دانلود فایل پاورپوینت دیگر مکاتب بررسی ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دیگر مکاتب بررسی ادبیات از دیدگاه زبانشناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دیگر مکاتب بررسی ادبیات از دیدگاه زبانشناسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مکتب پراگ

  • به اعضای مکتب پراگ هم فرمالیست میگویند که درسالهای بیست قرن بیستم(1926)به وجود آمد.این مکتب انجمن زبانشناسانی از قبیل رومان یاکوبسون،ویلهلم ماته سیوس،موکاروفسکی،رنه ولک،یان ریپکا و غیره اند که خود را ساختگرا میخواندند.
  • ماته سیوس با توجه به آرای فردینان سوسور در مورد فرق زبان و گفتار مباحثی را در ادبیات و سبک شناسی مطرح کرد که بسیار حائز اهمیت است.او به سه نوع زبان روزمره،علمی و ادبی معتقد بود.هر کدام از این انواع نقش و وظیفه ای دارند.

اسلاید 2 :

نقش اصلی زبان روزمره تفهیم وتفاهم یا گفتگوست.با زبان فنی و علمی انتقال معلومات و اطلاعات صورت میگرد.زبان ادبی برای بیان مطالب متعالی و توصیف زیبایی است و باآن بیان احساسات وعواطف میشود.نقش زبان شعری،ویرانی زبان عادی است.سبک ادبی همان عدول و انحراف از زبان گفتگو است.

یان موکاروفسکی  یکی از مقالات مهم اورا گاروین تحت عنوانstandard language and poetic language (زبان معیار و زبان ادبی)به انگلیسی ترجمه کرده است.موکاروفسکی میگفت آن دسته ازآثارهنری مهم اند که ساخت دوران قدیم را تغییر میدهند و اگر تغییری ندهند ارزشی ندارند.این نظر او در دوران ما مورد انتقاد برخی از هرمونتیک ها قرار گرفت زیرا به نظر آنان این تغییر یک طرفه نیست.بین گذشته و حال مکالمه است.اثرهنری گذشته را تغییر میدهد و خود از گذشته تغییر می یابد.

اسلاید 3 :

به نظر موکاروفسکی فرقی بین شعرونثر نیست جز اینکه در شعر انسجام و سازمان یافتگی و درهم تنیدگی و بافت قوی تر از نثر است.

این مکتب درخشان که در1926 به ریاست یاکوبسون شکل گرفته بود بر اثر تسلط کمونیست ها و کودتای پراگ و جنگ جهانی دوم ازهم پاشید و اعضای آن از هم پراکندند و لذا تحقیقات آنان ادامه نیافت.

اسلاید 4 :

   نئوفرمالیسم

  • رومان یاکوبسون مشهورترین چهره فرمالیسم و حلقه پراگ پیشرو جریان نئوفرمالیسم در غرب است.یاکوبسون پس از ترک شوروی و اقامت چند ساله در پراگ سرانجام به آمریکا رفت و درآنجا عقاید فرمالیست ها که نوعا برای غریبان تازه بود به نحوگسترده ای انتشار داد.به مکتب او و همفکرانش هرچنددراساس همان آرای فرمالیستهاست،نئوفرمالسیم میگویند.
  • حرف نئوفرمالیستها این است که اگر نقدادبی میخواهد علمی باشد باید شگردها و شیوه ها و به اصطلاح صناعات ادبی را که درکد زبانی است به صورت سیستماتیکی بررسی کند و از طرح و بررسی مسائلی چون احساس و عاطفه و اندیشه و روانشناسی شخصیتها که درنقدادبی سنتی مرسوم است چشم بپوشد زیرا این امور از دایرۀ ادبیات پژوهی علمی خارج است.پس برای تجزیه وتحلیل پیام شعری باید منحصرا به ابزارادبی

اسلاید 5 :

که ماهیت زبانی دارند توجه زبانشناسانه یعنی علمی داشت.مثلا روش خود یاکوبسون این است که کلمات را به اجزای کوچکتر یعنی مورفیم ها تجزیه میکند وبدین ترتیب ابیات درنظراو یک بافت و رشتۀ زبانی است که منحصرا از آواها بوجود آمده است.بدین لحاظ نئوفرمالیسم یک نوع مطالعه و بررسی مورفولوژیکال است زیرا تکیه بر بررسی مورفیم ها دارد.به همین لحاظ آنها علاقۀ شدیدی به مطالعه عروض زبانهای گوناگون داشتند.آنان همچنین به استعاره علاقه زیادی داشتند.یاکوبسون استعاره را بی نظمی و اغتشاش و اشتباه در زبان بر مبنای مشابهت و مجاز را بی نظمی خلاف قاعده وهنجار زبانی برمبنای مجاورت میداند.

بطور کلی سخن این مکتب درمورد زبان ادبی این است که این زبان به دوطریق شکل میگیرد:

1_انحراف از زبان پیش پا افتاده و مبتذل یعنی زبان روزمره.

2_استفاده ازآزادی های هنری.

ازاین رو شعر به لحاظ آنان مسألۀ ساختن است نه سرودن.

اسلاید 6 :

فوتوریسم

حوزه فرهنگی این مکتب بسیار شبیه به فرمالیسم  است.بنای کار فوتوریستها هم مثل نئوفرمالیستها،مورفولوژیکال است.یعنی در مطالعات خود زبان را به اجزای کوچک که همان مورفیم باشد تجزیه میکنند.

آرای فوتوریستها این است که تازگی و اصالت درادبیات مربوط به محتوا نیست و همه مسائل درفرم است.لذا با جدیت تمام به سیستماتیک کردن ابزارهای آوایی ازقبیل وزن و قافیه پرداختند.فرق عمده آنان با فرمالیستها دراین است که فرمالیستها بعضا میکوشیدند بین فرم ومحتوا رابطه ای علمی ایجاد کنند اما فوتوریستها بحث محتوا را به کلی از مطالعات خود حذف کردند.

اسلاید 7 :

 درباره مکاتب زبانشناسانۀ نقدادبی

فرمالیست ها معتقد به مطالعه ی خود اثر ادبی بودند نه مسائل تاریخی و اجتماعی و روانشناسی مربوط به متن . اهتمام اصلی آنان به فرم اثر بود نه به معنی آن حتی المقدور می کوشیدند بحث را به فرم ومحتوا تقسیم نکنند اما گاهی که این مسئله پیش می آمد می گفتند فرم بیان محتوا نیست بلکه این محتواست که فرم را ایجاد می کنند روش فرمالیست ها بعدا منجر به مکتب دیگری به نام ساخت گرایی شد .یا کوبسون در این انتقال سهم اصلی را دارد ساختار گرایان هممانند فرمالیست ها مطالعه در  زمینه های اجتماعی و....را چندان مهم نمی دانند و عمدتا فقط متن را مهمی دانند و نه مؤلف را .

اسلاید 8 :

پسا ساختار گرایان (ساختار گرایان جدید)

بارت می گوید تولد خواننده مصادف با مرگ مؤلف است و به نویسندگان کتب تاریخ ادبیات حمله می کند که چرا به جای نوشتن تاریخ اثار ادبی،به بررسی زندگی شاعر ان و نویسندگان پرداخته اند.به نظر او همه کاره خواننده است، اوست که هر طور بخواهد میفهمد و لذت می برد .این جریانات بعدا به هرمونتیک مربوط می شود که در فصول بعدی کتاب توضیح داده می شود .

میشل فوکو نیز می گوید امروزه دیگر کار منتقد این نیست که واسطه بین مؤلف و اثر باشد بلکه نقد توضیح ساختار اثر هنری و روشن کردن ارتباط  عناصر و اجزای متشکله آن با هم است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت بررسی خلقت انسان از دیدگاه غرب و اسلام

PowerPoint قابل ویرایش
72 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چگونگی خلقت انسان در زمره مسائل دیرین وباستانی است که شاید از زمان پیدایش انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با نگاهی کوتاه به کتابهای آسمانی ادیانی چون یهود، مسیحیت و سلام، قدمت این بحث به خوبی نمایان می شود. اسلاید 2 : هر دسته از ایات آفرینش، به یك جه ...

مقاله بررسی مکاتب و نظریه های مختلف در روان شناسی شخصیت و بیان شخصیت سالم از دیدگاه نظریه پردازان

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي مکاتب و نظريه هاي مختلف در روان شناسي شخصيت و بيان شخصيت سالم از ديدگاه نظريه پردازان چکيده يکي از شاخه هاي روان شناسي ، روان شناسي شخصيت است که روان شناسان ، نظريه ها ي مختلفي در مکاتب مختلف دراين باره ارائه نموده اند ، در اين شاخه ابعاد مختلف شخصيت ،جنبه هاي ادراکي ، هيجاني، ارادي، بدني افراد وچگو ...

مقاله بررسی تطبیقی سازه فولادی سبک و اسکلت فلزی از دیدگاه فنی و اقتصادی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تطبیقی سازه فولادی سبک و اسکلت فلزی از دیدگاه فنی و اقتصادی چکیده در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های فنی و اقتصادی سیستم های سازه ای قاب فولادی سبک LSF مزایای استفاد از این سیستم در ساخت سازه های سریع و مقاومت سازی ارائه شده است. قاب فولادی سبک نورد سرد یکی از انواع سیستم های ساختمانی است که در کشور ...

مقاله نقد و بررسی کتاب مکاتب مکاتب زبانشناسی در غرب

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقد و بررسي کتاب مکاتب مکاتب زبانشناسي در غرب عباسلو: [بعد از سلام و اظهار تشکر از حاضرين ] در خدمت جناب آقاي دکتر دبير مقدم هســتيم از اســاتيد بنام زبان شناســي . توفيق داريم که در جلسة نقد و بررسي کتاب مکاتب زبان شناسي نوين در غرب در خدمت عزيزان باشيم . از آقاي دکتر مي خواهيم که مباحث خود را در دايرة گســ ...

مقاله پیوند ادبیات و جامعه شناسی از دیدگاه "لوسین گلدمن"

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیوند ادبیات و جامعه شناسی از دیدگاه "لوسین گلدمن" چکیده ادبیات نماینده زندگی و یک حقیقت اجتماعی است و»جامعه شناسی ادبیات « درپی شنیدن فریادهاي روح هنرمند شاعر. در واقع جامعه شناسی ادبیـات شـاخهاي از جامعـه شناسی معرفت است که به منظور مفهوم نمودن پیوندهاي متن ادبی و جامعه به بررسی رابطه اثر ادبی و ساختارهاي ...

مقاله بررسی فقهی موارد عرضی و آبرویی حق الناس از دیدگاه مذاهب خمسه

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی فقهی موارد عرضی و آبرویی حق الناس از دیدگاه مذاهب خمسه چکیده پژوهش حاضر به بررسی موارد عِرضی و آبرویی حق الناس از دیدگاه مذاهب خمسه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده که مفاهیم و ماهیت حق الناس و موارد عرضی و آبرویی بیان شود. همچنین وضعیت فقهی موارد عِرضی آبرویی و آثار آنها در زندگی و عمر و عبادت انس ...

مقاله بررسی تطبیقی وکالت در طلاق از دیدگاه حقوقدانان ، فقهای تشیع و اهل سنت

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تطبیقی وکالت در طلاق از دیدگاه حقوقدانان ، فقهای تشیع و اهل سنت خلاصه موضوع وکالت در طلاق از موضوعاتی است که اگرچه مورد پذیرش مذاهب مختلف اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران است اما با این وجود آنگونه که شایسته است به آن پرداخته نشده است بویژه اینکه وکالت زوجه در طلاق در نظام حقوقی که طلاق را فقط حق م ...

مقاله بررسی ضرورت و اهمیت احداث پیاده روهای شهری به عنوان فضاهای فراموش شده از دیدگاه برنامه ریزی شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی ضرورت و اهمیت احداث پیاده روهای شهری به عنوان فضاهای فراموش شده از دیدگاه برنامه ریزی شهری چکیده پیادهروها در بیشتر جوامع جزء اصلی شبکه معابر شهری و محلی برای استراحت، تفرج و پیادهروی شهروندان محسوب میشوند و از آنجایی که معبر پیاده در فضای عمومی شهری برای حرکت عابر پیاده میباشد میتواند موجب تقویت رابط ...