whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت روابط انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روابط انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روابط انسانی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

انسان‌ها همچنان مهره‌های اصلی سازمان راتشکیل می‌دهندبه طو ریکه موفقیت سازمان‌ها در تحقق اهدافشان،وابسته به نحوه نگرش  آنها  به   انسان و چگونگی به کارگیری نیروهای انسانی است.

روابط انسانی و توجه به شخصیت انسان،گرچه ازقرن‌ها پیش مطرح شده بود  اما تا قبل ازقرن بیستم پدیده‌ای گمنام وناشناخته تلقی می‌شدزیرا  قبل ازانقلاب  صنعتی ، ارزش انسان با   ماشین‌آلات و ابزار مکانیکی برا بر دانسته می شد.

به‌طوری که در ۱۸۰۰«رابرت آون» به نقش روابط انسانی در سازمان‌ها توجه کرد. پس ازاو «آندرواور» عامل انسانی درامر تولیدرا مورد بحث قرار داد و اهمیت آن را تشریح کرد پس از این دو دانشمند،   «وینسون» نکات مهمی را بر بنیاد ریشه‌ای روابط انسانی افزود.

اسلاید ۲ :

روابط انسانی

فرآیند برقراری وحفظ روابط هدفدارودو جانبه بین اعضای یک سیستم با تامین نیازهای فردی وگروهی واحساس رضایت و به وجود آمدن انگیزش و رسیدن به اهداف سازمان.

اسلاید ۳ :

اهداف روابط انسانی:

۱- شناخت خصوصیات فردی.
۲- شناخت کنش ها و واکنش ها.
۳- شناخت ریشه ها تفاوت ها واختلاف ها.
۴- پیدا کردن راههای علمی جلب همکاری.
۵- به وجود آوردن جو مناسب.
۶- تقویت روحیه و جلب رضایتمندی افراد.
۷- ارضاء و بر آوردن نیازهای منطقی.
۸- برقراری روابط عمومی.
۹- مطالعه و بررسی و یافتن شیوه های مدیریت و رهبری مناسب در سازمان.

اسلاید ۴ :

در هر مجموعه کاری دو نوع سازمان داریم:

۱- سازمان رسمی: در چهار چوب قوانین ومقررات اداری.
۲- سازمان غیر رسمی: روابطی که با دوستان برقرار میکنیم.

از آنجا که سازمانها روز به روز بزرگتر می شوند وشکل جدیدی به خود می گیرند کارها باید طوری طرح ریزی شود که فقط افراد متخصص به کار گمارده شوند. یکی از علتهایی که کارفرمابه کارگر آزادی نمی دهد نداشتن ایمان به کارگران وزیر دستان می باشد وبرای برقراری روابط، باید کارفرما به کارگر ایمان داشته باشد. توانایی و استعداد افراد را بشناسیم و به آنها ایمان داشته باشیم در نتیجه روحیه مودت به وجود می آید.

اسلاید ۵ :

نظریه های کلاسیک

بروکراسی

«وبر» بر پایه این اعتقاد که منطق و عقلانیت در رفتار انسان مطلوب است بروکراسی را وسیله‌ای برای نیل به عقلانیت در امور و فعالیت‌های سازمان یافته، تلقی کرد و در ۱۹۰۹ خصوصیات بروکراسی را ارائه داد. بروکراسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (تقسیم کار و تخصص، سلسله مراتب، قواعد و مقررات و…) آشکارا جنبه غیررسمی سازمان را نادیده گرفته و سازمان رسمی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

سازمان‌های مبتنی‌بر بروکراسی با نوعی سرخوردگی ارباب رجوع، تمرکز قدرت، از خود بیگانگی کارکنان، محیطی خشک و… مواجه می‌شوند و گاهی با پایبندی و توجه بیش از حد به قانون و مقررات، هدف اصلی سازمان نادیده گرفته می‌شود

اسلاید ۶ :

مدیریت علمی

«فردریک تیلور» بانی این مکتب، چاره عدم کارایی‌های سازمان‌ها را  اعمال مدیریت علمی (روش منظم) می‌داند نه استفاده از آدم‌های خارق‌العاده. در این نظریه، رفتار انسانی و متغیرهای روان‌شناختی و جامعه‌شناسی، جایگاه مهمی ندارد و سازمان رسمی، شرط لازم و کافی برای کارایی تلقی شده است. به‌طورکلی،این نظریه، برداشت محدودی از انسان دارد و در فراگرد تولید، او راهمچون چرخی دندانه‌دار از ماشینی بزرگ تلقی می‌کند، نیازاورا صرفا   از دید اقتصادی می‌نگرد و به نیازهای دیگر او بی‌اعتناست.

اسلاید ۷ :

مدیریت اداری

درمیان مدیران صنعتی وصاحبان منصب دولتی واداری «هنری فایول» فرانسوی شهرت فراوانی دارد. او نیز مانند تیلور، روش‌های علمی را مورد تأکید قرار داده است. نگرش مدیریت اداری، آشکارا جوانب رسمی سازمان را مورد توجه قرار داده است.  از این دیدگاه، راه‌حل مشکل اصلی مدیریت این است که کارکردها یا وظایف لازم برای تحقق هدف‌های سازمانی را تشخیص داده، آنها را به صورتی گروه‌بندی کند تا حداکثر تولید و کارایی با کمترین هزینه، حاصل شود.
به‌طورکلی، نظریه‌پردازان کلاسیک، سازمان را به منزله ماشینی عظیم می‌دیدند کشف قوانین کلی حاکم بر این ماشین، مجموعه دانش ومعرفت پایداروتغییرناپذیری درارتباط   با فعالیت‌ها وعملیات سازمان را به وجود آورد.

 نظریه کلاسیک از تشخیص و فهم تمایل افراد انسانی به پذیرش مسئولیت و اثرات ناگوار نظارت و سرپرستی زیاده از حد، عاجز ماند.

¨از دیگر دانشمندان این دوره (کلاسیک) «هنری گانت» است که با تیلور معاصر بود. اوبه این دلیل که تشخیص داده بود «انسان» مهم‌ترین عامل تولیدی است، پژوهش‌های خود را به بررسی شناخت طبیعت انسانی، بویژه درک انگیزه‌ها و روحیه کارکنان معطوف کرد. اثرات با ارزش هنری گانت در مورد ایجاد انگیزه کارگران و روحیه آنان با محیط کار، ارزش و مقامی خاص در تکوین دانش روابط انسانی دارد.

اسلاید ۸ :

روابط انسانی ازدیدگاه کلاسیک

اسلاید ۹ :

با پیدایی دانش روابط انسانی، روشن شد که نظریه کلاسیک‌ها که فرد را تنها از جنبه اقتصادی مهم می‌دانستند و کارگران را همانند ماشین‌هایی می‌پنداشتند که می‌بایستی از نیروی آنها به عنوان انرژی مکانیکی در زمینه افزایش سطح تولید استفاده کرد، دیگر اهمیت چندانی ندارد و نمی‌تواند اثری در افزایش بازدهی کار و بالا بردن سطح تولید سازمان‌ها داشته باشد، زیرا از طریق دانش روابط انسانی است که می‌توان دریافت چه عواملی در چگونگی رفتار سازمانی افراد، مؤثر بوده و می‌توانند در . کاهش یا افزایش بازدهی و تولید تأثیر بگذارند.

اسلاید ۱۰ :

نتایج مطالعات هارثون

 بهره‌وری، پدیده‌ای صرفاً فنی نیست بلکه فراینداجتماعی است ودر  واقع،نگرش کارگران نسبت به کار و همکاران  و   سرپرستان، بهره‌ وری راتعیین میکند.

امروزه، مدیرانی   که  از زاویه مکاتب کلاسیک نسبت به انسان می‌نگرند  و   شأن ومنزلت انسان را در سازمان نادیده می‌گیرند و با مفروضات    ناگوار خود، بیش از حد به جنبه‌های  رسمی سازمان توجه کرده و نسبت به جنبه غیررسمی سازمان  ، نیاز های عاطفی ، احترام ، خودیابی و   صدها  مسئله دیگر انسانی غفلت می‌ورزند ، نتیجه چنین برداشتی ازانسان، باعث می‌شود روحیه همکاری و گروهی مورد تهدید قرار گیرد و انسان‌ها فقط به فکر خود باشند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد