بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خدايا از تو خواهم به حق كتاب فرستاده شده ات

اسلاید 2 :

و آنچه در آنست كه در آن است نام بزرگت

اسلاید 3 :

و نامهاى نيكويت و آنچه بدانها ترس و اميد شود

اسلاید 4 :

که قرارم دهى از زمره آزاد شدگانت از دوزخ

اسلاید 5 :

پس هر حاجت كه دارد بخواهد

اسلاید 6 :

  • خدايا به حق اين قرآن

اسلاید 7 :

  • و بحق آنكس كه او را بدان فرستادى
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید