دانلود فایل پاورپوینت یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

TOPSIS بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت و کمترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی داشته باشد.
در این روش m گزینه به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر مساله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت.

اسلاید 2 :

گام صفر: به دست آوردن ماتریس تصمیم
در این روش ماتریس تصمیمی ارزیابی میشود که شامل m گزینه و n شاخص است.
در این ماتریس شاخصی که دارا ی مطلوبیت مثبت است،شاخص سود و شاخصی که دارای مطلوبیت منفی ست ،شاخصه هزینه می باشد.

اسلاید 3 :

در این گام مقیاسهای موجود در ماتریس تصمیم را بدون مقیاس می کنیم.به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم می شود.
در نتیجه هر درایه rij از رابطه زیر به دست می آید:

اسلاید 4 :

ماتریس تصمیم در واقع پارامتری است و لازم است کمی شود ،به این منظور تصمیم گیرنده برای هر شاخص وزنی را معین میکند.
 
 مجموعه وزنها((w   در ماتریس نرمالایز شده(R) ضرب میشود.
با توجه به اینکه ماتریسWn*1 قابل ضرب در ماتریس تصمیم نرمالایز شده(n*n) نیست، قبل از ضرب باید ماتریس وزن را به یک ماتریس قطری Wn*n تبدیل نمود.(وزنها روی قطر اصلی)
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تصمیم گیری با کمک مراحل منطقی حل مسأله

word قابل ویرایش
5 صفحه
18700 تومان
مقدمه 1- شناسائي وضعيت2- ايجاد بديل3- ارزيابي و انتخاب4- اجراء و پيشگيري براي حل مشكلات در سازمان از روش منطقي حل مسئله استفاده مي كنيم در مرحله (1) اهميت و تعريفي از مسئله بوجود آورده و به اهميت مسئله پي برد سپس تعريف و تشخيص مسئله بعد انتخاب بهترين راه حل و بعد از آن ارزيابي مسئله و بهترين راه حل را انتخا ...

مقاله استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه ای TOPSIS در انتخاب روبات های صنعتی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه ای TOPSIS در انتخاب روبات های صنعتی چکیده انتخاب روبات صنعتی برای یک برنامه مهندسی خاص ، یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط تولید واقعی می باشد. این مساله در سال های اخیر با توجه به افزایش پیچیدگی، ...

مقاله مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره   -1 چکیده امروزه مسئله تصمیم گیری و بررسی و ارزیابی معیارها و گزینه های موجود یکی از چالش های اساسـی در حیطـه مـدیریت و دانـش نـوین گردیده و توجه بسیاری از مدیران و محققان را به خود جلب نموده است. برای برخورد با چنین مسـائلی، آنـالیز و حـل مسـئله توسـط روش های تصمیم ...

مقاله مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره -1 چکیده امروزه مسئله تصمیم گیری و بررسی و ارزیابی معیارها و گزینه های موجود یکی از چالش های اساسـی در حیطـه مـدیریت و دانـش نـوین گردیده و توجه بسیاری از مدیران و محققان را به خود جلب نموده است. برای برخورد با چنین مسـائلی، آنـالیز و حـل مسـئله توسـط روش های تصمیم ...

مقاله کاربرد روش دیمتل درتصمیم گیری های استراتژیک و ارزیابی عملکرد در صنایع خدمات پس از فروش خودرو

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد روش دیمتل درتصمیم گیری های استراتژیک و ارزیابی عملکرد در صنایع خدمات پس از فروش خودرو Application of Dematel Method in strategic decision making and performance evaluation analysis in after sale 1 چکیده : آگاهی از عملکرد مالی ...

مقاله رتبه بندی گزینه های حفاری تونل های حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رتبه بندی گزینه های حفاری تونل های حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE چکیده انتخاب روش درست حفاری تونل تصمیمی پیچیده بوده که نیاز به در نظر گرفتن بسیاری از فاکتورهای فنی، اقتصادی و محیطی دارد. برای یک تونل، یک روش م ...

مقاله بررسی تأثیرگذاری سیستم اطلاعاتی حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری مدیران ( مطالعه موردی : شرکت خدمات ترابری وپشتیبانی نفت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تأثیرگذاري سیستم اطلاعاتی حسابداري بر فرآیند تصمیم گیري مدیران (مطالعه موردي: شرکت خدمات ترابري وپشتیبانی نفت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) چکیده یکی از فاکتورهاي مهم در تصمیم گیري مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیري شده و جلوي اتخاذ بسیاري از تصمی ...

مقاله تعیین اولویت تبدیل گذرگاههای همسطح ریل و جاده به روگذر یا زیرگذر با ادغام دو روش از روش های تصمیم گیری چند معیاره

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   تعيين اولويت تبديل گذرگاههاي همسطح ريل و جاده به روگذر يا زيرگذر با ادغام دو روش از روش هاي تصميم گيري چند معياره چکيده تقاطع همسطح ريل و جاده به عنوان نقاط پرخطر وسانحه خيز در راه آهن شناخته ميشوند. لذا حذف يا کاهش آنها در برنا ...