دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی ورزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی ورزشی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Sport marketing is “the specific application of marketing principles and processes to sports products and to the marketing of nonsports products through association with sport.”

بازاریابی ورزشی عبارت است از بکار گیری فرایند ها و اصول بازاریابی برای محصولات ورزشی و بازار یابی محصولات غیر ورزشی از طریق ورزش.

اسلاید ۲ :

Sport marketing is the process of designing and implementing activities for the production, pricing, promotion, and distribution of a sport product to satisfy the needs or desires of consumers and to achieve the company’s objectives.

بازار یابی ورزشی فرایند طراحی و اجرای فعالیت ها برای تولید ،قیمت گذاری ،ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور تأمین نیاز مشتری و دستیابی به اهداف شرکت می باشد.

اسلاید ۳ :

Sport marketing consists of all activities designed to meet the needs and wants of sport consumers through exchange processes. Sport marketing has developed two major thrusts: the marketing of sport products and services directly to consumers of sport, and the marketing of other consumer and industrial products or services through the use of sport promotions.
بازار یابی ورزشی شامل همه فعالیت ها ی طراحی شده برای مواجهه با نیاز ها و خواست های مشتریان ورزشی از طریق فر ایند های داد و ستد می باشد.بازار یابی ورزشی به دو شکل مهم گسترش پیدا کرده است : بازار یابی خدمات و محصولات ورزشی بطور مستقیم با مشتریان ورزشی،بازار یابی خدمات و محصولات صنعتی و غیرورزشی از تبلیغات ورزشی با دیگر مشتریان

اسلاید ۴ :

تماشاگر
۲۰۰۷-۲۰۰۶ لیگ فوتبال ۲۲ میلیون نفر ۲۵۶ مسابقه ۹۷/۳درصد
۲۰۰۷-۲۰۰۶ لیگ بسکتبال ۲۱ میلیون نفر ۶۰۰ مسابقه
۹۲/۳ در صد ۱۷۷۵۷ نفر
۲۰۰۷-۲۰۰۶ لیگ بیسبال ۷۹ میلیون نفر ۳۲۷۸۵ نفر
۲۰۰۷-۲۰۰۶ لیگ هاکی ۲۰ میلیون
۹۷ درصد ۱۶۹۶۱ نفر

اسلاید ۵ :

پوشش رسانه ای
۲۰۰۸ (super bowl) 97/5 میلیون نفر
۲۰۰۴ آتن ۳۰۰ کانال تلویزیون ، ۳۵۰۰۰ ساعت، ۳/۹میلیارد نفر، ۲۲۰ کشور
چهار شبکه رسمی ۲۰۰۰ ساعت ورزش در سال
شبکه خانوادگی کابلی ۸۶۰۰۰ ساعت
ان بی سی ۲/۳ میلیارد دلار حق پخش المپیک ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۸
// ۱/۲۷ میلیارد دلار حق پخش المپیک ۲۰۰۰، ۲۰۰۲
// ۲/۲ میلیارد دلار حق پخش المپیک ۲۰۱۰، ۲۰۱۲
// ۲/۶۴ میلیارد دلار حق پخش فوتبال

اسلاید ۶ :

فرایندی است که بدان وسیله بین تعیین هدف ها و توانایی های شرکت از یک سو، و فرصت های در حال تغییر بازاریابی از سوی دیگر، نوعی سازگاری استراتژیک فراهم می گردد.

 

اسلاید ۷ :

ماموریت سازمان گویای هدف شرکت است، یعنی شرکت در محیط بزرگتر.
بیانیه ماموریت باید باتوجه به بازار بیان شود.
واقع بینانه ، دقیق و انگیزه بخش باشد.

نوع کار و فعالیت ما چیست؟
مشتری ما چه کسی هستند؟
ارزش مورد نظر مشتریان چیست؟
کسب و کار و فعالیت ما چه خواهد بود؟
چه نوع فعالیتی را باید انجام دهیم؟

اسلاید ۸ :

تقسیم بندی بازار ( segmentation)
فرایند تقسیم کردن بازار بر مبنای گروه های مشخص از خریداران که دارای نیازها، ویژگی ها یا رفتارهای متفاوت و خواستار محصولات یا آمیزه بازاریابی جداگانه هستند، تقسیم بندی بازار نامیده می شود.
 
تعیین بازار مورد هدف(target market)
ارزیابی جذابیت هریک از بخش های بازار و انتخاب یک یا چند بخش از آن برای ورود راتعیین بازار مورد هدف می گویند .شرکت باید بخش هایی از بازار که می تواند بیشترین ارزش را برای مشتری به بار آورد و برای یک دوره زمانی بلند مدت آن راحفظ نماید هدف قرار دهد.
 
ایجاد پایگاه در بازار ( positioning)
جا انداختن یک محصول به صورت روشن، ممتاز و مطلوب در ذهن مصرف کنندگان مورد نظر، با توجه به محصولات شرکت های رقیب.

اسلاید ۹ :

 محصول: ترکیبی از کالا ها یا خدماتی است که شرکت به بازار مورد نظر ارانه می کند.

قیمت: مقدار پولی است که مشتری باید برای یک محصول بپردازد.

توزیع: فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کننده گان مورد نظر قرار دهد.

ترویج و گسترش: فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطلاعاتی خوب به خریدار بدهد و مشتریان را تشویق کند که محصول مزبور را بخرند.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد