بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سخن آغازین

  • گابریل نوده: دانش بر دو نوع است:
  • 1. دانشی که می دانیم (محفوظات)،
  • 2. دانشی که چگونه دانش را بیابیم (به دست آوریم)؛
  • شعار قرن بیست و یکم: earning to earn (یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم)؛
  • سواد اطلاعاتی (Information iteracy):

 

اسلاید 2 :

درباره موتورهای کاوش

اسلاید 3 :

ویژگی های نظام کتابخانه های دیجیتالی

گسترش پذیری

انعطاف پذیری

میان کنش پذیری

انسجام

اسلاید 4 :

فرایند مدیریت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی

مجموعه سازی (نیازسنجی، شناسایی اشیای محتوایی مرتبط، ارزیابی، انتخاب، سفارش، تهیه، آماده سازی، نگهداری)

سازماندهی

اشاعه و بازیابی

اسلاید 5 :

استانداردهای حوزه مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتالی

فراداده برای نگهداری اشیای دیجیتالی (PREMIS)

فراداده های فنی برای اشیای دیجیتالی متن-پایه (TextMD)

شناسگر شیء دیجیتالی (DOI)

اسلاید 6 :

فراداده برای نگهداری اشیای دیجیتالی (PREMIS)

این طرح فراداده­ای که مبتنی بر XM می­باشد، به منظور ثبت فراداده­های مربوط به نگهداری شیء دیجیتالی در کتابخانه یا مجموعه دیجیتالی توسعه یافته است. اهداف کلی ایجاد این قالب عبارتند از:

پشتیبانی از قابلیت دوام، قابلیت ارائه، قابلیت فهم، اعتبار، و شناسایی اشیای دیجیتالی؛

ارائه اطلاعات به مخازن دیجیتالی که به آگاهی از روش نگهداری بلند مدت مواد دیجیتالی نیاز دارند؛

تاکید بر فراداده­های قابل پیاده سازی، به نحوی که با دقت تعریف شوند و رهنمودهایی برای ایجاد، مدیریت، و استفاده از آنها فراهم گردد. و به سوی جریان کاری خودکار حرکت کنند؛

تضمین بیطرفی فنی. هیچ پیش فرضی در مورد فناوری­ها و راهبردهای نگهداری، مدیریت و ذخیره سازی فراداده­ها، و ... در نظر گرفته نشود. 

                                                                                    

اسلاید 7 :

What is preservation metadata?

Provenance:

Who has had custody/ownership of the digita object?

Authenticity:

Is the digita object what it purports to be?

Preservation Activity:

What has been done to preserve the digita object?

Technica Environment:

What is needed to render and use the digita object?

Rights Management:

What IPR must be observed?

ØMakes digita objects se f-documenting across time

اسلاید 8 :

PREMIS data mode

اسلاید 9 :

فرادادههای فنی برای اشیای دیجیتالی متن-پایه (TextMD)

طرحی فراداده­ای و مبتنی بر XM که عناصری فراداده­ای برای اشیای دیجیتالی متن-پایه ارائه می­دهد. این طرح بیشتر در بخش فراداده­های مدیریتی "استاندارد انتقال و کدگذاری فراداده­ها (METS)" استفاده می­شود. با این وجود، می­تواند به صورت مدرکی جداگانه تولید شود. همچنین امکان پیاده سازی آن در عنصر <additiona Technica Characteristics> از "طرح فراداده­ای نگهداری اشیای دیجیتالی (PREMIS)" فراهم است.

TextMD قابلیت­های ذیل را داراست:

کدگذاری اطلاعات (کیفیت، سکو، نرم افزار، عامل)

اطلاعات مربوط به نویسهها (character set and size, byte order and size, ine terminators)

زبانهای شیء؛ فونتها؛ اطلاعات مربوط به نشانه گذاری؛ یادداشت­های متنی و پردازشی؛ ملزومات فنی برای چاپ و مشاهده شیء؛ ترتیب و نظم صفحات شیء متنی       

 

                                                                                    

اسلاید 10 :

شناسگر شیء دیجیتالی (DOI)

این شناسگر، نظامی برای شناسایی دائمی و تبادل میانکنش­پذیر مالکیت معنوی بر روی شبکه­های دیجیتالی است. اهداف این نظام عبارتند از: فراهم نمودن چارچوبی برای مدیریت محتوای الکترونیکی، برقراری پیوند میان ناشران و کاربران نهایی، تسهیل داد و سند الکترونیکی و ... . این کد همانند شابک (ISBN) برای کتاب­ها و شاپا (ISSN) برای پیایندها عمل می­کند و نوعیURN  محسوب می­شود.بنیاد بین­المللی DOIبه دلیل تحریم­هایی که در مورد ایران اجرا می­شود، حاضر به همکاری با ایران نیست. به تازگی از سوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی مکاتباتی با این بنیاد صورت گرفته که ظاهرا با اختصاص این شناسگر به اشیای دیجیتالی  منتشر شده از ایران از طریق و با مرکزیت کتابخانه ملی موافقت شده است.     

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید