دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:شهرستان کهنوج)

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:شهرستان کهنوج) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:شهرستان کهنوج) قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

بیان مسئله

آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا می کنند. این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد این کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه، این آموزش ها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سو با توجه به بهره مندی این آموزش ها از مبانی علمی و استفاده از روش های پذیرفته شده آموزش های کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزش ها با توام نمودن آموزش های نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد.

اسلاید ۲ :

 • این آموزش ها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت ویا میان مدت برخوردار می باشند. در حالیکه آموزش های کلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزش های نظری در آنها و درنتیجه بهره مندی اندک از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و لذا جذب در آن دچار مشکل می باشند. به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزش های فنی وحرفه ای مبذول داشته اند، بطوریکه این آموزش ها حتی به درون سیستم آموزش های آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است.(پراوین ویزاریا: ۲۰۰۳(
 • مزیت هایی که برای آموزش های فنی وحرفه ای مورد اشاره قرار گرفت منوط به وجود برخی شرایط درارائه این آموزش ها می باشد که از آن جمله می توان به ضرورت برنامه ریزی مدون برای این آموزش ها، برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب، انتخاب کارآموزان بر اساس تواناییهای عمومی و انگیزه های قوی، استفاده از مربیان مجرب و علا قمند، سهم مناسب آموزش های عملی و نظری در این دوره ها و طراحی زمان مناسب برای هر یک از دوره ها اشاره نمود.

اسلاید ۳ :

 • از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است، مزیت سرمایه دوم این است که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم
  و تربیت آن ها از دیر باز درکنار مقاطع تحصیلی آموزش های عمومی،آموزش های فنی و
  حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند.
 • بر اساس توصیه یونسکو ، همه کشورها نیازمند به یک خط مشی منسجم آموزشی هستند، به نحوی که در آن آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یک بخش اساسی از این سستم یکپارچه دیده شده باشند.(یونسکو: ۱۹۹۹ .(

اسلاید ۴ :

 • دغدغه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از جمله مسایل مهم در تمامی کشورهای جهان است. نرخ بالای بیکاری در کشورهای در حال توسعه به علت عدم توازن بین ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از موضوعیت بیشتری برخوردار است. طرح راهبردی مشاغل خانگی مؤید اهمیت استفاده ازتمامی فرصتها و پتانسیلهای اشتغالزایی موجود در جامعه است.
 • توجه به راهکارهای جدید که در عین سادگی در تعارض با فرهنگ غالب جامعه نباشد و در عین حال انعطاف لازم درجهت رفع چالشهای موجود را داشته باشد، ضروری به نظر می رسد و حتی در بیشتر کشورهای دنیا توجه به بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. بر اساس تحقیقاتی که توسط سازمان دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال ۲۰۰۲ میلادی با در نظر گرفتن ۳۷ کشور جهان صورت گرفته، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری میشود.

اسلاید ۵ :

مروری بر تحقیقات انجام شده

لاریجانی و شعبانی نژاد ( ۱۳۸۹) پژوهشی را با عنوان بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان انجام دادند. نتایج نشان داد که رابطه ای مثبت و مستقیم میان موقعیت زنان و توسعه یافتگی کشور وجود دارد و مشارکت زنان به عنوان نیمی از نیروهای فعال جامعه در فعالیتهای اقتصادی به تحقق توسعه و عدالت اجتماعی منجر می گردد.

آقای مجتبی رضایی راد و خانم نورا عطار در مقاله ای با عنوان  بررسی میزان تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای )فنآوری اطلاعات  ( در اشتغال زنان استان مازندران در سال ۱۳۸۸ ، به بررسی میزان تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای در رشتۀ فنآوری اطلاعات در اشتغال زنان استان مازندران پرداختند.

اسلاید ۶ :

 • پاپ زن و همکاران ( ۱۳۹۱ ) در پژوهشی با عنوان “ارزشیابی آموزش های فنی حرفه ای زنان روستایی در زمینۀ صنایع دستی” به این نتیجه رسیدند که تفاوتی معنادار بین مهارت پیشین و کنونی پاسخگویان در زمینۀ صنایع دستی پس از شرکت در برنامه های آموزش فنی و حرفه ای به دست آمد. بررسی تفاوت در تغییر دانش زنان روستایی بر حسب سطح تحصیلات، حاکی از آن بود که اختلافی معنادار بین تغییر دانش زنان روستایی در سطوح گوناگون تحصیلی وجود دارد .
 • امین بیدختی( ۱۳۸۸) با تحقیقات خود در زمینه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در استان سمنان نشان داد که آموزش های فنی و حرفه ای تا حد زیادی می توانند در هریک از بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات برای فراگیران اشتغال ایجاد نمایند.

اسلاید ۷ :

 • خنیفر و همکاران ( ۱۳۸۹) در تحقیقی به نام نقش انگیزه ها و جمعیت شناسی در کارآفرینی خانگی در سال ۸۹ به این نتیجه رسیدند که کسب و کارهای خانگی غالباً جز بخش پنهان و غیر رسمی اقتصاد میباشند اما نقش قابل توجهی در ثروت و رشد اقتصادی یک جامعه و توسعه سرمایه اجتماعی آن دارند. چناچه به زعم برخی اندیشمندان فرصتهای کسب و کار خانگی باعث خود اشتغالی در راستای رفع کاستی ها و تأمین نیازهای محلی یک اقتصاد گردیده و راه را برای توسعه پایدار اقتصادی هموار مینماید. توسعه کارآفرینی از خانه باعث توسعه اشتغال و ارتقای سطح کارآفرینی در یک جامعه می گردد.
 • نجاحی و قاسم پور(۱۳۸۹) در تحقیقی به نام مروری بر مدلهای رایج کسب و کار خانگی و ارائه مدل مناسب برای ایران ، بیان کردند که صنایع دستی در کشور ما به واسطه مزیتهای نسبی که دارا بوده، پتانسیل ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مولد را در گذشته داشته است.

اسلاید ۸ :

 • ناهید و قنبری(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در اشتغالزایی و کار آفرینی جوانان تحقیقی انجام داده اند که در آن بیان می دارند کسب و کارهای خانگی به عنوان شرکت کنندگان عمده در ایجاد ثروت اجتماعی و پایگاههای اجتماعی، بخشی ضروری از کسب و کار را تشکیل میدهند.
 • کیاکجوری و باقر زاده لاکانی(۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان نقش کسب و کار خانگی در توسعه اقتصادی به نقش کسب و کار خانگی در اشتغال پرداختند که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و باز دهی مناسب در کوتاه مدت و حتی در میان مدت، کسب وکار خانگی را کلیدی برای رفع مشکل بیکاری دانستند.

اسلاید ۹ :

گزاره های پژوهش
اهداف

 • در این مقاله کاراموزان آموزش دیده در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۶ شهرستان کهنوج در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفتند و هدف اصلی از اینکار بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی بود و هدف فرعی آن بررسی این آموزش ها بر تغییر و اصلاح الگوی مصرف خانوار و روی آوردن به مصرف تولیدات داخلی خودشان در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری می باشد.
 • همچنین بررسی شد که کدامیک از رشته های ارائه شده در مرکز توانسته است تعداد افراد بیشتری را در مشاغل خانگی مشغول به کار کند.

اسلاید ۱۰ :

سوالات تحقیق

.۱آیا آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار برای فراگیران خصوصاً مشاغل کوچک خانگی موثر است؟

.۲آیا آموزش های فنی و حرفه ای در تسهیل اخذ وام های کم بهره و بلند مدت بانکی جهت راه اندازی و توسعه مشاغل کوچک خانگی موثر است؟

.۳آیا کسب و کارهای خانگی ناشی از آموزش های فنی و حرفه ای در اصلاح الگوی مصرف خانوار و ترغیب آنان به مصرف کالاهای تولیدی خودشان و کمک به بهبود تولیدات داخلی موثر است؟

.۴ آیا راه اندازی مشاغل کوچک خانگی بعد از فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در افزایش تولید ملی و کمک به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری موثر است؟

.۵آیا آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد کسب و کارهای کوچک خانگی نسبت به سایر مراکز آموزشی از قبیل دانشگاه ها، مدارس، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی و….. موثر تر است؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد