بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شمارشگرهای معکوس

شمارشگر معكوس زمان سبز و قرمز عمدتاً با هدف تسهيل تصميم‌گيري رانندگان براي عبور و يا توقف در فواصل بحراني حدفاصل تغيير فاز و همچنين ايجاد آرامش بيشتر در زمان انتظار پشت چراغ در فاز قرمز نصب و راه‌اندازي مي‌شود تا با اطلاع‌رساني به موقع رانندگان، شرايط عملكرد آنان در تقاطع بهبود بخشيده شود.

 

اسلاید 2 :

انواع شمارشگرهای معکوس در چراغهای راهنمایی

-چراغ شمارشگر معکوس بالاسری به عنوان یک واحد مجزا:

-موردمصرف آن بسیار محدود است(چین و چندکشور آسیایی )

-

-تایمر شمارشگر معکوس در کنار چراغ دایره ای زرد:

◦زمان زرد را داخل چراغ زرد با خط زردی اطراف آن نشان می دهد

◦مطابقت بیشتری با آیین نامه MUTCD دارد( شکل دایره ای زمان زرد حفظ می شود)

◦به صورت محدود در کشورهای پیشرفته بکار گرفته شده که تنها نیز برای زمان زرد بکار رفته است(چون اغلب رانندگان شک دارند که آیا در زمان زرد قادر به عبور از تقاطع هستندیا خیر، شمارشگر می تواند در انتخاب آنها تاثیر بگذارد. )

-

اسلاید 3 :

شمارشگر معکوس زمان سبز (ثانیه های پایانی زمان سبز تا رسیدن به زمان زرد را نشان می دهد)

 سنگاپور

تابلوی هشدار برای توقف

همراه با چشمک زن زرد

 که حدود 100-200 متری

بالادست تقاطع نصب می شود

اسلاید 4 :

شمارشگرهای معکوس در تهران

تاریخچه

نحوه عملکرد

مشکلات

مطالعات انجام شده

نظر سنجی

پیشنهاد

اسلاید 5 :

تاریخچه

شروع در سال 1381 ، شمارشگر خارجی ، فانوس قرمز رنگ با قطر 30 سانتی متر در تقاطع دماوند-نیروی هوایی

اولین شمارشگر شرکت به رنگ قرمز در اواخر سال 1382 به صورت نمونه آزمایشی با ابعاد 1x 1 متر با سه رقم در تقاطع مطهری – مفتح

در اوایل سال 1383 برای 10 تقاطع نصب شد

در سال 1383 تصمیم گیری در خصوص امکان نمایش رنگ سبز تصمیم گیری شد

در اوایل سال 1384 اولین شمارشگر با دو رنگ با اعداد فارسی در تقاطعات شریعتی – بهشتی ، طالقانی – قرنی و کریمخان – حافظ نصب گردید.

اسلاید 6 :

نحوه عملکرد

سیستم شمارنده مدت زمان باقیمانده چراغ سبز و قرمز را نمایش می دهد . به این منظور سیکل قبل به عنوان مبنای اندازه گیری لحاظ می شود.

 

مشکلات:

در حالت فرماندهی هوشمند چون مدت زمان چراغ سبز و قرمز با توجه به حجم ترافیک عبوری متغیر است مدت زمان سیکل قبلی برای سیکل جدید معتبر نمی باشد و باعث می شود عدد نمایش داده شده از یک عدد بزرگتر به عدد صفر پرش کرده و یا پس از رسیدن به صفر برروی این عدد توقف کند.

 

 

اسلاید 7 :

جهت رفع این عیب از فرمان های قرمز عابر پیاده در فاز موافق و مخالف استفاده می شود با توجه به این اصل که قبل از اتمام سیکل، چراغ عابر پیاده شروع به چشمک زدن می نماید از این فرمان جهت هماهنگ کردن شمارنده با دستگاه فرماندهی استفاده می شود.

 

بر این اساس زمان توقف شمارنده برابر با زمان شروع Clearance (زمان تخلیه عابر) چراغ عابر پیاده همان فاز تعریف شده است که در اکثر موارد برابر با  7 ثانیه  برای شمارنده قرمز  ((CLR2=Amber+Red=4s) (CLR1+CLR2~7s  و 3 ثانیه برای شمارنده سبز می باشد.

 

اسلاید 8 :

مشکلات شمارشگر سبز : در ساعات روز

.1توقف شمارشگر بر روی یک عدد:

       این امر منجر به یک لحظه توقف خودروها و سپس به حرکت درآمدن مجدد می شود و تاخیری در جریان تخلیه تقاطع ایجاد می کند اما از نظر کاهش ایمنی این مشکل چندان قابل توجه نمی باشد.

 

  1. پرش شمارشگر به روی یک عدد:

   این مشکل کاهش ایمنی را به دنبال خواهد داشت چرا که خودروهای عبوری با مشاهده زمان باقی مانده بر روی شمارشگر پیش از پرش، با اطمینان از در دسترس بودن زمان لازم، در حال نزدیک شدن به تقاطع اند که با پرش شمارشگر به روی عدد کمتر دو حالت امکان پذیر است:

.1راننده تخمین می زند که زمان برای عبور ایمن کافی نیست، سرعت را ناگهان کاهش می دهد و توقف می کند که در این شرایط احتمال تصادف عقب به جلو بسیار بالا خواهد بود.

.2راننده سعی می کند با افزایش سرعت از تقاطع عبور کند، در این شرایط نیز ممکن است راننده در تخمین زمان لازم دچار اشتباه شده باشد و با سبز شدن چراغ مسیر مخالف احتمال تصادف جلو به پهلو افزایش می یابد.

 

اسلاید 9 :

 

   همانطور که در فرهنگ رانندگی مردم چراغ زرد به معنای احتیاط نبوده و اکثر رانندگان با مشاهده چراغ زرد به جای کاهش سرعت تصمیم به افزایش سرعت و عبور از تقاطع می گیرند، در مورد شمارشگر سبز نیز وضع به همین منوال است و رانندگانی که در حال نزدیک شدن به تقاطع هستند با مشاهده کاهش زمان سبز سرعت خود را برای عبور از تقاطع افزایش می دهند و به همین دلیل با افزایش نامعقول سرعت، ایمنی تقاطع کاهش می یابد. این مشکل را به جز در ساعات روز می توان در ساعات شب نیز مشاهده نمود.

 

اسلاید 10 :

مشکلات شمارشگر سبز : در ساعات شب

.1پرش از اعداد بسیار بالا در صورت وجود تقاضا:

       در این شرایط اگر خودرویی در مسیر اصلی در حال حرکت باشد، به دلیل خلوتی خیابان در آن ساعات سرعت بالایی خواهد داشت و ممکن است راننده با این پرش ناگهانی و بزرگ قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و تصادفات سنگینی به وقوع بپیوندد. این مشکل، یکی از مهم ترین مشکلات شمارشگر سبز بوده و ایمنی را به شدت کاهش می دهد و می تواند به دلیل سرعت بالای رانندگان، خواب آلودگی و به طور کلی عدم تمرکز و احتیاط رانندگان در ساعات شب عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

  1. توقف بر روی صفر:

   نمایش صفر شمارشگر مدت زمان در دسترس برای عکس العمل راننده را کاهش می دهدکه کاهش ایمنی را به دنبال خواهد داشت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید