دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روشهای تقریبی

میانگین حسابی

میانگین هندسی

مجموع سطری

مجموع ستونی

اسلاید 2 :

میانگین حسابی

1-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.)

اسلاید 3 :

میانگین حسابی

2- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار وزن است.

اسلاید 4 :

میانگین هندسی

1-  میانگین هندسی هر سطر را محاسبه کنید.

2- بردار ستونی حاصل را نرمالایز کنید. (هر عدد به مجموع ستون تقسیم می شود.

اسلاید 5 :

مجموع سطری

1- مجموع هر سطر را بدست آورید.

2- بردار ستنونی حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید 6 :

مجموع ستونی

1- مجموع هر ستون را بدست آورید.

2- عناصر بردار سطری حاصل را معکوس کنید.

3- بردار سطری حاصل را نرمالایز کنید.

اسلاید 7 :

nاگر ماتریس مقایسات زوجی سازگار باشد آنگاه بردار وزن حاصل از 4 روش یکسان خواهد بود. در این شرایط بردار وزن از نرمالیزه کردن هر یک از ستونها بدست می آید.

nماتریس سازگار ماتریسی است که رابطه زیر برای هرسه عضو دلخواه آن برقرار باشد:

aij: ارجحیت عنصر ردیف i ام بر عنصر ستون j ام

aik*akj=aij 

اسلاید 8 :

محاسبه بردار وزن با روش میانگین حسابی برای یک ماتریس سازگار

اسلاید 9 :

روش آنتروپی (دقیق)

.1ابتدا ستونهای ماتریس را نرمالایز کنید. (رابطه 1)

.2به ازای هر ستون رابطه  (2)  را محاسبه کنید.

.3وزن هر شاخص را از رابطه (3) بدست آورید.

.3بردار وزن را با استفاده از رابطه (4) نرمالایز کنید.

(n: تعداد شاخصها

m: تعداد گزینه ها

 rij: ارزیابی گزینه i ام به ازای شاخص j ام)

اسلاید 10 :

روش آنتروپی (دقیق)

nاگر تصمیم گیرنده از قبل یک قضاوت ذهنی راجع به اهمیت هر شاخص داشته باشد(       )

آنگاه وزن هر شاخص از رابطه (5 ) بدست می آید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : میانگین حسابی میانگین هندسی مجموع سطری مجموع ستونی اسلاید 2 : 1-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.) اسلاید 3 : 2- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار و ...

مقاله ارزیابی روشهای تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از نتایج آزمایشهای SPT وCPT

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزيابي روشهاي تخمين پتانسيل روانگرايي خاک با استفاده از نتايج آزمايشهاي SPT وCPT چکيده روانگرايي پديدهاي مخرب است که مي تواند باعث خسارتهاي فراواني به سازهها و تاسيسات بنا شده روي خاکهاي روانگرا شود. تاکنون روشهاي زيادي براي تخمين رو ...

مقاله شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژههای فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و پرامتی فازی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژههای فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و پرامتی فازی   خلاصه با توجه به اینکه پیمانکار در هر پروژه عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا میکند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم گیرندگان بشمار میرود. لذا ...

مقاله ارزیابی روشهای حل معادله انتقال – پخش ( Advection Diffusion ) به روش احجام محدود ( Finite Volume )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزيابي روشهاي حل معادله انتقال – پخش (Advection Diffusion) به روش احجام محدود (Finite Volume) چکيده معادله انتقال - پخش از معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي است و از ترکيب معادله پيوستگي وقانون اول فيک بدست مي آيد. اين معادله کاربردهاي ...

مقاله بررسی شاخصهای کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در ارزیابی مؤسسات آموزشی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي شاخصهاي کيفيت نظام دانشگاهي براي استفاده در ارزيابي مؤسسات آموزشي چکيده شرايط رقابتي در مقياس جهاني روز به روز و با شتاب افزايش مي يابد. زندگي عميق تر از هر زمان ديگر بر دانايي مبتني و توسعه ((دانش بنيان)) شرط بقا شده است . جوامع صنعتي در حال عبور به جوامع اطلاعاتي و يادگيرنده هستند. جامعه در حال گ ...

مقاله ارزیابی تاثیر روشهای اسانس گیری و خشک کردن گیاه بادرنجبویه ( ( Melissa officinalis L . بر میزان اسانس آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزيابي تاثير روشهاي اسانس گيري و خشک کردن گياه بادرنجبويه ( (Melissa officinalis L.بر ميزان اسانس آن چکيده گياه بادرنجبويه به دليل خواص درماني در بسياري از نواحي گرم دنيا کاشته ميشود. بنابراين به دليل اهميت اين گياه ، اين تحقيق به منظور ارزيابي روشهاي خشککردن و اسانسگيري گياه بادرنجبويه بر ميزان اسانس آن ...

مقاله ارزیابی فنی و اجرایی ریسک در پروژه های گودبرداری با مقایسه روشهای مرسوم

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی فنی و اجرایی ریسک در پروژه های گودبرداری با مقایسه روشهای مرسوم خلاصه پروژههای حفاری و گودبرداری به دلیل ابعاد پیچیده فنی، تبعات اقتصادی ناشی از اجرای ناصحیح و نیز تعامل نزدیک با جامعه و مردم از نقطه نظر موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دارای حساسیت و اهمیت فراوانی میباشند. عدم اجرای مدیریت ایمن ...

مقاله بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی بهسازی خاک بر اساس شاخصهای توسعه پایدار

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی بهسازی خاک بر اساس شاخصهای توسعه پایدار چکیده اجرای اقدامات توسعهای بهویژه در فعالیتهای عمرانی عمدتا0 بر اساس رویکردی اقتصادی یا اجتماعی و بدون در نظر گرفتن تأثیرات زیستمحیطی این اقدامات بوده که این امر موجب بههم خوردن توازن زندگی بشر و رقم خوردن آیندهای خطرناک برای او شده اس ...