بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هزينه ايجاد يك شغل پايدار در صنعت 300 تا 350 ميليون ريال

نيروي بيكار كنوني سه ميليون نفر و ورود سالانه نيروي كارجديد 700 تا 800 هزار نفر

ثروت سرانه در ژاپن 350 هزار دلار و در ايران 30 هزار دلار

توليد ثروت توسط منابع انساني در ژاپن 80% در ايران 25%

سهم صنعت در توليد ناخالصي‌ ملي 2/18% تا پايان برنامه 20 ساله بايد به 25% برسد

واردات حدود 600 درصد صادرات (بدون نفت)

سرمايه گذاران ايراني 700 ميليون دلار در كشور چين سرمايه‌گذاري كرده‌اند

اسلاید 2 :

با اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي 80% ظرفيت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود

طي يك سال گذشته درخراسان17000 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به طرح‌هاي زود بازده اختصاص داده شده است

در بيش از 500 دانشگاه جهان، كارآفريني به صورت واحدهاي درسي، گرايش و رشته‌هاي تخصصي تدريس مي‌شود.

قوانين بازي بايد دگرگون شود

اسلاید 3 :

دهه 90 ضرورت كارآفريني درون سازماني با اهداف

ايجاد محيط كارآفرينانه براي نوآوري

ارتقاء درك فرصت‌ها

رهبري انتقالي  

توسعه انگيزه‌ها وتوانايي‌هاي كارآفريني

ارائه فكرهاي خلاق و برنامه‌ريزي استراتژيك براي ارائه محصولات جديد

توسعه شيوه رهبري كارآفرينانه در سازمان و انگيزش افراد براي تبديل شدن به سردمداران موفقيت در سازمان

كسب اطمينان از بينش و بصيرت ايجاد شده در جهت توسعه بيشتر

اسلاید 4 :

ايرج يزدان بخش: اشتغال نيازمند، انضباط، آموزش، كارگروهي و آينده‌نگري است

مهندس حميدي: در سيستم مديريت خود به اصل مشاوره تيمي و استفاده از نظريات ارزشمند پرسنل واحد معتقد هستيم ؟!!

يكي از هفت چالش صنعت ايران: ضعف  فرهنگ كار گروهي در صاحبان صنايع، حقيقتي تلخ است.

رئيس كنفداريسون صنعت ايران: عدم وجود فرهنگ مشاركت و مسئوليت‌پذيري و اعتقادبه كار گروهي و پذيرش عقايد مخالف در سطوح مختلف جامعه، ناشي از فقدان آموزشهاي لازم ميزگرد صنعت و دانشگاه؟!!

اسلاید 5 :

توسعه، پيشرفت، بهبود مهارتهاي فردي، دانش و تجربه را به ارمغان آورد.

توانا سازي را به توانمند سازي ارتقاء دهد.

تحول اجتماعي را سبب شود

رضايت‌مندي شغلي را به وجود آورد.

تحولي در مديريت به وجود آورد

انرژي‌هاي نهفته افراد را آزاد سازد

ساختارسازماني را تخت‌تر نمايد

اسلاید 6 :

مروج آزادي عمل و پذيرش مسئوليت باشند

هرم سازماني را معكوس كند

تنوع طلبي و تنوع انديشه را به يك سرمايه واقعي تبديل كند

يك مزيت رقابتي براي سازمان ايجاد كند

تغيير را به وجود آورده و آن را مديريت نمايد

ميدان رقابت را داغتر مي‌كند

بازي فوتبال را به شطرنج تبديل كند

اسلاید 7 :

گروهها رقابتي تر از افراد هستند (اسكوپلر 1996(

1- تعاملات نفر به نفر

2- تعاملات درون گروهي

3- تعاملات گروه با فرد

4- تعاملات فرد با گروه

5- تعاملات گروه با گروه

اسلاید 8 :

گروه با فراهم كردن فرصتي براي مقايسه اجتماعي، حمايت متقابل، اعضاي خود را متقاعد مي‌كنند كه مشكلات آنها عموميت دارد

گروهها با يادگيري نيابتي (الگوبرداري از رفتارها) باز خورد ميان فردي و هدايت و راهنمايي، امكان يادگيري اجتماعي را فراهم مي‌كنند.

گروههاي منسجم به اعضاي خود فرصتي مي‌دهند تا به يكديگر كمك كند و از يكديگر كمك بگيرند

فضاي گروهها با افزايش خود افشايي، اعضاء صميمانه‌تر مي‌شود و اعضاء گروه با تخليه هيجان، فشار رواني خود را كم مي‌كنند

اعتماد به نفس اعضاء گروه با كمك به يكديگر و بينش پيدا كردن به خصوصيات خودشان افزايش مي‌يابد

اسلاید 9 :

ارتباط و مشاركت

تصميم‌گيري

تعارض

رهبري

هدف‌ها و نقش‌ها

هنجارهاي گروهي

مشكل‌گشايي

جو گروهي

رفتار فردي

اسلاید 10 :


تعريف گروه  :

مشتمل بر دو يا چند نفرند كه در تعامل با هم واكنش نشان مي دهند و هرشخصي از ديگري تأثير مي پذيرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید