بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حالتی که دستگاه گردش خون درست کار نکند ← اکسیژن و موادغذایی به قلب و مغز و سایر ارگانهای بدن نرسد

علل شوک

دستگاه گردش خون شامل قلب، خون و رگها می­باشد

 اختلال هر یک از این اجزاء  ← شوک

پس علل شوک:

1-اختلال عملکرد قلب مثلاً در سکته­های قلبی

2-کاهش حجم خون بدلیل:

الف) خونریزهای داخلی یا خارجی

ب) از دست رفتن مایعات بدن مانند اسهال، استفراغ و یا سوختگی شدید

3-گشاد شدن رگها مثلاً در شوک عفونی و شوک آنافیلاکسی

اسلاید 2 :

در مراحل اولیه:

خون به پوست نمی­رسد←

- پوست سرد و رنگ پریده و مرطوب +عرق سرد

خون کافی به اندامهانمی­رسد ←

- ضعف و بیحالی

خون کافی به مغز هم نمی­رسد←

-سرگیجه و خواب آلودگی

تلاش بدن برای جبران شوک ←

- نبض تند می­زند

شوک به علت کاهش حجم خون (مثل خونریزیهای داخلی و خارجی) ←

- تشنگی (نیاز به آب برای جبران حجم خون از دست رفته)

- فشار خون بیمار کاهش یافته (نبض ضعيف)

اسلاید 3 :

اگر شوک درمان نشود و پیشرفت کند←

- نبض ضعیف می­شود

 

 تلاش بدن برای دریافت اکسیژن←

-نفس نفس می­زند

 

عدم خونرسانی به مغز←

- بیقرار شده و نهایتاً بیهوش

 

نرسیدن خون به خود عضله قلب ←

- قلب هم از کار می­ایستد(مرگ)

اسلاید 4 :

اقدامات لازم در برخورد با مصدوم دچار شوک

1-کمک خواستن و تماس با اورژانس

2-شناسایی و درمان علت شوک (مثلاً كنترل خونریزی)

3-رساندن خون کافی به مغز و قلب و ریه­ها← مصدوم را بخوابانید و پاهای وی را بالا نگهدارید

اسلاید 5 :

4-روی مصدوم پتو بیندازید و او را گرم کنید.

5-رساندن اکسیژن کافی به مصدوم : اگر بیهوش است ←راه هوایی را باز کنید

6-اگر تنفس دارد ← وضعیت ریکاوری

7-علایم حیاتی را هر 10 دقیقه یکبار چک کنید.

 8-در صورت نیاز CPR

نکته مهم

در صورتیکه مصدوم در شوک است، به هیچ وجه نباید چیزی بخورد و بیاشامد و اگر از تشنگی شدید شاکی است فقط لبهای او را با کمی آب، مرطوب کنید.

اسلاید 6 :

  • مهارت خود را افزایش دهید.
  • فرض کنید دوست شما دچار شوک شده است. اقدامات لازم را به صورت عملی برای او انجام دهید.

اسلاید 7 :

انواع شوک

1-شوك ناشي از خونریزی (داخلي-خارجي)

2-شوک آنافیلاکسی (ازدیاد حساسیت)

3-شوک ناشی از حمله قلبی

اسلاید 8 :

خونريزي

  • خونریزی خارجی: خون از سطح پوست به صورت واضح خارج می­شود.
  • خونریزی داخلی: خونریزی به داخل حفره­های بدن (مثل گوارش، ریه­ها، مغز، شکم، لگن، درون اندامها).
  • علت خونریزی داخلی: ضربه، شکستگی، زخم نافذ و یا خودبخودی (مثلاً بدنبال زخم معده)
  • مهمترین خطر خونریزی داخلی: شوک است.

اسلاید 9 :

چه زماني به خونريزي داخلي شک مي کنيم؟

1-پس از یک ضربه، بدون خونریزی آشکار فرد دچار شوک شود

مثال: پس از یک تصادف، بدون خونریزی از سطح پوست این علایم ديده شود: رنگ پریدگی، پوست سرد و مرطوب، نبض ضعیف اما تند، تشنگی، گیجی، بیقراری و نهایتاً بیهوشی.

2- خروج خون از دهانه حفرات بدن مانند دهان، گوش، بینی، مقعد، پیشابراه و واژن می­تواند نشانه خونریزی داخلی در حفره­های مرتبط باشد

اسلاید 10 :

شوک آنافيلاکسي (ازدياد حساسيت)

حساسیت بسیار شدید بدن به بعضی مواد ← مواد شیمیایی به داخل خون آزاد می­شود ← گشاد شدن رگها و تنگ شدن راه هوایی←
- فشار خون کاهش می­یابد

- تنفس مختل می­شود

 

راههای ایجاد حساسیت و شوک:

الف) تماس پوستی با مواد (مانند مواد شیمیایی)

ب) تنفس مواد حساسیت­زا (مانند گرده گیاهان)

ج) تزریق دارو (مانند پنی سیلین)

د) نیش حشرات (مانند زنبور)

و) خوردن غذای حساسیت­زا (مثل بادام زمینی یا فلفل)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید