بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سازمان هایی که به طور موفقیت آمیز قسمتی خاص را در محیطشان انتخاب می کنندبرای اینکه منابع راجذب کنند(مانند مشتریان) با مشکلات زیادی در تلاششان برای رشد و بقا روبرو می شوند. این فصل مشکلات تغییر و تحول سازمانی را در طول چرخه حیات یک سازمان بررسی می کند. مدیرانی که عوامل منجر به تولد و رشد سازمان(که روی بلوغ اثر گذار است) و دلایل تنزل و مرگ را درک کرده اند قادرندکه استراتژی و ساختار سازمانشان را برای افزایش اثربخشی و شانس خودشان برای بقا تغییر دهند.

اسلاید 2 :

-مشکلات مربوط به زنده ماندن از خطرات تولد سازمانی را درک کنیدواینکه موسسان چگونه می توانند به سازمان جدید خودشان کمک کنند که باقی بمانند.

- توصیف کنید مشکلاتی که وقتی سازمان رشدمی کند و به بلوغ می رسد و این که سازمان اگر می خواهد به حیات خود ادامه دهد و موفق باشد چطور باید تغییر کند..

-درمورد اینکه چرا تنزل سازمانی اتفاق می افتد بحث کنید ، مراحل تنزل را و این که مدیران چطور می توانند سازمان هایشان را در جهت جلوگیری از شکست و مرگ احتمالی تغییر دهند.

اسلاید 3 :

چرا بعضی سازمان ها زنده می مانند و موفق می شوند ولی بعضی دیگر تنزل می یابند و می میرند؟ چرا بعضی از سازمان ها قادرند که استراتژی ها، ساختار و فرهنگشان را برای دستیابی به منابع محیطی مدیریت کنند در حالیکه دیگران در انجام این کار شکست می خورند؟
برای پاسخ به این سوال ها محققین بیان می کنند که ما نیاز است که بدانیم عواملی را که روی سازمان ها تاثیر می گذارد که آن ها با محیطشان یک تناسب رضایتبخش را دنبال کنند. این مطلب ارائه شده که سازمان ها مجموعه ای از مراحل قابل پیش بینی را تجربه می کنند : چرخه حیات سازمانی

اسلاید 4 :

چهار مرحله اصلی چرخه حیات سازمانی تولد، رشد، تنزل و مرگ می باشند.
سازمان ها از این مراحل با سرعت های مختلفی عبور می کنند و بعضی ها همه مراحل را تجربه نمی کنند. بعضی از سازمان ها مستقیما از مرحله تولد به مرحله مرگ می روند بدون لذت بردن از هیچ گونه رشدی در صورتی که نتوانند جذب مشتری یا منبع کنند. بعضی سازمان ها زمان زیادی را در مرحله رشد می گذرانند.

اسلاید 5 :

مسئولیت جدید بودن :یعنی این که خطراتی با سازمان نوپا همراه است و سازمان در یک محیط جدید است، این مسئولیت به چندین دلیل بسیار عظیم است

کار آفرینی: فرایند پر خطری است زیرا کار افرینان مخاطره های جدیدی را تقبل می کنند که هیچ راهی برای پیش بینی و یا تضمین آن وجود ندارد، کارآفرینان این عدم اطمینان را تحمل می کنند به این دلیل که آنها منتظر ایستاده اند تا اگر کارشان بگیرد بازگشت(سود) عظیم بالقوه ای داشته باشند. اگرچه بیشتر اوقات ممکن است کارآفرینان در داوری یا برنامه ریزی اشتباه کنند که نتیجه اش مرگ سازمان است.

اسلاید 6 :

یک سازمان نوپا شکننده است زیرا فاقد یک ساختار رسمی است که فرایندهای ارزش آفرین و ثبات عملیات و اطمینانش را ارائه دهد.در ابتدا هرچیزی با خطا و اشتباه انجام می شود،

در ابتدا در یک سازمان نوپا ساختاری در ذهن موسسین است که به صورت یک چارت سازمانی یا مجموعه ای از نقش ها نیست.

ساختار انعطاف پذیر به سازمان اجازه می دهد که کارهای روزمره اش را در مواجهه با نیازهای محیطی اش تطبیق دهد و کامل کندویک مزیت باشد همچنین می تواند به عنوان یک ضرر نیز باشدچون یک ساختار رسمی پایداری و اطمینانی را با بکارگیری حافظه سازمانی فراهم کند.

نتیجه دیگر این است که تولد سازمان مرحله پر خطری است به این دلیل که شرایط محیطی ممکن است دشمن سازمان نوپا باشد، به طور مثال منابع ممکن است کمیاب باشند یا دسترسی به آنها دشوار باشد زیرا سازمان های نوپا برای کسب آن با هم رقابت می کنند.

اسلاید 7 :

یکی از روش هایی که کارآفرینان می توانند همه این موضوعات رافهرست کنند از طریق ساختن یک برنامه ای است که طرح می کند که چطور برای رقابت در محیط برنامه ریزی کنند، مراحل توسعه یک برنامه کسب و کار جدید به صورت زیر است:

اسلاید 8 :

1-یک کارآفرین به فرصت های موجود برای بهبود کالاها و خدمات فعلی یا جدید در سراسر بازار یا بازار خاصی توجه می کند

2- قدم بعدی این است که امکان ایده جدید آزمون شود، کارافرین با یک تمرین برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل های آماری swot یعنی تحلیل نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصت و تهدیدات محیط این کار را انجام می دهد

3-در مورد عملی بودن فرصت کسب وکار تصمیم می گیرد.

4-یک برنامه کسب کار باجزئیات آماده می کندکه شامل:
-بیان ماموریت ها، اهداف، اهداف مالی سازمانی
-اظهار اهداف استراتژیک سازمانی
-لیستی از منابع ضروری
-جدول زمانی رویدادها

اسلاید 9 :

تئوری بومی شناسی جمعیت:
به دنبال توضیح عواملی است که بر سرعت تولد سازمان ها در جمعیت سازمان های موجود تاثیرگذار است.

جمعیت سازمان ها: شامل سازمان هایی می شود که برای کسب شرایط یکسان منابع محیط در رقابت با هم هستند،
مثال:همه رستوران های فست فود در ایستگاه دانشگاه تگزاس جمعیت رستوران هایی را تشکیل میدهند که برای کسب منابع محیطی در فرم دلارهایی که دانشجویان تمایل دارند برای غذا خرج کنند رقابت می کنند.
niches environment : مجموعه خاصی از منابع
سازمان های مختلف در بین یک جمعیت ممکن است روی شرایط خاص محیطی یا شرایط خاص منابع انتخاب یا تمرکز کنند، کامپیوتری دل انتخاب کرد که روی سفارش پستی به عنوان یک نکته محیط های کامپیوترهای شخصی تمرکز کند. IBM در اصل روی یک قسمت کسب و کار تمرکز کردند، apple روی قسمت آموزش عالی تمرکز کرد.

اسلاید 10 :

برطبق تئوری بوم شناسی جمعیت دسترسی به منابع تعداد سازمان های درون یک جمعیت و چگالی جمعیت(تعداد سازمانهایی که می توانند برای منابع یکسان در یک محیط خاص مبارزه می کنند) را مشخص می کند.
نظریه پردازان بوم شناسی جمعیت فرض کرده اند که رشد در تعداد تولدهای سازمان در یک محیط جدید سریعتر از تاسیس اولین سازمان نوپا است که برای کسب مزایای منابع محیطی جدید است مانند دلارهایی که مردم تمایل دارند برای کامپیوترهای شخص شان خرج کنند مبارزه می کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید