بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

 • در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان، بنگاه های زیر 50 نفر شاغل جزو بنگاه های کوچک و بنگاه های بین 50تا 150نفر شاغل جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند.
 • (کارگاه یا بنگاه صنعتی مکان مشخص و ثابتی است که در آن ، مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است.)
 • 92% واحدهای صنعتی و 45% نیروی شاغل در بخش صنعت متعلق به صنایع کوچک و متوسط است.

اسلاید 2 :

 ایجاد فرصت های شغلی فراوان

 • قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی
 • برتری در صرفه جویی در مقیاس
 • قابلیت تراکم دانش بیشتر درفرآیند تولید
 • قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی
 • کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه ای در اقتصاد
 • قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف بذیری بالا در مدیریت و در شرایط متغییر بازار
 • ایجاد شبکه اقماری با صنایع بزرگ در جهت بهم پیوستگی بیشتر صنعتی
 • قابلیت بالا در اسخگویی به نیازهای جدید توسعه صنعتی

اسلاید 3 :

 • نداشتن قانون خاص حمایت از صنایع کوچک ( عدم ثبات قوانین، ناهماهنگ و نا متقارن بودن قوانین و مقررات با ساختار صنایع کوچک در حوزه های مختلف نظیر گمرک، تامین اجتماعی، کار و ...)
 • متفاوت بودن رویکرد و مدل های توسعه صنایع کوچک از صنایع بزرگ
 • عدم همکاری بین این صنایع و صنایع بزرگ برای استفاده از مزایای هم افزایی و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید
 • توان علمی و مدیریتی اندک صاحبان صنایع کوچک
 • عدم تامین مالی مورد نیاز صنایع کوچک و نامناسب بودن ساختار بانکی و تامین منابع مالی در کشور
 • عدم وجود ساختار اطلاعاتی و آمار دقیق و به روز شده در حوزه صنایع کوچک

اسلاید 4 :

 • در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی بخش«صنعت» از سوی مقام معظم رهبري(معظم‌له)مصوب و ابلاغ گرديد كه در بند9 و بعنوان آخرين سياست ابلاغي عنوان گرديده است:

اسلاید 5 :

 • مفهوم رایج خوشه های کسب و کار، به دهه 1990مربوط است.
 • این اصطلاح با نام پورتر شناخته شده است: نظریه مزیت رقابتی را نیز در همین راستا مطرح نمود که اعتقاد داشت، همه ی کشورها و مناطق جغرافیایی در یک صنعت ویژه، به رقابت تمایل دارند.
 • معتقد است که کشورها نه در صنایع مجزا از هم، بلکه در خوشه هایی از صنایع مرتبط، از طریق روابط افقی و عمودی موفق می شوند.
 • کشورها و مناطق جغرافیایی(استان ها) تمایل به تخصصی شدن در صنایع مرتبط دارند که در آن مزیت نسبی دارند.

اسلاید 6 :

به مجموعه‌ی فعال در يك گرايش از كسب وكار گفته مي شود كه در يك منطقه ي جغرافيايي متمركز شده ، امكان همكاري در تكميل فعاليت هاي يكديگر را داشته و از چالش ها و فرصت‌هاي مشترك برخوردار باشند.

اسلاید 7 :

 • رويكرد خوشه‌اي مشكلات آنها را ناشي از اندازه نمي‌داند بلكه آن را ناشي از ايزوله بودن و نداشتن ارتباطات مناسب و شبكه‌اي مي‌داند.
 • همكاري و فعاليت جمعي به عنوان يك ابزار كليدي
 • توجه به نقش ويژه نهادهاي پشتيبان
 • فهم منافع تمامي بازيگران
 • دستيابي به اقتصاد مقياس
 • خوشه يك موجوديت مجازي است و رويكردي است براي حل مسئله

اسلاید 8 :

 • نزديکی به منابع و مواد اوليه
 • وجود نيروی کار ماهر و بومی
 • وجود و رشد مناسب خدمات توسعه کسب و کار
 • رشد متناسب زيرساختها
 • وجود تامين کنندگان کافی
 • شرايط مناسب اقتصاد محلی،ملی و بين المللی
 • پیشینه ی تاریخی تقریبا مشترک

اسلاید 9 :


تمركز جغرافيايي واحدهاي كسب و كار

تمركز واحدهاي كسب و كار در توليد كالاهاي مشابه

وجود ارتباطات تكميل كنندگي بين واحدهاي كسب و كار

وجود فرصتها و چالشهاي مشترك براي واحدهاي كسب و كار


اسلاید 10 :

افقي / عمودي

صنعت/ خدمات/ صنايع دستی

جهاني شده/ خوشه‌هاي محلي


خوشه‌هاي شهري/ غيرشهري
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید