دانلود فایل پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شناسایی فرآیندهای سازمانی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه:
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در عین کارآیی یا به عبارت بهتر، افزایش بهره وری در هر سازمان در گرو اجرای فرآیندهای مختلف است. بدیهی است هر چه سازمان وسیع تر باشد، تعداد فرآیندهای آن نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت.
با توجه به محدودیت منابع شناسایی فرآیندهایی که نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند، ضروری به نظر می رسد.
با شناخت و تمرکز بر فرآیندهای با اهمیت می توان مسیر دستیابی به موفقیت را هموارتر نمود.
 
 

اسلاید ۲ :

فرآیند عبارتست از هر فعالیت یا گروهی از فعالیت ها که با گرفتن ورودی و افزایش ارزش‌ به آن، خروجی‌ای را برای مشتریان داخلی یا خارجی فراهم می‌کند. فرآیندها از منابع سازمان برای بدست آوردن نتایج تعریف شده استفاده می‌کنند.( هرینگتون ۱۹۹۱)
یک فرآیند تبدیل مجموعه‌ای از دروندادها که می‌تواند شامل فعالیت‌ها، روش‌ها و عملیات نیز باشد- به بروندادهای مطلوب در قالب محصولات، اطلاعات، خدمات و نتایجی است که نیازها و انتظارات مشتری را برآورده می‌سازد.( جان.اس. اوکلند ۲۰۰۵)
فرآیند فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های بهم پیوسته است که طی جریانی تکراری ورودی ها را به خروجی ها تبدیل نموده و به مشتریان ارائه می دهد. (رنتژوگ ۱۹۹۶)
 

اسلاید ۳ :

به طور کلی، فرآیند‌ها بر اساس ماهیت آنها و جهت‌گیری کسب‌ و کار سازمان به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند.
فرآیندهای اصلی: هدف از این فرآیندها، برآورده نمودن نیازهای مشتریان است.
فرآیندهای پشتیبانی: هدف این فرآیندها، تأمین منابع برای فرآیندهای اصلی است و به ایجاد داده‌ها و اطلاعات یا به قانونمندسازی روش‌های اجرایی می‌پردازند.
فرآیندهای مدیریتی: به مأموریت و چشم‌انداز سازمان بستگی دارند و بر سرتاسر سازمان تأثیر می‌گذارند.

اسلاید ۴ :

 
تقسیم‌بندی فرآیندها به ۳ دسته اصلی، مدیریتی و پشتیبانی ضرورتاً ارتباطی با اولویت آنها ندارد و تنها یک دیدگاه کلی از فرآیند‌های درون سازمانی را نشان می‌دهد.
 
در حقیقت، آن دسته از فرآیندهایی که از اهمیت استراتژیک برخوردارند و در موفقیت سازمان سهم بیشتری دارند بعنوان فرآیندهای کلیدی تعریف می‌شوند که این امر تا حد زیادی به محور حرکت سازمان بستگی دارد. 
 

اسلاید ۵ :

شناسایی فرآیندهای کلیدی در سازمان
برای این کار یک روش تحلیلی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی ارائه می گردد که شامل ۴ مرحله به شرح زیر است:
شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان
محاسبه وزن هر دسته از فرآیندها
تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها
شناسایی فرآیند های کلیدی
 
 

اسلاید ۶ :

مرحله اول: شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمان
مستندات سازمانی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران روشی مناسب به منظور شناسایی و استخراج فرآیندهای سازمانی است.
نکته ای که در این مرحله حائز اهمیت است، ارائه فرآیندهای استخراج شده به کارکنان سازمان است تا با بررسی مجدد، فرآیندهایی که ذکر نشده یا به اشتباه اضافه شده اصلاح شوند. بدین ترتیب با هر بار اجرای این چرخه فرآیندهای شناسایی شده با آنچه در واقعیت انجام می­شود تطابق بیشتری خواهند داشت. 
تقسیم بندی فرآیندها با توجه به ویژگی های مشترکشان به سه دسته اصلی، مدیریتی و پشتیبانی آخرین فعالیت در مرحله اول است.
 

اسلاید ۷ :

مرحله دوم: محاسبه وزن هر دسته از فرآیندها
با توجه به تفاوت های هر دسته از فرآیندها، از طریق مقایسات زوجی طبق نظر مدیران سازمان و اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزن هر دسته از فرآیندها محاسبه می شود.
مقایسات زوجی بر اساس سه معیار افزایش ارزش، تخصص فنی سازمان و منافع حال و آینده مشتریان و به صورت جداگانه انجام می شود. این معیارها، بر اساس نتایج حاصل از انجام مصاحبه با خبرگان انتخاب شده اند.
وزن های بدست آمده در این مرحله را با                    نشان می دهیم. 
اعداد مورد استفاده در روش تحلیل توسعه ای اعداد فازی مثلثی هستند که به صورت M=(l,m,u) نشان داده می شوند.
 
 

اسلاید ۸ :

در روش تحلیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار Sk که خود یک عدد فازی مثلثی است، به صورت زیر محاسبه می شود:
 
پس از محاسبه Sk ها می بایست درجه بزرگی آن ها نسبت به هم محاسبه گردد. درجه بزرگی M1 برM2  به صورت زیر تعریف می شود:
 
 
می دانیم میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر:
 
همچنین برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت زیرعمل می شود:
 
بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه روبروست: 
 
 

اسلاید ۹ :

مرحله سوم: تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها
در این مرحله برای تعیین میزان اهمیت هر یک از فرآیندها پرسشنامه ای طراحی و در اختیار کارشناسان سازمان قرار می گیرد. هر کارشناس اهمیت فرآیندها را در ۳ پرسشنامه مجزا و با توجه به سه معیار افزایش ارزش، تخصص فنی سازمان و منافع حال و آینده مشتریان مشخص خواهد نمود. در طراحی این پرسشنامه از متغیرهای کلامی برای  قضاوت استفاده شده که همراه با اعداد فازی مثلثی معادل در جدول زیر مشاهده می شود.
 
 

اسلاید ۱۰ :

بر اساس این پرسشنامه ها سه ماتریس تصمیم (Ã) برای محاسبه اهمیت فرآیندها وجود خواهد داشت که ستون های آنها نشان دهنده قضاوت هر کارشناس در مورد فرآیندهای سازمان است.
 
 
ارزیابی کارشناسان با توجه به تجربه، دانش و بینش هر یک از آنها متفاوت است، برای تلفیق نظرات کارشناسان از روش نمره وسط استفاده شده است.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد