمک کرده است

اسلاید ۷ :

تأمین امنیت به روش سنتی یا سخت

برای تأمین امنیت می شود به روش سنتی و سخت افزاری عمل کرد. وادار کردن مردم به رعایت ارزش ها و هنجارها، قوانین و مقررات در نگاه سنتی، از تهدید، ارعاب، تنبیه و استفاده از قدرت = امنیت ترد و شکننده

 تکیه بر کنترل رسمی است = بسیار پر هزینه و کم تأثیر

اصطکاک حاکمیت با زندگی روزمره مردم

وارد نمودن ضربه های بنیادی به روابط دولت ـ ملت

کاهش اعتماد مردم به حاکمیت = حداقلی شدن مشارکت مردمی

اسلاید ۸ :

تأمین امنیت به روش نوین

در نگاه جدید و علمی به امنیت، روش نرم افزاری آن در اولویت قرار گرفته و دولت در کنار تمامی نهادها و سازمان ها، و حتی میکروارگانیسم های جامعه (یعنی تک تک مردم)، هم مولد امنیت است و هم حافظ امنیت تولید شده توسط تمامی ارکان جامعه. تشویق، ترغیب، درک متقابل، باور کردن، خود کنترلی و کنترل خود به خودی، جایگزین کنترل رسمی می شود که بسیار پر تأثیر و کم هزینه = امنیت مطلوب پایدار

نهادینه نمودن و درونی ساختن آن ارزش ها و رفتارها

اسلاید ۹ :

عامل بازدارنده درونی در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشکار او را از تخلف و هنجار باز دارد.

(در فرهنگ دینی ما یعنی تقوی )

 همچنین در فرآیند کنترل غیر رسمی، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت یک دیگر سهیم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار یک دیگر بی تفاوت نیستند و حتی در تمامی امور، به انتظار حکومت نیز نمی مانند؛ از این رو در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعرض به حریم ارزش ها و قانون گریزی، با احساس اجتماعی و روحیه تعاملی و نیز به قصد دخالت در سرنوشت مشترک خود و جامعه، از جمله آن فرد هنجار شکن به مقابله برخاسته و به شیوه های منطقی و مناسب، با فساد، تباهی و آلودگی در جامعه مقابله می کند. (این یعنی امر به معروف و نهی از منکر)

 در چنین جامعه ای، احساس بی مسئولیتی و واژه ای مانند «به من چه» مطرود، بیگانه و نا آشناست.

اسلاید ۱۰ :

جایگاه امنیت در اسلام

آیه ۱۲۶ سوره مبارکه بقره :

«و به یادآور هنگامی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! این سرزمین را شهرامنی قرار داده و اهل آن را،آنها که ایمان به خدا و روز بازپسین آورده اند از ثمرات (گوناگون) روزی ده…»

سوره مبارکه قصص آیه ۵۷ :

آنها گفتند: ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان می ربایند! آیا ما حرم امنی در اختیارآنها قرارندادیم که ثمرات هرچیزی (ازهرشهر ودیاری) به سوی آن آورده می شود؛ولی اکثرآنها نمی دانند!

آیه ۱۲نحل:

خداوند (برای آنان که کفران نعمت می کند) مثلی زده است؛منطقه ای را که امن و آرام و مطمئن بوده و همواره روزیش بطور وافر ازهر مکانی فرا می رسیده است..

آیه ۹۹ سوره یوسف:

هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر ومادرخود را درآغوش گرفت و گفت همگی داخل مصرشوید أن شاءالله درامن و امان خواهید بود.

 آیه ۳۷ از سوره مبارکه سبأ :

اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب و نزدیک نمی سازد و به جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر اعمالی است که انجام داده اند و آنها درغرفه های (بهشتی) در(نهایت) امنیت خواهند بود.

آیه ۱۸ از سوره مبارکه سبأ:

«میان آنها و سرزمین هایی که برکت داده بودیم شهرها و آبادی های آشکار قرار داریم و فاصله های متناسب و نزدیک مقررداشتیم (و به آنها گفتیم) شب ها و روزها در این آبادی ها درامنیت کامل مسافرت کنید».

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد