بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عناوين بحث

بخش هاي مختلف دفتر اموربین الملل

 تقسيم بندي كشورها بر اساس اهداف مورد نظر

دسته بندي اطلاعات

مراحل ايجاد بانك اطلاعات

فاز بندي طرح

دوره هاي زماني جمع آوري اطلاعات

اسلاید 2 :

1- گروه روابط بین الملل

اجلاس کمیسیون های مشترک

اجلاس کار گروه های کشاورزی

بازدیدها و ملاقاتها

اسلاید 3 :

2- گروه همکاری با سازمانهای فنی و تخصصی

پروژه ها

اجلاس ها

عضویت ها

اسلاید 4 :

3- گروه مقررات بین المللی محصولات کشاورزی

کنوانسیونها و معاهدات

استانداردها

کمیته ها

اسلاید 5 :

4- گروه اطلاع رسانی و ترجمه

واحد اطلاع رسانی

واحد ترجمه

اسلاید 6 :

5- گروه اعزام و تشریفات

واحد اعزام

واحد تشریفات

اسلاید 7 :

کشورهای هدف کمیسیون مشترک

کشورهای عضو کارگروه های کشاورزی

کشورهای عضو اکو

کشورهای عضو D8

کشورهای اسلامی

کشورهای دارای شرایط اقلیمی مشابه ایران

کشورهای همسو با سیاست های نظام ج.ا.ایران

اسلاید 8 :

ب:
تقسيم بندي بر اساس موقعيت جغرافيايي

کشورهای خاور نزدیک

کشورهای خاور میانه

کشورهای آسیای میانه

کشورهای شرق آسیا

کشورهای اروپایی

کشورهای آمریکای لاتین

کشورهای آفریقایی

سایر کشورها

اسلاید 9 :

پرچم

سرود ملی

جغرافیای طبیعی

شاخص های اقتصادی

شاخص های فرهنگی

شاخص های اجتماعی

شاخص های سیاسی

بخش کشاورزی (جنگل، مرتع، بیابان، آبخیز، زراعت، باغبانی، دام، شیلات، دامپزشکی، تحقیقات و ....)

توانمندیهای کشاورزی

همکاریهای دوجانبه

اسلاید 10 :

بوسنی

غنا

کمور

گامبیا

سودان

...

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید