دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

برنامه ریزی آموزش همسالان

 • برنامهریزی، اساس یک طرح موفق آموزش همسالان است
 • اجزای اصلی فرایند برنامهریزی در آموزش همسالان به قرار زیر است:

شناسایی گروه هدف

طراحی اهداف

مدیریت اجرایی

طراحی راهکار ارزشیابی

اسلاید 2 :

1-شناسایی گروه هدف

 • طراحی یک طرح آموزش همسالان با در نظرگرفتن متغیرها، ویژگی‌ها و نیازهای گروه هدف صورت می‌گیرد. شناسایی گروه هدف در تصمیم‌گیری درخصوص محتوا، نحوه اجرا و محیط‌های اجرایی آموزش همسالان و نیز تربیت همسالان آموزشدهنده و اینکه همسالان آموزشدهنده چه ویژگی‌هایی داشته باشند، نقش مهمی ایفا می‌کند. تمایز بین ویژگی‌ها و متغیرها بسیار مهم است. متغیرها حد و مرزهایی هستند که گروه هدف را تعریف می‌کنند درحالی که ویژگی‌ها به توصیف کسانی می‌پردازند که در محدوده این حد ومرزها قرار گرفتهاند. برای مثال سن در برخی موارد می‌تواند به عنوان یک متغیر و در بعضی مواقع به عنوان یک ویژگی مطرح باشد.

اسلاید 3 :

متغیرهای گروه هدف

متغیرها حد ومرزهایی هستند که معرف گروه هدف بوده و آنها را مشخص می‌کنند. برای نمونه، گروه هدف ممکن است توسط متغیرهای زیر شناسایی شود:

 • سن
 • محل سکونت در منطقه جغرافیایی مشخص
 • حضور در یک مدرسه ویژه
 • ثبت نام دریک سال یا مقطع تحصیلی مشخص و یا حضور دریک مدرسه معين
 • مشارکت درفعالیت‌های فوق برنامه ای مشخص
 • استفاده از خدمات و سرویس‌های ویژه

اسلاید 4 :

ویژگی‌های گروه هدف

آن دسته از ویژگی‌های مهم گروه هدف که بایستی مورد ارزیابی و بررسی قرارگیرد شامل :

 • سن،
 • تجربیات افراد در خصوص مواد روان‌گردان،
 • جنسیت،
 • نژاد،
 • شیوه زندگی و سطح تحصیلات

اسلاید 5 :

سن

 • محدوده سنی گروه هدف در تعیین سن مناسب همسالان آموزشدهنده و نیز در انتخاب محیط و بافت اجتماعی مناسب کاربرد خاصی دارد. توصیه می‌شود در صورت امکان محدوده سنی مخاطبان آموزش همسالان در محدوده کمی مشخصی در نظرگرفته شود
 • این موضوع این امکان را فراهم می‌کند که برنامه‌ها و راهکارهای طراحی شده، متناسب با گروه هدف باشد. شواهد زیادی دراین زمینه وجود دارد که چون نوجوانان سریع رشد می‌کنند، به بلوغ می‌رسند و سریع تغییر میکنند، نیاز مبرم به آموزش‌هایی دارند که به طور کامل با شرایط آنها مطابقت داشته و‌سازگار باشد.
 • سن همسالان آموزشدهنده

اسلاید 6 :

                                                  
 
محیط برگزاری آموزش همسالان

 • سن گروه هدف می‌تواند مهمترین عامل تعیینکننده در تشخیص مناسبترین محیط برای اجرای آموزش همسالان باشد. برای مثال، در مورد کودکانی که در سنین مدرسه هستند، مدرسه مکان و موقعیت مناسبی برای این آموزشهاست.
 • محیط پادگان‌ها یا محیط مدارس شبانهروزی هم محیط مناسبی برای جوانانی است که سنشان بالاتر از سن تحصیل در مدرسه است.
 • در سایر محیط‌ها و موقعیت‌های اجتماعی مناسب می‌توان به جوانان زیر 18سال و در مناسبت‌های ملی یا در تجمعات و همایش‌های عمومی می‌توان به افراد بالای 18 سال دسترسی پیدا کرد
 • برای گروه بالای 18سال، محیط‌سازمان‌ها و دانشکده‌ها و مراکز حرفهآموزی، برای اجرای آموزش همسالان مناسبتر است.

اسلاید 7 :

محتوای آموزش همسالان

    محتوای آموزش همسالان باید معتبر، مناسب و مطابق با تجربیات گروه هدف باشد. انتخاب محتوای آموزشی جزء بسیار مهمی از آموزش همسالان است و بایستی بسیار دقیق و با توجه زیاد به نیازهای گروه هدف تهیه شود.

    برای مثال، اطلاعاتی درباره محل تعویض سرسوزنها، نحوه اجرا و نیز نحوه مدیریت جمعیت هدف، برای تزریقکنندگان مواد روانگردان مناسب است ولی برای کسانی که تزریقکننده مواد روانگردان نیستند، کاملاً نامناسب است.

اسلاید 8 :

جنسیت

 • شواهد حاکی است که زنان جوان به هر دوجنس مرد و زن به عنوان همسال آموزشدهنده پاسخ می‌دهند درحالی که مردان جوان اغلب همسالان آموزشدهنده مرد را ترجیح می‌دهند (باکلین، 1993؛ بلور و همکاران، 1999). از دیدگاه مردان جوان، اطلاعات زنان جوان در زمینه مواد روان‌گردان اعتبار و مقبولیت کمتری دارد. این موضوع دلیلی بر تأثیر جنسیت در استفاده از مواد روان‌گردان است
 • شواهد اولیه نشان می‌دهد که بهطور معمول مردان مواد و داروهای غیرمجاز را به زنان معرفی می‌کنند و اغلب خودشان این مواد و داروها را به شریک جنسی خود تزریق می‌کنند درحالی که معرفی اینگونه مواد توسط زنان به شرکای مرد جوان کمتر معمول است.
 • به این ترتیب نسبت بین دختران و پسران آموزشگیرنده (هدف)، عامل تعیینکننده نسبت دختران و پسران آموزشدهنده در حین طراحی یک برنامه آموزش همسالان است.

اسلاید 9 :

سطح تحصیلات

 • اجرای مناسب آموزش همسالان تا حدودی به تجربیات گروه هدف در زمینه آموزش و تحصیلات رسمی بستگی دارد.

 به عنوان مثال اینکه آیا گروه هدف در این زمینه تجربیات مثبت دارند یا منفی و اینکه چند سال آموزش و تحصیلات رسمی نظیر تحصیلات متوسطه و یا کلاس‌های نهضت سوادآموزی گذراندهاند؟ افرادی که زودتر ترک تحصیل کردهاند، جوانان منزوی یا جوانان بومی مناطق مختلف، به اندازه جوانانی که با مدرسه یا انواع دیگر آموزش‌های رسمی آشنا هستند، جواب نمیدهند (پرندرگاست و میلر، 1996).

 • سطح تحصیلات و سطح سواد گروه هدف نیز بایستی در انتخاب مطالب و منابع مورد استفاده در آموزش همسالان مد نظر قرار گیرد. مشخص کردن سطح سواد گروه هدف تضمینی است برای این که محتوای مطالب و منابع مورد استفاده مناسب باشد.

اسلاید 10 :

نیازسنجی

قبل از شروع طراحی یک برنامه آموزش همسالان، انجام یک نیاز سنجی ضروری  است. بهطوركلي در مورد مواد روان‌گردان نیز، این نیازهاست که ما را به تفاوت  بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب دانش، مهارتها، باورها، نگرشها، ارزش‌ها  و رفتار استفاده از مواد روان‌گردان توسط گروه هدف راهنمایی می‌کنند.

دراین زمینه می‌توان چهار نوع نیاز را مطرح کرد (هاوی و همکاران، 2000) :

نیازهای هنجاری (که توسط کارشناسان تعیین می‌شود)

نیازهای ابراز شده (که از طریق مشاهده استفاده گروه هدف از خدمات استنتاج می‌شود)

نیازهای مقایسه‌ای (که از طریق بررسی خدمات ارایه شده در یک منطقه برای یک جمعیت و استفاده از آن به عنوان پایه‌ای برای تعیین نوع خدمات مورد نیاز منطقه دیگر با جمعیت مشابه تعیین می‌شود)

نیازهای احساس شده (بررسی آنچه که افراد گروه هدف می‌گویند، می‌خواهند یا بررسی مشکلاتی که آنها احساس می‌کنند)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : برنامه ریزی آموزش همسالان برنامه‌ریزی، اساس یک طرح موفق آموزش همسالان است اجزای اصلی فرایند برنامه‌ریزی در آموزش همسالان به قرار زیر است: –شناسایی گروه هدف –طراحی اهداف –مدیریت اجرایی –طراحی راهکار ارزشیابی اسلاید 2 : 1-شناسایی گروه هدف طراحی یک طرح آموزش همسالان با در نظر ...

مقاله تغییر نقش معلم در کلاس درس : طراحی روش تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن در آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تغییر نقش معلم در کلاس درس: طراحی روش تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن در آموزش و پرورش یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و ترییت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید ...

مقاله ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی استوار برای طراحی و مکانیابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه - بسته

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه یک مدل برنامهریزي ریاضی استوار براي طراحی و مکانیابی تسهیلات در زنجیره تامین حلقه-بسته چکیده یکی از تصمیمات استراتژیک در زنجیره تامین که تاثیر فراوانی بر هزینهها و سطح رضایتمندي مشتریان دارد، طراحی شبکه زنجیره میباشد . یکی از زمینهه ...

مقاله تبیین اصول باغ – ورودی در برنامه ریزی و طراحی ورودی های شهری , بررسی مبادی ورودی شهر تاکستان

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین اصول باغ – ورودي در برنامه ریزي و طراحی ورودي هاي شهري , بررسی مبادي ورودي شهر تاکستان چکیده در گذشته از جمله مهمترین فضاهاي با هویت شهري در کشور ما ورودي شهرها بوده است که امروزه با توجه به گسترش شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی و همچنین ارائه ي طرح هاي یکنواخت و نامناسب شهري , ورودي اکثر شهر ها به ...

مقاله برنامه ریزی جهت طراحی یک فضای عمومی چند عملکردی در یک واحد همسایگی پایدار در برابر زلزله ، نمونه موردی : واحد همسایگی خواجه مراد بم

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
برنامه ریزی جهت طراحی یک فضای عمومی چند عملکردی در یک واحد همسایگی پایدار در برابر زلزله، نمونه موردی: واحد همسایگی خواجه مراد بم چکیده آنچه از سوانحی همچون زلزله یک فاجعه میسازد، عدم آمادگی به منظور مقابله با آن و پیشگیری از عواقب زیانباری است که به بار میآورد. بنابراین تحقیقات پیگیر و برنامهریزی جهت برر ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در پشتیبانی برنامه ریزی استراتژی مراکز آموزشی

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی در پشتیبانی برنامه ریزی استراتژی مراکز آموزشی چکیده به عقیده آلفرد مارشال، اقتصاددان مشهور انگلیسی اگر تمامی سرمایهها و ابزار تکنیکی و مسائل موجود فنی درجهان به یکباره دستخوش تباهی شود ولی دانایی مدیران در رده استراتژیک باشد، در مدت کوتاهی جامعه پویا و شکوفا میگردد.پیش نیاز هر برنام ...

مقاله بررسی تأثیر آموزش برنامه ریزی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تأثير آموزش برنامه ريـزي تحصـيلي بـر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم مقطع راهنمايي چکيده برنامه ريزي تحصيلي يکي از راهبردهاي فراشناختي است که شامل تعيين هـدف بـراي يـادگيري و مطالعه ، پيش بيني زمان لازم براي مطالعه ، تعيين سرعت مناسب مطالعه ، تحليـل چگـونگي برخـورد بـا موضـوع يادگيري و انتخاب ...

مقاله مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی چکیده اندازه گیری دقیق اثربخشی برنامه و اموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعا در یادگیرندگان به وجود آمده است امر مشکلی است ،اما برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی سه الگو بر اساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی، مطرح شده است که عبارتند از : الگوی تایلر،فرآ ...