دانلود فایل پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

´سیستم:

 مجموعه ای از عنصر  و اجزا که با هم در ارتباط متقابل هستند و مجموعه واحدی را تشکیل می دهد و نقش معینی را ایفا می کند.

´شرایط چهارگانه موجودیت سیستم:                   

متشکل از حداقل دو جزء باشد.

هر جزء حاقل با یک جزء دیگر از مجموعه در ارتباط باشد.

تغییر در یک جزء منجر به تغییر در کل مجموعه شود.

مجموعه دارای شرایط متفاوتی از اجزا باشد.ل

اسلاید ۲ :

ورودی: جذب منابع ازبیرون سیستم برای جهت بکارگیری در تحقق اهداف .

فرآیند: عملیاتی که سیستم بر روی دادهای ورودی جهت تبدیل به نتیجه و هدف انجام می دهد. 

خروجی: خروجی شامل نتیجه و هدف نهایی سیستم می باشد.

بازخورد: رابطه ای است بین ورودی ، فرایند و خروجی جهت کنترل و اصلاح کار سیستم بر اساس نیازها و مقتضیات محیطی.

´

اسلاید ۳ :

 

سیستم  ساده و پیچیده شامل: سیستم های استاتیک، سیستم های دینامیک، سیستم سلول،سیستم گیاه،سیستم حیوان و ….

سیستم های اصلی و فرعی

سیستم های قطعی و احتمالی

سیستم های طبیعی و مصنوعی

سیستم های باز و بسته

اسلاید ۴ :

´الف) چیستر برنارد (۱۸۸۶ تا ۱۹۶۱ ):

وی طرح مفهومی  را از تئوری سازمان بر مبنای مفاهیم ساختاری هم چون معقول بودن فردی و محدود ، همکاری، سازمان رسمی و غیر رسمی فراهم نمود. بارنارد نظرات خود را در مورد اهمیت سازمان بیان کرد ، به نحوی که نظرات وی به دیدگاه روابط انسانی کمک شایان توجهی نمود و مبنای دیدگاه نهاد گرایی سلزنیک و نظریه تصمیم گیری سایمون  را بنا نهاد

اسلاید ۵ :

´ب) پیتر ام . سنگه (تولد ۱۹۴۷ ):

وی به عنوان نظریه پرداز تفکر سیستمی مطرح است. دیدگاه و نگرش های پیتر سنگه پیرامون سازمان های یادگیرنده و در قالب گروه های متشکل از افرادی که به طور مستمر و پی گیر ، در پی ایجا قابلیت های لازم یادگیری برای خود می باشند مورد تحقیق و تفحص قرار می گیرد.

´

اسلاید ۶ :

سازمان یاد گیرنده (آموزش مدار):

سازمانی که در آن افراد در پی توسعه و گسترش ظرفیت های موجود خود جهت رسیدن به نتایجی هستند که واقعاً در پی آن می باشند. و منطق بنیادین چنین سازمانهایی این است که با توجه به تغییرات شتابان تنها نهاد های انعطاف پذیر و سازگار می توانند سرآمد گردند.

  1. تفکر مبتنی بر سیستم :

تفکر مبتنی بر سیستم همانا سنگ بنای پنجمین فرمان سنگه می باشد. این انضباط و رفتار است که به یکپارچه سازی دیگران پرداخته و انها را در قالب یک بدنه منسجم از نظریه ها و روش ها به هم پیوند می دهد.

اسلاید ۷ :

۳-  رفتار محوری:

سنگه رفتار توأم با انضباط را مشابه یک سری از اصول و عملیات و روش ها می داند که باید به مطالعه و بررسی آنها پرداخت. در آنها مهارت پیدا نمود و آنها را درقالب های مشخص زندگی جا داد.

۴-  مهارت شخصی:

سازمان ها زمانی می آموزند که افراد حاضر در آن سازمان بیاموزند.

مهارت های شخصی یک انضباط و رفتار پی گیری هست کهبه روشن سازی و تعمیق دیدگاه شخصی ما پرداخته انرژی توانمان را متمرکز و ما را صبور و شکیبا می سازد و وادارمان می کند تا به دیدن هدفمند واقعیت ها رو بیاوریم.

´

اسلاید ۸ :

  1. مدل های ذهنی:

این مدل ها عمیقاً فرضیات ، تعمیم هاو یا حتی تصاویر و پیام هایی هستند که چگونگی درک ما را از جهان و اینکه چگونه عمل می کنیم ، همه را تحت تاثیر قرار می دهند.

سنگه تحت تاثر همکار خود «شون» بیان می کند رفتار مدل های ذهنی با برگرداندن آیینه به درون ، آموزش جهت آشکار سازی تصاویر درونی از دنیای خود و آوردن آنها به بیرون و قراردادن آنها در معرض انتقاد شدید می باشد.

  1. ایجاد دیدگاه های مشترک:

سنگه از موقعیتی شروع به کار می نماید که طبق ان اگر هر ایده و اندیشه ای پیرامون رهبری به لهام سازمان ها جهت هزاران سال بپردازد ، این ظرفیت موجود نهاد هاست که به تقسیم تصاویر مربوط به آینده که ما در پی ایجاد آن هستیم خواهد پرداخت.

´

اسلاید ۹ :

۷-  آموزش های گروهی:

سنگه معتقد است افراد نیازمند کار و اقدام با همدیگر هستند، وقتی که گروه ها با یکدیگر کار می کنند نه تنها نتایج ایده آلی برای سازمان به همراه خواهد داشت ، بلکه اعضاء با سرعت بیشتری از هر فرآیند موجود دیگر آموزشی رشد خواهند یافت.

۸-  هدایت سازمان آموزش محور:

سنگه بر این اندیشه می باشد که سازمان های آموزش گر نیازمند یک تجسم و دیدگاه جدید رهبری می باشند. او نگاهش به نقطه نظر سنتی راهبران سازمانی به عنوان افراد ویژه که به تعیین جهت و انجام تصمیم گیری های کلیدی سازمانی و به توانمند سازی نیروی کار  می باشد.

در یک سازمان آموزش محور ، رهبران سازمانی طراحان ، کارگزاران و آموزش گران هستند که مسئول ساختاربندی سازمانی می باشند.

´

اسلاید ۱۰ :

۹-  رهبران سازمانی به مثابه طراحان:

به نظر سنگه عملکرد های طرح به ندرت قابل دید می باشند . هرچن که هیچ کس به اندازه طراح  دارای نفوذ و تاثیر فراگیر نیست.در واقع وظیفه رهبران طرح فرآیند های یادگیری است که طی آن افراد درون سازمان می توانند به شکل مثمرثمر با مسائل مهم که در مقابل آنها قرار دارد برخورد نمایند و به پیشبرد مهارت خود در رفتارهای یادگیری دست بزنند.

۱۰-  رهبران به منزله کارگزاران:

سنگه به این باور رسید که مدیران بیش از آن که داستان سرا باشند ، بیشتر طرفدار عمل گرایی اند و به مرتبط سازی داستان به عنوان یک ابزار توضیح بیشتر در مورد اینکه چرا انها کاری را انجام می دهند و چه چیز را انجام می دهند و سازمان آنها چطور نیاز به تحول دارد و چگونه رشد و تکامل بخشی از یک چیز بزرگتر هست، می پردازند.

´

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد