دانلود فایل پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دورسنجی ، ردیابی و فرمان TTC قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   دورسنجی ، ردیابی ، فرمان
TT&C

       بخشی از این سیستم ها بر روی ماهواره و بخشی دیگر در ایستگاه کنترل زمینی قرار می گیرد . سیستم دور سنجی داده های مستخرج از سنگرهایی را که بر روی سفینه فضایی قرار دارند ارسال می کند . این داده ها وضعیت عادی و شرایط سفینه فضایی را از طریق یک اتصال دور سنجی با ایستگاه کنترل دامنه و فراز زاویه های سمت ماهواره فراهم می آورد . اندازه گیریهای مکرر این سه شاخص امکان محاسبه عناصر و اجزای مدار را فراهم می کنند که از طریق آنها می توان تغییر در مدار ماهواره را کشف و آشکار کرد.

    بر اساس داده های دورسنجی دریافت شده از ماهواره و داده های مداری بدست آمده از سیستم ردگیری ، سیستم کنترل در جهت تصحیح موقعیت و مختصات سفینه فضایی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین از این داده ها جهت کنترل جهت نشانه روی آنتن ترکیب بندی نظام ارتباطاتی جهت تناسب یابی با مقتضیات جابه جایی اطلاعات و عمل قطع و وصل بر روی سفینه فضایی نیز استفاده می شود .

اسلاید ۲ :

TT&Cچیست ؟

اهداف:

ذخیره سازی و آنالیز اطلاعات به وسیله ماهواره فضایی و مخابره کردن آن در ایستگاه زمینی .

تعیین موقعیت و سرعت ماهواره های مختلف.

TT&Cمغز ماهواره ها و سیستم های عامل هستند .

دریافت فرمان از پایگاه زمینی.

مقدمه چینی و عملیات پاکسازی

دریافت فرمان از ایستگاههای زمینی

کنترل کردن سیستم های مختلف ماهواره

اسلاید ۳ :

اتصال با پایگاه زمینی TT&C

زیر سیستم TT&Cدر ماهواره ها

قادر به نظارت و کنترل عملیات

در طول عمر ماهواره در شرایط

طبیعی و اضطراری می باشد.

اسلاید ۴ :

سیستم پشتیبانی زمینی (GSS)

پایگاه TT&C

مرکز کنترل ماهواره SCC

مدار آزمایش سرویس پایگاه بازبینی

ماهواره های شبیه سازی شده پویا

شبکه اتصال زمینی

اسلاید ۵ :

وظایف ایستگاه های TT&C:

نشانه گذاری با استفاده از آنتن های ماهواره  که به صورت اتوماتیک پیگیری می شود.

دریافت و کشف رمز مسافت سنجی از ماهواره ها .

پخش و توزیع اطلاعات مسافت سنجی کشف رمز شده به ایستگاه های SCCوIOT/ISM

دریافت دستور العمل از SCCواجرای فرمان .

انتقال فرمان ها به ماهواره .

انتقال دریافت و تفسیر محدوده سیگنال ها.

اسلاید ۶ :

مرکز کنترل ماهواره

SCCوظایف زیر را انجام می دهد:

.۱استقبال از بررسی مسافت سنجی و دامنه اطلاعات .

.۲نمایش فرمان واقعی مسافت سنجی اطلاعات ،شرایط ماهواره و پیکره بندی آن .

.۳محدود کردن ازمایش و زنگ خطر .

اسلاید ۷ :

۴٫محاسبات مدار برای نگهداری ایستگاه ماهواره (مدار محاسبات ایستگاه های ماهواره ای برای ماندن ).

۵٫تحلیل عملکرد برنامه ها .

۶٫تولید فرمان.

۷٫پیکره بندی سیستم ارتباطات و نمایش وضعیت (درجه).

اسلاید ۸ :

ایستگاه IOT/ISM

تست مدار/سرویس بررسی و نظارت

اسلاید ۹ :

وظایف IOT/ISM:

آزمایش های درجه بندی کردن /آزمایش های تنظیم کردن یا کالیبره کردن .

انجام آزمایش های ارتباط برای تعیین کردن عملکرد دستگاه در مدار.

اجرای خود کار و نظارت تاثیر پذیر ترافیک ترانسپاندر(اجرای خود کار و نظارت و بررسی تاثیر پذیر ارتباط تراسپاندر)

انجام آزمایش  برای تعیین طول دوره تنزل ترانسپاندر.

بررسی خودکار ماهواره برای کاربرد نشانه گذاری.

اسلاید ۱۰ :

شبیه سازی ماهواره های پویا

ماهواره های شبیه سازی پویا همه زیر سیستم ها را در ماهواره شبیه سازی و طراحی می کنند ،مثل یک وسیله کمک اموزشی پرسنل مرکز کنترل زمینی را با عملیات کنترل ماهواره اشنا می کند و همچنین عملیات پرواز هواپیما  را چک می کند وبررسی امادگی نرم افزار و سخت افزار زمینی را  برای عملیات اصلی میسر میسازد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 49 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد