بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

¨افسردگي در واقع يك بيماري فراگير و لطمه زننده به روح و روان آدمي است كه از مشخصات آشكار آن احساس پوچ بودن و ناراحتي؛احساس نا اميدي وبي ارزش بودن و تفكرات منفي است.

    فرد مبتلا به افسردگي داراي رفتار كند و آهسته است. محققان علوم رفتاري ميگويند كه افسردگي هاي پيشرفته نشانه ها و علائمي هستند كه مي توانند فعاليتهاي روزمره ، مطالعه ، خواب ، خوراك وشركت در فعاليت هاي خوشايند و سرگرم كننده را تحت تاثيرقرار دهند.

اسلاید 2 :

¨افسردگي در واقع يك بيماري فراگير و لطمه زننده به روح و روان آدمي است كه از مشخصات آشكار آن احساس پوچ بودن و ناراحتي؛احساس نا اميدي وبي ارزش بودن و تفكرات منفي است.

    فرد مبتلا به افسردگي داراي رفتار كند و آهسته است. محققان علوم رفتاري ميگويند كه افسردگي هاي پيشرفته نشانه ها و علائمي هستند كه مي توانند فعاليتهاي روزمره ، مطالعه ، خواب ، خوراك وشركت در فعاليت هاي خوشايند و سرگرم كننده را تحت تاثيرقرار دهند.

اسلاید 3 :

¨افسردگي در واقع يك بيماري فراگير و لطمه زننده به روح و روان آدمي است كه از مشخصات آشكار آن احساس پوچ بودن و ناراحتي؛احساس نا اميدي وبي ارزش بودن و تفكرات منفي است.

    فرد مبتلا به افسردگي داراي رفتار كند و آهسته است. محققان علوم رفتاري ميگويند كه افسردگي هاي پيشرفته نشانه ها و علائمي هستند كه مي توانند فعاليتهاي روزمره ، مطالعه ، خواب ، خوراك وشركت در فعاليت هاي خوشايند و سرگرم كننده را تحت تاثيرقرار دهند.

اسلاید 4 :

علائم افسردگي :

¨خلق فرد افسرده مي شود، يعني غمگيني طولاني مدت دارد.

¨علاقه مندي وي نسبت به علايق گذشته اش از دست مي رود و غالبا بي حوصله است.

¨كم اشتهايي او را مي آزارد و غذا نمي خورد ، البته در برخي انواع آن پرخوري شيوع دارد.

¨خواب فرد مبتلا غالبا دچار مشكل مي شود معمولا نيمه شب بيدار مي شود و تا صبح نمي تواند بخوابد و كسل است در جوانان مبتلا، پر خوابي شيوع دارد .

¨افسردگي معمولاً با اضطراب همراه و بي خوابي و بي قراري در فرد شيوع دارد

اسلاید 5 :

¨غلبه بر افسردگي و افزايش نگرش مثبت :

ازعلت افسردگي خود آگاه بوده و سعي كنيد نسبت به آينده خوش بين باشيد ، افكار منفي خود راشناخته و آنها را با افكار مثبت تعويض كنيد. بر تجارب مثبت تمركز كنيد. فهرستي از تكاليف مثبت هفتگي تهيه كنيد.از نظر اجتماعي فعال باشيد.جدولي از فعاليت هاي روزمره هفتگي تهيه كنيد و افزودن فعاليت هاي اجتماعي را فراموش نكنيد.تفريحاتي براي خود پيدا كنيد.هرگاه احساس تنش مي كنيد، از روشهاي خود آرام بخشي استفاده كنيد. به عنوان مثال، براي چندين دقيقه و تا زمان ايجاد آرامش در كل بدنتان بطور آرام و آهسته نفس بكشيد.اهداف واقع گرايانه اي انتخاب كنيد. براي فعال نگهداشتن خود، كاري داوطلبانه انجام دهيد. بپذيريد كه هركسي توانايي هاي متفاوت خود را دارد و شما بر ويژگي ها و اعمال مثبت خودتان تمركزكنيد.به هنگام بيان مطالب ، جرأتمند باشيد. سعي كنيد نقاط قوت خود را شناخته و توسعه دهيد. روزانه ورزش كنيد و فعاليت بدني مستمر داشته باشيد .

اسلاید 6 :

¨ورزش راهي براي درمان:

زمينه ايجاد بيماريهاي رواني، بحث پيرامون انتقال دهنده هاي عصبي و عدم كاركرد صحيح آن (كاهش يا افزايش دوپامين و سروتونين و...) در بروز بيماريهاي رواني انكارناپذير است و يكي ديگر ازتأثيرات مثبت ورزش تنظيم در ميزان انتقال دهنده هاي عصبي در سلول عصبي و در نتيجه تعادل وتوازن در كاركرد عصبي شخص و كاهش حالت نابهنجاري هاي رواني است. در مطالعه دکتر وايلس ١١٥٠ مرد انگليسي ميانسال طي ١٠ سال مورد بررسي قرار گرفتند و نتيجه تحقيق حاكي از آن بود مرداني که ورزش منظم دارند يک چهارم کمتر از سايرين به حالت افسردگي يا بيماري هاي اضطراري دچار مي شوند.مدت ها است كه فعاليت بدني به عنوان راهي براي كسب تناسب اندام و رفع فشار خون بالا، ديابت،چاقي و ديگر بيماري ها هواداران خود را دارد. تحقيقات در حال گسترش نشان مي دهد كه فعاليت جسمي مي تواند سبب تخفيف نشانه هاي برخي اختلالات رواني مثل اضطراب و افسردگي و مانع عود بعد از درمان شود.

اسلاید 7 :

ورزش راهي براي درمان:

¨ورزش منظم سلامت جسمي و روحي راحفظ مي کند به اين صورت که با کاهش خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن اميد به زندگي را افزايش مي دهد و باعث ايجاد شور و نشاط (رفع افسردگي) جهت انجام فعاليت هاي روزانه مي گردد. ورزش صحيح به بدن کمک مي کند تا در کنترل سيستم عص بي به دست آوردن اعتماد به نفس، کارکردن و تصميم گيري صحيح در شرايط بحراني موفق تر عمل کند.افسردگي و فشار روحي به غير از آن که با شرايط روحي و اعتماد به نفس شخص در ارتباط م ي باشد با شرايط جسماني نيز مرتبط است. انجام تمرينات ورزشي باعث مي شود بدن فشار خون خود را تنظ يم کند و سيستم ه اي عص بي درمواقع خاصي عکس العمل بهتر نشان دهند . به اين ترتيب بدن م ي تواند کنترل بهت ري در شر ايط بحراني و فشارهاي روحي داشته باشد . از سويي قدرتمند شدن عضلات باعث مي شود شخص از نظر تيپ بدني بتواند اعتماد به نفس بيشتري داشته باشد . انجام هر نوع ورزشي به طور مستمر و از ر وي برنامه قابليت غلبه بر افسردگي را افزايش مي دهد اما م ي توان گفت هرچه ور زش داراي حالت استقامتي باشد نقش بيشتري د رکاهش افسردگي ايفا مي کند. ورزش مستمر به طوريكه بدن شروع به تعرق كند و،به طور كلي ورزش توام با تعريق و افزايش ضربان قلب ،كاهش اضطراب و افسردگي را سبب مي شود همچنين باعث افزايش ترشح آنزيم هاي اندورفين، دانپورفين و انكفالين شده كه اثر تسكين دهنده و آرامش بخش دارند.

اسلاید 8 :

¨نقش ورزش در پيشگيري و درمان افسردگي:

اين روزها تقريباً همه از افسرده بودن حرف مي زنند ولي افسردهبودن يعني چه؟ آيا يک اصطلاح پزشکي نظير عفوني شدن است و يابه مفهوم بي دل و دماغ بودن نزديک تر است؟

اين روزها تقريباً همه از افسرده بودن حرف مي زنند ولي افسردهبودن يعني چه؟ آيا يک اصطلاح پزشکي نظير عفوني شدن است و يابه مفهوم بي دل و دماغ بودن نزدي کتر است؟ آيا م يتوانيدافسردگي را به طور روشن با کلماتي که قابل درک براي ديگران باشدتوصيف کنيد؟ به احتمال زياد درخواهيد يافت که روشن و واضح بودن در اين موردکاري بس دشوار است زيرا کلمه افسردگي به طرق مختلف توسط آدم هاي مختلف بهکار مي رود. براي  بعضي ها افسردگي يک حالت است، براي بعضي ديگر يک نوعخاص تجربه. برخ ي از مردم آن را يک واکنش عاطفي در قبال. زندگي مي دانند و برخي افسردگي را يک بيماري بشمار مي آورند

اسلاید 9 :

روانشناس معروف "مارتين سليگمن" افسردگي را به عنوان سرماخوردگي رواني مي شناسد. اين تشبيه به خاطر شيوع فراوان اين اختلال رواني است. در حدود ۱۲ درصد مردم در دوراني از زندگي خود به ويژه در جواني به درجاتي خفيف از حالات افسردگي مبتلا م يشون دهيچ انسانياز افسردگي و اضطراب، تشويش و نگراني مصون نيست. هر فردي در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محروميت،  يأس و سرخوردگي و ماتم را مزمزه مي کند افسردگي حالتي از اندوه،  نااميدي و بيچارگي همراه با کندي و رخوت در فعالي تهاي فيزيولوژيکي و رواني است. حالتي مشخص همراه با غمگيني، گرفتگي ، ب يحوصلگي، کاهش عميق ميل به فعاليت هاي لذت بخش روزمره مثل ورزش، تفريح و غذا خوردن است. افسردگي در افراد بالاي چهل سال شايع است و با آشفتگي و بي قراري همراه است ۹۷ درصد از بيماران مبتلا به افسردگي از کاهش انرژي شکايت دارند که اين کاهش انرژي بر روي  حرفه، تحصيل و انگيزه فرد تأثير مي گذارد.

اسلاید 10 :

¨اتيولوژي افسردگي :

در اکثر اختلالات خلقي، بي نظمي در آمين هاي بيوژنيک مشاهده مي شود.

دو واسطه شيميايي مهم دراين زمينه سروتونين و نوراپي نفرين مي باشد.کاهش ميزان سروتونين سبب تسهيل افسردگي مي گردد.

به طوري که مهارکننده هاي اختصاصي بازجذب سروتونين نظير فلوگزتينتأثير خوبي در درما ن افسردگي داشته اند. همين طور کاهش ميزان نوراپينفرين نيز در گيرند ههاي پ سسيناپسي باعث افسردگي مي شود. دوپامينرا نيز در پاتوفيزيولوژي بيماري دخيل م يدانن د. فعاليت دوپامين درافسردگي کاهش مي يابد شايان ذکر است که تن و روان به يکديگر کاملاًمرتبط هستند و آزردگي يکي، رنجوري ديگري را به همراه دارد. مسائلجسماني تأثير چشمگيري بر روان دارند و نبايد به آنها بي توجه بود. اگرنسبت بهغذاي خود بي توجه باشيد، خواب ناکافي و نامرتب داشته باشيد و هيچگاه به ورزشو فعاليت بدني کافي نپردازيد ، به طوري که عضلاني ضعيف و اندامي ناموزونداشته باشيد، مطمئن باشيد که در برابر ناملايمات روحي نيز آسيب پذير خواهيد بود و احساس و عواطف شما نيزبه سهولت ممکن است دچار صدمه شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید