whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش های نظارت و راهنمایی آموزشی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

– روش های نظارت و راهنمای آموزشی

هدف نظارت و راهنمایی آموزشی اصلاح فرآیند آموزش و یادگیری از طریق همکاری حرفه ای متقابل راهنمای آموزشی با معلم است این امر صرفاً به کمک به معلمان د رحل مسائل و مشکلات فعلی یا فوری آنان محدود نمی شود ، بلکه صرفاً نوعی همکاری حرفه ای است در مطالعه و تحقیق مستمر درباره اصلاح روش تدریس و آموزش آتی معلمان ؛ بنابراین اصلاح فرآیند آموزش برنامه ای بلند مدت و مستلزم برنامه ریزی است .

اسلاید ۲ :

نظارت و راهنمایی آموزش بالینی ( مشاهده مستقیم رفتار معلمان در کلاس درس )

نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی مطالعه رفتار معلم در کلاس درس با روشی نظام مند و منظم و در جوی همراه با همکاری و احترام متقابل است ، و مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای اصلاح فرایند تدریس و یادگیری طراحی شده است . نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی هم یک مفهوم است و هم یک ساختار . گلدهامر و همکارانش ( ۱۹۹۳) نه ویژگی آن را به عنوان یک مفهوم بررسی و تحلیل کرده اند که عبارتند از :

۱- نظارت و راهنمایی بالینی فنی برای اصلاح فرآیند آموزشی است .

۲- نظارت و راهنمایی بالینی دخالت آگاهانه در فرآیند آموزش است .

۳- نظارت و راهنمایی هدفمدار است ؛ به طوری که نیازهای مدرسه را با نیازهای رشد شخصی افرادی که در مدرسه کا رمی کنند در هم می آمیزد .

۴- نظارت و راهنمایی بالینی بین معلمان و راهنمایان آموزشی همکاری حرفه ای قائل است .

اسلاید ۳ :

۵- نظارت و راهنمایی بالینی مستلزم درجه بالایی از اعتماد متقابل است که در درک . حمایت و متعهد به رشد و پیشرفت ( معلمان ) بازتاب می یابد .

۶- نظارت و راهنمایی بالینی اگرچه مستلزم روش شناسی قابل انعطافی است که به طور مداوم تغییر می کند ، فرآیندی نظام مند یا منظم است .

۷- نظارت و راهنمایی بالینی تنشی سودمند و سالم برای پرکردن فاصله بین شرایط واقعی و شرایط ایده آل ایجاد می کند .

۸- نظارت و راهنمایی بالینی فرض میکند راهنمای آموزشی در مورد تحلیل فرآیند آموزش و یادگیری و همچنین تعامل انسانی مفید و سازنده اطلاعات بسیاری دارد .

۹- نظارت و راهنمایی بالینی هم مستلزم آموزش پیش از خدمت بویژه در روش های مشاهده است و هم مستلزم بازتاب پیوسته ضمن خدمت در مورد شیوه های اثر بخش .

اسلاید ۴ :

مراحل نظارت بالینی ( گلدهامر ۱۹۶۹)

 

۱- نشست قبل از مشاهده (تبادل نظر قبل از مشاهده) : ایجاد ارتباط بین معلم ناظر و دانش آموزان برنامه ریزی درسی که باید تدریس شود و برنامه ریزی برای مشاهده می باشد .

۲- مشاهده : ناظر به آرامی وارد کلاس می شود و از تماس رو در رو با معلم و شاگردان خودداری
می نماید و از روش های تدریس و رفتار هایی که از قبل با هماهنگ کردن یادداشت بر می دارد .

۳- تحلیل استراتژی : در این مرحله ناظر یادداشت ها و طرح های تدریس  و حوادث  وخیم مورد مشاهده در خلال درس را تحلیل می کند . ناظر با پیشنهاد های خود به معلم نزدیک می شود و از حال دفاعی او بکاهد .

۴- نشست پس از مشاهده (تبادل نظر راهبردی) : معلم در خلال جلسه تبادل نظر از جنبه های مورد نظر خود بازخوردی دریافت می کند .

۵- مشاهده (تحلیل پس از تبادل نظر) : مرحله پایانی جبران بالینی است در واقع برای ناظر یک فرایند ضمن خدمت است معلم چه تغییراتی باید در روش خود ایجاد کند مشخص می شود .

اسلاید ۵ :

مراحل هشت گانه نظارت و آموزش بالینی
 
( هوی و فورسایت ۱۹۸۶)

اسلاید ۶ :

ساختار نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی در ۵ مرحله متوالی (گلیکمان، گوردون و راس گوردون ۱۹۹۵)

تشکیل جلسه مقدماتی

الف) دلیل و هدف مشاهده

ب) نقطه کانونی یا مرکز ثقل مشاهده

ج) روش و نحوه مشاهده

د) زمان مشاهده

هـ) تعیین زمان تشکیل جلسه پس از مشاهده

اسلاید ۷ :

۲٫ مشاهده کلاس درس

ثبت و طبقه بندی فراوانی های رفتارهای مشاهده شده

ثبت نشانه های عملکردی معلم

ترسیم نمودار برای نشان دادن رفتارهای معلم

استفاده ار عبارات باز و پراکنده برای ثبت رویدادهای کلاسی

استفاده از پرسشنامه

شرح مفصل مشاهدات کلاسی

ضبط رویدادهای کلاسی در نوار ویدئویی

اسلاید ۸ :

  1. مرحله تحلیل و تفسیر مشاهدات کلاسی و تعیین (یا انتخاب) شیوه رفتار و برخورد با معلم

     تحلیل و تفسیر مشاهدات ثبت شده کلاسی و تعیین شیوه رفتار یا برخورد با معلم

  1. تشکیل جلسه با معلم پس از مشاهده

      جلسه به منظور تدوین برای اصلاح فرایند آموزش

  1. تجزیه و تحلیل مراحل چهارگانه پیشین

      رضایت بخش بودن چارچوب ها و روش های انتخابی از ابتدا تا انتها ارزیابی می گردد.

اسلاید ۹ :

مزایای نظارت بالینی :

۱- ناظران و معلمان با یکدیگر به سوی یک هدف مشترک همکاری دارند .

۲- ناظران به میزان بیشتر بر رفتار  تدریس اثر می گذارند .

۳- معلمان و ناظران احساسات مثبتی نسبت به فرایند نظارتی دارند .

روش های نظارت راهنمایی آموزشی بالینی عبارتند از :

اسلاید ۱۰ :

۱- روش کنترل دستوری :

اگر راهنمای آموزشی تحلیل خود از مشاهده کلاس را به معلم ارائه کند ، هدف هایی را برایش وضع نماید ، و به او بگوید که باید فعالیت ها و اقداماتی را انجام دهد از روش یا رفتار های کنترل دستوری استفاده کرده است در این روش راهنمای آموزشی تا حد بسیاری از اختیاراتش استفاده می کند و معلم را متقاعد می سازد که برای بهبود مشکلش باید فعالیت هایی را انجام دهد . معمولا اگر او از چنین روشی استفاده کند فرض بر این است که در زمینه مشکل معلم دانش و تخصص بیشتربی دارد . با عبارت دیگر اتخاذ چنین روشی ناشی از ایده است که راهنمای آموزشی بهتر از معلم می داند که چه فعالیت هاو اقداماتی برای اصلاح فرایند تدریس باید اتخاذ گردد . بنابراین اوست که تصمیمات نهایی را برای معلم می گیرد . در روش کنترل دستوری راهنمای آموزشی می تواند مراحل ذیل را در کار معلم رعایت کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد