دانلود فایل پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ایران

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ایران قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

حسابهای ملی – تولید ناخالص داخلی (GDP)

* بررسی حسابهای ملی، بهترین راه برای تعیین سهم بخش معدن است.

* تکنیک داده- ستانده(INPUT-OUTPUT)، دقیقترین و مدرنترین روش برای محاسبه میزان وابستگی بخشهای مختلف اقتصاد به یکدیگر است .

اسلاید ۲ :

تحقیقات نشان میدهد که میزان رشد اقتصادی بیسابقه در سالهای اخیر تا حدود زیادی به دلیل رشد در صنایع معدنی ایران بوده است.

اسلاید ۳ :

عملکرد بخشهای اقتصاد ایران

تقسیم بندی گروههای اقتصادی:

صنایع و معادن

نفت

کشاورزی

خدمات

اسلاید ۴ :

* تولید ناخالص داخلی گروه خدمات ۳۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۸۸ هزار میلیارد ریال توسط بخش معدن ایجـاد شـده است.

*   تولید ناخالص داخلی گروه صنایع و معادن ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱۱۵ هزار میلیارد ریال توسط بـخش معدن ایجـاد شـده است.

اسلاید ۵ :

* تولید ناخالص داخلی گروه نفت ۱۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۷ هزار میلیارد ریال توسط بخش معدن ایجـاد شـده است.

*   تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده که از ایـن میـزان ۲ هزار میلیارد ریال تـوسط بخش معدن ایـجـاد شـده است.

اسلاید ۷ :

*  مبالغ دیگری نیز هست که در حسابهای ملی گنجانده نمیشود (مانند صادرات).

*  اگر این اعداد به صورت و مخرج کسر اضافه شوند، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی به ۳۰ درصد میرسد:

اسلاید ۸ :

* دیده شد که برای بدست آوردن ۵% رشد اقتصادی در کشور، تنها ایجاد ۱۵% رشد در صنعت معدنکاری کافی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد