بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 بر اساس مراحل پنج گانه:

1-کنکاش مفهومي

2- کنکاش محيطي

3-  تصميم گيري وتدوين راهبرد

4-پياده سازي

5-بازخورد ،کنترل و ارزيابي

اسلاید 2 :

فرد آر . دیو.ید (1385). مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان),تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1379

آرمسترانگ‌، مايكل‌ (1381).  مديريت‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌ (راهنماي‌ عمل‌) (ترجمه‌ سيدمحمد اعرابي‌ وداود ايزدي‌). تهران‌: دفتر پژوهشهاي‌ فرهنگي‌.

اعرابي ، سيدمحمد ؛ نظامي‏وند چگيني ، هوشنگ (1386) برنامه ريزي استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور، معاونت برنامه ريزي و فناوري اطلاعات . تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

جي ديويد هانگر و  ال . ويلن، توماس (1381) مباني مديريت استراتژيک ، ترجمه سيدمحمد اعرابي و داود ايزدي ، تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

علي احمدي ، مديريت استراتژيک .

مينتزبرگ ، هنري ، آلستراند ، بروس و لمپل ، ژوزف (1384) جنگل استراتژي ، ترجمه محمود احمدپور دارياني، تهران: شرکت پرديس 57.

ورزشکار ، احمد (1384) جزوه آموزشي مديريت استراتژيک ، تهران : مرکز مطالعات و پژوهشهاي مديريت.

اسلاید 3 :

بامبرگر، پيتر و مشولم‌، آلن‌ (1381).  استراتژي‌ منابع‌ انساني‌ (تدوين‌، اجرا، آثار) (ترجمه‌ علي‌ پارسائيان‌ و سيدمحمد اعرابي‌). تهران‌: دفتر پژوهشهاي‌ فرهنگي‌.

پيرس‌ و رابينسون‌،  «برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ استراتژيك‌»  ، ترجمه‌ خليلي‌ شوريني‌، سهراب‌، چاپ‌ اول‌، (تهران‌: انتشارات‌ يادواره‌ كتاب‌، 1377)

منابع مدیریت استراتژیک دکتر حسین علوی راد .

منابع مدیریت استراتژیک دکتر احمد وند .

منابع مدیریت استراتژیک دکتر دکتر سید محمد اعرابی .

اصول و مبانی مدیریت سیدجوادین .

صمدی ، ابراهیم(1388) مدل های مديريت وبرنامه ریزی  استراتژيک ، تهران : مرکز مطالعات و پژوهشهاي مديريت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید