بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف

بهداشت محیط

ارزيابي و کنترل کلیه عوامل محیطی  که به نحوی بر روی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر داشته و یا خواهد داشت و این عوامل در شرایط اقلیمی ، اجتماعی و صنعتی مختلف متفاوت است .

اسلاید 2 :

از طرفي فعاليت هاي بهداشت محيطي يك خطر جدي براي قطع  سيكل انتقال عوامل مخاطره آمیزمحیطی بوده يعني محيط را براي انتقال عوامل خطر به میزبان مسدود مي نمايد .پس دقت عمل در كنترل بهداشتي و نظارت مستمر از اهميت بالائي برخوردار است .

اسلاید 3 :

تاريخچه 

1331 تشكيل سازمان همكاري بهداشت

مهندسی بهداشت از سال 1331 تا 1335

تشكيل اداره كل از سال 1335

1340 ادغام برنامه ريشه كني مالاريا بامهندسي بهداشت محيط

1340-1335 منفك شدن تامين آب آشاميدني شهري از وزارت بهداري و تمركز بر تامين آب مشروب و بهسازي محيط روستا

اعزام تعدادي از مهندسين رشته هاي مختلف جهت اخذ مدارج تخصصي

اسلاید 4 :

ايجاد دوره هاي كمك بهسازي و كمك مهندسي بهداشت به همت دكتر فريس

1345 ایجاد دوره عالي بهسازي

1346 تصويب قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی وبهداشتی

1374 ادغام دو اداره كل بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي

1379 تشكيل مركز سلامت محيط و كار

اسلاید 5 :

 هدف

ارتقاي سطح بهداشت و سلامت جامعه

 

اسلاید 6 :

اهداف اختصاصي

كاهش بار بيماريهاي مرتبط با محيط

 

كاهش مخاطرات بهداشتي مرتبط با محيط زيست

 

افزايش آگاهي عمومي در خصوص مسائل مرتبط با بهداشت محيط

 

ارتقاي شاخصهاي سلامت محيط در مناطق شهري و روستايي

اسلاید 7 :

اهم فعاليتها

1- بازدیدوکنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی .

2- نظارت بر بهداشت محيط اماکن عمومی .

3- بازدیدوکنترل بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی .

4- بازدیدوکنترل کیفی و نظارت بر شبکه های آب آشامیدنی شهری و روستایی

اسلاید 8 :

5- بازدیدوکنترل بهداشت محیط مدارس

6- بازدیدوکنترل مراکز كاربااشعه

7- انجام اقدامات بهداشت محيطي در جهت کاهش اثرات سوانح و بلایای طبیعی و غیر طبیعی .

8- نظارت بر مديريت پسماندهاي خانگی , صنعتی و تجاری

9- مديريت پسماندهاي  بیمارستانی .

10- نظارت بر كيفيت هوا و اطلاع رساني در مواقع بروز آلودگي

اسلاید 9 :

 

11- بازدیدوکنترل بهداشت محیط محل نگهداری دام و طیور .

12-اجرای برنامه هاي جامعه محور (CBI)

13-بهسازی محیط روستا 

14- نظارت بر برنامه هاي كنترل حشرات و جوندگان

15- رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشت محيطي

16- بازنگري و تدوين قوانين و مقررات مرتبط با بهداشت محيط

اسلاید 10 :

رويكردهاي نوين بهداشت محيط

معرفي، همخوان سازي و بكارگيري فن آوري هاي نوين در برنامه هاي بهداشت محيط

  • GIS
  • IT Technology
  • Early Warning System
  • Nano Technologi
  • New energies
  • BioTechnology
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید