whatsapp call admin

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

 و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟

 

اسلاید ۲ :

هدف اصلی تحقیق

بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناسان  ) سازمان تامین اجتماعی

محدوده مکانی :  شعب ۳۱ گانه ی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

زمان پژوهش : آبان ماه ۱۳۸۶

 

اسلاید ۳ :

 

۴-۱)  اهمیت و ضرورت تحقیق

o

  • سازمانها شالوده های اصلی اجتماع امروزی هستند و افراد مهمترین دارائی سازمان محسوب می گردند
  •  
  •  
  • در نظر داشتن سرمایه اجتماعی ، به عنوان عاملی غیر مادی که می تواند با سیاست گذاریهای درست و کم هزینه در عملکرد منابع انسانی تاثیری محسوس داشته باشد برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می رسد

اسلاید ۴ :

بررسی  سیر تاریخی و پیشینه  موضوع

مدیریت منابع انسانی (جنبه انسانی مدیریت) :

مهمترین عامل در ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمانها

رابرت اون – بررسی نیازهای نیروی انسانی

آدام  اسمیت – طرح مساله تقسیم کار

چارلز باباژ – مزایای تقسیم کار

 

قدرت و اعمال قدرت – سود جویی و بهره وری – روابط عاطفی میان اعضای سازمانها

نظریه های سازمانی

نظریه های کلاسیک ، نظریه روابط انسانی  و رویکرد سیستمها

اسلاید ۵ :

سیر تاریخی توجه به انسان در مدیریت منابع انسانی – ا

هنری فایول  و اصول چهاده گانه ای در زمینه مدیریت

sتوجه او به انسان به عنوان یکی از عوامل موثر در سازمان  و پس از مدتی جزیی از اصول اساسی مدیریت گردید

فردریک وینسلو تیلور و اصو ل چهار گانه مدیریت

s عدم توجه کافی به عامل انسانی ، تاکید برشیوه مدیریت اقتدار گرایانه

sسودجویی فردی را محرک اصلی اکثر افراد و قرار گرفتن در گروه را باعث کاهش انگیزه فردی و بهره وری می دانست

sمدیران را مناسبترین افراد برای تفکر ، برنامه ریزی و وظایف مدیریتی و کارگران را نیز متناسب برای کارگری می دانست 

o

رفتار گرایان

sتوجه به جنبه انسانی سازمانها  و مقدمه ای برای دستیابی به نخستین عوامل انگیزشی برای بهبود روابط انسانی

o

اسلاید ۶ :

سیر تاریخی توجه به انسان در مدیریت منابع انسانی – ۲

التون مایو و فریتزر روتلیز برگ و نظریه روابط انسانی

sبرای اولین بار پیچیدگی رفتار انسانی ، را در سازمان مورد توجه قرار دادند.

sهنجار های اجتماعی  ، استاندارد ها و معیار های گروه را عوامل تعیین کننده رفتار کاری فرد می دانند .

sتاکید بر اهمیت رهبری غیررسمی و تعیین کننده بودن آن در هنجارهای گروهی .

sتاکید براهمیت ارتباطات و مشارکت افراد در تصمیم گیریها .

sنقش پاداش و ضمانتهای غیر اقتصادی را در تعیین رفتار افراد در سازمانها موثر می دانند.

sسایمون  و رویکرد سیستمها  و ایجاد یک مفهوم فراگیر برای  تحلیل سازمانها

sعلاوه بر اثرگذاری و اثرپذیری محیط خارج و داخل سازمان  ، بر ارتباطات غیررسمی و رسمی میان گروهها و بخشهای فرعی داخل سازمان تاکید دارد.

sشیوه ای برای مطالعه ارتباط سازمانی و برخلاف رویکردهای کلاسیک و روابط انسانی به ما امکان مطالعه ارتباطات در یک سازمان مشخص را نمی دهد.

o

اسلاید ۷ :

سیر تاریخی سرمایه اجتماعی

دو سرچشمه سرمایه اجتماعی :

تحلیل مارکس از آگاهی طبقاتی در پرولتاریای صنعتی و تمایزی که مارکس بین طبقه اتم وار در خود و طبقه ای که تحرک و کارایی برای خود دارد

نظریه دورکیم در باب انسجام اجتماعی  و تاکید بر حیات گروهی به عنوان پادزهری برای بی هنجاری و هویت باختگی و خودکشی

 

ارسطو و تاکید بر  نقش مهم جامعه در رفاه و سلامت فرد

الکسی دوتوکویل  و تاکید بر اهمیت انجمن روشنفکران و نقش و تاثیر انجمن  در نو شدن احساسات و عقاید و توسعه ی فهم و درک انسانها

تونیس و نظریه انتقال  جوامع از “گمن شافت” به “گزل شافت ”

زیمل و بحث تاثیر زندگی شهری  و فرایندهایی مانند تقسیم کار فزاینده و عقلانیت مفرط بر حیات انسان

اسلاید ۸ :

تحقیق جامعه شناسان کلاسیک و نظریه های سازمانی

اگوست کنت

سه مرحله تکاملی ادراک بشر را مطرح می کند و در سازمان و واحدهای اجتماعی معتقد به وجود سیری  تکاملی است

هربرت اسپنسر

با قائل شدن تمایز میان جوامع ( جنگجو و صنعتی ) مبنای استواری جامعه صنعتی را همکاری داوطلبانه می داند

امیل دورکیم

در کتاب تقسیم کار و جامعه بر آن است که نشان دهد ، همبستگی ارگانیک و تقسیم کار و مبادله ، نیازمند تنظیم از طریق همبستگی اجتماعی است و سازمان در نظریه دورکیم بعنوان عامل همبستگی میان فرد و جامعه نقشی کلیدی را داراست .

ماکس وبر

وبر با طرح تئوری ساختار اختیارات که فعالیتهای سازمانی را مبتنی بر روابط موجود در اختیارات سازمانی می داند ، یکی از نخستین رهروان راه رفتار سازمانی است که از دیدگاه ساختار به مدیریت و رفتار سازمانی توجه نمود . او در تعریف از سازمان یا بوروکراسی ، طرح ایده آل سازمانی را مطرح می نماید و در آن به کارایی سازمان و نقش ارتباط به ویژه ارتباط گروهی و غیررسمی  در عملکرد اعضای سازمان توجهی ویژه دارد

بررسیهای هاثورن

موجب تغییر جهت نظریه پردازان سازمانی از نظریه های کلاسیک به سمت رویکردهای روابط انسانی شد و این مطالعات نقش ارتباط به ویژه ارتباط گروهی و غیررسمی  را در عملکرد اعضای سازمان مطرح نمود

اسلاید ۹ :

مبانی نظری سرمایه اجتماعی
 جیمز کلمن

o

اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی و عملیاتی کردن آن پرداخت  و مباحث خود را در این زمینه با تعریفی که گلن لوری از این واژه نموده است ، آغاز کرد

لوری سرمایه اجتماعی را نوعی پیوندهای اجتماعی در میان کسانی می داند که دارای منافع مشترک اقتصادی هستند و پیوند آنها از طریق ارزشهای مشترک و گرایشهای فردی مثبت ایجاد می شود که می تواند دارای پیامدهای مطلوبی مانند بهبودی نتایج فعالیتهای اقتصادی باشد

کلمن برای اولین بار در امریکای شمالی مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد عرصه مطالعات سیاسی کرد و عناصر اساسی سرمایه اجتماعی از نظر او تعهدات و انتظارات ، ظرفیت بالقوه اطلاعات ، هنجارها ، ضمانتهای اجرایی موثر ، روابط اقتدار و سازمان اجتماعی انطباق پذیر می داند و معتقد است که این ویژگیها که به صورت منابع پنهان سرمایه اجتماعی هستند ، اگر توسط کنشگران به منابع بالفعل تبدیل شوند سرمایه اجتماعی تولید خواهد شد .

به اعتقاد کلمن  ، همبستگی و انسجام شبکه های اجتماعی  ، ثبات یا نظم در ساختار و سازمان اجتماعی ، سبب بروز هنجار های اجتماعی  و ایجاد سرمایه اجتماعی  می شوند

عامل سومی که در ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی موثر است ، ایدئولوژی است  ، به اعتقاد کلمن ایدئولوژی هایی را که مردم را به مشارکتهای اجتماعی تشویق می کند ،عامل تولید سرمایه اجتماعی و ایدئولوژی هایی را که فرد گرایی افراطی را به دنبال دارد ، عامل نابودی سرمایه اجتماعی است 

کلمن سرمایه اجتماعی  را  سرمایه و منبعی  تجدید شونده می داند  که با گذشت زمان کاهش می یابد و اگر مانند سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تجدید نشود ،تمام می شود

کلمن واژه اعتماد را در سه سطح فردی ، اعتماد متقابل و نظامهای اعتماد مطرح می کند و معتقد است افزایش اعتماد ، بهره وری سازمانها ی خدماتی و تولیدی و مشروعیت حکومتها را افزایش می دهد

اسلاید ۱۰ :

مبانی نظری سرمایه اجتماعی
 رابرت پاتنام

رابرت پاتنام  در ادامه ی راه کلمن سرمایه اجتماعی را اساس هویت ، شناسایی و اعتبار جامعه می داند که از طریق اعتماد سازی مردم را به تعاملات اجتماعی برای رسیدن به اهداف مشخص ترغیب می کند

محور مطالعات پاتنام  بر نقش تعهد مدنی در ایجاد ثبات سیاسی و رونق اقتصادی قرار داد  که مبتنی بر پژوهش او در ایتالیاست

او در تعاریف خود پایه های اصلی سرمایه اجتماعی را شبکه ها ، هنجارها و اعتماد  و دارای  دو بعد متمایز می داند که با یکدیگر در تعاملند  یکی بعد ساختاری و دیگری بعد ارتباطی یا فرهنگی

 

رابرت پاتنام عناصر اصلی سرمایه اجتماعی را تعهد و اعتماد متقابل و ارزشهای مشترک میان افراد و احساس تعلق و تعاملات اجتماعی میان آنان می داند و اعتماد اجتماعی و شبکه اجتماعی را دو رکن اساسی سرمایه اجتماعی می داند که  می تواند سرمایه اجتماعی را تولید کند

 

رابرت پاتنام اشبکه های افقی و عمودی را ازهم متمایز می کند وتاکید می کند که شبکه های مشارکت مدنی مانند انجمن ها و تعاونیها هر چقدر در جامعه متراکم تر باشند باعث همکاری بیشتر در جهت منافع متقابل می شوند

او در اواسط دهه ۱۹۹۰ وجود تلویزیون ، درگیریهای شغلی والدین ، وجود کلان شهرها و تضعیف روابط افراد ، تغییر نسل و کم شدن تمایل مشارکت را بعنوان عوامل اصلی نابودی سرمایه اجتماعی در امریکا مطرح می کند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد