دانلود فایل پاورپوینت طرح کنش پژوهی بر اساس تجربیات شخصی (کارورزی)

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح کنش پژوهی بر اساس تجربیات شخصی (کارورزی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح کنش پژوهی بر اساس تجربیات شخصی (کارورزی) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 

اصول کارورزی ۱- سالانه و پیوسته بودن برنامه کارورزی ( ولی در هر دو نیمسال انتخاب واحد می شود ) یعنی دانشجو از روز ورود بچه ها به مدرسه تا پایان مدرسه حضور دارند . ۲- کانونی بودن برنامه کارورزی : یعنی دانشجو دانش تربیتی و حرفه ای خود را در مدرسه زیر نظر معلم راهنما و مدرس راهنما تمرین می کند .( کارورزی محور و تاروپود تمام برنامه های تربیت معلم است ) . ۳- اصل پوشش دوره های تحصیلی : برای همه دوره های ابتدایی و متوسطه ، یعنی در کارورزی دانشجویان هم دوره ابتدایی و هم دوره متوسطه را تجربه کنند .

اسلاید ۲ :

۴- اصل معلم بنیاد بودن : در کارورزی جدید دانشجو را به معلم راهنما می سپاریم ، تمام ویژگی های معلم راهنما از هر حیث برای ما مهم است ، مدرسان مسئولیت دارند در قبال انتخاب معلمانی که انتخاب می کنند . ۵- اصل کرامت انسانی : دانشجو بایستی کرامتش حفظ شود بنابراین رفتار با آنها بایستی مبتنی بر احترام و همکاری باشد ، رفتار مدرسان و معلمان راهنما با دانشجویان بایستی معلمانه و همکارانه باشد

اسلاید ۳ :

کارورزی یک : عمل مشاهده ی تأملی کارورزی دو : طراحی فعالیت یادگیری برای حل مسئله و رفع نیاز کارورزی سه : تهیه طرح آموزشی و قرار گرفتن در چرخه کنش پژوهی بر اساس تجربیات کسب شده فعالیت مربوط به کارورزی ۳ -مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی ظرفیت های آن برای تهیه طرح آموزشی - گزارش روایتی در خصوص چگونگی مطالعه موقعیت یادگیری و شناسایی مسئله ای که براساس آن طرح آموزشی صورت خواهد گرفت - تهیه شش طرح آموزشی (طرح یاددهی – یادگیری ) - برگزاری جلسات مصاحبه بین استاد با دانشجو ( فردی یا گروهی ) در خصوص چگونگی تهیه طرح آموزشی - اجرای طرح آموزشی - گزارش طرح آموزشی در قالب کنش پژوهی - واکاوی گزارش ها و تجربیات ( کد گذاری ) - برگزاری سمینارها

اسلاید ۴ :

چارچوب تهیه طرح آموزشی مشخصات : نام مدرسه : پایه تحصیلی : موضوع : درس جلسه : نام معلم راهنما : زمان : محتوا : یکی از عناصر طراحی است ، محتوا شامل : مفاهیم ، قوانین ، مهارتها و حقایق می شود . وقتی کتاب را تحلیل می نماییم مفاهیمی از آن بیرون می آید که قرار است آموزش داده شود . نکته : مشخص شود که محتوا مفهوم است یا مهارت مثال : محتوا :مهارت حل مسئله ی جمع آوری شده و تحلیل داده ها ،الگوها ، تخمین ، مفهوم عدد هدف / پیامد یادگیری : بخشی از هدفها براسا س آنچه که کتاب مشخص نموده و بخشی دیگر برآمده از موقعیت یادگیری می باشد ( هدف هم باید آموزشی باشد و هم برآمده از موقعیت باشد ) مثال : پیامد یادگیری :توانایی بکارگیری مهارت تخمین و الگویابی در حل مسائل عددی نکته : همه پیامد ها یک محصول یادگیری دارد که باید ارزیابی شود .

اسلاید ۵ :

مرحله به کار بستن : در این مرحله دانش آموزان بتوانند بین ساختار ذهنی خود با دانش سازمان یافته (علمی)
ارتباط برقرار کند ، تلاش می شود که بین تئوری و عمل ارتباط برقرار شود . وقتی دانش و تجربیات بچه ها برای پاسخگویی کافی نباشد تلاش می شود که آن ها بین دانش خود و دانش سازمان یافته پیوند برقرار نمایند .
مثال : ایفای نقش
مرحله به اشتراک گذاشتن :در این مرحله تا حد امکان دانش آموزان را به کار گروهی تشویق می نماید . (یادگیری مشارکتی ) ، سهیم کردن دیگران در یادگیری ، اطلاعات بین دانش آموزان مبادله می شود .
مثال : انجام پژوهش های مشترک ، بحث گروهی و سمینار در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

اسلاید ۶ :

مرحله انتقال به موقعیت جدید : در این مرحله موقعیت های جدید فراهم کند که دانش آموز بتواند آموخته های خود را در آن موقعیت ها به کار گیرد ( پژوهش علم در عمل ) بتواند علم در عمل به کار گرفته شود . 
مثال : تهیه ی یک بروشور ، تهیه یک روزنامه دیواری 
 
مواد و منابع : مواد و منابع می تواند انسانی نظیر : معلم ، دانش آموزان ، تجارب معلم ، احساس معلم و . . .
و یا غیر انسانی نظیر : کلاس ، میز ، تابلو ،ماژیک و . . . 
 
فرایند هدایت و بازخورد : به منظور تعامل بیشتر دانش آموزان بازخورد می دهیم ، بازخورد ها باید روشن و شفاف باشد ، مثبت باشند ، برانگیزنده باشند ، مسیر بعدی را مشخص کنند . 
مثال : تشویق دانش آموزان به بحث و گفتگوی بیشتر ، ایجاد فضای مثبت برای به گفتگو گذاشتن تجربیات 
 
 
 

اسلاید ۷ :

تحلیل و تفسیر : شامل پیش بینی ها، محدودیت ها وفرصت ها در فرایند اجرا و مدیریت آن .به عبارتی آنچه آموختم . 
مثال : از اجرای این طرح آموزشی آموختم که دانش آموزان نیازمند تقویت عزت نفس و خود آگاهی می باشند و برای اینکه مهارت عزت نفس تقویت شود ضرورت دارد که جلساتی با خانواده نیز برگزار گردد. 
 
سنجش عملکرد / ارزیابی آموخته : بصورت عملکردی است ولی به استاندارد های تعیین شده نیز می پردازد ، ارزشیابی و آموزش بال به بال هم حرکت می کنند .
گاهی سنجش همراه با آموزش از آغاز تا پایان کلاس جریان دارد ، یا در پایان یادگیری و محصول آنها با توجه به هدفهای مورد نظر کتاب مورد سنجش قرار می گیرند .
 
 

اسلاید ۸ :

نمونه یک طراحی آموزش
محتوا : مهارت عزت نفس
پیامد : با کسب عزت نفس قادر باشد ظرفیت ها و توانایی ها ی خود را در شرایط دشوار و خاص برای پاسخ به نیاز ایجاد شده به کار گیرد .
مراحل / شرح تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل
برقراری ارتباط : پخش فیلمی که فرد می توانسته از طریق تقویت عزت نفس خود به موفقیت هایی دست یابد . ارائه نمونه هایی به صورت داستان یا فیلم از زندگی بزرگان
هدایت و بازخورد : از دانش آموزان می خواهیم که فیلم را ببینند و خودشان را جایگزین شخصیت های فیلم نمایند .
به تجربه گذاشتن : در این مرحله بچه ها را گروه بندی می نماییم و از آنها می خواهیم که هر کدام بگویند اگر در آن موقعیت بودم چه می کردم و بعد گفته های بچه هارا روی تابلو می نویسیم و آن ها را تحلیل می کنیم .
به کار بستن : ایفای نقش گروهی ، بچه ها را به سه گروه بر اساس ویژگی های عزت نفس تقسیم می نماییم .مثلا به سه گروه توهین ، تهدید،تحقیر ، سپس از آن ها می خواهیم آثارخود را بر اساس دانش پیشین یا دانش سازمان یافته ارائه نمایند (کتاب عزت نفس )

اسلاید ۹ :

به اشتراک گذاشتن : گروه ها به نوبت یافته های خود را ارائه می نمایند و سایر افراد کلاس نظر خود را نسبت به یافته ها ی آنها ارائه می نمایند مثلا از بچه ها می خواهیم حالا اگر در مقابل افرادی که توهین یا تهدید یا تحقیر قرار گرفته اند به چه شیوه ای عمل می کنند .
 
انتقال به موقعیت جدید : از بچه ها خواسته شددر این مرحله شیوه هایی که یاد گرفته اند برای برخورد با توهین ، تحقیر و سرزنش بکار گیرند و یا یافته های خود را به صورت یک بروشور یا یک روزنامه دیواری تبدیل نمایند . 
 
منابع و مواد : منابع و مواد نسانی : معلم ، دانش آموزان ،مشاور مدرسه و . . .  ، منابع و مواد غیر انسانی : کلاس ، تابلو ، وایت برد ، کتب درسی ، مقوا ، شبکه اینترنتی و . . .
 
 
 
 
 
 

اسلاید ۱۰ :

 
هدایت و بازخورد : دانش آموزان را به تعامل و گفتگو و بحث بیشتر تشویق و هدایت نمودم و از دانش آموزان دعوت شدتا ضمن بررسی یافته ها به تامل و تفکر بیشتر بپردازند ، از دانش آموزان خواسته شدبه کاربرد عزت نفس در موقعیت های مختلف زندگی روزمره یا تصمیم گیری های خود توجه نمایند . دانش آموزان برای تهیه ی بروشور هدایت شدند
 
سنجش عملکرد : سنجش همراه به آموزش از آغاز تا پایان کلاس جریان داشت یعنی از بارش فکری بچه ها و طرح سوالات ، سنجش صورت گرفت و در پایان نیز یادگیری دانش آموزان از طریق آزمون مورد سنجش قرار گرفت.
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد