دانلود فایل پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع حقوق مردم در قانون اساسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

بند ۱ – اصل مساوات و برابری

این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است

اسلاید ۲ :

بند ۲ – حقوق زن

در اسلام کلیه حقوقی که ناشی از جنبه ی انسانیت انسان می باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است

اصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

۱ – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .

۲ – حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت ازکودکان بی سرپرست .

۳ – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

۴ – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

۵ – اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اسلاید ۳ :

بند ۳  – حقوق سیاسی افراد

در همه ی حکومتها ، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکالیفی تعیین  می گردد . حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق او محروم نگرداند .

لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدیع و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند .

 

اسلاید ۴ :

۱ – تابعیت رابطه ای حقوقی ، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکلایفی را تقبل می کنند .

۲ – بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی  « بازرسی و ترساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و ترساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم  قانون .»

۳ – حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن ؛ اصل ۵۶ قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است  : « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که د ر اصول بعد می آید اعمال می کند . »

اسلاید ۵ :

بند ۴  – حقوق اجتماعی مردم ایران

   این بخش از حقوق ملت در چندین اصل از قانون اساسی آمده است که شامل :

الف : حق داشتن شغل مناسب .

   اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است .

– جهت اول : آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است .

– جهت دوم : حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است .

اسلاید ۶ :

ب : حق برخورداری از تأمین اجتماعی .

   این امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود    رها سازند . بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه ی درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید .

اسلاید ۷ :

ج : حق داشتن مسکن مناسب  .

    در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است : « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان  و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . »

 

د : حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی .

   تمام اقشار و طبقات مختلف اجتماع حق دارند از امکانات و تسهیلات آموزشی بهره جسته و هیچکس را نمی توان از این حق مسلم که در اسلام به عنوان یکی تکلیف مهم نیز بر آن تأکید شده است محروم گردانید .

اسلاید ۸ :

ه  : حقوق اقتصادی مردم .

    دستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه های اقتصادی اسلام در قانون اساسی ، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت را د ربُعد اقتصادی محکم و مدون کنند .

 

اسلاید ۹ :

یکی از حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی حق مالکیت است

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه همانند مارکسیست ها مالکیت را بکلی حذف و نادیده گرفته است و نه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را رها و بی قید و بند گذاشته است ،بلکه براساس تعالیم اسلام ضمن به رسمیت شناختن آن ، ابزارها و مکانیزمی برای مهار آن پیش بینی کرده است که عملأ در صورت رعایت شرایط و ضوابط مربوطه موجبات بیعدالتی و ثروت اندوزیهای نامشروع و بی حد و حصر را از میان برخواهد داشت .

 

اسلاید ۱۰ :

اصل ۴۶ قانون اساسی می گوید: « هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و  کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . »

 

قید مشروع بودن کسب و کارکه مهم ترین اهرم مهار وکنترل مالکیت ها در این اصل آورده شده است  .

 

اصل ۴۷ قانون اساسی می گوید : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند . »

 

 قانون مورد نظر بر اساس مقررات و ضوابطی  خواهد بود که دین اسلام آن را معین کرده است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد